小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 傷口を縫う | きずぐちをぬう

Informacje podstawowe

Kanji

きず ぐち

Znaczenie znaków kanji

rana, zranienie, uszkodzenie, ból, rozcięcie, blizna, słaby punkt

Pokaż szczegóły znaku

usta

Pokaż szczegóły znaku

szycie, ścieg, szew, haftowanie, wyszywanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きずぐちをぬう

kizuguchi o nuu


Znaczenie

zszywać ranę

zaszywać ranę


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫います

きずぐちをぬいます

kizuguchi o nuimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫いません

きずぐちをぬいません

kizuguchi o nuimasen

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫いました

きずぐちをぬいました

kizuguchi o nuimashita

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫いませんでした

きずぐちをぬいませんでした

kizuguchi o nuimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫う

きずぐちをぬう

kizuguchi o nuu

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わない

きずぐちをぬわない

kizuguchi o nuwanai

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫った

きずぐちをぬった

kizuguchi o nutta

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫わなかった

きずぐちをぬわなかった

kizuguchi o nuwanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

傷口を縫い

きずぐちをぬい

kizuguchi o nui


Forma mashou

傷口を縫いましょう

きずぐちをぬいましょう

kizuguchi o nuimashou


Forma te

傷口を縫って

きずぐちをぬって

kizuguchi o nutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口が縫える

きずぐちがぬえる

kizuguchi ga nueru

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口が縫えない

きずぐちがぬえない

kizuguchi ga nuenai

Twierdzenie, czas przeszły

傷口が縫えた

きずぐちがぬえた

kizuguchi ga nueta

Przeczenie, czas przeszły

傷口が縫えなかった

きずぐちがぬえなかった

kizuguchi ga nuenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口が縫えます

きずぐちがぬえます

kizuguchi ga nuemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口が縫えません

きずぐちがぬえません

kizuguchi ga nuemasen

Twierdzenie, czas przeszły

傷口が縫えました

きずぐちがぬえました

kizuguchi ga nuemashita

Przeczenie, czas przeszły

傷口が縫えませんでした

きずぐちがぬえませんでした

kizuguchi ga nuemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

傷口が縫えて

きずぐちがぬえて

kizuguchi ga nuete


Forma wolicjonalna

傷口を縫おう

きずぐちをぬおう

kizuguchi o nuou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫われる

きずぐちをぬわれる

kizuguchi o nuwareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫われない

きずぐちをぬわれない

kizuguchi o nuwarenai

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫われた

きずぐちをぬわれた

kizuguchi o nuwareta

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫われなかった

きずぐちをぬわれなかった

kizuguchi o nuwarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫われます

きずぐちをぬわれます

kizuguchi o nuwaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫われません

きずぐちをぬわれません

kizuguchi o nuwaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫われました

きずぐちをぬわれました

kizuguchi o nuwaremashita

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫われませんでした

きずぐちをぬわれませんでした

kizuguchi o nuwaremasen deshita


Forma bierna, forma te

傷口を縫われて

きずぐちをぬわれて

kizuguchi o nuwarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わせる

きずぐちをぬわせる

kizuguchi o nuwaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わせない

きずぐちをぬわせない

kizuguchi o nuwasenai

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫わせた

きずぐちをぬわせた

kizuguchi o nuwaseta

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫わせなかった

きずぐちをぬわせなかった

kizuguchi o nuwasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わせます

きずぐちをぬわせます

kizuguchi o nuwasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わせません

きずぐちをぬわせません

kizuguchi o nuwasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫わせました

