小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 向かい合う | むかいあう

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

tam, po tamtej stronie, po drugiej stronie, konfrontowanie, skonfrontowanie, bycie zwróconym, przeciwstawianie się, mieć tendencję do, zbliżanie się do

Pokaż szczegóły znaku

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

むかいあう

mukai au


Znaczenie

być naprzeciwko

stać twarzą w twarz


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

alternatywa

向い合う, むかいあう, mukai au

alternatywa

向かいあう, むかいあう, mukai au

Przykładowe zdania

Stali twarzą w twarz.

彼らは向かい合って立った。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合います

むかいあいます

mukai aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合いません

むかいあいません

mukai aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合いました

むかいあいました

mukai aimashita

Przeczenie, czas przeszły

向かい合いませんでした

むかいあいませんでした

mukai aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合う

むかいあう

mukai au

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合わない

むかいあわない

mukai awanai

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合った

むかいあった

mukai atta

Przeczenie, czas przeszły

向かい合わなかった

むかいあわなかった

mukai awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

向かい合い

むかいあい

mukai ai


Forma mashou

向かい合いましょう

むかいあいましょう

mukai aimashou


Forma te

向かい合って

むかいあって

mukai atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合える

むかいあえる

mukai aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合えない

むかいあえない

mukai aenai

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合えた

むかいあえた

mukai aeta

Przeczenie, czas przeszły

向かい合えなかった

むかいあえなかった

mukai aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合えます

むかいあえます

mukai aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合えません

むかいあえません

mukai aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合えました

むかいあえました

mukai aemashita

Przeczenie, czas przeszły

向かい合えませんでした

むかいあえませんでした

mukai aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

向かい合えて

むかいあえて

mukai aete


Forma wolicjonalna

向かい合おう

むかいあおう

mukai aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合われる

むかいあわれる

mukai awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合われない

むかいあわれない

mukai awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合われた

むかいあわれた

mukai awareta

Przeczenie, czas przeszły

向かい合われなかった

むかいあわれなかった

mukai awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合われます

むかいあわれます

mukai awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合われません

むかいあわれません

mukai awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合われました

むかいあわれました

mukai awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

向かい合われませんでした

むかいあわれませんでした

mukai awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

向かい合われて

むかいあわれて

mukai awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合わせる

むかいあわせる

mukai awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合わせない

むかいあわせない

mukai awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合わせた

むかいあわせた

mukai awaseta

Przeczenie, czas przeszły

向かい合わせなかった

むかいあわせなかった

mukai awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合わせます

むかいあわせます

mukai awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合わせません

むかいあわせません

mukai awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合わせました

むかいあわせました

mukai awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

向かい合わせませんでした

むかいあわせませんでした

mukai awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

向かい合わせて

むかいあわせて

mukai awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合わされる

むかいあわされる

mukai awasareru

向かい合わせられる

むかいあわせられる

mukai awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合わされない

むかいあわされない

mukai awasarenai

向かい合わせられない

むかいあわせられない

mukai awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合わされた

むかいあわされた

mukai awasareta

向かい合わせられた

むかいあわせられた

mukai awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

向かい合わされなかった

むかいあわされなかった

mukai awasarenakatta

向かい合わせられなかった

むかいあわせられなかった

mukai awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向かい合わされます

むかいあわされます

mukai awasaremasu

向かい合わせられます

むかいあわせられます

mukai awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向かい合わされません

むかいあわされません

mukai awasaremasen

向かい合わせられません

むかいあわせられません

mukai awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

向かい合わされました

むかいあわされました

mukai awasaremashita

向かい合わせられました

むかいあわせられました

mukai awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

向かい合わされませんでした

むかいあわされませんでした

mukai awasaremasen deshita

向かい合わせられませんでした

むかいあわせられませんでした

mukai awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

向かい合わされて

むかいあわされて

mukai awasarete

向かい合わせられて

むかいあわせられて

mukai awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

向かい合えば

むかいあえば

mukai aeba

Przeczenie

向かい合わなければ

むかいあわなければ

mukai awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お向かい合いになる

おむかいあいになる

omukai ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お向かい合いします

おむかいあいします

omukai ai shimasu

お向かい合いする

おむかいあいする

omukai ai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

向かい合うかもしれない

むかいあうかもしれない

mukai au ka mo shirenai

向かい合うかもしれません

むかいあうかもしれません

mukai au ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 向かい合ってほしくないです

[osoba に] ... むかいあってほしくないです

[osoba ni] ... mukai atte hoshikunai desu

[osoba に] ... 向かい合わないでほしいです

[osoba に] ... むかいあわないでほしいです

[osoba ni] ... mukai awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

向かい合いたいです

むかいあいたいです

mukai aitai desu


Chcieć (III osoba)

向かい合いたがっている

むかいあいたがっている

mukai aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 向かい合ってほしいです

[osoba に] ... むかいあってほしいです

[osoba ni] ... mukai atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 向かい合ってくれる

[dający] [は/が] むかいあってくれる

[dający] [wa/ga] mukai atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に向かい合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にむかいあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni mukai atte ageru


Decydować się na

向かい合うことにする

むかいあうことにする

mukai au koto ni suru

向かい合わないことにする

むかいあわないことにする

mukai awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

向かい合わなくてよかった

むかいあわなくてよかった

mukai awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

向かい合ってよかった

むかいあってよかった

mukai atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

向かい合わなければよかった

むかいあわなければよかった

mukai awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

向かい合えばよかった

むかいあえばよかった

mukai aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

向かい合うまで, ...

