小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 足跡を残す | あしあとをのこす

Informacje podstawowe

Kanji

あし あと のこ

Znaczenie znaków kanji

noga, stopa, bycie wystarczający, bycie dostateczny, klasyfikator na pary obuwia

Pokaż szczegóły znaku

ślad, trop, odcisk, druk, odbicie

Pokaż szczegóły znaku

reszta, pozostałość, saldo, balans

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

あしあとをのこす

ashiato o nokosu


Znaczenie

pozostawiać odciski stóp

pozostawiać ślady

pozostawić wiadomość


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

足跡を残す, そくせきをのこす, sokuseki o nokosu

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残します

あしあとをのこします

ashiato o nokoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残しません

あしあとをのこしません

ashiato o nokoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残しました

あしあとをのこしました

ashiato o nokoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残しませんでした

あしあとをのこしませんでした

ashiato o nokoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残す

あしあとをのこす

ashiato o nokosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残さない

あしあとをのこさない

ashiato o nokosanai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残した

あしあとをのこした

ashiato o nokoshita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残さなかった

あしあとをのこさなかった

ashiato o nokosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

足跡を残し

あしあとをのこし

ashiato o nokoshi


Forma mashou

足跡を残しましょう

あしあとをのこしましょう

ashiato o nokoshimashou


Forma te

足跡を残して

あしあとをのこして

ashiato o nokoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡が残せる

あしあとがのこせる

ashiato ga nokoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡が残せない

あしあとがのこせない

ashiato ga nokosenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡が残せた

あしあとがのこせた

ashiato ga nokoseta

Przeczenie, czas przeszły

足跡が残せなかった

あしあとがのこせなかった

ashiato ga nokosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡が残せます

あしあとがのこせます

ashiato ga nokosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡が残せません

あしあとがのこせません

ashiato ga nokosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡が残せました

あしあとがのこせました

ashiato ga nokosemashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡が残せませんでした

あしあとがのこせませんでした

ashiato ga nokosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

足跡が残せて

あしあとがのこせて

ashiato ga nokosete


Forma wolicjonalna

足跡を残そう

あしあとをのこそう

ashiato o nokosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残される

あしあとをのこされる

ashiato o nokosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残されない

あしあとをのこされない

ashiato o nokosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残された

あしあとをのこされた

ashiato o nokosareta

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残されなかった

あしあとをのこされなかった

ashiato o nokosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残されます

あしあとをのこされます

ashiato o nokosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残されません

あしあとをのこされません

ashiato o nokosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残されました

あしあとをのこされました

ashiato o nokosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残されませんでした

あしあとをのこされませんでした

ashiato o nokosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

足跡を残されて

あしあとをのこされて

ashiato o nokosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させる

あしあとをのこさせる

ashiato o nokosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させない

あしあとをのこさせない

ashiato o nokosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させた

あしあとをのこさせた

ashiato o nokosaseta

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させなかった

あしあとをのこさせなかった

ashiato o nokosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させます

あしあとをのこさせます

ashiato o nokosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させません

あしあとをのこさせません

ashiato o nokosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させました

あしあとをのこさせました

ashiato o nokosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させませんでした

あしあとをのこさせませんでした

ashiato o nokosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

足跡を残させて

あしあとをのこさせて

ashiato o nokosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられる

あしあとをのこさせられる

ashiato o nokosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられない

あしあとをのこさせられない

ashiato o nokosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させられた

あしあとをのこさせられた

ashiato o nokosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させられなかった

あしあとをのこさせられなかった

ashiato o nokosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられます

あしあとをのこさせられます

ashiato o nokosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられません

あしあとをのこさせられません

ashiato o nokosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させられました

あしあとをのこさせられました

ashiato o nokosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させられませんでした

あしあとをのこさせられませんでした

ashiato o nokosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

足跡を残させられて

あしあとをのこさせられて

ashiato o nokosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

足跡を残せば

あしあとをのこせば

ashiato ga nokoseba

Przeczenie

足跡を残さなければ

あしあとをのこさなければ

ashiato o nokosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お足跡を残しになる

おあしあとをのこしになる

oashiato o nokoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お足跡を残しします

おあしあとをのこしします

oashiato o nokoshi shimasu

お足跡を残しする

おあしあとをのこしする

oashiato o nokoshi suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

足跡を残すかもしれない

あしあとをのこすかもしれない

ashiato o nokosu ka mo shirenai

足跡を残すかもしれません

あしあとをのこすかもしれません

ashiato o nokosu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 足跡を残してほしくないです