きずぐちをぬわせました

kizuguchi o nuwasemashita

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫わせませんでした

きずぐちをぬわせませんでした

kizuguchi o nuwasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

傷口を縫わせて

きずぐちをぬわせて

kizuguchi o nuwasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わされる

きずぐちをぬわされる

kizuguchi o nuwasareru

傷口を縫わせられる

きずぐちをぬわせられる

kizuguchi o nuwaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わされない

きずぐちをぬわされない

kizuguchi o nuwasarenai

傷口を縫わせられない

きずぐちをぬわせられない

kizuguchi o nuwaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫わされた

きずぐちをぬわされた

kizuguchi o nuwasareta

傷口を縫わせられた

きずぐちをぬわせられた

kizuguchi o nuwaserareta

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫わされなかった

きずぐちをぬわされなかった

kizuguchi o nuwasarenakatta

傷口を縫わせられなかった

きずぐちをぬわせられなかった

kizuguchi o nuwaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わされます

きずぐちをぬわされます

kizuguchi o nuwasaremasu

傷口を縫わせられます

きずぐちをぬわせられます

kizuguchi o nuwaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

傷口を縫わされません

きずぐちをぬわされません

kizuguchi o nuwasaremasen

傷口を縫わせられません

きずぐちをぬわせられません

kizuguchi o nuwaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

傷口を縫わされました

きずぐちをぬわされました

kizuguchi o nuwasaremashita

傷口を縫わせられました

きずぐちをぬわせられました

kizuguchi o nuwaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

傷口を縫わされませんでした

きずぐちをぬわされませんでした

kizuguchi o nuwasaremasen deshita

傷口を縫わせられませんでした

きずぐちをぬわせられませんでした

kizuguchi o nuwaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

傷口を縫わされて

きずぐちをぬわされて

kizuguchi o nuwasarete

傷口を縫わせられて

きずぐちをぬわせられて

kizuguchi o nuwaserarete


Forma ba

Twierdzenie

傷口を縫えば

きずぐちをぬえば

kizuguchi ga nueba

Przeczenie

傷口を縫わなければ

きずぐちをぬわなければ

kizuguchi o nuwanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お傷口を縫いになる

おきずぐちをぬいになる

okizuguchi o nui ni naru

Forma modestywna (skromna)

お傷口を縫いします

おきずぐちをぬいします

okizuguchi o nui shimasu

お傷口を縫いする

おきずぐちをぬいする

okizuguchi o nui suru


Przykłady gramatyczne

Być może

傷口を縫うかもしれない

きずぐちをぬうかもしれない

kizuguchi o nuu ka mo shirenai

傷口を縫うかもしれません

きずぐちをぬうかもしれません

kizuguchi o nuu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 傷口を縫ってほしくないです

[osoba に] ... きずぐちをぬってほしくないです

[osoba ni] ... kizuguchi o nutte hoshikunai desu

[osoba に] ... 傷口を縫わないでほしいです

[osoba に] ... きずぐちをぬわないでほしいです

[osoba ni] ... kizuguchi o nuwanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

傷口が縫いたいです

きずぐちがぬいたいです

kizuguchi ga nuitai desu


Chcieć (III osoba)

傷口を縫いたがっている

きずぐちをぬいたがっている

kizuguchi o nuitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 傷口を縫ってほしいです

[osoba に] ... きずぐちをぬってほしいです

[osoba ni] ... kizuguchi o nutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 傷口を縫ってくれる

[dający] [は/が] きずぐちをぬってくれる

[dający] [wa/ga] kizuguchi o nutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に傷口を縫ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にきずぐちをぬってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kizuguchi o nutte ageru


Decydować się na

傷口を縫うことにする

きずぐちをぬうことにする

kizuguchi o nuu koto ni suru

傷口を縫わないことにする

きずぐちをぬわないことにする

kizuguchi o nuwanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

傷口を縫わなくてよかった

きずぐちをぬわなくてよかった

kizuguchi o nuwanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

傷口を縫ってよかった

きずぐちをぬってよかった

kizuguchi o nutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

傷口を縫わなければよかった

きずぐちをぬわなければよかった

kizuguchi o nuwanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

傷口を縫えばよかった

きずぐちをぬえばよかった

kizuguchi ga nueba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

傷口を縫うまで, ...

