小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 少しずつ違う | すこしずつちがう

Informacje podstawowe

Kanji

すこ ちが

Znaczenie znaków kanji

trochę, kilka, krótko, mało, niedużo

Pokaż szczegóły znaku

różnica

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

すこしずつちがう

sukoshi zutsuchigau


Znaczenie

różnić się odrobinę


Informacje dodatkowe

szczególnie dwie lub kilka wersji


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違います

すこしずつちがいます

sukoshi zutsuchigaimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違いません

すこしずつちがいません

sukoshi zutsuchigaimasen

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違いました

すこしずつちがいました

sukoshi zutsuchigaimashita

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違いませんでした

すこしずつちがいませんでした

sukoshi zutsuchigaimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違う

すこしずつちがう

sukoshi zutsuchigau

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わない

すこしずつちがわない

sukoshi zutsuchigawanai

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違った

すこしずつちがった

sukoshi zutsuchigatta

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違わなかった

すこしずつちがわなかった

sukoshi zutsuchigawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

少しずつ違い

すこしずつちがい

sukoshi zutsuchigai


Forma mashou

少しずつ違いましょう

すこしずつちがいましょう

sukoshi zutsuchigaimashou


Forma te

少しずつ違って

すこしずつちがって

sukoshi zutsuchigatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違える

すこしずつちがえる

sukoshi zutsuchigaeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違えない

すこしずつちがえない

sukoshi zutsuchigaenai

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違えた

すこしずつちがえた

sukoshi zutsuchigaeta

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違えなかった

すこしずつちがえなかった

sukoshi zutsuchigaenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違えます

すこしずつちがえます

sukoshi zutsuchigaemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違えません

すこしずつちがえません

sukoshi zutsuchigaemasen

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違えました

すこしずつちがえました

sukoshi zutsuchigaemashita

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違えませんでした

すこしずつちがえませんでした

sukoshi zutsuchigaemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

少しずつ違えて

すこしずつちがえて

sukoshi zutsuchigaete


Forma wolicjonalna

少しずつ違おう

すこしずつちがおう

sukoshi zutsuchigaou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違われる

すこしずつちがわれる

sukoshi zutsuchigawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違われない

すこしずつちがわれない

sukoshi zutsuchigawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違われた

すこしずつちがわれた

sukoshi zutsuchigawareta

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違われなかった

すこしずつちがわれなかった

sukoshi zutsuchigawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違われます

すこしずつちがわれます

sukoshi zutsuchigawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違われません

すこしずつちがわれません

sukoshi zutsuchigawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違われました

すこしずつちがわれました

sukoshi zutsuchigawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違われませんでした

すこしずつちがわれませんでした

sukoshi zutsuchigawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

少しずつ違われて

すこしずつちがわれて

sukoshi zutsuchigawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わせる

すこしずつちがわせる

sukoshi zutsuchigawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わせない

すこしずつちがわせない

sukoshi zutsuchigawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違わせた

すこしずつちがわせた

sukoshi zutsuchigawaseta

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違わせなかった

すこしずつちがわせなかった

sukoshi zutsuchigawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わせます

すこしずつちがわせます

sukoshi zutsuchigawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わせません

すこしずつちがわせません

sukoshi zutsuchigawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違わせました

すこしずつちがわせました

sukoshi zutsuchigawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違わせませんでした

すこしずつちがわせませんでした

sukoshi zutsuchigawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

少しずつ違わせて

すこしずつちがわせて

sukoshi zutsuchigawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わされる

すこしずつちがわされる

sukoshi zutsuchigawasareru

少しずつ違わせられる

すこしずつちがわせられる

sukoshi zutsuchigawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わされない

すこしずつちがわされない

sukoshi zutsuchigawasarenai

少しずつ違わせられない

すこしずつちがわせられない

sukoshi zutsuchigawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違わされた

すこしずつちがわされた

sukoshi zutsuchigawasareta

少しずつ違わせられた

すこしずつちがわせられた

sukoshi zutsuchigawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違わされなかった

すこしずつちがわされなかった

sukoshi zutsuchigawasarenakatta

少しずつ違わせられなかった

すこしずつちがわせられなかった

sukoshi zutsuchigawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わされます

すこしずつちがわされます

sukoshi zutsuchigawasaremasu

少しずつ違わせられます

すこしずつちがわせられます

sukoshi zutsuchigawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

少しずつ違わされません

すこしずつちがわされません

sukoshi zutsuchigawasaremasen

少しずつ違わせられません

すこしずつちがわせられません

sukoshi zutsuchigawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

少しずつ違わされました

すこしずつちがわされました

sukoshi zutsuchigawasaremashita

少しずつ違わせられました

すこしずつちがわせられました

sukoshi zutsuchigawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

少しずつ違わされませんでした

すこしずつちがわされませんでした

sukoshi zutsuchigawasaremasen deshita

少しずつ違わせられませんでした

すこしずつちがわせられませんでした

sukoshi zutsuchigawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

少しずつ違わされて

すこしずつちがわされて

sukoshi zutsuchigawasarete

少しずつ違わせられて

すこしずつちがわせられて

sukoshi zutsuchigawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

少しずつ違えば

すこしずつちがえば

sukoshi zutsuchigaeba

Przeczenie

少しずつ違わなければ

すこしずつちがわなければ

sukoshi zutsuchigawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お少しずつ違いになる

おすこしずつちがいになる

osukoshi zutsuchigai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お少しずつ違いします

おすこしずつちがいします

osukoshi zutsuchigai shimasu

お少しずつ違いする

おすこしずつちがいする

osukoshi zutsuchigai suru

Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

少しずつ違うかもしれない

すこしずつちがうかもしれない

sukoshi zutsuchigau ka mo shirenai

少しずつ違うかもしれません

すこしずつちがうかもしれません

sukoshi zutsuchigau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 少しずつ違ってほしくないです

[osoba に] ... すこしずつちがってほしくないです

[osoba ni] ... sukoshi zutsuchigatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 少しずつ違わないでほしいです

[osoba に] ... すこしずつちがわないでほしいです

[osoba ni] ... sukoshi zutsuchigawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

少しずつ違いたいです

すこしずつちがいたいです

sukoshi zutsuchigaitai desu


Chcieć (III osoba)

少しずつ違いたがっている

すこしずつちがいたがっている

sukoshi zutsuchigaitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 少しずつ違ってほしいです

[osoba に] ... すこしずつちがってほしいです

[osoba ni] ... sukoshi zutsuchigatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 少しずつ違ってくれる

[dający] [は/が] すこしずつちがってくれる

[dający] [wa/ga] sukoshi zutsuchigatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に少しずつ違ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にすこしずつちがってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni sukoshi zutsuchigatte ageru


Decydować się na

少しずつ違うことにする

すこしずつちがうことにする

sukoshi zutsuchigau koto ni suru

少しずつ違わないことにする

すこしずつちがわないことにする

sukoshi zutsuchigawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

少しずつ違わなくてよかった

すこしずつちがわなくてよかった

sukoshi zutsuchigawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

少しずつ違ってよかった

すこしずつちがってよかった

sukoshi zutsuchigatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

少しずつ違わなければよかった

すこしずつちがわなければよかった

sukoshi zutsuchigawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

少しずつ違えばよかった

すこしずつちがえばよかった

sukoshi zutsuchigaeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

少しずつ違うまで, ...

すこしずつちがうまで, ...

sukoshi zutsuchigau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

少しずつ違わなくださって、ありがとうございました

すこしずつちがわなくださって、ありがとうございました

sukoshi zutsuchigawana kudasatte, arigatou gozaimashita

少しずつ違わなくてくれて、ありがとう

すこしずつちがわなくてくれて、ありがとう

sukoshi zutsuchigawanakute kurete, arigatou

少しずつ違わなくて、ありがとう

すこしずつちがわなくて、ありがとう

sukoshi zutsuchigawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

少しずつ違ってくださって、ありがとうございました

すこしずつちがってくださって、ありがとうございました

sukoshi zutsuchigatte kudasatte, arigatou gozaimashita

少しずつ違ってくれて、ありがとう

すこしずつちがってくれて、ありがとう

sukoshi zutsuchigatte kurete, arigatou

少しずつ違って、ありがとう

すこしずつちがって、ありがとう

sukoshi zutsuchigatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

少しずつ違うって

すこしずつちがうって

sukoshi zutsuchigautte

少しずつ違ったって

すこしずつちがったって

sukoshi zutsuchigattatte


Forma wyjaśniająca

少しずつ違うんです

すこしずつちがうんです

sukoshi zutsuchigaun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お少しずつ違いください

おすこしずつちがいください

osukoshi zutsuchigai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 少しずつ違いに行く

[miejsce] [に/へ] すこしずつちがいにいく

[miejsce] [に/へ] sukoshi zutsuchigai ni iku

[miejsce] [に/へ] 少しずつ違いに来る

[miejsce] [に/へ] すこしずつちがいにくる

[miejsce] [に/へ] sukoshi zutsuchigai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 少しずつ違いに帰る

[miejsce] [に/へ] すこしずつちがいにかえる

[miejsce] [に/へ] sukoshi zutsuchigai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ少しずつ違っていません

まだすこしずつちがっていません

mada sukoshi zutsuchigatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

少しずつ違えば, ...

すこしずつちがえば, ...

sukoshi zutsuchigaeba, ...

少しずつ違わなければ, ...

すこしずつちがわなければ, ...

sukoshi zutsuchigawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

少しずつ違ったら、...

すこしずつちがったら、...

sukoshi zutsuchigattara, ...

少しずつ違わなかったら、...

すこしずつちがわなかったら、...

sukoshi zutsuchigawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

少しずつ違う時、...

すこしずつちがうとき、...

sukoshi zutsuchigau toki, ...

少しずつ違った時、...

すこしずつちがったとき、...

sukoshi zutsuchigatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

少しずつ違うと, ...

すこしずつちがうと, ...

sukoshi zutsuchigau to, ...


Lubić

少しずつ違うのが好き

すこしずつちがうのがすき

sukoshi zutsuchigau no ga suki


Łatwo coś zrobić

少しずつ違いやすいです

すこしずつちがいやすいです

sukoshi zutsuchigai yasui desu

少しずつ違いやすかったです

すこしずつちがいやすかったです

sukoshi zutsuchigai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

少しずつ違ったことがある

すこしずつちがったことがある

sukoshi zutsuchigatta koto ga aru

少しずつ違ったことがあるか

すこしずつちがったことがあるか

sukoshi zutsuchigatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

少しずつ違うといいですね

すこしずつちがうといいですね

sukoshi zutsuchigau to ii desu ne

少しずつ違わないといいですね

すこしずつちがわないといいですね

sukoshi zutsuchigawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

少しずつ違うといいんですが

すこしずつちがうといいんですが

sukoshi zutsuchigau to ii n desu ga

少しずつ違うといいんですけど

すこしずつちがうといいんですけど

sukoshi zutsuchigau to ii n desu kedo

少しずつ違わないといいんですが

すこしずつちがわないといいんですが

sukoshi zutsuchigawanai to ii n desu ga

少しずつ違わないといいんですけど

すこしずつちがわないといいんですけど

sukoshi zutsuchigawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

少しずつ違うのに, ...

すこしずつちがうのに, ...

sukoshi zutsuchigau noni, ...

少しずつ違ったのに, ...

すこしずつちがったのに, ...

sukoshi zutsuchigatta noni, ...


