小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa |

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji


Czytanie

ki


Znaczenie

żółty


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

黄です

きです

ki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

黄でわありません

きでわありません

ki dewa arimasen

黄じゃありません

きじゃありません

ki ja arimasen

黄じゃないです

きじゃないです

ki ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

黄でした

きでした

ki deshita

Przeczenie, czas przeszły

黄でわありませんでした

きでわありませんでした

ki dewa arimasen deshita

黄じゃありませんでした

きじゃありませんでした

ki ja arimasen deshita

黄じゃなかったです

きじゃなかったです

ki ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

黄だ

きだ

ki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

黄じゃない

きじゃない

ki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

黄だった

きだった

ki datta

Przeczenie, czas przeszły

黄じゃなかった

きじゃなかった

ki ja nakatta


Forma te

黄で

きで

ki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

黄でございます

きでございます

ki de gozaimasu

黄でござる

きでござる

ki de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

黄だって

きだって

ki datte

黄だったって

きだったって

ki dattatte


Forma wyjaśniająca

黄なんです

きなんです

ki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

黄だったら、...

きだったら、...

ki dattara, ...

黄じゃなかったら、...

きじゃなかったら、...

ki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

黄な時、...

きなとき、...

ki na toki, ...

黄だった時、...

きだったとき、...

ki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

黄になると, ...

きになると, ...

ki ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

黄だといいですね

きだといいですね

ki da to ii desu ne

黄じゃないといいですね

きじゃないといいですね

ki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

黄だといいんですが

きだといいんですが

ki da to ii n desu ga

黄だといいんですけど

きだといいんですけど

ki da to ii n desu kedo

黄じゃないといいんですが

きじゃないといいんですが

ki ja nai to ii n desu ga

黄じゃないといいんですけど

きじゃないといいんですけど

ki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

黄なのに, ...

きなのに, ...

ki na noni, ...

黄だったのに, ...

きだったのに, ...

ki datta noni, ...


Nawet, jeśli

黄でも

きでも

ki de mo

黄じゃなくても

きじゃなくても

ki ja nakute mo


Nie trzeba

黄じゃなくてもいいです

きじゃなくてもいいです

ki ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように黄

[rzeczownik] のようにき

[rzeczownik] no you ni ki


Powinno być / Miało być

黄なはずです

きなはずです

ki na hazu desu

黄なはずでした

きなはずでした

ki na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

黄かもしれません

きかもしれません

ki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

黄でしょう

きでしょう

ki deshou


Pytania w zdaniach

黄 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

き か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

黄だそうです

きだそうです

ki da sou desu

黄だったそうです

きだったそうです

ki datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

黄にする

きにする

ki ni suru


Stawać się

黄になる

きになる

ki ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も黄

もっともき

mottomo ki

一番黄

いちばんき

ichiban ki


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと黄

もっとき

motto ki


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

黄みたいです

きみたいです

ki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

黄みたいな

きみたいな

ki mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

黄そうです

きそうです

ki sou desu

黄じゃなさそうです

きじゃなさそうです

ki ja na sasou desu


Zbyt wiele

黄すぎる

きすぎる

ki sugiru