小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 真ん円い | まんまるい

Informacje podstawowe

Kanji

まる

Znaczenie znaków kanji

prawda, rzeczywistość, autentyczność, naprawdę, szczerze, uczciwy, prawidłowy, czysty, rzeczywisty, buddyjska sekta

Pokaż szczegóły znaku

koło, jen, okrągły

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

まんまるい

manmarui


Znaczenie

doskonale okrągły

doskonale kulisty


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

真ん丸い, まんまるい, manmarui

alternatywa

まん丸い, まんまるい, manmarui

alternatywa

まん円い, まんまるい, manmarui

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

真ん円いです

まんまるいです

manmarui desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

真ん円くないです

まんまるくないです

manmarukunai desu

真ん円くありません

まんまるくありません

manmaruku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

真ん円かったです

まんまるかったです

manmarukatta desu

Przeczenie, czas przeszły

真ん円くなかったです

まんまるくなかったです

manmarukunakatta desu

真ん円くありませんでした

まんまるくありませんでした

manmaruku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

真ん円い

まんまるい

manmarui

Przeczenie, czas teraźniejszy

真ん円くない

まんまるくない

manmarukunai

Twierdzenie, czas przeszły

真ん円かった

まんまるかった

manmarukatta

Przeczenie, czas przeszły

真ん円くなかった

まんまるくなかった

manmarukunakatta


Forma te

真ん円くて

まんまるくて

manmarukute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

真ん円いでございます

まんまるいでございます

manmarui de gozaimasu

真ん円いでござる

まんまるいでござる

manmarui de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

真ん円いって

まんまるいって

manmaruitte

真ん円くないって

まんまるくないって

manmarukunaitte


Forma wyjaśniająca

真ん円いんです

まんまるいんです

manmaruin desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

真ん円かったら、...

まんまるかったら、...

manmarukattara, ...

真ん円くなかったら、...

まんまるくなかったら、...

manmarukunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

真ん円い時、...

まんまるいとき、...

manmarui toki, ...

真ん円かった時、...

まんまるかったとき、...

manmarukatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

真ん円くなると, ...

まんまるくなると, ...

manmaruku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

真ん円いといいですね

まんまるいといいですね

manmarui to ii desu ne

真ん円くないといいですね

まんまるくないといいですね

manmarukunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

真ん円いといいんですが

まんまるいといいんですが

manmarui to ii n desu ga

真ん円いといいんですけど

まんまるいといいんですけど

manmarui to ii n desu kedo

真ん円くないといいんですが

まんまるくないといいんですが

manmarukunai to ii n desu ga

真ん円くないといいんですけど

まんまるくないといいんですけど

manmarukunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

真ん円いのに, ...

まんまるいのに, ...

manmarui noni, ...

真ん円かったのに, ...

まんまるかったのに, ...

manmarukatta noni, ...


Nawet, jeśli

真ん円くても

まんまるくても

manmarukute mo

真ん円くなくても

まんまるくなくても

manmarukunakute mo


Nie trzeba

真ん円くなくてもいいです

まんまるくなくてもいいです

manmarukunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように真ん円い

[rzeczownik] のようにまんまるい

[rzeczownik] no you ni manmarui


Powinno być / Miało być

真ん円いはずです

まんまるいはずです

manmarui hazu desu

真ん円いはずでした

まんまるいはずでした

manmarui hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

真ん円いかもしれません

まんまるいかもしれません

manmarui kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

真ん円いでしょう

まんまるいでしょう

manmarui deshou


Pytania w zdaniach

真ん円い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

まんまるい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

manmarui ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

真ん円いそうです

まんまるいそうです

manmarui sou desu

真ん円くないそうです

まんまるくないそうです

manmarukunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

真ん円くする

まんまるくする

manmaruku suru


Stawać się

真ん円くなる

まんまるくなる

manmaruku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も真ん円い

もっともまんまるい

mottomo manmarui

一番真ん円い

いちばんまんまるい

ichiban manmarui


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと真ん円い

もっとまんまるい

motto manmarui


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

真ん円いみたいです

まんまるいみたいです

manmarui mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

真ん円いみたいな

まんまるいみたいな

manmarui mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

真ん円そうです

まんまるそうです

manmaru sou desu

真ん円くなさそうです

まんまるくなさそうです

manmarukuna sasou desu


Zbyt wiele

真ん円すぎる

まんまるすぎる

manmaru sugiru