むかいあうまで, ...

mukai au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

向かい合わなくださって、ありがとうございました

むかいあわなくださって、ありがとうございました

mukai awana kudasatte, arigatou gozaimashita

向かい合わなくてくれて、ありがとう

むかいあわなくてくれて、ありがとう

mukai awanakute kurete, arigatou

向かい合わなくて、ありがとう

むかいあわなくて、ありがとう

mukai awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

向かい合ってくださって、ありがとうございました

むかいあってくださって、ありがとうございました

mukai atte kudasatte, arigatou gozaimashita

向かい合ってくれて、ありがとう

むかいあってくれて、ありがとう

mukai atte kurete, arigatou

向かい合って、ありがとう

むかいあって、ありがとう

mukai atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

向かい合うって

むかいあうって

mukai autte

向かい合ったって

むかいあったって

mukai attatte


Forma wyjaśniająca

向かい合うんです

むかいあうんです

mukai aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お向かい合いください

おむかいあいください

omukai ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 向かい合いに行く

[miejsce] [に/へ] むかいあいにいく

[miejsce] [に/へ] mukai ai ni iku

[miejsce] [に/へ] 向かい合いに来る

[miejsce] [に/へ] むかいあいにくる

[miejsce] [に/へ] mukai ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 向かい合いに帰る

[miejsce] [に/へ] むかいあいにかえる

[miejsce] [に/へ] mukai ai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ向かい合っていません

まだむかいあっていません

mada mukai atte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

向かい合えば, ...

むかいあえば, ...

mukai aeba, ...

向かい合わなければ, ...

むかいあわなければ, ...

mukai awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

向かい合ったら、...

むかいあったら、...

mukai attara, ...

向かい合わなかったら、...

むかいあわなかったら、...

mukai awanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

向かい合う時、...

むかいあうとき、...

mukai au toki, ...

向かい合った時、...

むかいあったとき、...

mukai atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

向かい合うと, ...

むかいあうと, ...

mukai au to, ...


Lubić

向かい合うのが好き

むかいあうのがすき

mukai au no ga suki


Łatwo coś zrobić

向かい合いやすいです

むかいあいやすいです

mukai ai yasui desu

向かい合いやすかったです

むかいあいやすかったです

mukai ai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

向かい合ったことがある

むかいあったことがある

mukai atta koto ga aru

向かい合ったことがあるか

むかいあったことがあるか

mukai atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

向かい合うといいですね

むかいあうといいですね

mukai au to ii desu ne

向かい合わないといいですね

むかいあわないといいですね

mukai awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

向かい合うといいんですが

むかいあうといいんですが

mukai au to ii n desu ga

向かい合うといいんですけど

むかいあうといいんですけど

mukai au to ii n desu kedo

向かい合わないといいんですが

むかいあわないといいんですが

mukai awanai to ii n desu ga

向かい合わないといいんですけど

むかいあわないといいんですけど

mukai awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

向かい合うのに, ...

むかいあうのに, ...

mukai au noni, ...

向かい合ったのに, ...

むかいあったのに, ...

mukai atta noni, ...


Musieć 1

向かい合わなくちゃいけません

むかいあわなくちゃいけません

mukai awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

向かい合わなければならない

むかいあわなければならない

mukai awanakereba naranai

向かい合わなければなりません

sければなりません

mukai awanakereba narimasen

向かい合わなくてはならない

むかいあわなくてはならない

mukai awanakute wa naranai

向かい合わなくてはなりません

むかいあわなくてはなりません

mukai awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

向かい合っても

むかいあっても

mukai atte mo

向かい合わなくても

むかいあわなくても

mukai awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

向かい合わなくてもかまわない

むかいあわなくてもかまわない

mukai awanakute mo kamawanai

向かい合わなくてもかまいません

むかいあわなくてもかまいません

mukai awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

向かい合うのがきらい

むかいあうのがきらい

mukai au no ga kirai


Nie robiąc, ...

向かい合わないで、...

むかいあわないで、...

mukai awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

向かい合わなくてもいいです

むかいあわなくてもいいです

mukai awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 向かい合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] むかいあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] mukai atte morau


Po czynności, robię ...

向かい合ってから, ...

むかいあってから, ...

mukai atte kara, ...


Podczas

向かい合っている間に, ...

