小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa お風呂に入る | おふろにはいる

Informacje podstawowe

Kanji

はい

Znaczenie znaków kanji

wiatr, powietrze, styl, sposób, wygląd, zwyczaj, moda, rodzaj

Pokaż szczegóły znaku

kręgosłup

Pokaż szczegóły znaku

wchodzenie, wkładanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おふろにはいる

ofuro ni hairu


Znaczenie

brać kąpiel

wziąć kąpiel


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

御風呂に入る, おふろにはいる, ofuro ni hairu

Przykładowe zdania

Takashi, wziąłeś już kąpiel?

隆、もうお風呂に入った?


Kąpię się codziennie.

私は毎日お風呂に入ります。

私は毎日1回おふろに入ります。


Ile razy w tygodniu bierzesz kąpiel?

1週間に何回お風呂に入りますか。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入ります

おふろにはいります

ofuro ni hairimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入りません

おふろにはいりません

ofuro ni hairimasen

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入りました

おふろにはいりました

ofuro ni hairimashita

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入りませんでした

おふろにはいりませんでした

ofuro ni hairimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入る

おふろにはいる

ofuro ni hairu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らない

おふろにはいらない

ofuro ni hairanai

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入った

おふろにはいった

ofuro ni haitta

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入らなかった

おふろにはいらなかった

ofuro ni hairanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

お風呂に入り

おふろにはいり

ofuro ni hairi


Forma mashou

お風呂に入りましょう

おふろにはいりましょう

ofuro ni hairimashou


Forma te

お風呂に入って

おふろにはいって

ofuro ni haitte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入れる

おふろにはいれる

ofuro ni haireru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入れない

おふろにはいれない

ofuro ni hairenai

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入れた

おふろにはいれた

ofuro ni haireta

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入れなかった

おふろにはいれなかった

ofuro ni hairenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入れます

おふろにはいれます

ofuro ni hairemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入れません

おふろにはいれません

ofuro ni hairemasen

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入れました

おふろにはいれました

ofuro ni hairemashita

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入れませんでした

おふろにはいれませんでした

ofuro ni hairemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

お風呂に入れて

おふろにはいれて

ofuro ni hairete


Forma wolicjonalna

お風呂に入ろう

おふろにはいろう

ofuro ni hairou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入られる

おふろにはいられる

ofuro ni hairareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入られない

おふろにはいられない

ofuro ni hairarenai

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入られた

おふろにはいられた

ofuro ni hairareta

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入られなかった

おふろにはいられなかった

ofuro ni hairarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入られます

おふろにはいられます

ofuro ni hairaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入られません

おふろにはいられません

ofuro ni hairaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入られました

おふろにはいられました

ofuro ni hairaremashita

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入られませんでした

おふろにはいられませんでした

ofuro ni hairaremasen deshita


Forma bierna, forma te

お風呂に入られて

おふろにはいられて

ofuro ni hairarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らせる

おふろにはいらせる

ofuro ni hairaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らせない

おふろにはいらせない

ofuro ni hairasenai

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入らせた

おふろにはいらせた

ofuro ni hairaseta

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入らせなかった

おふろにはいらせなかった

ofuro ni hairasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らせます

おふろにはいらせます

ofuro ni hairasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らせません

おふろにはいらせません

ofuro ni hairasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入らせました

おふろにはいらせました

ofuro ni hairasemashita

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入らせませんでした

おふろにはいらせませんでした

ofuro ni hairasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

お風呂に入らせて

おふろにはいらせて

ofuro ni hairasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らされる

おふろにはいらされる

ofuro ni hairasareru

お風呂に入らせられる

おふろにはいらせられる

ofuro ni hairaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らされない

おふろにはいらされない

ofuro ni hairasarenai

お風呂に入らせられない

おふろにはいらせられない

ofuro ni hairaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入らされた

おふろにはいらされた

ofuro ni hairasareta

お風呂に入らせられた

おふろにはいらせられた

ofuro ni hairaserareta

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入らされなかった

おふろにはいらされなかった

ofuro ni hairasarenakatta

お風呂に入らせられなかった

おふろにはいらせられなかった

ofuro ni hairaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らされます

おふろにはいらされます

ofuro ni hairasaremasu

お風呂に入らせられます

おふろにはいらせられます

ofuro ni hairaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お風呂に入らされません

おふろにはいらされません

ofuro ni hairasaremasen

お風呂に入らせられません

おふろにはいらせられません

ofuro ni hairaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

お風呂に入らされました

おふろにはいらされました

ofuro ni hairasaremashita

お風呂に入らせられました

おふろにはいらせられました

ofuro ni hairaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

お風呂に入らされませんでした

おふろにはいらされませんでした

ofuro ni hairasaremasen deshita

お風呂に入らせられませんでした

おふろにはいらせられませんでした

ofuro ni hairaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

お風呂に入らされて

おふろにはいらされて

ofuro ni hairasarete

お風呂に入らせられて

おふろにはいらせられて

ofuro ni hairaserarete


Forma ba

Twierdzenie

お風呂に入れば

おふろにはいれば

ofuro ni haireba

Przeczenie

お風呂に入らなければ

おふろにはいらなければ

ofuro ni hairanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おお風呂に入りになる

おおふろにはいりになる

oofuro ni hairi ni naru

Forma modestywna (skromna)