Musieć 1

少しずつ違わなくちゃいけません

すこしずつちがわなくちゃいけません

sukoshi zutsuchigawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

少しずつ違わなければならない

すこしずつちがわなければならない

sukoshi zutsuchigawanakereba naranai

少しずつ違わなければなりません

sければなりません

sukoshi zutsuchigawanakereba narimasen

少しずつ違わなくてはならない

すこしずつちがわなくてはならない

sukoshi zutsuchigawanakute wa naranai

少しずつ違わなくてはなりません

すこしずつちがわなくてはなりません

sukoshi zutsuchigawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

少しずつ違っても

すこしずつちがっても

sukoshi zutsuchigatte mo

少しずつ違わなくても

すこしずつちがわなくても

sukoshi zutsuchigawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

少しずつ違わなくてもかまわない

すこしずつちがわなくてもかまわない

sukoshi zutsuchigawanakute mo kamawanai

少しずつ違わなくてもかまいません

すこしずつちがわなくてもかまいません

sukoshi zutsuchigawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

少しずつ違うのがきらい

すこしずつちがうのがきらい

sukoshi zutsuchigau no ga kirai


Nie robiąc, ...

少しずつ違わないで、...

すこしずつちがわないで、...

sukoshi zutsuchigawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

少しずつ違わなくてもいいです

すこしずつちがわなくてもいいです

sukoshi zutsuchigawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 少しずつ違って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] すこしずつちがってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] sukoshi zutsuchigatte morau


Po czynności, robię ...

少しずつ違ってから, ...

すこしずつちがってから, ...

sukoshi zutsuchigatte kara, ...


Podczas

少しずつ違っている間に, ...

すこしずつちがっているあいだに, ...

sukoshi zutsuchigatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

少しずつ違っている間, ...

すこしずつちがっているあいだ, ...

sukoshi zutsuchigatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

少しずつ違うはずです

すこしずつちがうはずです

sukoshi zutsuchigau hazu desu

少しずつ違うはずでした

すこしずつちがうはずでした

sukoshi zutsuchigau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 少しずつ違わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... すこしずつちがわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... sukoshi zutsuchigawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 少しずつ違わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... すこしずつちがわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... sukoshi zutsuchigawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 少しずつ違わせてください

私に ... すこしずつちがわせてください

watashi ni ... sukoshi zutsuchigawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

少しずつ違ってもいいです

すこしずつちがってもいいです

sukoshi zutsuchigatte mo ii desu

少しずつ違ってもいいですか

すこしずつちがってもいいですか

sukoshi zutsuchigatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

少しずつ違ってもかまわない

すこしずつちがってもかまわない

sukoshi zutsuchigatte mo kamawanai

少しずつ違ってもかまいません

すこしずつちがってもかまいません

sukoshi zutsuchigatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

少しずつ違うかもしれません

すこしずつちがうかもしれません

sukoshi zutsuchigau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

少しずつ違うでしょう

すこしずつちがうでしょう

sukoshi zutsuchigau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

少しずつ違ってごらんなさい

すこしずつちがってごらんなさい

sukoshi zutsuchigatte goran nasai


Prośba

少しずつ違ってください

すこしずつちがってください

sukoshi zutsuchigatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

少しずつ違っていただけませんか

すこしずつちがっていただけませんか

sukoshi zutsuchigatte itadakemasen ka

少しずつ違ってくれませんか

すこしずつちがってくれませんか

sukoshi zutsuchigatte kuremasen ka

少しずつ違ってくれない

すこしずつちがってくれない

sukoshi zutsuchigatte kurenai


Próbować

少しずつ違ってみる

すこしずつちがってみる

sukoshi zutsuchigatte miru


Przed czynnością, robię ...

少しずつ違う前に, ...

すこしずつちがうまえに, ...

sukoshi zutsuchigau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

少しずつ違わなくて、すみませんでした

すこしずつちがわなくて、すみませんでした

sukoshi zutsuchigawanakute, sumimasen deshita

少しずつ違わなくて、すみません

すこしずつちがわなくて、すみません

sukoshi zutsuchigawanakute, sumimasen

少しずつ違わなくて、ごめん

すこしずつちがわなくて、ごめん

sukoshi zutsuchigawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

少しずつ違って、すみませんでした

すこしずつちがって、すみませんでした

sukoshi zutsuchigatte, sumimasen deshita

少しずつ違って、すみません

すこしずつちがって、すみません

sukoshi zutsuchigatte, sumimasen

少しずつ違って、ごめん

すこしずつちがって、ごめん

sukoshi zutsuchigatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

少しずつ違っておく

すこしずつちがっておく

sukoshi zutsuchigatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 少しずつ違う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... すこしずつちがう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... sukoshi zutsuchigau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

