小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 陰口を叩く | かげぐちをたたく

Informacje podstawowe

Kanji

かげ ぐち たた

Znaczenie znaków kanji

cień, yin, negatywny element, narządy płciowe, narządy rozrodcze, tajemnica

Pokaż szczegóły znaku

usta

Pokaż szczegóły znaku

uderzenie, bicie, trafienie, stuknięcie, dać klapsa, krytykowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かげぐちをたたく

kageguchi o tataku


Znaczenie

obmawiać

obgadywać

oczerniać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

陰口をたたく, かげぐちをたたく, kageguchi o tataku

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩きます

かげぐちをたたきます

kageguchi o tatakimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩きません

かげぐちをたたきません

kageguchi o tatakimasen

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩きました

かげぐちをたたきました

kageguchi o tatakimashita

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩きませんでした

かげぐちをたたきませんでした

kageguchi o tatakimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩く

かげぐちをたたく

kageguchi o tataku

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かない

かげぐちをたたかない

kageguchi o tatakanai

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩いた

かげぐちをたたいた

kageguchi o tataita

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かなかった

かげぐちをたたかなかった

kageguchi o tatakanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

陰口を叩き

かげぐちをたたき

kageguchi o tataki


Forma mashou

陰口を叩きましょう

かげぐちをたたきましょう

kageguchi o tatakimashou


Forma te

陰口を叩いて

かげぐちをたたいて

kageguchi o tataite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口が叩ける

かげぐちがたたける

kageguchi ga tatakeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口が叩けない

かげぐちがたたけない

kageguchi ga tatakenai

Twierdzenie, czas przeszły

陰口が叩けた

かげぐちがたたけた

kageguchi ga tataketa

Przeczenie, czas przeszły

陰口が叩けなかった

かげぐちがたたけなかった

kageguchi ga tatakenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口が叩けます

かげぐちがたたけます

kageguchi ga tatakemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口が叩けません

かげぐちがたたけません

kageguchi ga tatakemasen

Twierdzenie, czas przeszły

陰口が叩けました

かげぐちがたたけました

kageguchi ga tatakemashita

Przeczenie, czas przeszły

陰口が叩けませんでした

かげぐちがたたけませんでした

kageguchi ga tatakemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

陰口が叩けて

かげぐちがたたけて

kageguchi ga tatakete


Forma wolicjonalna

陰口を叩こう

かげぐちをたたこう

kageguchi o tatakou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かれる

かげぐちをたたかれる

kageguchi o tatakareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かれない

かげぐちをたたかれない

kageguchi o tatakarenai

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩かれた

かげぐちをたたかれた

kageguchi o tatakareta

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かれなかった

かげぐちをたたかれなかった

kageguchi o tatakarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かれます

かげぐちをたたかれます

kageguchi o tatakaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かれません

かげぐちをたたかれません

kageguchi o tatakaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩かれました

かげぐちをたたかれました

kageguchi o tatakaremashita

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かれませんでした

かげぐちをたたかれませんでした

kageguchi o tatakaremasen deshita


Forma bierna, forma te

陰口を叩かれて

かげぐちをたたかれて

kageguchi o tatakarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かせる

かげぐちをたたかせる

kageguchi o tatakaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かせない

かげぐちをたたかせない

kageguchi o tatakasenai

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩かせた

かげぐちをたたかせた

kageguchi o tatakaseta

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かせなかった

かげぐちをたたかせなかった

kageguchi o tatakasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かせます

かげぐちをたたかせます

kageguchi o tatakasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かせません

かげぐちをたたかせません

