小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 足跡を残す | そくせきをのこす

Informacje podstawowe

Kanji

そく せき のこ

Znaczenie znaków kanji

noga, stopa, bycie wystarczający, bycie dostateczny, klasyfikator na pary obuwia

Pokaż szczegóły znaku

ślad, trop, odcisk, druk, odbicie

Pokaż szczegóły znaku

reszta, pozostałość, saldo, balans

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

そくせきをのこす

sokuseki o nokosu


Znaczenie

pozostawiać odciski stóp

pozostawiać ślady

pozostawić wiadomość


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

足跡を残す, あしあとをのこす, ashiato o nokosu

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残します

そくせきをのこします

sokuseki o nokoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残しません

そくせきをのこしません

sokuseki o nokoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残しました

そくせきをのこしました

sokuseki o nokoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残しませんでした

そくせきをのこしませんでした

sokuseki o nokoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残す

そくせきをのこす

sokuseki o nokosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残さない

そくせきをのこさない

sokuseki o nokosanai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残した

そくせきをのこした

sokuseki o nokoshita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残さなかった

そくせきをのこさなかった

sokuseki o nokosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

足跡を残し

そくせきをのこし

sokuseki o nokoshi


Forma mashou

足跡を残しましょう

そくせきをのこしましょう

sokuseki o nokoshimashou


Forma te

足跡を残して

そくせきをのこして

sokuseki o nokoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡が残せる

そくせきがのこせる

sokuseki ga nokoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡が残せない

そくせきがのこせない

sokuseki ga nokosenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡が残せた

そくせきがのこせた

sokuseki ga nokoseta

Przeczenie, czas przeszły

足跡が残せなかった

そくせきがのこせなかった

sokuseki ga nokosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡が残せます

そくせきがのこせます

sokuseki ga nokosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡が残せません

そくせきがのこせません

sokuseki ga nokosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡が残せました

そくせきがのこせました

sokuseki ga nokosemashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡が残せませんでした

そくせきがのこせませんでした

sokuseki ga nokosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

足跡が残せて

そくせきがのこせて

sokuseki ga nokosete


Forma wolicjonalna

足跡を残そう

そくせきをのこそう

sokuseki o nokosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残される

そくせきをのこされる

sokuseki o nokosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残されない

そくせきをのこされない

sokuseki o nokosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残された

そくせきをのこされた

sokuseki o nokosareta

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残されなかった

そくせきをのこされなかった

sokuseki o nokosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残されます

そくせきをのこされます

sokuseki o nokosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残されません

そくせきをのこされません

sokuseki o nokosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残されました

そくせきをのこされました

sokuseki o nokosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残されませんでした

そくせきをのこされませんでした

sokuseki o nokosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

足跡を残されて

そくせきをのこされて

sokuseki o nokosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させる

そくせきをのこさせる

sokuseki o nokosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させない

そくせきをのこさせない

sokuseki o nokosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させた

そくせきをのこさせた

sokuseki o nokosaseta

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させなかった

そくせきをのこさせなかった

sokuseki o nokosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させます

そくせきをのこさせます

sokuseki o nokosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させません

そくせきをのこさせません

sokuseki o nokosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させました

そくせきをのこさせました

sokuseki o nokosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させませんでした

そくせきをのこさせませんでした

sokuseki o nokosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

足跡を残させて

そくせきをのこさせて

sokuseki o nokosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられる

そくせきをのこさせられる

sokuseki o nokosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられない

そくせきをのこさせられない

sokuseki o nokosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させられた

そくせきをのこさせられた

sokuseki o nokosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させられなかった

そくせきをのこさせられなかった

sokuseki o nokosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられます

そくせきをのこさせられます

sokuseki o nokosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

足跡を残させられません

そくせきをのこさせられません

sokuseki o nokosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

足跡を残させられました

そくせきをのこさせられました

sokuseki o nokosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

足跡を残させられませんでした

そくせきをのこさせられませんでした

sokuseki o nokosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

足跡を残させられて

そくせきをのこさせられて

sokuseki o nokosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

足跡を残せば

そくせきをのこせば

sokuseki ga nokoseba

Przeczenie

足跡を残さなければ

そくせきをのこさなければ

sokuseki o nokosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お足跡を残しになる

おそくせきをのこしになる

osokuseki o nokoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お足跡を残しします

おそくせきをのこしします

osokuseki o nokoshi shimasu

お足跡を残しする

おそくせきをのこしする

osokuseki o nokoshi suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

足跡を残すかもしれない

そくせきをのこすかもしれない

sokuseki o nokosu ka mo shirenai

足跡を残すかもしれません

そくせきをのこすかもしれません

sokuseki o nokosu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 足跡を残してほしくないです

