小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 摘まみ出す | つまみだす

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

zakoszenie, wyrywanie, zrywanie, zbieranie, rwanie, przycinanie, podsumowywanie

Pokaż szczegóły znaku

wyjście, wychodzenie, wyjeżdżanie, wydawanie, publikowanie, wystawanie, sterczenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

つまみだす

tsumami dasu


Znaczenie

wybrać

dobrać

wyrzucać

wyrzucić

wywalać

wywalić


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

alternatywa

撮み出す, つまみだす, tsumami dasu

alternatywa

つまみ出す, つまみだす, tsumami dasu

alternatywa

摘み出す, つまみだす, tsumami dasu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出します

つまみだします

tsumami dashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出しません

つまみだしません

tsumami dashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出しました

つまみだしました

tsumami dashimashita

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出しませんでした

つまみだしませんでした

tsumami dashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出す

つまみだす

tsumami dasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出さない

つまみださない

tsumami dasanai

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出した

つまみだした

tsumami dashita

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出さなかった

つまみださなかった

tsumami dasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

摘まみ出し

つまみだし

tsumami dashi


Forma mashou

摘まみ出しましょう

つまみだしましょう

tsumami dashimashou


Forma te

摘まみ出して

つまみだして

tsumami dashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出せる

つまみだせる

tsumami daseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出せない

つまみだせない

tsumami dasenai

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出せた

つまみだせた

tsumami daseta

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出せなかった

つまみだせなかった

tsumami dasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出せます

つまみだせます

tsumami dasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出せません

つまみだせません

tsumami dasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出せました

つまみだせました

tsumami dasemashita

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出せませんでした

つまみだせませんでした

tsumami dasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

摘まみ出せて

つまみだせて

tsumami dasete


Forma wolicjonalna

摘まみ出そう

つまみだそう

tsumami dasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出される

つまみだされる

tsumami dasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出されない

つまみだされない

tsumami dasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出された

つまみだされた

tsumami dasareta

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出されなかった

つまみだされなかった

tsumami dasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出されます

つまみだされます

tsumami dasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出されません

つまみだされません

tsumami dasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出されました

つまみだされました

tsumami dasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出されませんでした

つまみだされませんでした

tsumami dasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

摘まみ出されて

つまみだされて

tsumami dasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させる

つまみださせる

tsumami dasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させない

つまみださせない

tsumami dasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出させた

つまみださせた

tsumami dasaseta

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出させなかった

つまみださせなかった

tsumami dasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させます

つまみださせます

tsumami dasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させません

つまみださせません

tsumami dasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出させました

つまみださせました

tsumami dasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出させませんでした

つまみださせませんでした

tsumami dasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

摘まみ出させて

つまみださせて

tsumami dasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させられる

つまみださせられる

tsumami dasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させられない

つまみださせられない

tsumami dasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出させられた

つまみださせられた

tsumami dasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出させられなかった

つまみださせられなかった

tsumami dasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させられます

つまみださせられます

tsumami dasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

摘まみ出させられません

つまみださせられません

tsumami dasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

摘まみ出させられました

つまみださせられました

tsumami dasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

摘まみ出させられませんでした

つまみださせられませんでした

tsumami dasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

摘まみ出させられて

つまみださせられて

tsumami dasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

摘まみ出せば

つまみだせば

tsumami daseba

Przeczenie

摘まみ出さなければ

つまみださなければ

tsumami dasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お摘まみ出しになる

おつまみだしになる

otsumami dashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お摘まみ出しします

おつまみだしします

otsumami dashi shimasu

お摘まみ出しする

おつまみだしする

otsumami dashi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

摘まみ出すかもしれない

つまみだすかもしれない

tsumami dasu ka mo shirenai

摘まみ出すかもしれません

つまみだすかもしれません

tsumami dasu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

摘まみ出してある

つまみだしてある

tsumami dashite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 摘まみ出してほしくないです

[osoba に] ... つまみだしてほしくないです

[osoba ni] ... tsumami dashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 摘まみ出さないでほしいです

[osoba に] ... つまみださないでほしいです

[osoba ni] ... tsumami dasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

摘まみ出したいです

つまみだしたいです

tsumami dashitai desu


Chcieć (III osoba)

摘まみ出したがっている

つまみだしたがっている

tsumami dashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 摘まみ出してほしいです

[osoba に] ... つまみだしてほしいです

[osoba ni] ... tsumami dashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 摘まみ出してくれる

[dający] [は/が] つまみだしてくれる

[dający] [wa/ga] tsumami dashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に摘まみ出してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] につまみだしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni tsumami dashite ageru


Decydować się na

摘まみ出すことにする

つまみだすことにする

tsumami dasu koto ni suru

摘まみ出さないことにする

つまみださないことにする

tsumami dasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

摘まみ出さなくてよかった

つまみださなくてよかった

tsumami dasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

摘まみ出してよかった

つまみだしてよかった

tsumami dashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

摘まみ出さなければよかった

つまみださなければよかった

tsumami dasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

摘まみ出せばよかった

つまみだせばよかった

tsumami daseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

摘まみ出すまで, ...