kageguchi o tatakasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩かせました

かげぐちをたたかせました

kageguchi o tatakasemashita

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かせませんでした

かげぐちをたたかせませんでした

kageguchi o tatakasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

陰口を叩かせて

かげぐちをたたかせて

kageguchi o tatakasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かされる

かげぐちをたたかされる

kageguchi o tatakasareru

陰口を叩かせられる

かげぐちをたたかせられる

kageguchi o tatakaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かされない

かげぐちをたたかされない

kageguchi o tatakasarenai

陰口を叩かせられない

かげぐちをたたかせられない

kageguchi o tatakaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩かされた

かげぐちをたたかされた

kageguchi o tatakasareta

陰口を叩かせられた

かげぐちをたたかせられた

kageguchi o tatakaserareta

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かされなかった

かげぐちをたたかされなかった

kageguchi o tatakasarenakatta

陰口を叩かせられなかった

かげぐちをたたかせられなかった

kageguchi o tatakaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かされます

かげぐちをたたかされます

kageguchi o tatakasaremasu

陰口を叩かせられます

かげぐちをたたかせられます

kageguchi o tatakaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

陰口を叩かされません

かげぐちをたたかされません

kageguchi o tatakasaremasen

陰口を叩かせられません

かげぐちをたたかせられません

kageguchi o tatakaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

陰口を叩かされました

かげぐちをたたかされました

kageguchi o tatakasaremashita

陰口を叩かせられました

かげぐちをたたかせられました

kageguchi o tatakaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

陰口を叩かされませんでした

かげぐちをたたかされませんでした

kageguchi o tatakasaremasen deshita

陰口を叩かせられませんでした

かげぐちをたたかせられませんでした

kageguchi o tatakaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

陰口を叩かされて

かげぐちをたたかされて

kageguchi o tatakasarete

陰口を叩かせられて

かげぐちをたたかせられて

kageguchi o tatakaserarete


Forma ba

Twierdzenie

陰口を叩けば

かげぐちをたたけば

kageguchi ga tatakeba

Przeczenie

陰口を叩かなければ

かげぐちをたたかなければ

kageguchi o tatakanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お陰口を叩きになる

おかげぐちをたたきになる

okageguchi o tataki ni naru

Forma modestywna (skromna)

お陰口を叩きします

おかげぐちをたたきします

okageguchi o tataki shimasu

お陰口を叩きする

おかげぐちをたたきする

okageguchi o tataki suru

Przykłady gramatyczne

Być może

陰口を叩くかもしれない

かげぐちをたたくかもしれない

kageguchi o tataku ka mo shirenai

陰口を叩くかもしれません

かげぐちをたたくかもしれません

kageguchi o tataku ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 陰口を叩いてほしくないです

[osoba に] ... かげぐちをたたいてほしくないです

[osoba ni] ... kageguchi o tataite hoshikunai desu

[osoba に] ... 陰口を叩かないでほしいです

[osoba に] ... かげぐちをたたかないでほしいです

[osoba ni] ... kageguchi o tatakanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

陰口が叩きたいです

かげぐちがたたきたいです

kageguchi ga tatakitai desu


Chcieć (III osoba)

陰口を叩きたがっている

かげぐちをたたきたがっている

kageguchi o tatakitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 陰口を叩いてほしいです

[osoba に] ... かげぐちをたたいてほしいです

[osoba ni] ... kageguchi o tataite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 陰口を叩いてくれる

[dający] [は/が] かげぐちをたたいてくれる

[dający] [wa/ga] kageguchi o tataite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に陰口を叩いてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかげぐちをたたいてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kageguchi o tataite ageru


Decydować się na

陰口を叩くことにする

かげぐちをたたくことにする

kageguchi o tataku koto ni suru

陰口を叩かないことにする

かげぐちをたたかないことにする

kageguchi o tatakanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

陰口を叩かなくてよかった

かげぐちをたたかなくてよかった

kageguchi o tatakanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

陰口を叩いてよかった

かげぐちをたたいてよかった

kageguchi o tataite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

陰口を叩かなければよかった

かげぐちをたたかなければよかった

kageguchi o tatakanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

陰口を叩けばよかった

かげぐちをたたけばよかった

kageguchi ga tatakeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

陰口を叩くまで, ...