[osoba に] ... そくせきをのこしてほしくないです

[osoba ni] ... sokuseki o nokoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 足跡を残さないでほしいです

[osoba に] ... そくせきをのこさないでほしいです

[osoba ni] ... sokuseki o nokosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

足跡が残したいです

そくせきがのこしたいです

sokuseki ga nokoshitai desu


Chcieć (III osoba)

足跡を残したがっている

そくせきをのこしたがっている

sokuseki o nokoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 足跡を残してほしいです

[osoba に] ... そくせきをのこしてほしいです

[osoba ni] ... sokuseki o nokoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 足跡を残してくれる

[dający] [は/が] そくせきをのこしてくれる

[dający] [wa/ga] sokuseki o nokoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に足跡を残してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にそくせきをのこしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni sokuseki o nokoshite ageru


Decydować się na

足跡を残すことにする

そくせきをのこすことにする

sokuseki o nokosu koto ni suru

足跡を残さないことにする

そくせきをのこさないことにする

sokuseki o nokosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

足跡を残さなくてよかった

そくせきをのこさなくてよかった

sokuseki o nokosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

足跡を残してよかった

そくせきをのこしてよかった

sokuseki o nokoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

足跡を残さなければよかった

そくせきをのこさなければよかった

sokuseki o nokosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

足跡を残せばよかった

そくせきをのこせばよかった

sokuseki ga nokoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

足跡を残すまで, ...

そくせきをのこすまで, ...

sokuseki o nokosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

足跡を残さなくださって、ありがとうございました

そくせきをのこさなくださって、ありがとうございました

sokuseki o nokosana kudasatte, arigatou gozaimashita

足跡を残さなくてくれて、ありがとう

そくせきをのこさなくてくれて、ありがとう

sokuseki o nokosanakute kurete, arigatou

足跡を残さなくて、ありがとう

そくせきをのこさなくて、ありがとう

sokuseki o nokosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

足跡を残してくださって、ありがとうございました

そくせきをのこしてくださって、ありがとうございました

sokuseki o nokoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

足跡を残してくれて、ありがとう

そくせきをのこしてくれて、ありがとう

sokuseki o nokoshite kurete, arigatou

足跡を残して、ありがとう

そくせきをのこして、ありがとう

sokuseki o nokoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

足跡を残すって

そくせきをのこすって

sokuseki o nokosutte

足跡を残したって

そくせきをのこしたって

sokuseki o nokoshitatte


Forma wyjaśniająca

足跡を残すんです

そくせきをのこすんです

sokuseki o nokosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お足跡を残しください

おそくせきをのこしください

osokuseki o nokoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 足跡を残しに行く

[miejsce] [に/へ] そくせきをのこしにいく

[miejsce] [に/へ] sokuseki o nokoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 足跡を残しに来る

[miejsce] [に/へ] そくせきをのこしにくる

[miejsce] [に/へ] sokuseki o nokoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 足跡を残しに帰る

[miejsce] [に/へ] そくせきをのこしにかえる

[miejsce] [に/へ] sokuseki o nokoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ足跡を残していません

まだそくせきをのこしていません

mada sokuseki o nokoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

足跡を残せば, ...

そくせきをのこせば, ...

sokuseki ga nokoseba, ...

足跡を残さなければ, ...

そくせきをのこさなければ, ...

sokuseki o nokosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

足跡を残したら、...

そくせきをのこしたら、...

sokuseki o nokoshitara, ...

足跡を残さなかったら、...

そくせきをのこさなかったら、...

sokuseki o nokosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

足跡を残す時、...

そくせきをのこすとき、...

sokuseki o nokosu toki, ...

足跡を残した時、...

そくせきをのこしたとき、...

sokuseki o nokoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

足跡を残すと, ...

そくせきをのこすと, ...

sokuseki o nokosu to, ...


