小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 細かい | こまかい

Informacje podstawowe

Kanji

こま

Znaczenie znaków kanji

wąski, mały, cienki, szczupły

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

こまかい

komakai


Znaczenie

mały

niewielki

nieistotny

drobny

banalny

prosty

trywialny

drobiazgowy

szczegółowy


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

słowo powiązanie

細かいこと, こまかいこと, komakaikoto

słowo powiązanie

神経が細かい, しんけいがこまかい, shinkei ga komakai

Przykładowe zdania

Po przeczytaniu listu rozerwała go na strzępy.

彼女は手紙を読んだあとで、それを細かく破った。

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

細かいです

こまかいです

komakai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

細かくないです

こまかくないです

komakakunai desu

細かくありません

こまかくありません

komakaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

細かかったです

こまかかったです

komakakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

細かくなかったです

こまかくなかったです

komakakunakatta desu

細かくありませんでした

こまかくありませんでした

komakaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

細かい

こまかい

komakai

Przeczenie, czas teraźniejszy

細かくない

こまかくない

komakakunai

Twierdzenie, czas przeszły

細かかった

こまかかった

komakakatta

Przeczenie, czas przeszły

細かくなかった

こまかくなかった

komakakunakatta


Forma te

細かくて

こまかくて

komakakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

細かいでございます

こまかいでございます

komakai de gozaimasu

細かいでござる

こまかいでござる

komakai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

細かいって

こまかいって

komakaitte

細かくないって

こまかくないって

komakakunaitte


Forma wyjaśniająca

細かいんです

こまかいんです

komakain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

細かかったら、...

こまかかったら、...

komakakattara, ...

細かくなかったら、...

こまかくなかったら、...

komakakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

細かい時、...

こまかいとき、...

komakai toki, ...

細かかった時、...

こまかかったとき、...

komakakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

細かくなると, ...

こまかくなると, ...

komakaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

細かいといいですね

こまかいといいですね

komakai to ii desu ne

細かくないといいですね

こまかくないといいですね

komakakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

細かいといいんですが

こまかいといいんですが

komakai to ii n desu ga

細かいといいんですけど

こまかいといいんですけど

komakai to ii n desu kedo

細かくないといいんですが

こまかくないといいんですが

komakakunai to ii n desu ga

細かくないといいんですけど

こまかくないといいんですけど

komakakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

細かいのに, ...

こまかいのに, ...

komakai noni, ...

細かかったのに, ...

こまかかったのに, ...

komakakatta noni, ...


Nawet, jeśli

細かくても

こまかくても

komakakute mo

細かくなくても

こまかくなくても

komakakunakute mo


Nie trzeba

細かくなくてもいいです

こまかくなくてもいいです

komakakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように細かい

[rzeczownik] のようにこまかい

[rzeczownik] no you ni komakai


Powinno być / Miało być

細かいはずです

こまかいはずです

komakai hazu desu

細かいはずでした

こまかいはずでした

komakai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

細かいかもしれません

こまかいかもしれません

komakai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

細かいでしょう

こまかいでしょう

komakai deshou


Pytania w zdaniach

細かい か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

こまかい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

komakai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

細かいそうです

こまかいそうです

komakai sou desu

細かくないそうです

こまかくないそうです

komakakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

細かくする

こまかくする

komakaku suru


Stawać się

細かくなる

こまかくなる

komakaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も細かい

もっともこまかい

mottomo komakai

一番細かい

いちばんこまかい

ichiban komakai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと細かい

もっとこまかい

motto komakai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

細かいみたいです

こまかいみたいです

komakai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

細かいみたいな

こまかいみたいな

komakai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

細かそうです

こまかそうです

komaka sou desu

細かくなさそうです

こまかくなさそうです

komakakuna sasou desu


Zbyt wiele

細かすぎる

こまかすぎる

komaka sugiru