小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 巨石記念物 | きょせききねんぶつ

Informacje podstawowe

Kanji

きょ せき ねん ぶつ

Znaczenie znaków kanji

gigantyczny, olbrzymi, duży, wielki

Pokaż szczegóły znaku

kamień, skała

Pokaż szczegóły znaku

skryba, relacja, sprawozdanie, narracja

Pokaż szczegóły znaku

życzenie, rozum, myśl, pomysł, zmysł, uczucie, pragnienie, uwaga

Pokaż szczegóły znaku

rzecz, przedmiot, kwestia, sprawa

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きょせききねんぶつ

kyoseki kinenbutsu


Znaczenie

megalit


Części mowy

rzeczownik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

巨石記念物です

きょせききねんぶつです

kyoseki kinenbutsu desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

巨石記念物でわありません

きょせききねんぶつでわありません

kyoseki kinenbutsu dewa arimasen

巨石記念物じゃありません

きょせききねんぶつじゃありません

kyoseki kinenbutsu ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

巨石記念物でした

きょせききねんぶつでした

kyoseki kinenbutsu deshita

Przeczenie, czas przeszły

巨石記念物でわありませんでした

きょせききねんぶつでわありませんでした

kyoseki kinenbutsu dewa arimasen deshita

巨石記念物じゃありませんでした

きょせききねんぶつじゃありませんでした

kyoseki kinenbutsu ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

巨石記念物だ

きょせききねんぶつだ

kyoseki kinenbutsu da

Przeczenie, czas teraźniejszy

巨石記念物じゃない

きょせききねんぶつじゃない

kyoseki kinenbutsu ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

巨石記念物だった

きょせききねんぶつだった

kyoseki kinenbutsu datta

Przeczenie, czas przeszły

巨石記念物じゃなかった

きょせききねんぶつじゃなかった

kyoseki kinenbutsu ja nakatta


Forma te

巨石記念物で

きょせききねんぶつで

kyoseki kinenbutsu de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

巨石記念物でございます

きょせききねんぶつでございます

kyoseki kinenbutsu de gozaimasu

巨石記念物でござる

きょせききねんぶつでござる

kyoseki kinenbutsu de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

巨石記念物がほしい

きょせききねんぶつがほしい

kyoseki kinenbutsu ga hoshii


Chcieć (III osoba)

巨石記念物をほしがっている

きょせききねんぶつをほしがっている

kyoseki kinenbutsu o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 巨石記念物をくれる

[dający] [は/が] きょせききねんぶつをくれる

[dający] [wa/ga] kyoseki kinenbutsu o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に巨石記念物をあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきょせききねんぶつをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kyoseki kinenbutsu o ageru


Decydować się na

巨石記念物にする

きょせききねんぶつにする

kyoseki kinenbutsu ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

巨石記念物だって

きょせききねんぶつだって

kyoseki kinenbutsu datte

巨石記念物だったって

きょせききねんぶつだったって

kyoseki kinenbutsu dattatte


Forma wyjaśniająca

巨石記念物なんです

きょせききねんぶつなんです

kyoseki kinenbutsu nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

巨石記念物だったら、...

きょせききねんぶつだったら、...

kyoseki kinenbutsu dattara, ...

巨石記念物じゃなかったら、...

きょせききねんぶつじゃなかったら、...

kyoseki kinenbutsu ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

巨石記念物の時、...

きょせききねんぶつのとき、...

kyoseki kinenbutsu no toki, ...

巨石記念物だった時、...

きょせききねんぶつだったとき、...

kyoseki kinenbutsu datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

巨石記念物になると, ...

きょせききねんぶつになると, ...

kyoseki kinenbutsu ni naru to, ...


Lubić

巨石記念物が好き

きょせききねんぶつがすき

kyoseki kinenbutsu ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

巨石記念物だといいですね

きょせききねんぶつだといいですね

kyoseki kinenbutsu da to ii desu ne

巨石記念物じゃないといいですね

きょせききねんぶつじゃないといいですね

kyoseki kinenbutsu ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

巨石記念物だといいんですが

きょせききねんぶつだといいんですが

kyoseki kinenbutsu da to ii n desu ga

巨石記念物だといいんですけど

きょせききねんぶつだといいんですけど

kyoseki kinenbutsu da to ii n desu kedo

巨石記念物じゃないといいんですが

きょせききねんぶつじゃないといいんですが

kyoseki kinenbutsu ja nai to ii n desu ga

巨石記念物じゃないといいんですけど

きょせききねんぶつじゃないといいんですけど

kyoseki kinenbutsu ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

巨石記念物なのに, ...

きょせききねんぶつなのに, ...

kyoseki kinenbutsu na noni, ...

巨石記念物だったのに, ...

きょせききねんぶつだったのに, ...

kyoseki kinenbutsu datta noni, ...


Nawet, jeśli

巨石記念物でも

きょせききねんぶつでも

kyoseki kinenbutsu de mo

巨石記念物じゃなくても

きょせききねんぶつじゃなくても

kyoseki kinenbutsu ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という巨石記念物

[nazwa] というきょせききねんぶつ

[nazwa] to iu kyoseki kinenbutsu


Nie lubić

巨石記念物がきらい

きょせききねんぶつがきらい

kyoseki kinenbutsu ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 巨石記念物を貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きょせききねんぶつをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kyoseki kinenbutsu o morau


Podobny do ..., jak ...

巨石記念物のような [inny rzeczownik]

きょせききねんぶつのような [inny rzeczownik]

kyoseki kinenbutsu no you na [inny rzeczownik]

巨石記念物のように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

きょせききねんぶつのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

kyoseki kinenbutsu no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

巨石記念物のはずです

きょせききねんぶつなのはずです

kyoseki kinenbutsu no hazu desu

巨石記念物のはずでした

きょせききねんぶつのはずでした

kyoseki kinenbutsu no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

巨石記念物かもしれません

きょせききねんぶつかもしれません

kyoseki kinenbutsu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

巨石記念物でしょう

きょせききねんぶつでしょう

kyoseki kinenbutsu deshou


Pytania w zdaniach

巨石記念物 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きょせききねんぶつ か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kyoseki kinenbutsu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

巨石記念物であれ

きょせききねんぶつであれ

kyoseki kinenbutsu de are


Słyszałem, że ...

巨石記念物だそうです

きょせききねんぶつだそうです

kyoseki kinenbutsu da sou desu

巨石記念物だったそうです

きょせききねんぶつだったそうです

kyoseki kinenbutsu datta sou desu


Stawać się

巨石記念物になる

きょせききねんぶつになる

kyoseki kinenbutsu ni naru


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

巨石記念物みたいです

きょせききねんぶつみたいです

kyoseki kinenbutsu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

巨石記念物みたいな

きょせききねんぶつみたいな

kyoseki kinenbutsu mitai na

巨石記念物みたいに [przymiotnik, czasownik]

きょせききねんぶつみたいに [przymiotnik, czasownik]

kyoseki kinenbutsu mitai ni [przymiotnik, czasownik]


Zakaz (nie bądź)

巨石記念物であるな

きょせききねんぶつであるな

kyoseki kinenbutsu de aru na