[osoba に] ... あしあとをのこしてほしくないです

[osoba ni] ... ashiato o nokoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 足跡を残さないでほしいです

[osoba に] ... あしあとをのこさないでほしいです

[osoba ni] ... ashiato o nokosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

足跡が残したいです

あしあとがのこしたいです

ashiato ga nokoshitai desu


Chcieć (III osoba)

足跡を残したがっている

あしあとをのこしたがっている

ashiato o nokoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 足跡を残してほしいです

[osoba に] ... あしあとをのこしてほしいです

[osoba ni] ... ashiato o nokoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 足跡を残してくれる

[dający] [は/が] あしあとをのこしてくれる

[dający] [wa/ga] ashiato o nokoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に足跡を残してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にあしあとをのこしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ashiato o nokoshite ageru


Decydować się na

足跡を残すことにする

あしあとをのこすことにする

ashiato o nokosu koto ni suru

足跡を残さないことにする

あしあとをのこさないことにする

ashiato o nokosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

足跡を残さなくてよかった

あしあとをのこさなくてよかった

ashiato o nokosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

足跡を残してよかった

あしあとをのこしてよかった

ashiato o nokoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

足跡を残さなければよかった

あしあとをのこさなければよかった

ashiato o nokosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

足跡を残せばよかった

あしあとをのこせばよかった

ashiato ga nokoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

足跡を残すまで, ...

あしあとをのこすまで, ...

ashiato o nokosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

足跡を残さなくださって、ありがとうございました

あしあとをのこさなくださって、ありがとうございました

ashiato o nokosana kudasatte, arigatou gozaimashita

足跡を残さなくてくれて、ありがとう

あしあとをのこさなくてくれて、ありがとう

ashiato o nokosanakute kurete, arigatou

足跡を残さなくて、ありがとう

あしあとをのこさなくて、ありがとう

ashiato o nokosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

足跡を残してくださって、ありがとうございました

あしあとをのこしてくださって、ありがとうございました

ashiato o nokoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

足跡を残してくれて、ありがとう

あしあとをのこしてくれて、ありがとう

ashiato o nokoshite kurete, arigatou

足跡を残して、ありがとう

あしあとをのこして、ありがとう

ashiato o nokoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

足跡を残すって

あしあとをのこすって

ashiato o nokosutte

足跡を残したって

あしあとをのこしたって

ashiato o nokoshitatte


Forma wyjaśniająca

足跡を残すんです

あしあとをのこすんです

ashiato o nokosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お足跡を残しください

おあしあとをのこしください

oashiato o nokoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 足跡を残しに行く

[miejsce] [に/へ] あしあとをのこしにいく

[miejsce] [に/へ] ashiato o nokoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 足跡を残しに来る

[miejsce] [に/へ] あしあとをのこしにくる

[miejsce] [に/へ] ashiato o nokoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 足跡を残しに帰る

[miejsce] [に/へ] あしあとをのこしにかえる

[miejsce] [に/へ] ashiato o nokoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ足跡を残していません

まだあしあとをのこしていません

mada ashiato o nokoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

足跡を残せば, ...

あしあとをのこせば, ...

ashiato ga nokoseba, ...

足跡を残さなければ, ...

あしあとをのこさなければ, ...

ashiato o nokosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

足跡を残したら、...

あしあとをのこしたら、...

ashiato o nokoshitara, ...

足跡を残さなかったら、...

あしあとをのこさなかったら、...

ashiato o nokosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

足跡を残す時、...

あしあとをのこすとき、...

ashiato o nokosu toki, ...

足跡を残した時、...

あしあとをのこしたとき、...

ashiato o nokoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

足跡を残すと, ...

あしあとをのこすと, ...

ashiato o nokosu to, ...


