小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 其れから | それから

Informacje podstawowe

Kanji

それから
其れから

Znaczenie znaków kanji

ten, tamten, tamto

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

それから

sore kara


Znaczenie

i wtedy

no i

potem

po tym

następnie

i

a także


Części mowy

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

Przykładowe zdania

On znalazł swój klucz i otworzył drzwi.

彼は鍵を見つけ、それからドアを開けた。


Umyła naczynia i wytarła je.

彼女は皿を洗い、それから乾かした。


Na trzeci dzień było wesele w Kanie Galilejskiej.

それから3日目に、ガリラヤのカナで婚礼があった。


Kiedy się rozstaliśmy, powiedział, że moglibyśmy się znowu zobaczyć następnego dnia, ale od tego czasu słuch o nim zaginął.

彼は明日会おうと言って別れたが、それから何の音沙汰もない。