小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 若しくは | もしくは

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji


Czytanie

もしくは

moshikuha


Znaczenie

lub

albo


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

spójnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana