小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 向い合う | むかいあう

Informacje podstawowe

Kanji

むか

Znaczenie znaków kanji

tam, po tamtej stronie, po drugiej stronie, konfrontowanie, skonfrontowanie, bycie zwróconym, przeciwstawianie się, mieć tendencję do, zbliżanie się do

Pokaż szczegóły znaku

pasowanie, odpowiadanie, łączenie, jedna dziesiąta, 0.1

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

むかいあう

mukai au


Znaczenie

być naprzeciwko

stać twarzą w twarz


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik nieprzechodni

alternatywa

向かい合う, むかいあう, mukai au

alternatywa

向かいあう, むかいあう, mukai au

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合います

むかいあいます

mukai aimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合いません

むかいあいません

mukai aimasen

Twierdzenie, czas przeszły

向い合いました

むかいあいました

mukai aimashita

Przeczenie, czas przeszły

向い合いませんでした

むかいあいませんでした

mukai aimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合う

むかいあう

mukai au

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合わない

むかいあわない

mukai awanai

Twierdzenie, czas przeszły

向い合った

むかいあった

mukai atta

Przeczenie, czas przeszły

向い合わなかった

むかいあわなかった

mukai awanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

向い合い

むかいあい

mukai ai


Forma mashou

向い合いましょう

むかいあいましょう

mukai aimashou


Forma te

向い合って

むかいあって

mukai atte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合える

むかいあえる

mukai aeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合えない

むかいあえない

mukai aenai

Twierdzenie, czas przeszły

向い合えた

むかいあえた

mukai aeta

Przeczenie, czas przeszły

向い合えなかった

むかいあえなかった

mukai aenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合えます

むかいあえます

mukai aemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合えません

むかいあえません

mukai aemasen

Twierdzenie, czas przeszły

向い合えました

むかいあえました

mukai aemashita

Przeczenie, czas przeszły

向い合えませんでした

むかいあえませんでした

mukai aemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

向い合えて

むかいあえて

mukai aete


Forma wolicjonalna

向い合おう

むかいあおう

mukai aou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合われる

むかいあわれる

mukai awareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合われない

むかいあわれない

mukai awarenai

Twierdzenie, czas przeszły

向い合われた

むかいあわれた

mukai awareta

Przeczenie, czas przeszły

向い合われなかった

むかいあわれなかった

mukai awarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合われます

むかいあわれます

mukai awaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合われません

むかいあわれません

mukai awaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

向い合われました

むかいあわれました

mukai awaremashita

Przeczenie, czas przeszły

向い合われませんでした

むかいあわれませんでした

mukai awaremasen deshita


Forma bierna, forma te

向い合われて

むかいあわれて

mukai awarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合わせる

むかいあわせる

mukai awaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合わせない

むかいあわせない

mukai awasenai

Twierdzenie, czas przeszły

向い合わせた

むかいあわせた

mukai awaseta

Przeczenie, czas przeszły

向い合わせなかった

むかいあわせなかった

mukai awasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合わせます

むかいあわせます

mukai awasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合わせません

むかいあわせません

mukai awasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

向い合わせました

むかいあわせました

mukai awasemashita

Przeczenie, czas przeszły

向い合わせませんでした

むかいあわせませんでした

mukai awasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

向い合わせて

むかいあわせて

mukai awasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合わされる

むかいあわされる

mukai awasareru

向い合わせられる

むかいあわせられる

mukai awaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合わされない

むかいあわされない

mukai awasarenai

向い合わせられない

むかいあわせられない

mukai awaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

向い合わされた

むかいあわされた

mukai awasareta

向い合わせられた

むかいあわせられた

mukai awaserareta

Przeczenie, czas przeszły

向い合わされなかった

むかいあわされなかった

mukai awasarenakatta

向い合わせられなかった

むかいあわせられなかった

mukai awaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

向い合わされます

むかいあわされます

mukai awasaremasu

向い合わせられます

むかいあわせられます

mukai awaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

向い合わされません

むかいあわされません

mukai awasaremasen

向い合わせられません

むかいあわせられません

mukai awaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

向い合わされました

むかいあわされました

mukai awasaremashita

向い合わせられました

むかいあわせられました

mukai awaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

向い合わされませんでした

むかいあわされませんでした

mukai awasaremasen deshita

向い合わせられませんでした

むかいあわせられませんでした

mukai awaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

向い合わされて

むかいあわされて

mukai awasarete

向い合わせられて

むかいあわせられて

mukai awaserarete


Forma ba

Twierdzenie

向い合えば

むかいあえば

mukai aeba

Przeczenie

向い合わなければ

むかいあわなければ

mukai awanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お向い合いになる

おむかいあいになる

omukai ai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お向い合いします

おむかいあいします

omukai ai shimasu

お向い合いする

おむかいあいする

omukai ai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

向い合うかもしれない

むかいあうかもしれない

mukai au ka mo shirenai

向い合うかもしれません

むかいあうかもしれません

mukai au ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 向い合ってほしくないです

[osoba に] ... むかいあってほしくないです

[osoba ni] ... mukai atte hoshikunai desu

[osoba に] ... 向い合わないでほしいです

[osoba に] ... むかいあわないでほしいです

[osoba ni] ... mukai awanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

向い合いたいです

むかいあいたいです

mukai aitai desu


Chcieć (III osoba)

