小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 持ちが良い | もちがよい

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

trzymać, mieć, posiadać

Pokaż szczegóły znaku

dobry, miły, przyjemny, wykwalifikowany, zręczny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

もちがよい

mochi ga yoi


Znaczenie

wyglądać dobrze

być w dobrym stanie


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

持ちがよい, もちがよい, mochi ga yoi

Formy gramatyczne (i-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持ちが良いです

もちがよいです

mochi ga yoi desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持ちが良くないです

もちがよくないです

mochi ga yokunai desu

持ちが良くありません

もちがよくありません

mochi ga yoku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

持ちが良かったです

もちがよかったです

mochi ga yokatta desu

Przeczenie, czas przeszły

持ちが良くなかったです

もちがよくなかったです

mochi ga yokunakatta desu

持ちが良くありませんでした

もちがよくありませんでした

mochi ga yoku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持ちが良い

もちがよい

mochi ga yoi

Przeczenie, czas teraźniejszy

持ちが良くない

もちがよくない

mochi ga yokunai

Twierdzenie, czas przeszły

持ちが良かった

もちがよかった

mochi ga yokatta

Przeczenie, czas przeszły

持ちが良くなかった

もちがよくなかった

mochi ga yokunakatta


Forma te

持ちが良くて

もちがよくて

mochi ga yokute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

持ちが良いでございます

もちがよいでございます

mochi ga yoi de gozaimasu

持ちが良いでござる

もちがよいでござる

mochi ga yoi de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

持ちが良いって

もちがよいって

mochi ga yoitte

持ちが良くないって

もちがよくないって

mochi ga yokunaitte


Forma wyjaśniająca

持ちが良いんです

もちがよいんです

mochi ga yoin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

持ちが良かったら、...

もちがよかったら、...

mochi ga yokattara, ...

持ちが良くなかったら、...

もちがよくなかったら、...

mochi ga yokunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

持ちが良い時、...

もちがよいとき、...

mochi ga yoi toki, ...

持ちが良かった時、...

もちがよかったとき、...

mochi ga yokatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

持ちが良くなると, ...

もちがよくなると, ...

mochi ga yoku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

持ちが良いといいですね

もちがよいといいですね

mochi ga yoi to ii desu ne

持ちが良くないといいですね

もちがよくないといいですね

mochi ga yokunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

持ちが良いといいんですが

もちがよいといいんですが

mochi ga yoi to ii n desu ga

持ちが良いといいんですけど

もちがよいといいんですけど

mochi ga yoi to ii n desu kedo

持ちが良くないといいんですが

もちがよくないといいんですが

mochi ga yokunai to ii n desu ga

持ちが良くないといいんですけど

もちがよくないといいんですけど

mochi ga yokunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

持ちが良いのに, ...

もちがよいのに, ...

mochi ga yoi noni, ...

持ちが良かったのに, ...

もちがよかったのに, ...

mochi ga yokatta noni, ...


Nawet, jeśli

持ちが良くても

もちがよくても

mochi ga yokute mo

持ちが良くなくても

もちがよくなくても

mochi ga yokunakute mo


Nie trzeba

持ちが良くなくてもいいです

もちがよくなくてもいいです

mochi ga yokunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように持ちが良い

[rzeczownik] のようにもちがよい

[rzeczownik] no you ni mochi ga yoi


Powinno być / Miało być

持ちが良いはずです

もちがよいはずです

mochi ga yoi hazu desu

持ちが良いはずでした

もちがよいはずでした

mochi ga yoi hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

持ちが良いかもしれません

もちがよいかもしれません

mochi ga yoi kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

持ちが良いでしょう

もちがよいでしょう

mochi ga yoi deshou


Pytania w zdaniach

持ちが良い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

もちがよい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

mochi ga yoi ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

持ちが良いそうです

もちがよいそうです

mochi ga yoi sou desu

持ちが良くないそうです

もちがよくないそうです

mochi ga yokunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

持ちが良くする

もちがよくする

mochi ga yoku suru


Stawać się

持ちが良くなる

もちがよくなる

mochi ga yoku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も持ちが良い

もっとももちがよい

mottomo mochi ga yoi

一番持ちが良い

いちばんもちがよい

ichiban mochi ga yoi


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと持ちが良い

もっともちがよい

motto mochi ga yoi


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

持ちが良いみたいです

もちがよいみたいです

mochi ga yoi mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

持ちが良いみたいな

もちがよいみたいな

mochi ga yoi mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

持ちが良そうです

もちがよそうです

mochi ga yo sou desu

持ちが良くなさそうです

もちがよくなさそうです

mochi ga yokuna sasou desu


Zbyt wiele

持ちが良すぎる

もちがよすぎる

mochi ga yo sugiru