小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 団塊世代 | だんかいせだい

Informacje podstawowe

Kanji

だん かい だい

Znaczenie znaków kanji

grupa, stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie

Pokaż szczegóły znaku

gruda, bryła, kawał, kawałek, masa

Pokaż szczegóły znaku

pokolenie, generacja, świat, społeczeństwo, publiczny

Pokaż szczegóły znaku

zamiennik, substytut, zamienianie, przerabianie, konwertowanie, zastępowanie, okres, czas, epoka, wiek, klasyfikator na dekady, epoki, wieki i etc, pokolenie, generacja, opłata

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

だんかいせだい

dankai sedai


Znaczenie

pokolenie z wyżu demograficznego


Części mowy

rzeczownik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

団塊世代です

だんかいせだいです

dankai sedai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

団塊世代でわありません

だんかいせだいでわありません

dankai sedai dewa arimasen

団塊世代じゃありません

だんかいせだいじゃありません

dankai sedai ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

団塊世代でした

だんかいせだいでした

dankai sedai deshita

Przeczenie, czas przeszły

団塊世代でわありませんでした

だんかいせだいでわありませんでした

dankai sedai dewa arimasen deshita

団塊世代じゃありませんでした

だんかいせだいじゃありませんでした

dankai sedai ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

団塊世代だ

だんかいせだいだ

dankai sedai da

Przeczenie, czas teraźniejszy

団塊世代じゃない

だんかいせだいじゃない

dankai sedai ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

団塊世代だった

だんかいせだいだった

dankai sedai datta

Przeczenie, czas przeszły

団塊世代じゃなかった

だんかいせだいじゃなかった

dankai sedai ja nakatta


Forma te

団塊世代で

だんかいせだいで

dankai sedai de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

団塊世代でございます

だんかいせだいでございます

dankai sedai de gozaimasu

団塊世代でござる

だんかいせだいでござる

dankai sedai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

団塊世代がほしい

だんかいせだいがほしい

dankai sedai ga hoshii


Chcieć (III osoba)

団塊世代をほしがっている

だんかいせだいをほしがっている

dankai sedai o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 団塊世代をくれる

[dający] [は/が] だんかいせだいをくれる

[dający] [wa/ga] dankai sedai o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に団塊世代をあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にだんかいせだいをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni dankai sedai o ageru


Decydować się na

団塊世代にする

だんかいせだいにする

dankai sedai ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

団塊世代だって

だんかいせだいだって

dankai sedai datte

団塊世代だったって

だんかいせだいだったって

dankai sedai dattatte


Forma wyjaśniająca

団塊世代なんです

だんかいせだいなんです

dankai sedai nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

団塊世代だったら、...

だんかいせだいだったら、...

dankai sedai dattara, ...

団塊世代じゃなかったら、...

だんかいせだいじゃなかったら、...

dankai sedai ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

団塊世代の時、...

だんかいせだいのとき、...

dankai sedai no toki, ...

団塊世代だった時、...

だんかいせだいだったとき、...

dankai sedai datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

団塊世代になると, ...

だんかいせだいになると, ...

dankai sedai ni naru to, ...


Lubić

団塊世代が好き

だんかいせだいがすき

dankai sedai ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

団塊世代だといいですね

だんかいせだいだといいですね

dankai sedai da to ii desu ne

団塊世代じゃないといいですね

だんかいせだいじゃないといいですね

dankai sedai ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

団塊世代だといいんですが

だんかいせだいだといいんですが

dankai sedai da to ii n desu ga

団塊世代だといいんですけど

だんかいせだいだといいんですけど

dankai sedai da to ii n desu kedo

団塊世代じゃないといいんですが

だんかいせだいじゃないといいんですが

dankai sedai ja nai to ii n desu ga

団塊世代じゃないといいんですけど

だんかいせだいじゃないといいんですけど

dankai sedai ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

団塊世代なのに, ...

だんかいせだいなのに, ...

dankai sedai na noni, ...

団塊世代だったのに, ...

だんかいせだいだったのに, ...

dankai sedai datta noni, ...


Nawet, jeśli

団塊世代でも

だんかいせだいでも

dankai sedai de mo

団塊世代じゃなくても

だんかいせだいじゃなくても

dankai sedai ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という団塊世代

[nazwa] というだんかいせだい

[nazwa] to iu dankai sedai


Nie lubić

団塊世代がきらい

だんかいせだいがきらい

dankai sedai ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 団塊世代を貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] だんかいせだいをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] dankai sedai o morau


Podobny do ..., jak ...

団塊世代のような [inny rzeczownik]

だんかいせだいのような [inny rzeczownik]

dankai sedai no you na [inny rzeczownik]

団塊世代のように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

だんかいせだいのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

dankai sedai no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

団塊世代のはずです

だんかいせだいなのはずです

dankai sedai no hazu desu

団塊世代のはずでした

だんかいせだいのはずでした

dankai sedai no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

団塊世代かもしれません

だんかいせだいかもしれません

dankai sedai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

団塊世代でしょう

だんかいせだいでしょう

dankai sedai deshou


Pytania w zdaniach

団塊世代 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

だんかいせだい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

dankai sedai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

団塊世代であれ

だんかいせだいであれ

dankai sedai de are


Słyszałem, że ...

団塊世代だそうです

だんかいせだいだそうです

dankai sedai da sou desu

団塊世代だったそうです

だんかいせだいだったそうです

dankai sedai datta sou desu


Stawać się

団塊世代になる

だんかいせだいになる

dankai sedai ni naru


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

団塊世代みたいです

だんかいせだいみたいです

dankai sedai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

団塊世代みたいな

だんかいせだいみたいな

dankai sedai mitai na

団塊世代みたいに [przymiotnik, czasownik]

だんかいせだいみたいに [przymiotnik, czasownik]

dankai sedai mitai ni [przymiotnik, czasownik]


Zakaz (nie bądź)

団塊世代であるな

だんかいせだいであるな

dankai sedai de aru na