小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 追い出す | おいだす

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

gonić, wyganiać, odciągać, prowadzić

Pokaż szczegóły znaku

wyjście, wychodzenie, wyjeżdżanie, wydawanie, publikowanie, wystawanie, sterczenie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おいだす

oi dasu


Znaczenie

wyrzucać

wyganiać

wypędzać


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出します

おいだします

oi dashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出しません

おいだしません

oi dashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

追い出しました

おいだしました

oi dashimashita

Przeczenie, czas przeszły

追い出しませんでした

おいだしませんでした

oi dashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出す

おいだす

oi dasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出さない

おいださない

oi dasanai

Twierdzenie, czas przeszły

追い出した

おいだした

oi dashita

Przeczenie, czas przeszły

追い出さなかった

おいださなかった

oi dasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

追い出し

おいだし

oi dashi


Forma mashou

追い出しましょう

おいだしましょう

oi dashimashou


Forma te

追い出して

おいだして

oi dashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出せる

おいだせる

oi daseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出せない

おいだせない

oi dasenai

Twierdzenie, czas przeszły

追い出せた

おいだせた

oi daseta

Przeczenie, czas przeszły

追い出せなかった

おいだせなかった

oi dasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出せます

おいだせます

oi dasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出せません

おいだせません

oi dasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

追い出せました

おいだせました

oi dasemashita

Przeczenie, czas przeszły

追い出せませんでした

おいだせませんでした

oi dasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

追い出せて

おいだせて

oi dasete


Forma wolicjonalna

追い出そう

おいだそう

oi dasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出される

おいだされる

oi dasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出されない

おいだされない

oi dasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

追い出された

おいだされた

oi dasareta

Przeczenie, czas przeszły

追い出されなかった

おいだされなかった

oi dasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出されます

おいだされます

oi dasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出されません

おいだされません

oi dasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

追い出されました

おいだされました

oi dasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

追い出されませんでした

おいだされませんでした

oi dasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

追い出されて

おいだされて

oi dasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出させる

おいださせる

oi dasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出させない

おいださせない

oi dasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

追い出させた

おいださせた

oi dasaseta

Przeczenie, czas przeszły

追い出させなかった

おいださせなかった

oi dasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出させます

おいださせます

oi dasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出させません

おいださせません

oi dasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

追い出させました

おいださせました

oi dasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

追い出させませんでした

おいださせませんでした

oi dasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

追い出させて

おいださせて

oi dasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出させられる

おいださせられる

oi dasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出させられない

おいださせられない

oi dasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

追い出させられた

おいださせられた

oi dasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

追い出させられなかった

おいださせられなかった

oi dasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

追い出させられます

おいださせられます

oi dasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

追い出させられません

おいださせられません

oi dasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

追い出させられました

おいださせられました

oi dasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

追い出させられませんでした

おいださせられませんでした

oi dasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

追い出させられて

おいださせられて

oi dasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

追い出せば

おいだせば

oi daseba

Przeczenie

追い出さなければ

おいださなければ

oi dasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お追い出しになる

おおいだしになる

ooi dashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お追い出しします

おおいだしします

ooi dashi shimasu

お追い出しする

おおいだしする

ooi dashi suru

Przykłady gramatyczne

Być może

追い出すかもしれない

おいだすかもしれない

oi dasu ka mo shirenai

追い出すかもしれません

おいだすかもしれません

oi dasu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

追い出してある

おいだしてある

oi dashite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 追い出してほしくないです

[osoba に] ... おいだしてほしくないです

[osoba ni] ... oi dashite hoshikunai desu

[osoba に] ... 追い出さないでほしいです

[osoba に] ... おいださないでほしいです

[osoba ni] ... oi dasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

追い出したいです

おいだしたいです

oi dashitai desu


Chcieć (III osoba)

追い出したがっている

おいだしたがっている

oi dashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 追い出してほしいです

[osoba に] ... おいだしてほしいです

[osoba ni] ... oi dashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 追い出してくれる

[dający] [は/が] おいだしてくれる

[dający] [wa/ga] oi dashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に追い出してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] においだしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni oi dashite ageru


Decydować się na

追い出すことにする

おいだすことにする

oi dasu koto ni suru

追い出さないことにする

おいださないことにする

oi dasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

追い出さなくてよかった

おいださなくてよかった

oi dasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

追い出してよかった

おいだしてよかった

oi dashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

追い出さなければよかった

おいださなければよかった

oi dasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

追い出せばよかった

おいだせばよかった

oi daseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

追い出すまで, ...