きずぐちをぬうまで, ...

kizuguchi o nuu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

傷口を縫わなくださって、ありがとうございました

きずぐちをぬわなくださって、ありがとうございました

kizuguchi o nuwana kudasatte, arigatou gozaimashita

傷口を縫わなくてくれて、ありがとう

きずぐちをぬわなくてくれて、ありがとう

kizuguchi o nuwanakute kurete, arigatou

傷口を縫わなくて、ありがとう

きずぐちをぬわなくて、ありがとう

kizuguchi o nuwanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

傷口を縫ってくださって、ありがとうございました

きずぐちをぬってくださって、ありがとうございました

kizuguchi o nutte kudasatte, arigatou gozaimashita

傷口を縫ってくれて、ありがとう

きずぐちをぬってくれて、ありがとう

kizuguchi o nutte kurete, arigatou

傷口を縫って、ありがとう

きずぐちをぬって、ありがとう

kizuguchi o nutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

傷口を縫うって

きずぐちをぬうって

kizuguchi o nuutte

傷口を縫ったって

きずぐちをぬったって

kizuguchi o nuttatte


Forma wyjaśniająca

傷口を縫うんです

きずぐちをぬうんです

kizuguchi o nuun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お傷口を縫いください

おきずぐちをぬいください

okizuguchi o nui kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 傷口を縫いに行く

[miejsce] [に/へ] きずぐちをぬいにいく

[miejsce] [に/へ] kizuguchi o nui ni iku

[miejsce] [に/へ] 傷口を縫いに来る

[miejsce] [に/へ] きずぐちをぬいにくる

[miejsce] [に/へ] kizuguchi o nui ni kuru

[miejsce] [に/へ] 傷口を縫いに帰る

[miejsce] [に/へ] きずぐちをぬいにかえる

[miejsce] [に/へ] kizuguchi o nui ni kaeru


Jeszcze nie

まだ傷口を縫っていません

まだきずぐちをぬっていません

mada kizuguchi o nutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

傷口を縫えば, ...

きずぐちをぬえば, ...

kizuguchi ga nueba, ...

傷口を縫わなければ, ...

きずぐちをぬわなければ, ...

kizuguchi o nuwanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

傷口を縫ったら、...

きずぐちをぬったら、...

kizuguchi o nuttara, ...

傷口を縫わなかったら、...

きずぐちをぬわなかったら、...

kizuguchi o nuwanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

傷口を縫う時、...

きずぐちをぬうとき、...

kizuguchi o nuu toki, ...

傷口を縫った時、...

きずぐちをぬったとき、...

kizuguchi o nutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

傷口を縫うと, ...

きずぐちをぬうと, ...

kizuguchi o nuu to, ...


Lubić

傷口を縫うのが好き

きずぐちをぬうのがすき

kizuguchi o nuu no ga suki


Łatwo coś zrobić

傷口を縫いやすいです

きずぐちをぬいやすいです

kizuguchi o nui yasui desu

傷口を縫いやすかったです

きずぐちをぬいやすかったです

kizuguchi o nui yasukatta desu


Mieć doświadczenie

傷口を縫ったことがある

きずぐちをぬったことがある

kizuguchi o nutta koto ga aru

傷口を縫ったことがあるか

きずぐちをぬったことがあるか

kizuguchi o nutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

傷口を縫うといいですね

きずぐちをぬうといいですね

kizuguchi o nuu to ii desu ne

傷口を縫わないといいですね

きずぐちをぬわないといいですね

kizuguchi o nuwanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

傷口を縫うといいんですが

きずぐちをぬうといいんですが

kizuguchi o nuu to ii n desu ga

傷口を縫うといいんですけど

きずぐちをぬうといいんですけど

kizuguchi o nuu to ii n desu kedo

傷口を縫わないといいんですが

きずぐちをぬわないといいんですが

kizuguchi o nuwanai to ii n desu ga

傷口を縫わないといいんですけど

きずぐちをぬわないといいんですけど

kizuguchi o nuwanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

傷口を縫うのに, ...

きずぐちをぬうのに, ...

kizuguchi o nuu noni, ...

傷口を縫ったのに, ...

きずぐちをぬったのに, ...

kizuguchi o nutta noni, ...


