小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 常に | つねに

Informacje podstawowe

Kanji

つね

Znaczenie znaków kanji

normalne warunki, zwykły przebieg wydarzeń, zawsze

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

つねに

tsune ni


Znaczenie

zawsze

zwykle

zazwyczaj

zwyczajowo


Części mowy

przysłówek


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Zawsze jestem głodny.

常に空腹感があります。


Trzeba zawsze dawać z siebie wszystko.

我々は常に最善を尽くさねばならない。


Lęk zawsze bierze się z niewiedzy.

恐怖は常に無知から生まれる。


Zawsze musimy być przygotowani na jakiś kataklizm.

我々は常に災害に備えておかなければならない。


Zawsze musimy być przygotowani na najgorsze.

我々は常に最悪の事態に備えていなければならない。


Zawsze dążymy do polepszenia jakości usług.

我々は常にサービスの向上を目指している。


Nowa prawda i wiedza zawsze poprawiają ludzkie życie i zwykle znajdują praktyczne zastosowanie.

新しい心理と知識は、常に人間生活を向上させ、たいてい実際に利用されるようになる。


Jego zachowanie nigdy nie pokrywało się z tym, co mówi.

彼の言動は常に矛盾していた。