向い合いたがっている

むかいあいたがっている

mukai aitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 向い合ってほしいです

[osoba に] ... むかいあってほしいです

[osoba ni] ... mukai atte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 向い合ってくれる

[dający] [は/が] むかいあってくれる

[dający] [wa/ga] mukai atte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に向い合ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にむかいあってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni mukai atte ageru


Decydować się na

向い合うことにする

むかいあうことにする

mukai au koto ni suru

向い合わないことにする

むかいあわないことにする

mukai awanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

向い合わなくてよかった

むかいあわなくてよかった

mukai awanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

向い合ってよかった

むかいあってよかった

mukai atte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

向い合わなければよかった

むかいあわなければよかった

mukai awanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

向い合えばよかった

むかいあえばよかった

mukai aeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

向い合うまで, ...

むかいあうまで, ...

mukai au made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

向い合わなくださって、ありがとうございました

むかいあわなくださって、ありがとうございました

mukai awana kudasatte, arigatou gozaimashita

向い合わなくてくれて、ありがとう

むかいあわなくてくれて、ありがとう

mukai awanakute kurete, arigatou

向い合わなくて、ありがとう

むかいあわなくて、ありがとう

mukai awanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

向い合ってくださって、ありがとうございました

むかいあってくださって、ありがとうございました

mukai atte kudasatte, arigatou gozaimashita

向い合ってくれて、ありがとう

むかいあってくれて、ありがとう

mukai atte kurete, arigatou

向い合って、ありがとう

むかいあって、ありがとう

mukai atte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

向い合うって

むかいあうって

mukai autte

向い合ったって

むかいあったって

mukai attatte


Forma wyjaśniająca

向い合うんです

むかいあうんです

mukai aun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お向い合いください

おむかいあいください

omukai ai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 向い合いに行く

[miejsce] [に/へ] むかいあいにいく

[miejsce] [に/へ] mukai ai ni iku

[miejsce] [に/へ] 向い合いに来る

[miejsce] [に/へ] むかいあいにくる

[miejsce] [に/へ] mukai ai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 向い合いに帰る

[miejsce] [に/へ] むかいあいにかえる

[miejsce] [に/へ] mukai ai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ向い合っていません

まだむかいあっていません

mada mukai atte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

向い合えば, ...

むかいあえば, ...

mukai aeba, ...

向い合わなければ, ...

むかいあわなければ, ...

mukai awanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

向い合ったら、...

むかいあったら、...

mukai attara, ...

向い合わなかったら、...

むかいあわなかったら、...

mukai awanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

向い合う時、...

むかいあうとき、...

mukai au toki, ...

向い合った時、...

むかいあったとき、...

mukai atta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

向い合うと, ...

むかいあうと, ...

mukai au to, ...


Lubić

向い合うのが好き

むかいあうのがすき

mukai au no ga suki


Łatwo coś zrobić

向い合いやすいです

むかいあいやすいです

mukai ai yasui desu

向い合いやすかったです

むかいあいやすかったです

mukai ai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

向い合ったことがある

むかいあったことがある

mukai atta koto ga aru

向い合ったことがあるか

むかいあったことがあるか

mukai atta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

向い合うといいですね

むかいあうといいですね

mukai au to ii desu ne

向い合わないといいですね

むかいあわないといいですね

mukai awanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

向い合うといいんですが

むかいあうといいんですが

mukai au to ii n desu ga

向い合うといいんですけど

むかいあうといいんですけど

mukai au to ii n desu kedo

向い合わないといいんですが

むかいあわないといいんですが

mukai awanai to ii n desu ga

向い合わないといいんですけど

むかいあわないといいんですけど

mukai awanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

向い合うのに, ...

むかいあうのに, ...

mukai au noni, ...

向い合ったのに, ...

むかいあったのに, ...

mukai atta noni, ...


Musieć 1

向い合わなくちゃいけません

むかいあわなくちゃいけません

mukai awanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

向い合わなければならない

むかいあわなければならない

mukai awanakereba naranai

向い合わなければなりません

sければなりません

mukai awanakereba narimasen

向い合わなくてはならない

むかいあわなくてはならない

mukai awanakute wa naranai

向い合わなくてはなりません

むかいあわなくてはなりません

mukai awanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

向い合っても

むかいあっても

mukai atte mo

向い合わなくても

むかいあわなくても

mukai awanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

向い合わなくてもかまわない

むかいあわなくてもかまわない

mukai awanakute mo kamawanai

向い合わなくてもかまいません

むかいあわなくてもかまいません

mukai awanakute mo kamaimasen


Nie lubić

向い合うのがきらい

むかいあうのがきらい

mukai au no ga kirai


Nie robiąc, ...

向い合わないで、...

むかいあわないで、...

mukai awanai de, ...


Nie trzeba tego robić

向い合わなくてもいいです

むかいあわなくてもいいです

mukai awanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 向い合って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] むかいあってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] mukai atte morau


Po czynności, robię ...