Lubić

足跡を残すのが好き

あしあとをのこすのがすき

ashiato o nokosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

足跡を残しやすいです

あしあとをのこしやすいです

ashiato o nokoshi yasui desu

足跡を残しやすかったです

あしあとをのこしやすかったです

ashiato o nokoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

足跡を残したことがある

あしあとをのこしたことがある

ashiato o nokoshita koto ga aru

足跡を残したことがあるか

あしあとをのこしたことがあるか

ashiato o nokoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

足跡を残すといいですね

あしあとをのこすといいですね

ashiato o nokosu to ii desu ne

足跡を残さないといいですね

あしあとをのこさないといいですね

ashiato o nokosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

足跡を残すといいんですが

あしあとをのこすといいんですが

ashiato o nokosu to ii n desu ga

足跡を残すといいんですけど

あしあとをのこすといいんですけど

ashiato o nokosu to ii n desu kedo

足跡を残さないといいんですが

あしあとをのこさないといいんですが

ashiato o nokosanai to ii n desu ga

足跡を残さないといいんですけど

あしあとをのこさないといいんですけど

ashiato o nokosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

足跡を残すのに, ...

あしあとをのこすのに, ...

ashiato o nokosu noni, ...

足跡を残したのに, ...

あしあとをのこしたのに, ...

ashiato o nokoshita noni, ...


Musieć 1

足跡を残さなくちゃいけません

あしあとをのこさなくちゃいけません

ashiato o nokosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

足跡を残さなければならない

あしあとをのこさなければならない

ashiato o nokosanakereba naranai

足跡を残さなければなりません

sければなりません

ashiato o nokosanakereba narimasen

足跡を残さなくてはならない

あしあとをのこさなくてはならない

ashiato o nokosanakute wa naranai

足跡を残さなくてはなりません

あしあとをのこさなくてはなりません

ashiato o nokosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

足跡を残しても

あしあとをのこしても

ashiato o nokoshite mo

足跡を残さなくても

あしあとをのこさなくても

ashiato o nokosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

足跡を残さなくてもかまわない

あしあとをのこさなくてもかまわない

ashiato o nokosanakute mo kamawanai

足跡を残さなくてもかまいません

あしあとをのこさなくてもかまいません

ashiato o nokosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

足跡を残すのがきらい

あしあとをのこすのがきらい

ashiato o nokosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

足跡を残さないで、...

あしあとをのこさないで、...

ashiato o nokosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

足跡を残さなくてもいいです

あしあとをのこさなくてもいいです

ashiato o nokosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 足跡を残して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] あしあとをのこしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ashiato o nokoshite morau


Po czynności, robię ...

足跡を残してから, ...

あしあとをのこしてから, ...

ashiato o nokoshite kara, ...


Podczas

足跡を残している間に, ...

あしあとをのこしているあいだに, ...

ashiato o nokoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

足跡を残している間, ...

あしあとをのこしているあいだ, ...

ashiato o nokoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

足跡を残すはずです

あしあとをのこすはずです

ashiato o nokosu hazu desu

足跡を残すはずでした

あしあとをのこすはずでした

ashiato o nokosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 足跡を残させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... あしあとをのこさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ashiato o nokosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 足跡を残させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... あしあとをのこさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ashiato o nokosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 足跡を残させてください

私に ... あしあとをのこさせてください

watashi ni ... ashiato o nokosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

足跡を残してもいいです

あしあとをのこしてもいいです

ashiato o nokoshite mo ii desu

足跡を残してもいいですか

あしあとをのこしてもいいですか

ashiato o nokoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

足跡を残してもかまわない

あしあとをのこしてもかまわない

ashiato o nokoshite mo kamawanai

足跡を残してもかまいません

あしあとをのこしてもかまいません

ashiato o nokoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

足跡を残すかもしれません

あしあとをのこすかもしれません

ashiato o nokosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

足跡を残すでしょう

あしあとをのこすでしょう

ashiato o nokosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

足跡を残してごらんなさい

あしあとをのこしてごらんなさい

ashiato o nokoshite goran nasai


Prośba

足跡を残してください

あしあとをのこしてください

ashiato o nokoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

足跡を残していただけませんか

あしあとをのこしていただけませんか

ashiato o nokoshite itadakemasen ka

足跡を残してくれませんか

あしあとをのこしてくれませんか

ashiato o nokoshite kuremasen ka

足跡を残してくれない

あしあとをのこしてくれない

ashiato o nokoshite kurenai


Próbować 1

足跡を残してみる

あしあとをのこしてみる

ashiato o nokoshite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

足跡を残そうとする

あしあとをのこそうとする

ashiato o nokosou to suru


Przed czynnością, robię ...

足跡を残す前に, ...