少しずつ違う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

すこしずつちがう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

sukoshi zutsuchigau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

少しずつ違ったほうがいいです

すこしずつちがったほうがいいです

sukoshi zutsuchigatta hou ga ii desu

少しずつ違わないほうがいいです

すこしずつちがわないほうがいいです

sukoshi zutsuchigawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

少しずつ違ったらどうですか

すこしずつちがったらどうですか

sukoshi zutsuchigattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

少しずつ違ってくださる

すこしずつちがってくださる

sukoshi zutsuchigatte kudasaru


Rozkaz

少しずつ違いなさい

すこしずつちがいなさい

sukoshi zutsuchigainasai


Słyszałem, że ...

少しずつ違うそうです

すこしずつちがうそうです

sukoshi zutsuchigau sou desu

少しずつ違ったそうです

すこしずつちがったそうです

sukoshi zutsuchigatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

少しずつ違い方

すこしずつちがいかた

sukoshi zutsuchigaikata


Starać się regularnie wykonywać

少しずつ違うことにしている

すこしずつちがうことにしている

sukoshi zutsuchigau koto ni shite iru

少しずつ違わないことにしている

すこしずつちがわないことにしている

sukoshi zutsuchigawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

少しずつ違いにくいです

すこしずつちがいにくいです

sukoshi zutsuchigai nikui desu

少しずつ違いにくかったです

すこしずつちがいにくかったです

sukoshi zutsuchigai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

少しずつ違っている

すこしずつちがっている

sukoshi zutsuchigatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

少しずつ違おうと思っている

すこしずつちがおうとおもっている

sukoshi zutsuchigaou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

少しずつ違おうと思う

すこしずつちがおうとおもう

sukoshi zutsuchigaou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

少しずつ違いながら, ...

すこしずつちがいながら, ...

sukoshi zutsuchigai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

少しずつ違うみたいです

すこしずつちがうみたいです

sukoshi zutsuchigau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

少しずつ違うみたいな

すこしずつちがうみたいな

sukoshi zutsuchigau mitai na

... みたいに少しずつ違う

... みたいにすこしずつちがう

... mitai ni sukoshi zutsuchigau

少しずつ違ったみたいです

すこしずつちがったみたいです

sukoshi zutsuchigatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

少しずつ違ったみたいな

すこしずつちがったみたいな

sukoshi zutsuchigatta mitai na

... みたいに少しずつ違った

... みたいにすこしずつちがった

... mitai ni sukoshi zutsuchigatta


Zakaz 1

少しずつ違ってはいけません

すこしずつちがってはいけません

sukoshi zutsuchigatte wa ikemasen


Zakaz 2

少しずつ違わないでください

すこしずつちがわないでください

sukoshi zutsuchigawanai de kudasai


Zamiar

少しずつ違うつもりです

すこしずつちがうつもりです

sukoshi zutsuchigau tsumori desu

少しずつ違わないつもりです

すこしずつちがわないつもりです

sukoshi zutsuchigawanai tsumori desu


Zbyt wiele

少しずつ違いすぎる

すこしずつちがいすぎる

sukoshi zutsuchigai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 少しずつ違わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... すこしずつちがわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sukoshi zutsuchigawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 少しずつ違わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... すこしずつちがわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sukoshi zutsuchigawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

少しずつ違ってしまう

すこしずつちがってしまう

sukoshi zutsuchigatte shimau

少しずつ違っちゃう

すこしずつちがっちゃう

sukoshi zutsuchigacchau

少しずつ違ってしまいました

すこしずつちがってしまいました

sukoshi zutsuchigatte shimaimashita

少しずつ違っちゃいました

すこしずつちがっちゃいました

sukoshi zutsuchigacchaimashita