つまみだすまで, ...

tsumami dasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

摘まみ出さなくださって、ありがとうございました

つまみださなくださって、ありがとうございました

tsumami dasana kudasatte, arigatou gozaimashita

摘まみ出さなくてくれて、ありがとう

つまみださなくてくれて、ありがとう

tsumami dasanakute kurete, arigatou

摘まみ出さなくて、ありがとう

つまみださなくて、ありがとう

tsumami dasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

摘まみ出してくださって、ありがとうございました

つまみだしてくださって、ありがとうございました

tsumami dashite kudasatte, arigatou gozaimashita

摘まみ出してくれて、ありがとう

つまみだしてくれて、ありがとう

tsumami dashite kurete, arigatou

摘まみ出して、ありがとう

つまみだして、ありがとう

tsumami dashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

摘まみ出すって

つまみだすって

tsumami dasutte

摘まみ出したって

つまみだしたって

tsumami dashitatte


Forma wyjaśniająca

摘まみ出すんです

つまみだすんです

tsumami dasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お摘まみ出しください

おつまみだしください

otsumami dashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 摘まみ出しに行く

[miejsce] [に/へ] つまみだしにいく

[miejsce] [に/へ] tsumami dashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 摘まみ出しに来る

[miejsce] [に/へ] つまみだしにくる

[miejsce] [に/へ] tsumami dashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 摘まみ出しに帰る

[miejsce] [に/へ] つまみだしにかえる

[miejsce] [に/へ] tsumami dashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ摘まみ出していません

まだつまみだしていません

mada tsumami dashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

摘まみ出せば, ...

つまみだせば, ...

tsumami daseba, ...

摘まみ出さなければ, ...

つまみださなければ, ...

tsumami dasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

摘まみ出したら、...

つまみだしたら、...

tsumami dashitara, ...

摘まみ出さなかったら、...

つまみださなかったら、...

tsumami dasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

摘まみ出す時、...

つまみだすとき、...

tsumami dasu toki, ...

摘まみ出した時、...

つまみだしたとき、...

tsumami dashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

摘まみ出すと, ...

つまみだすと, ...

tsumami dasu to, ...


Lubić

摘まみ出すのが好き

つまみだすのがすき

tsumami dasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

摘まみ出しやすいです

つまみだしやすいです

tsumami dashi yasui desu

摘まみ出しやすかったです

つまみだしやすかったです

tsumami dashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

摘まみ出したことがある

つまみだしたことがある

tsumami dashita koto ga aru

摘まみ出したことがあるか

つまみだしたことがあるか

tsumami dashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

摘まみ出すといいですね

つまみだすといいですね

tsumami dasu to ii desu ne

摘まみ出さないといいですね

つまみださないといいですね

tsumami dasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

摘まみ出すといいんですが

つまみだすといいんですが

tsumami dasu to ii n desu ga

摘まみ出すといいんですけど

つまみだすといいんですけど

tsumami dasu to ii n desu kedo

摘まみ出さないといいんですが

つまみださないといいんですが

tsumami dasanai to ii n desu ga

摘まみ出さないといいんですけど

つまみださないといいんですけど

tsumami dasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

摘まみ出すのに, ...

つまみだすのに, ...

tsumami dasu noni, ...

摘まみ出したのに, ...

つまみだしたのに, ...

tsumami dashita noni, ...


Musieć 1

摘まみ出さなくちゃいけません

つまみださなくちゃいけません

tsumami dasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

摘まみ出さなければならない

つまみださなければならない

tsumami dasanakereba naranai

摘まみ出さなければなりません

sければなりません

tsumami dasanakereba narimasen

摘まみ出さなくてはならない

つまみださなくてはならない

tsumami dasanakute wa naranai

摘まみ出さなくてはなりません

つまみださなくてはなりません

tsumami dasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

摘まみ出しても

つまみだしても

tsumami dashite mo

摘まみ出さなくても

つまみださなくても

tsumami dasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

摘まみ出さなくてもかまわない

つまみださなくてもかまわない

tsumami dasanakute mo kamawanai

摘まみ出さなくてもかまいません

つまみださなくてもかまいません

tsumami dasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

摘まみ出すのがきらい

つまみだすのがきらい

tsumami dasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

摘まみ出さないで、...

つまみださないで、...

tsumami dasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

摘まみ出さなくてもいいです

つまみださなくてもいいです

tsumami dasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 摘まみ出して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] つまみだしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] tsumami dashite morau


Po czynności, robię ...

摘まみ出してから, ...

つまみだしてから, ...

tsumami dashite kara, ...


Podczas

摘まみ出している間に, ...

つまみだしているあいだに, ...

tsumami dashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

摘まみ出している間, ...