Lubić

足跡を残すのが好き

そくせきをのこすのがすき

sokuseki o nokosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

足跡を残しやすいです

そくせきをのこしやすいです

sokuseki o nokoshi yasui desu

足跡を残しやすかったです

そくせきをのこしやすかったです

sokuseki o nokoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

足跡を残したことがある

そくせきをのこしたことがある

sokuseki o nokoshita koto ga aru

足跡を残したことがあるか

そくせきをのこしたことがあるか

sokuseki o nokoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

足跡を残すといいですね

そくせきをのこすといいですね

sokuseki o nokosu to ii desu ne

足跡を残さないといいですね

そくせきをのこさないといいですね

sokuseki o nokosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

足跡を残すといいんですが

そくせきをのこすといいんですが

sokuseki o nokosu to ii n desu ga

足跡を残すといいんですけど

そくせきをのこすといいんですけど

sokuseki o nokosu to ii n desu kedo

足跡を残さないといいんですが

そくせきをのこさないといいんですが

sokuseki o nokosanai to ii n desu ga

足跡を残さないといいんですけど

そくせきをのこさないといいんですけど

sokuseki o nokosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

足跡を残すのに, ...

そくせきをのこすのに, ...

sokuseki o nokosu noni, ...

足跡を残したのに, ...

そくせきをのこしたのに, ...

sokuseki o nokoshita noni, ...


Musieć 1

足跡を残さなくちゃいけません

そくせきをのこさなくちゃいけません

sokuseki o nokosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

足跡を残さなければならない

そくせきをのこさなければならない

sokuseki o nokosanakereba naranai

足跡を残さなければなりません

sければなりません

sokuseki o nokosanakereba narimasen

足跡を残さなくてはならない

そくせきをのこさなくてはならない

sokuseki o nokosanakute wa naranai

足跡を残さなくてはなりません

そくせきをのこさなくてはなりません

sokuseki o nokosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

足跡を残しても

そくせきをのこしても

sokuseki o nokoshite mo

足跡を残さなくても

そくせきをのこさなくても

sokuseki o nokosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

足跡を残さなくてもかまわない

そくせきをのこさなくてもかまわない

sokuseki o nokosanakute mo kamawanai

足跡を残さなくてもかまいません

そくせきをのこさなくてもかまいません

sokuseki o nokosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

足跡を残すのがきらい

そくせきをのこすのがきらい

sokuseki o nokosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

足跡を残さないで、...

そくせきをのこさないで、...

sokuseki o nokosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

足跡を残さなくてもいいです

そくせきをのこさなくてもいいです

sokuseki o nokosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 足跡を残して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] そくせきをのこしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] sokuseki o nokoshite morau


Po czynności, robię ...

足跡を残してから, ...

そくせきをのこしてから, ...

sokuseki o nokoshite kara, ...


Podczas

足跡を残している間に, ...

そくせきをのこしているあいだに, ...

sokuseki o nokoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

足跡を残している間, ...

そくせきをのこしているあいだ, ...

sokuseki o nokoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

足跡を残すはずです

そくせきをのこすはずです

sokuseki o nokosu hazu desu

足跡を残すはずでした

そくせきをのこすはずでした

sokuseki o nokosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 足跡を残させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... そくせきをのこさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... sokuseki o nokosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 足跡を残させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... そくせきをのこさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... sokuseki o nokosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 足跡を残させてください

私に ... そくせきをのこさせてください

watashi ni ... sokuseki o nokosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

足跡を残してもいいです

そくせきをのこしてもいいです

sokuseki o nokoshite mo ii desu

足跡を残してもいいですか

そくせきをのこしてもいいですか

sokuseki o nokoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

足跡を残してもかまわない

そくせきをのこしてもかまわない

sokuseki o nokoshite mo kamawanai

足跡を残してもかまいません

そくせきをのこしてもかまいません

sokuseki o nokoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

足跡を残すかもしれません

そくせきをのこすかもしれません

sokuseki o nokosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

足跡を残すでしょう

そくせきをのこすでしょう

sokuseki o nokosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

足跡を残してごらんなさい

そくせきをのこしてごらんなさい

sokuseki o nokoshite goran nasai


Prośba

足跡を残してください

そくせきをのこしてください

sokuseki o nokoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

足跡を残していただけませんか

そくせきをのこしていただけませんか

sokuseki o nokoshite itadakemasen ka

足跡を残してくれませんか

そくせきをのこしてくれませんか

sokuseki o nokoshite kuremasen ka

足跡を残してくれない

そくせきをのこしてくれない

sokuseki o nokoshite kurenai


Próbować 1

足跡を残してみる

そくせきをのこしてみる

sokuseki o nokoshite miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

足跡を残そうとする

そくせきをのこそうとする

sokuseki o nokosou to suru


Przed czynnością, robię ...

足跡を残す前に, ...