あしあとをのこすまえに, ...

ashiato o nokosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

足跡を残さなくて、すみませんでした

あしあとをのこさなくて、すみませんでした

ashiato o nokosanakute, sumimasen deshita

足跡を残さなくて、すみません

あしあとをのこさなくて、すみません

ashiato o nokosanakute, sumimasen

足跡を残さなくて、ごめん

あしあとをのこさなくて、ごめん

ashiato o nokosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

足跡を残して、すみませんでした

あしあとをのこして、すみませんでした

ashiato o nokoshite, sumimasen deshita

足跡を残して、すみません

あしあとをのこして、すみません

ashiato o nokoshite, sumimasen

足跡を残して、ごめん

あしあとをのこして、ごめん

ashiato o nokoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

足跡を残しておく

あしあとをのこしておく

ashiato o nokoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 足跡を残す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... あしあとをのこす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ashiato o nokosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

足跡を残す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

あしあとをのこす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ashiato o nokosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

足跡を残したほうがいいです

あしあとをのこしたほうがいいです

ashiato o nokoshita hou ga ii desu

足跡を残さないほうがいいです

あしあとをのこさないほうがいいです

ashiato o nokosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

足跡を残したらどうですか

あしあとをのこしたらどうですか

ashiato o nokoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

足跡を残してくださる

あしあとをのこしてくださる

ashiato o nokoshite kudasaru


Rozkaz 1

足跡を残せ

あしあとをのこせ

ashiato o nokose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

足跡を残しなさい

あしあとをのこしなさい

ashiato o nokoshinasai


Słyszałem, że ...

足跡を残すそうです

あしあとをのこすそうです

ashiato o nokosu sou desu

足跡を残したそうです

あしあとをのこしたそうです

ashiato o nokoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

足跡の残し方

あしあとののこしかた

ashiato no nokoshikata


Starać się regularnie wykonywać

足跡を残すことにしている

あしあとをのこすことにしている

ashiato o nokosu koto ni shite iru

足跡を残さないことにしている

あしあとをのこさないことにしている

ashiato o nokosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

足跡を残しにくいです

あしあとをのこしにくいです

ashiato o nokoshi nikui desu

足跡を残しにくかったです

あしあとをのこしにくかったです

ashiato o nokoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

足跡を残している

あしあとをのこしている

ashiato o nokoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

足跡を残そうと思っている

あしあとをのこそうとおもっている

ashiato o nokosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

足跡を残そうと思う

あしあとをのこそうとおもう

ashiato o nokosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

足跡を残しながら, ...

あしあとをのこしながら, ...

ashiato o nokoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

足跡を残すみたいです

あしあとをのこすみたいです

ashiato o nokosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

足跡を残すみたいな

あしあとをのこすみたいな

ashiato o nokosu mitai na

... みたいに足跡を残す

... みたいにあしあとをのこす

... mitai ni ashiato o nokosu

足跡を残したみたいです

あしあとをのこしたみたいです

ashiato o nokoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

足跡を残したみたいな

あしあとをのこしたみたいな

ashiato o nokoshita mitai na

... みたいに足跡を残した

... みたいにあしあとをのこした

... mitai ni ashiato o nokoshita


Zakaz 1

足跡を残してはいけません

あしあとをのこしてはいけません

ashiato o nokoshite wa ikemasen


Zakaz 2

足跡を残さないでください

あしあとをのこさないでください

ashiato o nokosanai de kudasai


Zakaz 3

足跡を残すな

あしあとをのこすな

ashiato o nokosu na


Zamiar

足跡を残すつもりです

あしあとをのこすつもりです

ashiato o nokosu tsumori desu

足跡を残さないつもりです

あしあとをのこさないつもりです

ashiato o nokosanai tsumori desu


Zbyt wiele

足跡を残しすぎる

あしあとをのこしすぎる

ashiato o nokoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 足跡を残させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... あしあとをのこさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ashiato o nokosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 足跡を残させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... あしあとをのこさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ashiato o nokosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

足跡を残してしまう

あしあとをのこしてしまう

ashiato o nokoshite shimau

足跡を残しちゃう

あしあとをのこしちゃう

ashiato o nokoshichau

足跡を残してしまいました

あしあとをのこしてしまいました

ashiato o nokoshite shimaimashita

足跡を残しちゃいました

あしあとをのこしちゃいました

ashiato o nokoshichaimashita