かげぐちをたたくまで, ...

kageguchi o tataku made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

陰口を叩かなくださって、ありがとうございました

かげぐちをたたかなくださって、ありがとうございました

kageguchi o tatakana kudasatte, arigatou gozaimashita

陰口を叩かなくてくれて、ありがとう

かげぐちをたたかなくてくれて、ありがとう

kageguchi o tatakanakute kurete, arigatou

陰口を叩かなくて、ありがとう

かげぐちをたたかなくて、ありがとう

kageguchi o tatakanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

陰口を叩いてくださって、ありがとうございました

かげぐちをたたいてくださって、ありがとうございました

kageguchi o tataite kudasatte, arigatou gozaimashita

陰口を叩いてくれて、ありがとう

かげぐちをたたいてくれて、ありがとう

kageguchi o tataite kurete, arigatou

陰口を叩いて、ありがとう

かげぐちをたたいて、ありがとう

kageguchi o tataite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

陰口を叩くって

かげぐちをたたくって

kageguchi o tatakutte

陰口を叩いたって

かげぐちをたたいたって

kageguchi o tataitatte


Forma wyjaśniająca

陰口を叩くんです

かげぐちをたたくんです

kageguchi o tatakun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お陰口を叩きください

おかげぐちをたたきください

okageguchi o tataki kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 陰口を叩きに行く

[miejsce] [に/へ] かげぐちをたたきにいく

[miejsce] [に/へ] kageguchi o tataki ni iku

[miejsce] [に/へ] 陰口を叩きに来る

[miejsce] [に/へ] かげぐちをたたきにくる

[miejsce] [に/へ] kageguchi o tataki ni kuru

[miejsce] [に/へ] 陰口を叩きに帰る

[miejsce] [に/へ] かげぐちをたたきにかえる

[miejsce] [に/へ] kageguchi o tataki ni kaeru


Jeszcze nie

まだ陰口を叩いていません

まだかげぐちをたたいていません

mada kageguchi o tataite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

陰口を叩けば, ...

かげぐちをたたけば, ...

kageguchi ga tatakeba, ...

陰口を叩かなければ, ...

かげぐちをたたかなければ, ...

kageguchi o tatakanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

陰口を叩いたら、...

かげぐちをたたいたら、...

kageguchi o tataitara, ...

陰口を叩かなかったら、...

かげぐちをたたかなかったら、...

kageguchi o tatakanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

陰口を叩く時、...

かげぐちをたたくとき、...

kageguchi o tataku toki, ...

陰口を叩いた時、...

かげぐちをたたいたとき、...

kageguchi o tataita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

陰口を叩くと, ...

かげぐちをたたくと, ...

kageguchi o tataku to, ...


Lubić

陰口を叩くのが好き

かげぐちをたたくのがすき

kageguchi o tataku no ga suki


Łatwo coś zrobić

陰口を叩きやすいです

かげぐちをたたきやすいです

kageguchi o tataki yasui desu

陰口を叩きやすかったです

かげぐちをたたきやすかったです

kageguchi o tataki yasukatta desu


Mieć doświadczenie

陰口を叩いたことがある

かげぐちをたたいたことがある

kageguchi o tataita koto ga aru

陰口を叩いたことがあるか

かげぐちをたたいたことがあるか

kageguchi o tataita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

陰口を叩くといいですね

かげぐちをたたくといいですね

kageguchi o tataku to ii desu ne

陰口を叩かないといいですね

かげぐちをたたかないといいですね

kageguchi o tatakanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

陰口を叩くといいんですが

かげぐちをたたくといいんですが

kageguchi o tataku to ii n desu ga

陰口を叩くといいんですけど

かげぐちをたたくといいんですけど

kageguchi o tataku to ii n desu kedo

陰口を叩かないといいんですが

かげぐちをたたかないといいんですが

kageguchi o tatakanai to ii n desu ga

陰口を叩かないといいんですけど

かげぐちをたたかないといいんですけど

kageguchi o tatakanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

陰口を叩くのに, ...

かげぐちをたたくのに, ...

kageguchi o tataku noni, ...

陰口を叩いたのに, ...

かげぐちをたたいたのに, ...

kageguchi o tataita noni, ...