Musieć 1

傷口を縫わなくちゃいけません

きずぐちをぬわなくちゃいけません

kizuguchi o nuwanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

傷口を縫わなければならない

きずぐちをぬわなければならない

kizuguchi o nuwanakereba naranai

傷口を縫わなければなりません

sければなりません

kizuguchi o nuwanakereba narimasen

傷口を縫わなくてはならない

きずぐちをぬわなくてはならない

kizuguchi o nuwanakute wa naranai

傷口を縫わなくてはなりません

きずぐちをぬわなくてはなりません

kizuguchi o nuwanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

傷口を縫っても

きずぐちをぬっても

kizuguchi o nutte mo

傷口を縫わなくても

きずぐちをぬわなくても

kizuguchi o nuwanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

傷口を縫わなくてもかまわない

きずぐちをぬわなくてもかまわない

kizuguchi o nuwanakute mo kamawanai

傷口を縫わなくてもかまいません

きずぐちをぬわなくてもかまいません

kizuguchi o nuwanakute mo kamaimasen


Nie lubić

傷口を縫うのがきらい

きずぐちをぬうのがきらい

kizuguchi o nuu no ga kirai


Nie robiąc, ...

傷口を縫わないで、...

きずぐちをぬわないで、...

kizuguchi o nuwanai de, ...


Nie trzeba tego robić

傷口を縫わなくてもいいです

きずぐちをぬわなくてもいいです

kizuguchi o nuwanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 傷口を縫って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] きずぐちをぬってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kizuguchi o nutte morau


Po czynności, robię ...

傷口を縫ってから, ...

きずぐちをぬってから, ...

kizuguchi o nutte kara, ...


Podczas

傷口を縫っている間に, ...

きずぐちをぬっているあいだに, ...

kizuguchi o nutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

傷口を縫っている間, ...

きずぐちをぬっているあいだ, ...

kizuguchi o nutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

傷口を縫うはずです

きずぐちをぬうはずです

kizuguchi o nuu hazu desu

傷口を縫うはずでした

きずぐちをぬうはずでした

kizuguchi o nuu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 傷口を縫わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... きずぐちをぬわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kizuguchi o nuwasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 傷口を縫わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... きずぐちをぬわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kizuguchi o nuwasete kureru

Pozwól mi

私に ... 傷口を縫わせてください

私に ... きずぐちをぬわせてください

watashi ni ... kizuguchi o nuwasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

傷口を縫ってもいいです

きずぐちをぬってもいいです

kizuguchi o nutte mo ii desu

傷口を縫ってもいいですか

きずぐちをぬってもいいですか

kizuguchi o nutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

傷口を縫ってもかまわない

きずぐちをぬってもかまわない

kizuguchi o nutte mo kamawanai

傷口を縫ってもかまいません

きずぐちをぬってもかまいません

kizuguchi o nutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

傷口を縫うかもしれません

きずぐちをぬうかもしれません

kizuguchi o nuu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

傷口を縫うでしょう

きずぐちをぬうでしょう

kizuguchi o nuu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

傷口を縫ってごらんなさい

きずぐちをぬってごらんなさい

kizuguchi o nutte goran nasai


Prośba

傷口を縫ってください

きずぐちをぬってください

kizuguchi o nutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

傷口を縫っていただけませんか

きずぐちをぬっていただけませんか

kizuguchi o nutte itadakemasen ka

傷口を縫ってくれませんか

きずぐちをぬってくれませんか

kizuguchi o nutte kuremasen ka

傷口を縫ってくれない

きずぐちをぬってくれない

kizuguchi o nutte kurenai


Próbować 1

傷口を縫ってみる

きずぐちをぬってみる

kizuguchi o nutte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

傷口を縫おうとする

きずぐちをぬおうとする

kizuguchi o nuou to suru


Przed czynnością, robię ...

傷口を縫う前に, ...

きずぐちをぬうまえに, ...

kizuguchi o nuu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

傷口を縫わなくて、すみませんでした

きずぐちをぬわなくて、すみませんでした

kizuguchi o nuwanakute, sumimasen deshita

傷口を縫わなくて、すみません

きずぐちをぬわなくて、すみません

kizuguchi o nuwanakute, sumimasen

傷口を縫わなくて、ごめん

きずぐちをぬわなくて、ごめん

kizuguchi o nuwanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

傷口を縫って、すみませんでした

きずぐちをぬって、すみませんでした

kizuguchi o nutte, sumimasen deshita

傷口を縫って、すみません

きずぐちをぬって、すみません

kizuguchi o nutte, sumimasen

傷口を縫って、ごめん

きずぐちをぬって、ごめん

kizuguchi o nutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

傷口を縫っておく

きずぐちをぬっておく

kizuguchi o nutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 傷口を縫う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... きずぐちをぬう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kizuguchi o nuu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