おお風呂に入りします

おおふろにはいりします

oofuro ni hairi shimasu

おお風呂に入りする

おおふろにはいりする

oofuro ni hairi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

お風呂に入るかもしれない

おふろにはいるかもしれない

ofuro ni hairu ka mo shirenai

お風呂に入るかもしれません

おふろにはいるかもしれません

ofuro ni hairu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... お風呂に入ってほしくないです

[osoba に] ... おふろにはいってほしくないです

[osoba ni] ... ofuro ni haitte hoshikunai desu

[osoba に] ... お風呂に入らないでほしいです

[osoba に] ... おふろにはいらないでほしいです

[osoba ni] ... ofuro ni hairanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

お風呂に入りたいです

おふろにはいりたいです

ofuro ni hairitai desu


Chcieć (III osoba)

お風呂に入りたがっている

おふろにはいりたがっている

ofuro ni hairitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... お風呂に入ってほしいです

[osoba に] ... おふろにはいってほしいです

[osoba ni] ... ofuro ni haitte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] お風呂に入ってくれる

[dający] [は/が] おふろにはいってくれる

[dający] [wa/ga] ofuro ni haitte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にお風呂に入ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] におふろにはいってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni ofuro ni haitte ageru


Decydować się na

お風呂に入ることにする

おふろにはいることにする

ofuro ni hairu koto ni suru

お風呂に入らないことにする

おふろにはいらないことにする

ofuro ni hairanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

お風呂に入らなくてよかった

おふろにはいらなくてよかった

ofuro ni hairanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

お風呂に入ってよかった

おふろにはいってよかった

ofuro ni haitte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

お風呂に入らなければよかった

おふろにはいらなければよかった

ofuro ni hairanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

お風呂に入ればよかった

おふろにはいればよかった

ofuro ni haireba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

お風呂に入るまで, ...

おふろにはいるまで, ...

ofuro ni hairu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

お風呂に入らなくださって、ありがとうございました

おふろにはいらなくださって、ありがとうございました

ofuro ni hairana kudasatte, arigatou gozaimashita

お風呂に入らなくてくれて、ありがとう

おふろにはいらなくてくれて、ありがとう

ofuro ni hairanakute kurete, arigatou

お風呂に入らなくて、ありがとう

おふろにはいらなくて、ありがとう

ofuro ni hairanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

お風呂に入ってくださって、ありがとうございました

おふろにはいってくださって、ありがとうございました

ofuro ni haitte kudasatte, arigatou gozaimashita

お風呂に入ってくれて、ありがとう

おふろにはいってくれて、ありがとう

ofuro ni haitte kurete, arigatou

お風呂に入って、ありがとう

おふろにはいって、ありがとう

ofuro ni haitte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

お風呂に入るって

おふろにはいるって

ofuro ni hairutte

お風呂に入ったって

おふろにはいったって

ofuro ni haittatte


Forma wyjaśniająca

お風呂に入るんです

おふろにはいるんです

ofuro ni hairun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おお風呂に入りください

おおふろにはいりください

oofuro ni hairi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] お風呂に入りに行く

[miejsce] [に/へ] おふろにはいりにいく

[miejsce] [に/へ] ofuro ni hairi ni iku

[miejsce] [に/へ] お風呂に入りに来る

[miejsce] [に/へ] おふろにはいりにくる

[miejsce] [に/へ] ofuro ni hairi ni kuru

[miejsce] [に/へ] お風呂に入りに帰る

[miejsce] [に/へ] おふろにはいりにかえる

[miejsce] [に/へ] ofuro ni hairi ni kaeru


Jeszcze nie

まだお風呂に入っていません

まだおふろにはいっていません

mada ofuro ni haitte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

お風呂に入れば, ...

おふろにはいれば, ...

ofuro ni haireba, ...

お風呂に入らなければ, ...

おふろにはいらなければ, ...

ofuro ni hairanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

お風呂に入ったら、...

おふろにはいったら、...

ofuro ni haittara, ...

お風呂に入らなかったら、...

おふろにはいらなかったら、...

ofuro ni hairanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

お風呂に入る時、...

おふろにはいるとき、...

ofuro ni hairu toki, ...

お風呂に入った時、...

おふろにはいったとき、...

ofuro ni haitta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

お風呂に入ると, ...