Musieć 1

陰口を叩かなくちゃいけません

かげぐちをたたかなくちゃいけません

kageguchi o tatakanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

陰口を叩かなければならない

かげぐちをたたかなければならない

kageguchi o tatakanakereba naranai

陰口を叩かなければなりません

sければなりません

kageguchi o tatakanakereba narimasen

陰口を叩かなくてはならない

かげぐちをたたかなくてはならない

kageguchi o tatakanakute wa naranai

陰口を叩かなくてはなりません

かげぐちをたたかなくてはなりません

kageguchi o tatakanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

陰口を叩いても

かげぐちをたたいても

kageguchi o tataite mo

陰口を叩かなくても

かげぐちをたたかなくても

kageguchi o tatakanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

陰口を叩かなくてもかまわない

かげぐちをたたかなくてもかまわない

kageguchi o tatakanakute mo kamawanai

陰口を叩かなくてもかまいません

かげぐちをたたかなくてもかまいません

kageguchi o tatakanakute mo kamaimasen


Nie lubić

陰口を叩くのがきらい

かげぐちをたたくのがきらい

kageguchi o tataku no ga kirai


Nie robiąc, ...

陰口を叩かないで、...

かげぐちをたたかないで、...

kageguchi o tatakanai de, ...


Nie trzeba tego robić

陰口を叩かなくてもいいです

かげぐちをたたかなくてもいいです

kageguchi o tatakanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 陰口を叩いて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かげぐちをたたいてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kageguchi o tataite morau


Po czynności, robię ...

陰口を叩いてから, ...

かげぐちをたたいてから, ...

kageguchi o tataite kara, ...


Podczas

陰口を叩いている間に, ...

かげぐちをたたいているあいだに, ...

kageguchi o tataite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

陰口を叩いている間, ...

かげぐちをたたいているあいだ, ...

kageguchi o tataite iru aida, ...


Powinnien / Miał

陰口を叩くはずです

かげぐちをたたくはずです

kageguchi o tataku hazu desu

陰口を叩くはずでした

かげぐちをたたくはずでした

kageguchi o tataku hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 陰口を叩かせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かげぐちをたたかせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kageguchi o tatakasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 陰口を叩かせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かげぐちをたたかせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kageguchi o tatakasete kureru

Pozwól mi

私に ... 陰口を叩かせてください

私に ... かげぐちをたたかせてください

watashi ni ... kageguchi o tatakasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

陰口を叩いてもいいです

かげぐちをたたいてもいいです

kageguchi o tataite mo ii desu

陰口を叩いてもいいですか

かげぐちをたたいてもいいですか

kageguchi o tataite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

陰口を叩いてもかまわない

かげぐちをたたいてもかまわない

kageguchi o tataite mo kamawanai

陰口を叩いてもかまいません

かげぐちをたたいてもかまいません

kageguchi o tataite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

陰口を叩くかもしれません

かげぐちをたたくかもしれません

kageguchi o tataku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

陰口を叩くでしょう

かげぐちをたたくでしょう

kageguchi o tataku deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

陰口を叩いてごらんなさい

かげぐちをたたいてごらんなさい

kageguchi o tataite goran nasai


Prośba

陰口を叩いてください

かげぐちをたたいてください

kageguchi o tataite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

陰口を叩いていただけませんか

かげぐちをたたいていただけませんか

kageguchi o tataite itadakemasen ka

陰口を叩いてくれませんか

かげぐちをたたいてくれませんか

kageguchi o tataite kuremasen ka

陰口を叩いてくれない

かげぐちをたたいてくれない

kageguchi o tataite kurenai


Próbować

陰口を叩いてみる

かげぐちをたたいてみる

kageguchi o tataite miru


Przed czynnością, robię ...

陰口を叩く前に, ...