おいだすまで, ...

oi dasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

追い出さなくださって、ありがとうございました

おいださなくださって、ありがとうございました

oi dasana kudasatte, arigatou gozaimashita

追い出さなくてくれて、ありがとう

おいださなくてくれて、ありがとう

oi dasanakute kurete, arigatou

追い出さなくて、ありがとう

おいださなくて、ありがとう

oi dasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

追い出してくださって、ありがとうございました

おいだしてくださって、ありがとうございました

oi dashite kudasatte, arigatou gozaimashita

追い出してくれて、ありがとう

おいだしてくれて、ありがとう

oi dashite kurete, arigatou

追い出して、ありがとう

おいだして、ありがとう

oi dashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

追い出すって

おいだすって

oi dasutte

追い出したって

おいだしたって

oi dashitatte


Forma wyjaśniająca

追い出すんです

おいだすんです

oi dasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お追い出しください

おおいだしください

ooi dashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 追い出しに行く

[miejsce] [に/へ] おいだしにいく

[miejsce] [に/へ] oi dashi ni iku

[miejsce] [に/へ] 追い出しに来る

[miejsce] [に/へ] おいだしにくる

[miejsce] [に/へ] oi dashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 追い出しに帰る

[miejsce] [に/へ] おいだしにかえる

[miejsce] [に/へ] oi dashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ追い出していません

まだおいだしていません

mada oi dashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

追い出せば, ...

おいだせば, ...

oi daseba, ...

追い出さなければ, ...

おいださなければ, ...

oi dasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

追い出したら、...

おいだしたら、...

oi dashitara, ...

追い出さなかったら、...

おいださなかったら、...

oi dasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

追い出す時、...

おいだすとき、...

oi dasu toki, ...

追い出した時、...

おいだしたとき、...

oi dashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

追い出すと, ...

おいだすと, ...

oi dasu to, ...


Lubić

追い出すのが好き

おいだすのがすき

oi dasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

追い出しやすいです

おいだしやすいです

oi dashi yasui desu

追い出しやすかったです

おいだしやすかったです

oi dashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

追い出したことがある

おいだしたことがある

oi dashita koto ga aru

追い出したことがあるか

おいだしたことがあるか

oi dashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

追い出すといいですね

おいだすといいですね

oi dasu to ii desu ne

追い出さないといいですね

おいださないといいですね

oi dasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

追い出すといいんですが

おいだすといいんですが

oi dasu to ii n desu ga

追い出すといいんですけど

おいだすといいんですけど

oi dasu to ii n desu kedo

追い出さないといいんですが

おいださないといいんですが

oi dasanai to ii n desu ga

追い出さないといいんですけど

おいださないといいんですけど

oi dasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

追い出すのに, ...

おいだすのに, ...

oi dasu noni, ...

追い出したのに, ...

おいだしたのに, ...

oi dashita noni, ...


Musieć 1

追い出さなくちゃいけません

おいださなくちゃいけません

oi dasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

追い出さなければならない

おいださなければならない

oi dasanakereba naranai

追い出さなければなりません

sければなりません

oi dasanakereba narimasen

追い出さなくてはならない

おいださなくてはならない

oi dasanakute wa naranai

追い出さなくてはなりません

おいださなくてはなりません

oi dasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

追い出しても

おいだしても

oi dashite mo

追い出さなくても

おいださなくても

oi dasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

追い出さなくてもかまわない

おいださなくてもかまわない

oi dasanakute mo kamawanai

追い出さなくてもかまいません

おいださなくてもかまいません

oi dasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

追い出すのがきらい

おいだすのがきらい

oi dasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

追い出さないで、...

おいださないで、...

oi dasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

追い出さなくてもいいです

おいださなくてもいいです

oi dasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 追い出して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] おいだしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] oi dashite morau


Po czynności, robię ...

追い出してから, ...

おいだしてから, ...

oi dashite kara, ...


Podczas

追い出している間に, ...

おいだしているあいだに, ...

oi dashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

追い出している間, ...