向い合ってから, ...

むかいあってから, ...

mukai atte kara, ...


Podczas

向い合っている間に, ...

むかいあっているあいだに, ...

mukai atte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

向い合っている間, ...

むかいあっているあいだ, ...

mukai atte iru aida, ...


Powinnien / Miał

向い合うはずです

むかいあうはずです

mukai au hazu desu

向い合うはずでした

むかいあうはずでした

mukai au hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 向い合わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... むかいあわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... mukai awasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 向い合わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... むかいあわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... mukai awasete kureru

Pozwól mi

私に ... 向い合わせてください

私に ... むかいあわせてください

watashi ni ... mukai awasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

向い合ってもいいです

むかいあってもいいです

mukai atte mo ii desu

向い合ってもいいですか

むかいあってもいいですか

mukai atte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

向い合ってもかまわない

むかいあってもかまわない

mukai atte mo kamawanai

向い合ってもかまいません

むかいあってもかまいません

mukai atte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

向い合うかもしれません

むかいあうかもしれません

mukai au kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

向い合うでしょう

むかいあうでしょう

mukai au deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

向い合ってごらんなさい

むかいあってごらんなさい

mukai atte goran nasai


Prośba

向い合ってください

むかいあってください

mukai atte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

向い合っていただけませんか

むかいあっていただけませんか

mukai atte itadakemasen ka

向い合ってくれませんか

むかいあってくれませんか

mukai atte kuremasen ka

向い合ってくれない

むかいあってくれない

mukai atte kurenai


Próbować 1

向い合ってみる

むかいあってみる

mukai atte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

向い合おうとする

むかいあおうとする

mukai aou to suru


Przed czynnością, robię ...

向い合う前に, ...

むかいあうまえに, ...

mukai au mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

向い合わなくて、すみませんでした

むかいあわなくて、すみませんでした

mukai awanakute, sumimasen deshita

向い合わなくて、すみません

むかいあわなくて、すみません

mukai awanakute, sumimasen

向い合わなくて、ごめん

むかいあわなくて、ごめん

mukai awanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

向い合って、すみませんでした

むかいあって、すみませんでした

mukai atte, sumimasen deshita

向い合って、すみません

むかいあって、すみません

mukai atte, sumimasen

向い合って、ごめん

むかいあって、ごめん

mukai atte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

向い合っておく

むかいあっておく

mukai atte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 向い合う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... むかいあう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... mukai au ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

向い合う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

むかいあう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

mukai au ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

向い合ったほうがいいです

むかいあったほうがいいです

mukai atta hou ga ii desu

向い合わないほうがいいです

むかいあわないほうがいいです

mukai awanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

向い合ったらどうですか

むかいあったらどうですか

mukai attara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

向い合ってくださる

むかいあってくださる

mukai atte kudasaru


Rozkaz 1

向い合え

むかいあえ

mukai ae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

向い合いなさい

むかいあいなさい

mukai ainasai


Słyszałem, że ...

向い合うそうです

むかいあうそうです

mukai au sou desu

向い合ったそうです

むかいあったそうです

mukai atta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

向い合い方

むかいあいかた

mukai aikata


Starać się regularnie wykonywać

向い合うことにしている

むかいあうことにしている

mukai au koto ni shite iru

向い合わないことにしている

むかいあわないことにしている

mukai awanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

向い合いにくいです

むかいあいにくいです

mukai ai nikui desu

向い合いにくかったです

むかいあいにくかったです

mukai ai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

向い合っている

むかいあっている

mukai atte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

向い合おうと思っている

むかいあおうとおもっている

mukai aou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

向い合おうと思う

むかいあおうとおもう

mukai aou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

向い合いながら, ...

むかいあいながら, ...

mukai ai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

向い合うみたいです

むかいあうみたいです

mukai au mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

向い合うみたいな

むかいあうみたいな

mukai au mitai na

... みたいに向い合う

... みたいにむかいあう

... mitai ni mukai au

向い合ったみたいです

むかいあったみたいです

mukai atta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

向い合ったみたいな

むかいあったみたいな

mukai atta mitai na

... みたいに向い合った

... みたいにむかいあった

... mitai ni mukai atta


Zakaz 1

向い合ってはいけません

むかいあってはいけません

mukai atte wa ikemasen


Zakaz 2

向い合わないでください

むかいあわないでください

mukai awanai de kudasai


Zakaz 3

向い合うな

むかいあうな

mukai au na


Zamiar

向い合うつもりです

むかいあうつもりです

mukai au tsumori desu

向い合わないつもりです

むかいあわないつもりです

mukai awanai tsumori desu


Zbyt wiele

向い合いすぎる

むかいあいすぎる

mukai ai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 向い合わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... むかいあわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... mukai awaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 向い合わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... むかいあわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... mukai awasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

向い合ってしまう

むかいあってしまう

mukai atte shimau

向い合っちゃう

むかいあっちゃう

mukai acchau

向い合ってしまいました

むかいあってしまいました

mukai atte shimaimashita

向い合っちゃいました

むかいあっちゃいました

mukai acchaimashita