かげぐちをたたくまえに, ...

kageguchi o tataku mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

陰口を叩かなくて、すみませんでした

かげぐちをたたかなくて、すみませんでした

kageguchi o tatakanakute, sumimasen deshita

陰口を叩かなくて、すみません

かげぐちをたたかなくて、すみません

kageguchi o tatakanakute, sumimasen

陰口を叩かなくて、ごめん

かげぐちをたたかなくて、ごめん

kageguchi o tatakanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

陰口を叩いて、すみませんでした

かげぐちをたたいて、すみませんでした

kageguchi o tataite, sumimasen deshita

陰口を叩いて、すみません

かげぐちをたたいて、すみません

kageguchi o tataite, sumimasen

陰口を叩いて、ごめん

かげぐちをたたいて、ごめん

kageguchi o tataite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

陰口を叩いておく

かげぐちをたたいておく

kageguchi o tataite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 陰口を叩く か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かげぐちをたたく か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kageguchi o tataku ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

陰口を叩く か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かげぐちをたたく か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kageguchi o tataku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

陰口を叩いたほうがいいです

かげぐちをたたいたほうがいいです

kageguchi o tataita hou ga ii desu

陰口を叩かないほうがいいです

かげぐちをたたかないほうがいいです

kageguchi o tatakanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

陰口を叩いたらどうですか

かげぐちをたたいたらどうですか

kageguchi o tataitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

陰口を叩いてくださる

かげぐちをたたいてくださる

kageguchi o tataite kudasaru


Rozkaz

陰口を叩きなさい

かげぐちをたたきなさい

kageguchi o tatakinasai


Słyszałem, że ...

陰口を叩くそうです

かげぐちをたたくそうです

kageguchi o tataku sou desu

陰口を叩いたそうです

かげぐちをたたいたそうです

kageguchi o tataita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

陰口の叩き方

かげぐちのたたきかた

kageguchi no tatakikata


Starać się regularnie wykonywać

陰口を叩くことにしている

かげぐちをたたくことにしている

kageguchi o tataku koto ni shite iru

陰口を叩かないことにしている

かげぐちをたたかないことにしている

kageguchi o tatakanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

陰口を叩きにくいです

かげぐちをたたきにくいです

kageguchi o tataki nikui desu

陰口を叩きにくかったです

かげぐちをたたきにくかったです

kageguchi o tataki nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

陰口を叩いている

かげぐちをたたいている

kageguchi o tataite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

陰口を叩こうと思っている

かげぐちをたたこうとおもっている

kageguchi o tatakou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

陰口を叩こうと思う

かげぐちをたたこうとおもう

kageguchi o tatakou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

陰口を叩きながら, ...

かげぐちをたたきながら, ...

kageguchi o tataki nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

陰口を叩くみたいです

かげぐちをたたくみたいです

kageguchi o tataku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

陰口を叩くみたいな

かげぐちをたたくみたいな

kageguchi o tataku mitai na

... みたいに陰口を叩く

... みたいにかげぐちをたたく

... mitai ni kageguchi o tataku

陰口を叩いたみたいです

かげぐちをたたいたみたいです

kageguchi o tataita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

陰口を叩いたみたいな

かげぐちをたたいたみたいな

kageguchi o tataita mitai na

... みたいに陰口を叩いた

... みたいにかげぐちをたたいた

... mitai ni kageguchi o tataita


Zakaz 1

陰口を叩いてはいけません

かげぐちをたたいてはいけません

kageguchi o tataite wa ikemasen


Zakaz 2

陰口を叩かないでください

かげぐちをたたかないでください

kageguchi o tatakanai de kudasai


Zamiar

陰口を叩くつもりです

かげぐちをたたくつもりです

kageguchi o tataku tsumori desu

陰口を叩かないつもりです

かげぐちをたたかないつもりです

kageguchi o tatakanai tsumori desu


Zbyt wiele

陰口を叩きすぎる

かげぐちをたたきすぎる

kageguchi o tataki sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 陰口を叩かせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かげぐちをたたかせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kageguchi o tatakaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 陰口を叩かせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かげぐちをたたかせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kageguchi o tatakasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

陰口を叩いてしまう

かげぐちをたたいてしまう

kageguchi o tataite shimau

陰口を叩いちゃう

かげぐちをたたいちゃう

kageguchi o tataichau

陰口を叩いてしまいました

かげぐちをたたいてしまいました

kageguchi o tataite shimaimashita

陰口を叩いちゃいました

かげぐちをたたいちゃいました

kageguchi o tataichaimashita