小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa クラシック

Informacje podstawowe

Czytanie

クラシック

kurashikku


Znaczenie

muzyka klasyczna (skrót)

klasyka

dzieło klasyczne

klasyczny

filologia klasyczna


Informacje dodatkowe

ang: classic, classical, classics


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

クラッシック, kurasshikku

alternatywa

クラッシク, kurasshiku

słowo powiązanie

クラシック音楽, クラシックおんがく, kurashikku ongaku

słowo powiązanie

古典, こてん, koten

Przykładowe zdania

Lubię każdą muzykę, ale najbardziej klasyczną.

私はあらゆる音楽が好きですが、クラシックが一番好きです。


Betty lubi muzykę klasyczną.

ベティはクラシックが好きだ。

ベティはクラシック音楽が好きです。


Lubię muzykę klasyczną.

私はクラシックが好きです。

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

クラシックです

kurashikku desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

クラシックでわありません

kurashikku dewa arimasen

クラシックじゃありません

kurashikku ja arimasen

クラシックじゃないです

kurashikku ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

クラシックでした

kurashikku deshita

Przeczenie, czas przeszły

クラシックでわありませんでした

kurashikku dewa arimasen deshita

クラシックじゃありませんでした

kurashikku ja arimasen deshita

クラシックじゃなかったです

kurashikku ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

クラシックだ

kurashikku da

Przeczenie, czas teraźniejszy

クラシックじゃない

kurashikku ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

クラシックだった

kurashikku datta

Przeczenie, czas przeszły

クラシックじゃなかった

kurashikku ja nakatta


Forma te

クラシックで

kurashikku de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

クラシックでございます

kurashikku de gozaimasu

クラシックでござる

kurashikku de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

クラシックだって

kurashikku datte

クラシックだったって

kurashikku dattatte


Forma wyjaśniająca

クラシックなんです

kurashikku nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

クラシックだったら、...

kurashikku dattara, ...

クラシックじゃなかったら、...

kurashikku ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

クラシックなとき、...

kurashikku na toki, ...

クラシックだったとき、...

kurashikku datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

クラシックになると, ...

kurashikku ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

クラシックだといいですね

kurashikku da to ii desu ne

クラシックじゃないといいですね

kurashikku ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

クラシックだといいんですが

kurashikku da to ii n desu ga

クラシックだといいんですけど

kurashikku da to ii n desu kedo

クラシックじゃないといいんですが

kurashikku ja nai to ii n desu ga

クラシックじゃないといいんですけど

kurashikku ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

クラシックなのに, ...

kurashikku na noni, ...

クラシックだったのに, ...

kurashikku datta noni, ...


Nawet, jeśli

クラシックでも

kurashikku de mo

クラシックじゃなくても

kurashikku ja nakute mo


Nie trzeba

クラシックじゃなくてもいいです

kurashikku ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のようにクラシック

[rzeczownik] no you ni kurashikku


Powinno być / Miało być

クラシックなはずです

kurashikku na hazu desu

クラシックなはずでした

kurashikku na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

クラシックかもしれません

kurashikku kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

クラシックでしょう

kurashikku deshou


Pytania w zdaniach

クラシック か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kurashikku ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

クラシックであれ

kurashikku de are


Słyszałem, że ...

クラシックだそうです

kurashikku da sou desu

クラシックだったそうです

kurashikku datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

クラシックにする

kurashikku ni suru


Stawać się

クラシックになる

kurashikku ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

もっともクラシック

mottomo kurashikku

いちばんクラシック

ichiban kurashikku


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっとクラシック

motto kurashikku


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

クラシックみたいです

kurashikku mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

クラシックみたいな

kurashikku mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

クラシックそうです

kurashikku sou desu

クラシックじゃなさそうです

kurashikku ja na sasou desu


Zakaz (nie bądź)

クラシックであるな

kurashikku de aru na


Zbyt wiele

クラシックすぎる

kurashikku sugiru