小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | した

Informacje podstawowe

Kanji

した

Znaczenie znaków kanji

pod, poniżej, dół, zniżanie, obniżanie, dawanie, niski, podwładny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

した

shita


Znaczenie

pod

poniżej

pod spodem

dół

dolna część

spód

młodsza (np. siostra)

[ktoś młodszy, niższy stopniem, statusem itp]

zaraz po

niższość

wstępny

przygotowawczy


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

rzeczownik (przedrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

słowo powiązanie

下取り, したどり, shitadori

słowo powiązanie

下準備, したじゅんび, shitajunbi

Przykładowe zdania

Wszyscy ludzie są równi wobec prawa.

法のもとではすべての人は平等だ。


Twoje oceny były sporo poniżej średniej w tym semestrze.

君の成績は今学期は平均よりだいぶ下だった。


Przypisy są na dole strony.

脚注はページの下欄にある。


Pod biurkiem nie ma książek.

机の下には本はありません。


Nie zrozumiałem przedostatniej linijki.

私には下から2行目の意味がわからなかった。


Widzę dziewczynę stojącą pod tamtym drzewem.

私はあの木の下に立っているひとりの女の子が見えます。


Patrz poniżej.

下を見ろ。


Schowałem się pod stołem.

私はテーブルの下に隠れた。

私は机の下に隠れた。


Schowałem się pod łóżkiem.

私はベッドの下にかくれた。


Inne leśne zwierzęta przyszły oglądać weselne tańce, a wkrótce i one ruszyły w tan w księżycową noc.

森のほかの動物たちもみにきて月明かりの下、夜どおしかれらは、おどりました。