傷口を縫う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きずぐちをぬう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kizuguchi o nuu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

傷口を縫ったほうがいいです

きずぐちをぬったほうがいいです

kizuguchi o nutta hou ga ii desu

傷口を縫わないほうがいいです

きずぐちをぬわないほうがいいです

kizuguchi o nuwanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

傷口を縫ったらどうですか

きずぐちをぬったらどうですか

kizuguchi o nuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

傷口を縫ってくださる

きずぐちをぬってくださる

kizuguchi o nutte kudasaru


Rozkaz 1

傷口を縫え

きずぐちをぬえ

kizuguchi o nue


Rozkaz 2

Forma przestarzała

傷口を縫いなさい

きずぐちをぬいなさい

kizuguchi o nuinasai


Słyszałem, że ...

傷口を縫うそうです

きずぐちをぬうそうです

kizuguchi o nuu sou desu

傷口を縫ったそうです

きずぐちをぬったそうです

kizuguchi o nutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

傷口の縫い方

きずぐちのぬいかた

kizuguchi no nuikata


Starać się regularnie wykonywać

傷口を縫うことにしている

きずぐちをぬうことにしている

kizuguchi o nuu koto ni shite iru

傷口を縫わないことにしている

きずぐちをぬわないことにしている

kizuguchi o nuwanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

傷口を縫いにくいです

きずぐちをぬいにくいです

kizuguchi o nui nikui desu

傷口を縫いにくかったです

きずぐちをぬいにくかったです

kizuguchi o nui nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

傷口を縫っている

きずぐちをぬっている

kizuguchi o nutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

傷口を縫おうと思っている

きずぐちをぬおうとおもっている

kizuguchi o nuou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

傷口を縫おうと思う

きずぐちをぬおうとおもう

kizuguchi o nuou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

傷口を縫いながら, ...

きずぐちをぬいながら, ...

kizuguchi o nui nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

傷口を縫うみたいです

きずぐちをぬうみたいです

kizuguchi o nuu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

傷口を縫うみたいな

きずぐちをぬうみたいな

kizuguchi o nuu mitai na

... みたいに傷口を縫う

... みたいにきずぐちをぬう

... mitai ni kizuguchi o nuu

傷口を縫ったみたいです

きずぐちをぬったみたいです

kizuguchi o nutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

傷口を縫ったみたいな

きずぐちをぬったみたいな

kizuguchi o nutta mitai na

... みたいに傷口を縫った

... みたいにきずぐちをぬった

... mitai ni kizuguchi o nutta


Zakaz 1

傷口を縫ってはいけません

きずぐちをぬってはいけません

kizuguchi o nutte wa ikemasen


Zakaz 2

傷口を縫わないでください

きずぐちをぬわないでください

kizuguchi o nuwanai de kudasai


Zakaz 3

傷口を縫うな

きずぐちをぬうな

kizuguchi o nuu na


Zamiar

傷口を縫うつもりです

きずぐちをぬうつもりです

kizuguchi o nuu tsumori desu

傷口を縫わないつもりです

きずぐちをぬわないつもりです

kizuguchi o nuwanai tsumori desu


Zbyt wiele

傷口を縫いすぎる

きずぐちをぬいすぎる

kizuguchi o nui sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 傷口を縫わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きずぐちをぬわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kizuguchi o nuwaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 傷口を縫わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... きずぐちをぬわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kizuguchi o nuwasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

傷口を縫ってしまう

きずぐちをぬってしまう

kizuguchi o nutte shimau

傷口を縫っちゃう

きずぐちをぬっちゃう

kizuguchi o nucchau

傷口を縫ってしまいました

きずぐちをぬってしまいました

kizuguchi o nutte shimaimashita

傷口を縫っちゃいました

きずぐちをぬっちゃいました

kizuguchi o nucchaimashita