小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 返す | かえす

Informacje podstawowe

Kanji

かえ

Znaczenie znaków kanji

powrót, odpowiedź, znikanie, gaśnięcie, spłacanie, zwracanie, oddawanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かえす

kaesu


Znaczenie

zwrócić (osoba ni rzecz)

zwracać (osoba ni rzecz)

oddawać (osoba ni rzecz)

odwrócić

przewrócić

wywrócić

spłacać

odpłacać

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

czasownik pomocniczy


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

alternatywa

反す, かえす, kaesu

słowo powiązanie

帰す, かえす, kaesu

odpowiadający czasownik nieprzechodni

返る, かえる, kaeru

Przykładowe zdania

Spłacimy pieniądze w ciągu tego tygodnia.

私たちは今週のうちにそのお金を返さなくてはならない。


Odłożyłem książkę na swoją półkę.

私は本を元の棚へ返した。


Chce spłacić pieniądze które jest dłużny.

借金を返したがっている。


Oddała książkę do biblioteki.

図書館に本を返した。

彼女は図書館に本を返した。


Po tym jak to przeczytasz, oddaj mi książkę.

読み終わったらその本を私に返して下さい。


Zażądałem, żeby spłacił mi naraz cały dług.

彼にすぐに借金を返すように要求した。


On twierdzi, że zwrócił książkę do biblioteki.

彼は、その本はすでに図書館に返したと主張した。


Oddał wszystkie pieniądze, które pożyczył.

彼は借りたお金を全部返した。


Mary patrzyła na niego w osłupieniu.

メアリーは驚いて彼を見つめ返した。


Oddam ci twoją płytę w ciągu tygodnia.

一週間後にそのCDを返すよ。