小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 歯がゆい | はがゆい

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

ząb, ząb na kole zębatym

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はがゆい

ha ga yui


Znaczenie

niecierpliwy

rozdrażniony

poirytowany

rozgoryczony

rozczarowany

zirytowany


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

歯痒い, はがゆい, ha ga yui

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

歯がゆいです

はがゆいです

ha ga yui desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

歯がゆくないです

はがゆくないです

ha ga yukunai desu

歯がゆくありません

はがゆくありません

ha ga yuku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

歯がゆかったです

はがゆかったです

ha ga yukatta desu

Przeczenie, czas przeszły

歯がゆくなかったです

はがゆくなかったです

ha ga yukunakatta desu

歯がゆくありませんでした

はがゆくありませんでした

ha ga yuku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

歯がゆい

はがゆい

ha ga yui

Przeczenie, czas teraźniejszy

歯がゆくない

はがゆくない

ha ga yukunai

Twierdzenie, czas przeszły

歯がゆかった

はがゆかった

ha ga yukatta

Przeczenie, czas przeszły

歯がゆくなかった

はがゆくなかった

ha ga yukunakatta


Forma te

歯がゆくて

はがゆくて

ha ga yukute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

歯がゆいでございます

はがゆいでございます

ha ga yui de gozaimasu

歯がゆいでござる

はがゆいでござる

ha ga yui de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

歯がゆいって

はがゆいって

ha ga yuitte

歯がゆくないって

はがゆくないって

ha ga yukunaitte


Forma wyjaśniająca

歯がゆいんです

はがゆいんです

ha ga yuin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

歯がゆかったら、...

はがゆかったら、...

ha ga yukattara, ...

歯がゆくなかったら、...

はがゆくなかったら、...

ha ga yukunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

歯がゆい時、...

はがゆいとき、...

ha ga yui toki, ...

歯がゆかった時、...

はがゆかったとき、...

ha ga yukatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

歯がゆくなると, ...

はがゆくなると, ...

ha ga yuku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

歯がゆいといいですね

はがゆいといいですね

ha ga yui to ii desu ne

歯がゆくないといいですね

はがゆくないといいですね

ha ga yukunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

歯がゆいといいんですが

はがゆいといいんですが

ha ga yui to ii n desu ga

歯がゆいといいんですけど

はがゆいといいんですけど

ha ga yui to ii n desu kedo

歯がゆくないといいんですが

はがゆくないといいんですが

ha ga yukunai to ii n desu ga

歯がゆくないといいんですけど

はがゆくないといいんですけど

ha ga yukunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

歯がゆいのに, ...

はがゆいのに, ...

ha ga yui noni, ...

歯がゆかったのに, ...

はがゆかったのに, ...

ha ga yukatta noni, ...


Nawet, jeśli

歯がゆくても

はがゆくても

ha ga yukute mo

歯がゆくなくても

はがゆくなくても

ha ga yukunakute mo


Nie trzeba

歯がゆくなくてもいいです

はがゆくなくてもいいです

ha ga yukunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように歯がゆい

[rzeczownik] のようにはがゆい

[rzeczownik] no you ni ha ga yui


Powinno być / Miało być

歯がゆいはずです

はがゆいはずです

ha ga yui hazu desu

歯がゆいはずでした

はがゆいはずでした

ha ga yui hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

歯がゆいかもしれません

はがゆいかもしれません

ha ga yui kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

歯がゆいでしょう

はがゆいでしょう

ha ga yui deshou


Pytania w zdaniach

歯がゆい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

はがゆい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ha ga yui ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

歯がゆいであれ

はがゆいであれ

ha ga yui de are


Słyszałem, że ...

歯がゆいそうです

はがゆいそうです

ha ga yui sou desu

歯がゆくないそうです

はがゆくないそうです

ha ga yukunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

歯がゆくする

はがゆくする

ha ga yuku suru


Stawać się

歯がゆくなる

はがゆくなる

ha ga yuku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も歯がゆい

もっともはがゆい

mottomo ha ga yui

一番歯がゆい

いちばんはがゆい

ichiban ha ga yui


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと歯がゆい

もっとはがゆい

motto ha ga yui


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

歯がゆいみたいです

はがゆいみたいです

ha ga yui mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

歯がゆいみたいな

はがゆいみたいな

ha ga yui mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

歯がゆそうです

はがゆそうです

ha ga yu sou desu

歯がゆくなさそうです

はがゆくなさそうです

ha ga yukuna sasou desu


Zakaz (nie bądź)

歯がゆいであるな

はがゆいであるな

ha ga yui de aru na


Zbyt wiele

歯がゆすぎる

はがゆすぎる

ha ga yu sugiru