小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 他方 | たほう

Informacje podstawowe

Kanji

ほう

Znaczenie znaków kanji

inny, pozostały

Pokaż szczegóły znaku

kierunek, droga, strona, część, kierunek, osoba, właśnie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

たほう

tahou


Znaczenie

z innej (drugiej) strony


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

spójnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

słowo powiązanie

一方, いっぽう, ippou

Przykładowe zdania

Z jednej strony wychwalał moje sprawozdanie a z drugiej strony je krytykował.

一方で彼は私の報告書を賞賛したが、他方ではそれを批判した。


Z jednej strony jest miły, ale z drugiej leniwy.

一方では彼は親切だが、他方では怠け者だ。


On był zbyt uparty, ale z drugiej strony był wiarygodny.

彼は強情すぎるが、他方では頼りになった。