つまみだしているあいだ, ...

tsumami dashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

摘まみ出すはずです

つまみだすはずです

tsumami dasu hazu desu

摘まみ出すはずでした

つまみだすはずでした

tsumami dasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 摘まみ出させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... つまみださせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... tsumami dasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 摘まみ出させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... つまみださせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... tsumami dasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 摘まみ出させてください

私に ... つまみださせてください

watashi ni ... tsumami dasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

摘まみ出してもいいです

つまみだしてもいいです

tsumami dashite mo ii desu

摘まみ出してもいいですか

つまみだしてもいいですか

tsumami dashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

摘まみ出してもかまわない

つまみだしてもかまわない

tsumami dashite mo kamawanai

摘まみ出してもかまいません

つまみだしてもかまいません

tsumami dashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

摘まみ出すかもしれません

つまみだすかもしれません

tsumami dasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

摘まみ出すでしょう

つまみだすでしょう

tsumami dasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

摘まみ出してごらんなさい

つまみだしてごらんなさい

tsumami dashite goran nasai


Prośba

摘まみ出してください

つまみだしてください

tsumami dashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

摘まみ出していただけませんか

つまみだしていただけませんか

tsumami dashite itadakemasen ka

摘まみ出してくれませんか

つまみだしてくれませんか

tsumami dashite kuremasen ka

摘まみ出してくれない

つまみだしてくれない

tsumami dashite kurenai


Próbować 1

摘まみ出してみる

つまみだしてみる

tsumami dashite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

摘まみ出そうとする

つまみだそうとする

tsumami dasou to suru


Przed czynnością, robię ...

摘まみ出す前に, ...

つまみだすまえに, ...

tsumami dasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

摘まみ出さなくて、すみませんでした

つまみださなくて、すみませんでした

tsumami dasanakute, sumimasen deshita

摘まみ出さなくて、すみません

つまみださなくて、すみません

tsumami dasanakute, sumimasen

摘まみ出さなくて、ごめん

つまみださなくて、ごめん

tsumami dasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

摘まみ出して、すみませんでした

つまみだして、すみませんでした

tsumami dashite, sumimasen deshita

摘まみ出して、すみません

つまみだして、すみません

tsumami dashite, sumimasen

摘まみ出して、ごめん

つまみだして、ごめん

tsumami dashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

摘まみ出しておく

つまみだしておく

tsumami dashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 摘まみ出す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... つまみだす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... tsumami dasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

摘まみ出す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

つまみだす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

tsumami dasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

摘まみ出したほうがいいです

つまみだしたほうがいいです

tsumami dashita hou ga ii desu

摘まみ出さないほうがいいです

つまみださないほうがいいです

tsumami dasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

摘まみ出したらどうですか

つまみだしたらどうですか

tsumami dashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

摘まみ出してくださる

つまみだしてくださる

tsumami dashite kudasaru


Rozkaz 1

摘まみ出せ

つまみだせ

tsumami dase


Rozkaz 2

Forma przestarzała

摘まみ出しなさい

つまみだしなさい

tsumami dashinasai


Słyszałem, że ...

摘まみ出すそうです

つまみだすそうです

tsumami dasu sou desu

摘まみ出したそうです

つまみだしたそうです

tsumami dashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

摘まみ出し方

つまみだしかた

tsumami dashikata


Starać się regularnie wykonywać

摘まみ出すことにしている

つまみだすことにしている

tsumami dasu koto ni shite iru

摘まみ出さないことにしている

つまみださないことにしている

tsumami dasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

摘まみ出しにくいです

つまみだしにくいです

tsumami dashi nikui desu

摘まみ出しにくかったです

つまみだしにくかったです

tsumami dashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

摘まみ出している

つまみだしている

tsumami dashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

摘まみ出そうと思っている

つまみだそうとおもっている

tsumami dasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

摘まみ出そうと思う

つまみだそうとおもう

tsumami dasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

摘まみ出しながら, ...

つまみだしながら, ...

tsumami dashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

摘まみ出すみたいです

つまみだすみたいです

tsumami dasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

摘まみ出すみたいな

つまみだすみたいな

tsumami dasu mitai na

... みたいに摘まみ出す

... みたいにつまみだす

... mitai ni tsumami dasu

摘まみ出したみたいです

つまみだしたみたいです

tsumami dashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

摘まみ出したみたいな

つまみだしたみたいな

tsumami dashita mitai na

... みたいに摘まみ出した

... みたいにつまみだした

... mitai ni tsumami dashita


Zakaz 1

摘まみ出してはいけません

つまみだしてはいけません

tsumami dashite wa ikemasen


Zakaz 2

摘まみ出さないでください

つまみださないでください

tsumami dasanai de kudasai


Zakaz 3

摘まみ出すな

つまみだすな

tsumami dasu na


Zamiar

摘まみ出すつもりです

つまみだすつもりです

tsumami dasu tsumori desu

摘まみ出さないつもりです

つまみださないつもりです

tsumami dasanai tsumori desu


Zbyt wiele

摘まみ出しすぎる

つまみだしすぎる

tsumami dashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 摘まみ出させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つまみださせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tsumami dasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 摘まみ出させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... つまみださせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... tsumami dasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

摘まみ出してしまう

つまみだしてしまう

tsumami dashite shimau

摘まみ出しちゃう

つまみだしちゃう

tsumami dashichau

摘まみ出してしまいました

つまみだしてしまいました

tsumami dashite shimaimashita

摘まみ出しちゃいました

つまみだしちゃいました

tsumami dashichaimashita