おふろにはいると, ...

ofuro ni hairu to, ...


Lubić

お風呂に入るのが好き

おふろにはいるのがすき

ofuro ni hairu no ga suki


Łatwo coś zrobić

お風呂に入りやすいです

おふろにはいりやすいです

ofuro ni hairi yasui desu

お風呂に入りやすかったです

おふろにはいりやすかったです

ofuro ni hairi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

お風呂に入ったことがある

おふろにはいったことがある

ofuro ni haitta koto ga aru

お風呂に入ったことがあるか

おふろにはいったことがあるか

ofuro ni haitta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

お風呂に入るといいですね

おふろにはいるといいですね

ofuro ni hairu to ii desu ne

お風呂に入らないといいですね

おふろにはいらないといいですね

ofuro ni hairanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

お風呂に入るといいんですが

おふろにはいるといいんですが

ofuro ni hairu to ii n desu ga

お風呂に入るといいんですけど

おふろにはいるといいんですけど

ofuro ni hairu to ii n desu kedo

お風呂に入らないといいんですが

おふろにはいらないといいんですが

ofuro ni hairanai to ii n desu ga

お風呂に入らないといいんですけど

おふろにはいらないといいんですけど

ofuro ni hairanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

お風呂に入るのに, ...

おふろにはいるのに, ...

ofuro ni hairu noni, ...

お風呂に入ったのに, ...

おふろにはいったのに, ...

ofuro ni haitta noni, ...


Musieć 1

お風呂に入らなくちゃいけません

おふろにはいらなくちゃいけません

ofuro ni hairanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

お風呂に入らなければならない

おふろにはいらなければならない

ofuro ni hairanakereba naranai

お風呂に入らなければなりません

sければなりません

ofuro ni hairanakereba narimasen

お風呂に入らなくてはならない

おふろにはいらなくてはならない

ofuro ni hairanakute wa naranai

お風呂に入らなくてはなりません

おふろにはいらなくてはなりません

ofuro ni hairanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

お風呂に入っても

おふろにはいっても

ofuro ni haitte mo

お風呂に入らなくても

おふろにはいらなくても

ofuro ni hairanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

お風呂に入らなくてもかまわない

おふろにはいらなくてもかまわない

ofuro ni hairanakute mo kamawanai

お風呂に入らなくてもかまいません

おふろにはいらなくてもかまいません

ofuro ni hairanakute mo kamaimasen


Nie lubić

お風呂に入るのがきらい

おふろにはいるのがきらい

ofuro ni hairu no ga kirai


Nie robiąc, ...

お風呂に入らないで、...

おふろにはいらないで、...

ofuro ni hairanai de, ...


Nie trzeba tego robić

お風呂に入らなくてもいいです

おふろにはいらなくてもいいです

ofuro ni hairanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] お風呂に入って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] おふろにはいってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] ofuro ni haitte morau


Po czynności, robię ...

お風呂に入ってから, ...

おふろにはいってから, ...

ofuro ni haitte kara, ...


Podczas

お風呂に入っている間に, ...

おふろにはいっているあいだに, ...

ofuro ni haitte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

お風呂に入っている間, ...

おふろにはいっているあいだ, ...

ofuro ni haitte iru aida, ...


Powinnien / Miał

お風呂に入るはずです

おふろにはいるはずです

ofuro ni hairu hazu desu

お風呂に入るはずでした

おふろにはいるはずでした

ofuro ni hairu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... お風呂に入らせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... おふろにはいらせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... ofuro ni hairasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... お風呂に入らせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... おふろにはいらせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... ofuro ni hairasete kureru

Pozwól mi

私に ... お風呂に入らせてください

私に ... おふろにはいらせてください

watashi ni ... ofuro ni hairasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

お風呂に入ってもいいです

おふろにはいってもいいです

ofuro ni haitte mo ii desu

お風呂に入ってもいいですか

おふろにはいってもいいですか

ofuro ni haitte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

お風呂に入ってもかまわない

おふろにはいってもかまわない

ofuro ni haitte mo kamawanai

お風呂に入ってもかまいません

おふろにはいってもかまいません

ofuro ni haitte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

お風呂に入るかもしれません

おふろにはいるかもしれません

ofuro ni hairu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

お風呂に入るでしょう

おふろにはいるでしょう

ofuro ni hairu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

お風呂に入ってごらんなさい

おふろにはいってごらんなさい

ofuro ni haitte goran nasai


Prośba

お風呂に入ってください

おふろにはいってください

ofuro ni haitte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

お風呂に入っていただけませんか

おふろにはいっていただけませんか

ofuro ni haitte itadakemasen ka

お風呂に入ってくれませんか

おふろにはいってくれませんか

ofuro ni haitte kuremasen ka

お風呂に入ってくれない

おふろにはいってくれない

ofuro ni haitte kurenai


Próbować 1

お風呂に入ってみる

おふろにはいってみる

ofuro ni haitte miru


Próbować 2 / Zamierzać / Usiłować

お風呂に入ろうとする

おふろにはいろうとする

ofuro ni hairou to suru


Przed czynnością, robię ...

