小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 旧態依然 | きゅうたいいぜん

Informacje podstawowe

Kanji

きゅう たい ぜん

Znaczenie znaków kanji

stary, poprzedni

Pokaż szczegóły znaku

nastawienie, postawa, stan, figura, wygląd, strona (czasownika)

Pokaż szczegóły znaku

poleganie na, zależenie od, wskutek tego, w rezultacie, w konsekwencji, dlatego, dlatego też, z powodu

Pokaż szczegóły znaku

natura, tak, tak jak

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きゅうたいいぜん

kyuutai izen


Znaczenie

pozostawienie niezmienionym (pozostawienie starego stanu rzeczy)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

na-przymiotnik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

taru-przymiotnik

przysłówek z partykułą to

rzeczownik