おいだしているあいだ, ...

oi dashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

追い出すはずです

おいだすはずです

oi dasu hazu desu

追い出すはずでした

おいだすはずでした

oi dasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 追い出させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... おいださせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... oi dasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 追い出させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... おいださせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... oi dasasete kureru

Pozwól mi

私に ... 追い出させてください

私に ... おいださせてください

watashi ni ... oi dasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

追い出してもいいです

おいだしてもいいです

oi dashite mo ii desu

追い出してもいいですか

おいだしてもいいですか

oi dashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

追い出してもかまわない

おいだしてもかまわない

oi dashite mo kamawanai

追い出してもかまいません

おいだしてもかまいません

oi dashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

追い出すかもしれません

おいだすかもしれません

oi dasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

追い出すでしょう

おいだすでしょう

oi dasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

追い出してごらんなさい

おいだしてごらんなさい

oi dashite goran nasai


Prośba

追い出してください

おいだしてください

oi dashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

追い出していただけませんか

おいだしていただけませんか

oi dashite itadakemasen ka

追い出してくれませんか

おいだしてくれませんか

oi dashite kuremasen ka

追い出してくれない

おいだしてくれない

oi dashite kurenai


Próbować

追い出してみる

おいだしてみる

oi dashite miru


Przed czynnością, robię ...

追い出す前に, ...

おいだすまえに, ...

oi dasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

追い出さなくて、すみませんでした

おいださなくて、すみませんでした

oi dasanakute, sumimasen deshita

追い出さなくて、すみません

おいださなくて、すみません

oi dasanakute, sumimasen

追い出さなくて、ごめん

おいださなくて、ごめん

oi dasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

追い出して、すみませんでした

おいだして、すみませんでした

oi dashite, sumimasen deshita

追い出して、すみません

おいだして、すみません

oi dashite, sumimasen

追い出して、ごめん

おいだして、ごめん

oi dashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

追い出しておく

おいだしておく

oi dashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 追い出す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... おいだす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... oi dasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

追い出す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

おいだす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

oi dasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

追い出したほうがいいです

おいだしたほうがいいです

oi dashita hou ga ii desu

追い出さないほうがいいです

おいださないほうがいいです

oi dasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

追い出したらどうですか

おいだしたらどうですか

oi dashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

追い出してくださる

おいだしてくださる

oi dashite kudasaru


Rozkaz

追い出しなさい

おいだしなさい

oi dashinasai


Słyszałem, że ...

追い出すそうです

おいだすそうです

oi dasu sou desu

追い出したそうです

おいだしたそうです

oi dashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

追い出し方

おいだしかた

oi dashikata


Starać się regularnie wykonywać

追い出すことにしている

おいだすことにしている

oi dasu koto ni shite iru

追い出さないことにしている

おいださないことにしている

oi dasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

追い出しにくいです

おいだしにくいです

oi dashi nikui desu

追い出しにくかったです

おいだしにくかったです

oi dashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

追い出している

おいだしている

oi dashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

追い出そうと思っている

おいだそうとおもっている

oi dasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

追い出そうと思う

おいだそうとおもう

oi dasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

追い出しながら, ...

おいだしながら, ...

oi dashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

追い出すみたいです

おいだすみたいです

oi dasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

追い出すみたいな

おいだすみたいな

oi dasu mitai na

... みたいに追い出す

... みたいにおいだす

... mitai ni oi dasu

追い出したみたいです

おいだしたみたいです

oi dashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

追い出したみたいな

おいだしたみたいな

oi dashita mitai na

... みたいに追い出した

... みたいにおいだした

... mitai ni oi dashita


Zakaz 1

追い出してはいけません

おいだしてはいけません

oi dashite wa ikemasen


Zakaz 2

追い出さないでください

おいださないでください

oi dasanai de kudasai


Zamiar

追い出すつもりです

おいだすつもりです

oi dasu tsumori desu

追い出さないつもりです

おいださないつもりです

oi dasanai tsumori desu


Zbyt wiele

追い出しすぎる

おいだしすぎる

oi dashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 追い出させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おいださせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... oi dasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 追い出させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おいださせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... oi dasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

追い出してしまう

おいだしてしまう

oi dashite shimau

追い出しちゃう

おいだしちゃう

oi dashichau

追い出してしまいました

おいだしてしまいました

oi dashite shimaimashita

追い出しちゃいました

おいだしちゃいました

oi dashichaimashita