小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 持ちがよい | もちがよい

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

trzymać, mieć, posiadać

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

もちがよい

mochi ga yoi


Znaczenie

wyglądać dobrze

być w dobrym stanie


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

i-przymiotnik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

持ちが良い, もちがよい, mochi ga yoi

Formy gramatyczne (i-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持ちがよいです

もちがよいです

mochi ga yoi desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

持ちがよくないです

もちがよくないです

mochi ga yokunai desu

持ちがよくありません

もちがよくありません

mochi ga yoku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

持ちがよかったです

もちがよかったです

mochi ga yokatta desu

Przeczenie, czas przeszły

持ちがよくなかったです

もちがよくなかったです

mochi ga yokunakatta desu

持ちがよくありませんでした

もちがよくありませんでした

mochi ga yoku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

持ちがよい

もちがよい

mochi ga yoi

Przeczenie, czas teraźniejszy

持ちがよくない

もちがよくない

mochi ga yokunai

Twierdzenie, czas przeszły

持ちがよかった

もちがよかった

mochi ga yokatta

Przeczenie, czas przeszły

持ちがよくなかった

もちがよくなかった

mochi ga yokunakatta


Forma te

持ちがよくて

もちがよくて

mochi ga yokute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

持ちがよいでございます

もちがよいでございます

mochi ga yoi de gozaimasu

持ちがよいでござる

もちがよいでござる

mochi ga yoi de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

持ちがよいって

もちがよいって

mochi ga yoitte

持ちがよくないって

もちがよくないって

mochi ga yokunaitte


Forma wyjaśniająca

持ちがよいんです

もちがよいんです

mochi ga yoin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

持ちがよかったら、...

もちがよかったら、...

mochi ga yokattara, ...

持ちがよくなかったら、...

もちがよくなかったら、...

mochi ga yokunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

持ちがよい時、...

もちがよいとき、...

mochi ga yoi toki, ...

持ちがよかった時、...

もちがよかったとき、...

mochi ga yokatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

持ちがよくなると, ...

もちがよくなると, ...

mochi ga yoku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

持ちがよいといいですね

もちがよいといいですね

mochi ga yoi to ii desu ne

持ちがよくないといいですね

もちがよくないといいですね

mochi ga yokunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

持ちがよいといいんですが

もちがよいといいんですが

mochi ga yoi to ii n desu ga

持ちがよいといいんですけど

もちがよいといいんですけど

mochi ga yoi to ii n desu kedo

持ちがよくないといいんですが

もちがよくないといいんですが

mochi ga yokunai to ii n desu ga

持ちがよくないといいんですけど

もちがよくないといいんですけど

mochi ga yokunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

持ちがよいのに, ...

もちがよいのに, ...

mochi ga yoi noni, ...

持ちがよかったのに, ...

もちがよかったのに, ...

mochi ga yokatta noni, ...


Nawet, jeśli

持ちがよくても

もちがよくても

mochi ga yokute mo

持ちがよくなくても

もちがよくなくても

mochi ga yokunakute mo


Nie trzeba

持ちがよくなくてもいいです

もちがよくなくてもいいです

mochi ga yokunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように持ちがよい

[rzeczownik] のようにもちがよい

[rzeczownik] no you ni mochi ga yoi


Powinno być / Miało być

持ちがよいはずです

もちがよいはずです

mochi ga yoi hazu desu

持ちがよいはずでした

もちがよいはずでした

mochi ga yoi hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

持ちがよいかもしれません

もちがよいかもしれません

mochi ga yoi kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

持ちがよいでしょう

もちがよいでしょう

mochi ga yoi deshou


Pytania w zdaniach

持ちがよい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

もちがよい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

mochi ga yoi ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

持ちがよいそうです

もちがよいそうです

mochi ga yoi sou desu

持ちがよくないそうです

もちがよくないそうです

mochi ga yokunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

持ちがよくする

もちがよくする

mochi ga yoku suru


Stawać się

持ちがよくなる

もちがよくなる

mochi ga yoku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も持ちがよい

もっとももちがよい

mottomo mochi ga yoi

一番持ちがよい

いちばんもちがよい

ichiban mochi ga yoi


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと持ちがよい

もっともちがよい

motto mochi ga yoi


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

持ちがよいみたいです

もちがよいみたいです

mochi ga yoi mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

持ちがよいみたいな

もちがよいみたいな

mochi ga yoi mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

持ちがよそうです

もちがよそうです

mochi ga yo sou desu

持ちがよくなさそうです

もちがよくなさそうです

mochi ga yokuna sasou desu


Zbyt wiele

持ちがよすぎる

もちがよすぎる

mochi ga yo sugiru