むかいあっているあいだに, ...

mukai atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

向かい合っている間, ...

むかいあっているあいだ, ...

mukai atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

向かい合うはずです

むかいあうはずです

mukai au hazu desu

向かい合うはずでした

むかいあうはずでした

mukai au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 向かい合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... むかいあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... mukai awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 向かい合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... むかいあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... mukai awasete kureru

Pozwól mi

私に ... 向かい合わせてください

私に ... むかいあわせてください

watashi ni ... mukai awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

向かい合ってもいいです

むかいあってもいいです

mukai atte mo ii desu

向かい合ってもいいですか

むかいあってもいいですか

mukai atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

向かい合ってもかまわない

むかいあってもかまわない

mukai atte mo kamawanai

向かい合ってもかまいません

むかいあってもかまいません

mukai atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

向かい合うかもしれません

むかいあうかもしれません

mukai au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

向かい合うでしょう

むかいあうでしょう

mukai au deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

向かい合ってごらんなさい

むかいあってごらんなさい

mukai atte goran nasai


Prośba

向かい合ってください

むかいあってください

mukai atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

向かい合っていただけませんか

むかいあっていただけませんか

mukai atte itadakemasen ka

向かい合ってくれませんか

むかいあってくれませんか

mukai atte kuremasen ka

向かい合ってくれない

むかいあってくれない

mukai atte kurenai


Próbować 1

向かい合ってみる

むかいあってみる

mukai atte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

向かい合おうとする

むかいあおうとする

mukai aou to suru


Przed czynnością, robię ...

向かい合う前に, ...

むかいあうまえに, ...

mukai au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

向かい合わなくて、すみませんでした

むかいあわなくて、すみませんでした

mukai awanakute, sumimasen deshita

向かい合わなくて、すみません

むかいあわなくて、すみません

mukai awanakute, sumimasen

向かい合わなくて、ごめん

むかいあわなくて、ごめん

mukai awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

向かい合って、すみませんでした

むかいあって、すみませんでした

mukai atte, sumimasen deshita

向かい合って、すみません

むかいあって、すみません

mukai atte, sumimasen

向かい合って、ごめん

むかいあって、ごめん

mukai atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

向かい合っておく

むかいあっておく

mukai atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 向かい合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... むかいあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... mukai au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

向かい合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

むかいあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

mukai au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

向かい合ったほうがいいです

むかいあったほうがいいです

mukai atta hou ga ii desu

向かい合わないほうがいいです

むかいあわないほうがいいです

mukai awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

向かい合ったらどうですか

むかいあったらどうですか

mukai attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

向かい合ってくださる

むかいあってくださる

mukai atte kudasaru


Rozkaz 1

向かい合え

むかいあえ

mukai ae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

向かい合いなさい

むかいあいなさい

mukai ainasai


Słyszałem, że ...

向かい合うそうです

むかいあうそうです

mukai au sou desu

向かい合ったそうです

むかいあったそうです

mukai atta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

向かい合い方

むかいあいかた

mukai aikata


Starać się regularnie wykonywać

向かい合うことにしている

むかいあうことにしている

mukai au koto ni shite iru

向かい合わないことにしている

むかいあわないことにしている

mukai awanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

向かい合いにくいです

むかいあいにくいです

mukai ai nikui desu

向かい合いにくかったです

むかいあいにくかったです

mukai ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

向かい合っている

むかいあっている

mukai atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

向かい合おうと思っている

むかいあおうとおもっている

mukai aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

向かい合おうと思う

むかいあおうとおもう

mukai aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

向かい合いながら, ...

むかいあいながら, ...

mukai ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

向かい合うみたいです

むかいあうみたいです

mukai au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

向かい合うみたいな

むかいあうみたいな

mukai au mitai na

... みたいに向かい合う

... みたいにむかいあう

... mitai ni mukai au

向かい合ったみたいです

むかいあったみたいです

mukai atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

向かい合ったみたいな

むかいあったみたいな

mukai atta mitai na

... みたいに向かい合った

... みたいにむかいあった

... mitai ni mukai atta


Zakaz 1

向かい合ってはいけません

むかいあってはいけません

mukai atte wa ikemasen


Zakaz 2

向かい合わないでください

むかいあわないでください

mukai awanai de kudasai


Zakaz 3

向かい合うな

むかいあうな

mukai au na


Zamiar

向かい合うつもりです

むかいあうつもりです

mukai au tsumori desu

向かい合わないつもりです

むかいあわないつもりです

mukai awanai tsumori desu


Zbyt wiele

向かい合いすぎる

むかいあいすぎる

mukai ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 向かい合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... むかいあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... mukai awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 向かい合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... むかいあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... mukai awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

向かい合ってしまう

むかいあってしまう

mukai atte shimau

向かい合っちゃう

むかいあっちゃう

mukai acchau

向かい合ってしまいました

むかいあってしまいました

mukai atte shimaimashita

向かい合っちゃいました

むかいあっちゃいました

mukai acchaimashita