小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 興味深い | きょうみぶかい

Informacje podstawowe

Kanji

きょう ぶか

Znaczenie znaków kanji

zabawianie, bawienie, zainteresowanie, przyjemność, odnawianie, wzbudzanie, wskrzeszanie

Pokaż szczegóły znaku

smak, zabarwienie, smakować, doceniać, uznawać wartość (czegoś), doświadczać, cieszyć się (czymś)

Pokaż szczegóły znaku

głęboki, pogłębiać

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きょうみぶかい

kyoumi bukai


Znaczenie

ciekawy

interesujący


Części mowy

i-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

興味ぶかい, きょうみぶかい, kyoumi bukai

Przykładowe zdania

Zjawisko zainteresowania czymś samo w sobie stanowi bardzo interesujący temat.

興味という現象はそれ自体、きわめて興味深い問題である。


Cuzco to jedno z najciekawszych miejsc na świecie.

クスコは世界でもっとも興味深い場所のひとつである。

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

興味深いです

きょうみぶかいです

kyoumi bukai desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

興味深くないです

きょうみぶかくないです

kyoumi bukakunai desu

興味深くありません

きょうみぶかくありません

kyoumi bukaku arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

興味深かったです

きょうみぶかかったです

kyoumi bukakatta desu

Przeczenie, czas przeszły

興味深くなかったです

きょうみぶかくなかったです

kyoumi bukakunakatta desu

興味深くありませんでした

きょうみぶかくありませんでした

kyoumi bukaku arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

興味深い

きょうみぶかい

kyoumi bukai

Przeczenie, czas teraźniejszy

興味深くない

きょうみぶかくない

kyoumi bukakunai

Twierdzenie, czas przeszły

興味深かった

きょうみぶかかった

kyoumi bukakatta

Przeczenie, czas przeszły

興味深くなかった

きょうみぶかくなかった

kyoumi bukakunakatta


Forma te

興味深くて

きょうみぶかくて

kyoumi bukakute


Keigo

Forma modestywna (skromna)

興味深いでございます

きょうみぶかいでございます

kyoumi bukai de gozaimasu

興味深いでござる

きょうみぶかいでござる

kyoumi bukai de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

興味深いって

きょうみぶかいって

kyoumi bukaitte

興味深くないって

きょうみぶかくないって

kyoumi bukakunaitte


Forma wyjaśniająca

興味深いんです

きょうみぶかいんです

kyoumi bukain desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

興味深かったら、...

きょうみぶかかったら、...

kyoumi bukakattara, ...

興味深くなかったら、...

きょうみぶかくなかったら、...

kyoumi bukakunakattara, ...


Kiedy ..., to ...

興味深い時、...

きょうみぶかいとき、...

kyoumi bukai toki, ...

興味深かった時、...

きょうみぶかかったとき、...

kyoumi bukakatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

興味深くなると, ...

きょうみぶかくなると, ...

kyoumi bukaku naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

興味深いといいですね

きょうみぶかいといいですね

kyoumi bukai to ii desu ne

興味深くないといいですね

きょうみぶかくないといいですね

kyoumi bukakunai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

興味深いといいんですが

きょうみぶかいといいんですが

kyoumi bukai to ii n desu ga

興味深いといいんですけど

きょうみぶかいといいんですけど

kyoumi bukai to ii n desu kedo

興味深くないといいんですが

きょうみぶかくないといいんですが

kyoumi bukakunai to ii n desu ga

興味深くないといいんですけど

きょうみぶかくないといいんですけど

kyoumi bukakunai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

興味深いのに, ...

きょうみぶかいのに, ...

kyoumi bukai noni, ...

興味深かったのに, ...

きょうみぶかかったのに, ...

kyoumi bukakatta noni, ...


Nawet, jeśli

興味深くても

きょうみぶかくても

kyoumi bukakute mo

興味深くなくても

きょうみぶかくなくても

kyoumi bukakunakute mo


Nie trzeba

興味深くなくてもいいです

きょうみぶかくなくてもいいです

kyoumi bukakunakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように興味深い

[rzeczownik] のようにきょうみぶかい

[rzeczownik] no you ni kyoumi bukai


Powinno być / Miało być

興味深いはずです

きょうみぶかいはずです

kyoumi bukai hazu desu

興味深いはずでした

きょうみぶかいはずでした

kyoumi bukai hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

興味深いかもしれません

きょうみぶかいかもしれません

kyoumi bukai kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

興味深いでしょう

きょうみぶかいでしょう

kyoumi bukai deshou


Pytania w zdaniach

興味深い か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

きょうみぶかい か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kyoumi bukai ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

興味深いそうです

きょうみぶかいそうです

kyoumi bukai sou desu

興味深くないそうです

きょうみぶかくないそうです

kyoumi bukakunai sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

興味深くする

きょうみぶかくする

kyoumi bukaku suru


Stawać się

興味深くなる

きょうみぶかくなる

kyoumi bukaku naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も興味深い

もっともきょうみぶかい

mottomo kyoumi bukai

一番興味深い

いちばんきょうみぶかい

ichiban kyoumi bukai


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと興味深い

もっときょうみぶかい

motto kyoumi bukai


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

興味深いみたいです

きょうみぶかいみたいです

kyoumi bukai mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

興味深いみたいな

きょうみぶかいみたいな

kyoumi bukai mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

興味深そうです

きょうみぶかそうです

kyoumi buka sou desu

興味深くなさそうです

きょうみぶかくなさそうです

kyoumi bukakuna sasou desu


Zbyt wiele

興味深すぎる

きょうみぶかすぎる

kyoumi buka sugiru