お風呂に入る前に, ...

おふろにはいるまえに, ...

ofuro ni hairu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

お風呂に入らなくて、すみませんでした

おふろにはいらなくて、すみませんでした

ofuro ni hairanakute, sumimasen deshita

お風呂に入らなくて、すみません

おふろにはいらなくて、すみません

ofuro ni hairanakute, sumimasen

お風呂に入らなくて、ごめん

おふろにはいらなくて、ごめん

ofuro ni hairanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

お風呂に入って、すみませんでした

おふろにはいって、すみませんでした

ofuro ni haitte, sumimasen deshita

お風呂に入って、すみません

おふろにはいって、すみません

ofuro ni haitte, sumimasen

お風呂に入って、ごめん

おふろにはいって、ごめん

ofuro ni haitte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

お風呂に入っておく

おふろにはいっておく

ofuro ni haitte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... お風呂に入る か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... おふろにはいる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ofuro ni hairu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

お風呂に入る か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

おふろにはいる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

ofuro ni hairu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

お風呂に入ったほうがいいです

おふろにはいったほうがいいです

ofuro ni haitta hou ga ii desu

お風呂に入らないほうがいいです

おふろにはいらないほうがいいです

ofuro ni hairanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

お風呂に入ったらどうですか

おふろにはいったらどうですか

ofuro ni haittara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

お風呂に入ってくださる

おふろにはいってくださる

ofuro ni haitte kudasaru


Rozkaz 1

お風呂に入れ

おふろにはいれ

ofuro ni haire


Rozkaz 2

Forma przestarzała

お風呂に入りなさい

おふろにはいりなさい

ofuro ni hairinasai


Słyszałem, że ...

お風呂に入るそうです

おふろにはいるそうです

ofuro ni hairu sou desu

お風呂に入ったそうです

おふろにはいったそうです

ofuro ni haitta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

お風呂に入り方

おふろにはいりかた

ofuro ni hairikata


Starać się regularnie wykonywać

お風呂に入ることにしている

おふろにはいることにしている

ofuro ni hairu koto ni shite iru

お風呂に入らないことにしている

おふろにはいらないことにしている

ofuro ni hairanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

お風呂に入りにくいです

おふろにはいりにくいです

ofuro ni hairi nikui desu

お風呂に入りにくかったです

おふろにはいりにくかったです

ofuro ni hairi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

お風呂に入っている

おふろにはいっている

ofuro ni haitte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

お風呂に入ろうと思っている

おふろにはいろうとおもっている

ofuro ni hairou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

お風呂に入ろうと思う

おふろにはいろうとおもう

ofuro ni hairou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

お風呂に入りながら, ...

おふろにはいりながら, ...

ofuro ni hairi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

お風呂に入るみたいです

おふろにはいるみたいです

ofuro ni hairu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

お風呂に入るみたいな

おふろにはいるみたいな

ofuro ni hairu mitai na

... みたいにお風呂に入る

... みたいにおふろにはいる

... mitai ni ofuro ni hairu

お風呂に入ったみたいです

おふろにはいったみたいです

ofuro ni haitta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

お風呂に入ったみたいな

おふろにはいったみたいな

ofuro ni haitta mitai na

... みたいにお風呂に入った

... みたいにおふろにはいった

... mitai ni ofuro ni haitta


Zakaz 1

お風呂に入ってはいけません

おふろにはいってはいけません

ofuro ni haitte wa ikemasen


Zakaz 2

お風呂に入らないでください

おふろにはいらないでください

ofuro ni hairanai de kudasai


Zakaz 3

お風呂に入るな

おふろにはいるな

ofuro ni hairu na


Zamiar

お風呂に入るつもりです

おふろにはいるつもりです

ofuro ni hairu tsumori desu

お風呂に入らないつもりです

おふろにはいらないつもりです

ofuro ni hairanai tsumori desu


Zbyt wiele

お風呂に入りすぎる

おふろにはいりすぎる

ofuro ni hairi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... お風呂に入らせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おふろにはいらせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ofuro ni hairaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... お風呂に入らせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おふろにはいらせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... ofuro ni hairasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

お風呂に入ってしまう

おふろにはいってしまう

ofuro ni haitte shimau

お風呂に入っちゃう

おふろにはいっちゃう

ofuro ni haicchau

お風呂に入ってしまいました

おふろにはいってしまいました

ofuro ni haitte shimaimashita

お風呂に入っちゃいました

おふろにはいっちゃいました

ofuro ni haicchaimashita