小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 力強い | ちからづよい

Informacje podstawowe

Kanji

ちから づよ

Znaczenie znaków kanji

moc, siła, silny, mocny, wysiłek, wysilanie się, wytężanie sił

Pokaż szczegóły znaku

silny, mocny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ちからづよい

chikaraduyoi


Znaczenie

potężny

silny

mocny

zachęcający

dopingujący


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

力強いです

ちからづよいです

chikaraduyoi desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

力強くないです

ちからづよくないです

chikaraduyokunai desu

力強くありません

ちからづよくありません

chikaraduyoku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

力強かったです

ちからづよかったです

chikaraduyokatta desu

Przeczenie, czas przeszły

力強くなかったです

ちからづよくなかったです

chikaraduyokunakatta desu

力強くありませんでした

ちからづよくありませんでした

chikaraduyoku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

力強い

ちからづよい

chikaraduyoi

Przeczenie, czas teraźniejszy

力強くない

ちからづよくない

chikaraduyokunai

Twierdzenie, czas przeszły

力強かった

ちからづよかった

chikaraduyokatta

Przeczenie, czas przeszły

力強くなかった

ちからづよくなかった

chikaraduyokunakatta


Forma te

力強くて

ちからづよくて

chikaraduyokute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

力強いでございます

ちからづよいでございます

chikaraduyoi de gozaimasu

力強いでござる

ちからづよいでござる

chikaraduyoi de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

力強いって

ちからづよいって

chikaraduyoitte

力強くないって

ちからづよくないって

chikaraduyokunaitte


Forma wyjaśniająca

力強いんです

ちからづよいんです

chikaraduyoin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

力強かったら、...

ちからづよかったら、...

chikaraduyokattara, ...

力強くなかったら、...

ちからづよくなかったら、...

chikaraduyokunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

力強い時、...

ちからづよいとき、...

chikaraduyoi toki, ...

力強かった時、...

ちからづよかったとき、...

chikaraduyokatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

力強くなると, ...

ちからづよくなると, ...

chikaraduyoku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

力強いといいですね

ちからづよいといいですね

chikaraduyoi to ii desu ne

力強くないといいですね

ちからづよくないといいですね

chikaraduyokunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

力強いといいんですが

ちからづよいといいんですが

chikaraduyoi to ii n desu ga

力強いといいんですけど

ちからづよいといいんですけど

chikaraduyoi to ii n desu kedo

力強くないといいんですが

ちからづよくないといいんですが

chikaraduyokunai to ii n desu ga

力強くないといいんですけど

ちからづよくないといいんですけど

chikaraduyokunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

力強いのに, ...

ちからづよいのに, ...

chikaraduyoi noni, ...

力強かったのに, ...

ちからづよかったのに, ...

chikaraduyokatta noni, ...


Nawet, jeśli

力強くても

ちからづよくても

chikaraduyokute mo

力強くなくても

ちからづよくなくても

chikaraduyokunakute mo


Nie trzeba

力強くなくてもいいです

ちからづよくなくてもいいです

chikaraduyokunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように力強い

[rzeczownik] のようにちからづよい

[rzeczownik] no you ni chikaraduyoi


Powinno być / Miało być

力強いはずです

ちからづよいはずです

chikaraduyoi hazu desu

力強いはずでした

ちからづよいはずでした

chikaraduyoi hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

力強いかもしれません

ちからづよいかもしれません

chikaraduyoi kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

力強いでしょう

ちからづよいでしょう

chikaraduyoi deshou


Pytania w zdaniach

力強い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ちからづよい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

chikaraduyoi ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

力強いそうです

ちからづよいそうです

chikaraduyoi sou desu

力強くないそうです

ちからづよくないそうです

chikaraduyokunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

力強くする

ちからづよくする

chikaraduyoku suru


Stawać się

力強くなる

ちからづよくなる

chikaraduyoku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も力強い

もっともちからづよい

mottomo chikaraduyoi

一番力強い

いちばんちからづよい

ichiban chikaraduyoi


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと力強い

もっとちからづよい

motto chikaraduyoi


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

力強いみたいです

ちからづよいみたいです

chikaraduyoi mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

力強いみたいな

ちからづよいみたいな

chikaraduyoi mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

力強そうです

ちからづよそうです

chikaraduyo sou desu

力強くなさそうです

ちからづよくなさそうです

chikaraduyokuna sasou desu


Zbyt wiele

力強すぎる

ちからづよすぎる

chikaraduyo sugiru