小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 実り多い | みのりおおい

Informacje podstawowe

Kanji

みの おお

Znaczenie znaków kanji

prawda, rzeczywistość

Pokaż szczegóły znaku

dużo, wiele, często

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

みのりおおい

minoriooi


Znaczenie

owocny

udany

odnoszący sukcesy


Części mowy

i-przymiotnik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実り多いです

みのりおおいです

minoriooi desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

実り多くないです

みのりおおくないです

minoriookunai desu

実り多くありません

みのりおおくありません

minoriooku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

実り多かったです

みのりおおかったです

minoriookatta desu

Przeczenie, czas przeszły

実り多くなかったです

みのりおおくなかったです

minoriookunakatta desu

実り多くありませんでした

みのりおおくありませんでした

minoriooku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

実り多い

みのりおおい

minoriooi

Przeczenie, czas teraźniejszy

実り多くない

みのりおおくない

minoriookunai

Twierdzenie, czas przeszły

実り多かった

みのりおおかった

minoriookatta

Przeczenie, czas przeszły

実り多くなかった

みのりおおくなかった

minoriookunakatta


Forma te

実り多くて

みのりおおくて

minoriookute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

実り多いでございます

みのりおおいでございます

minoriooi de gozaimasu

実り多いでござる

みのりおおいでござる

minoriooi de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

実り多いって

みのりおおいって

minoriooitte

実り多くないって

みのりおおくないって

minoriookunaitte


Forma wyjaśniająca

実り多いんです

みのりおおいんです

minoriooin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

実り多かったら、...

みのりおおかったら、...

minoriookattara, ...

実り多くなかったら、...

みのりおおくなかったら、...

minoriookunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

実り多い時、...

みのりおおいとき、...

minoriooi toki, ...

実り多かった時、...

みのりおおかったとき、...

minoriookatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

実り多くなると, ...

みのりおおくなると, ...

minoriooku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

実り多いといいですね

みのりおおいといいですね

minoriooi to ii desu ne

実り多くないといいですね

みのりおおくないといいですね

minoriookunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

実り多いといいんですが

みのりおおいといいんですが

minoriooi to ii n desu ga

実り多いといいんですけど

みのりおおいといいんですけど

minoriooi to ii n desu kedo

実り多くないといいんですが

みのりおおくないといいんですが

minoriookunai to ii n desu ga

実り多くないといいんですけど

みのりおおくないといいんですけど

minoriookunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

実り多いのに, ...

みのりおおいのに, ...

minoriooi noni, ...

実り多かったのに, ...

みのりおおかったのに, ...

minoriookatta noni, ...


Nawet, jeśli

実り多くても

みのりおおくても

minoriookute mo

実り多くなくても

みのりおおくなくても

minoriookunakute mo


Nie trzeba

実り多くなくてもいいです

みのりおおくなくてもいいです

minoriookunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように実り多い

[rzeczownik] のようにみのりおおい

[rzeczownik] no you ni minoriooi


Powinno być / Miało być

実り多いはずです

みのりおおいはずです

minoriooi hazu desu

実り多いはずでした

みのりおおいはずでした

minoriooi hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

実り多いかもしれません

みのりおおいかもしれません

minoriooi kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

実り多いでしょう

みのりおおいでしょう

minoriooi deshou


Pytania w zdaniach

実り多い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

みのりおおい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

minoriooi ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

実り多いそうです

みのりおおいそうです

minoriooi sou desu

実り多くないそうです

みのりおおくないそうです

minoriookunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

実り多くする

みのりおおくする

minoriooku suru


Stawać się

実り多くなる

みのりおおくなる

minoriooku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も実り多い

もっともみのりおおい

mottomo minoriooi

一番実り多い

いちばんみのりおおい

ichiban minoriooi


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと実り多い

もっとみのりおおい

motto minoriooi


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

実り多いみたいです

みのりおおいみたいです

minoriooi mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

実り多いみたいな

みのりおおいみたいな

minoriooi mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

実り多そうです

みのりおおそうです

minorioo sou desu

実り多くなさそうです

みのりおおくなさそうです

minoriookuna sasou desu


Zbyt wiele

実り多すぎる

みのりおおすぎる

minorioo sugiru