そくせきをのこすまえに, ...

sokuseki o nokosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

足跡を残さなくて、すみませんでした

そくせきをのこさなくて、すみませんでした

sokuseki o nokosanakute, sumimasen deshita

足跡を残さなくて、すみません

そくせきをのこさなくて、すみません

sokuseki o nokosanakute, sumimasen

足跡を残さなくて、ごめん

そくせきをのこさなくて、ごめん

sokuseki o nokosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

足跡を残して、すみませんでした

そくせきをのこして、すみませんでした

sokuseki o nokoshite, sumimasen deshita

足跡を残して、すみません

そくせきをのこして、すみません

sokuseki o nokoshite, sumimasen

足跡を残して、ごめん

そくせきをのこして、ごめん

sokuseki o nokoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

足跡を残しておく

そくせきをのこしておく

sokuseki o nokoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 足跡を残す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... そくせきをのこす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... sokuseki o nokosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

足跡を残す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

そくせきをのこす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

sokuseki o nokosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

足跡を残したほうがいいです

そくせきをのこしたほうがいいです

sokuseki o nokoshita hou ga ii desu

足跡を残さないほうがいいです

そくせきをのこさないほうがいいです

sokuseki o nokosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

足跡を残したらどうですか

そくせきをのこしたらどうですか

sokuseki o nokoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

足跡を残してくださる

そくせきをのこしてくださる

sokuseki o nokoshite kudasaru


Rozkaz 1

足跡を残せ

そくせきをのこせ

sokuseki o nokose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

足跡を残しなさい

そくせきをのこしなさい

sokuseki o nokoshinasai


Słyszałem, że ...

足跡を残すそうです

そくせきをのこすそうです

sokuseki o nokosu sou desu

足跡を残したそうです

そくせきをのこしたそうです

sokuseki o nokoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

足跡の残し方

そくせきののこしかた

sokuseki no nokoshikata


Starać się regularnie wykonywać

足跡を残すことにしている

そくせきをのこすことにしている

sokuseki o nokosu koto ni shite iru

足跡を残さないことにしている

そくせきをのこさないことにしている

sokuseki o nokosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

足跡を残しにくいです

そくせきをのこしにくいです

sokuseki o nokoshi nikui desu

足跡を残しにくかったです

そくせきをのこしにくかったです

sokuseki o nokoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

足跡を残している

そくせきをのこしている

sokuseki o nokoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

足跡を残そうと思っている

そくせきをのこそうとおもっている

sokuseki o nokosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

足跡を残そうと思う

そくせきをのこそうとおもう

sokuseki o nokosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

足跡を残しながら, ...

そくせきをのこしながら, ...

sokuseki o nokoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

足跡を残すみたいです

そくせきをのこすみたいです

sokuseki o nokosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

足跡を残すみたいな

そくせきをのこすみたいな

sokuseki o nokosu mitai na

... みたいに足跡を残す

... みたいにそくせきをのこす

... mitai ni sokuseki o nokosu

足跡を残したみたいです

そくせきをのこしたみたいです

sokuseki o nokoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

足跡を残したみたいな

そくせきをのこしたみたいな

sokuseki o nokoshita mitai na

... みたいに足跡を残した

... みたいにそくせきをのこした

... mitai ni sokuseki o nokoshita


Zakaz 1

足跡を残してはいけません

そくせきをのこしてはいけません

sokuseki o nokoshite wa ikemasen


Zakaz 2

足跡を残さないでください

そくせきをのこさないでください

sokuseki o nokosanai de kudasai


Zakaz 3

足跡を残すな

そくせきをのこすな

sokuseki o nokosu na


Zamiar

足跡を残すつもりです

そくせきをのこすつもりです

sokuseki o nokosu tsumori desu

足跡を残さないつもりです

そくせきをのこさないつもりです

sokuseki o nokosanai tsumori desu


Zbyt wiele

足跡を残しすぎる

そくせきをのこしすぎる

sokuseki o nokoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 足跡を残させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... そくせきをのこさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sokuseki o nokosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 足跡を残させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... そくせきをのこさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sokuseki o nokosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

足跡を残してしまう

そくせきをのこしてしまう

sokuseki o nokoshite shimau

足跡を残しちゃう

そくせきをのこしちゃう

sokuseki o nokoshichau

足跡を残してしまいました

そくせきをのこしてしまいました

sokuseki o nokoshite shimaimashita

足跡を残しちゃいました

そくせきをのこしちゃいました

sokuseki o nokoshichaimashita