小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 詩的 | してき

Informacje podstawowe

Kanji

てき

Znaczenie znaków kanji

poezja, poemat, wiersz

Pokaż szczegóły znaku

cel, znak, punkt, końcówka tworząca na-przymiotniki od rzeczowników

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

してき

shiteki


Znaczenie

poetyczny


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

na-przymiotnik

rzeczownik

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

詩的です

してきです

shiteki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

詩的でわありません

してきでわありません

shiteki dewa arimasen

詩的じゃありません

してきじゃありません

shiteki ja arimasen

詩的じゃないです

してきじゃないです

shiteki ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

詩的でした

してきでした

shiteki deshita

Przeczenie, czas przeszły

詩的でわありませんでした

してきでわありませんでした

shiteki dewa arimasen deshita

詩的じゃありませんでした

してきじゃありませんでした

shiteki ja arimasen deshita

詩的じゃなかったです

してきじゃなかったです

shiteki ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

詩的だ

してきだ

shiteki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

詩的じゃない

してきじゃない

shiteki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

詩的だった

してきだった

shiteki datta

Przeczenie, czas przeszły

詩的じゃなかった

してきじゃなかった

shiteki ja nakatta


Forma te

詩的で

してきで

shiteki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

詩的でございます

してきでございます

shiteki de gozaimasu

詩的でござる

してきでござる

shiteki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

詩的だって

してきだって

shiteki datte

詩的だったって

してきだったって

shiteki dattatte


Forma wyjaśniająca

詩的なんです

してきなんです

shiteki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

詩的だったら、...

してきだったら、...

shiteki dattara, ...

詩的じゃなかったら、...

してきじゃなかったら、...

shiteki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

詩的な時、...

してきなとき、...

shiteki na toki, ...

詩的だった時、...

してきだったとき、...

shiteki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

詩的になると, ...

してきになると, ...

shiteki ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

詩的だといいですね

してきだといいですね

shiteki da to ii desu ne

詩的じゃないといいですね

してきじゃないといいですね

shiteki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

詩的だといいんですが

してきだといいんですが

shiteki da to ii n desu ga

詩的だといいんですけど

してきだといいんですけど

shiteki da to ii n desu kedo

詩的じゃないといいんですが

してきじゃないといいんですが

shiteki ja nai to ii n desu ga

詩的じゃないといいんですけど

してきじゃないといいんですけど

shiteki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

詩的なのに, ...

してきなのに, ...

shiteki na noni, ...

詩的だったのに, ...

してきだったのに, ...

shiteki datta noni, ...


Nawet, jeśli

詩的でも

してきでも

shiteki de mo

詩的じゃなくても

してきじゃなくても

shiteki ja nakute mo


Nie trzeba

詩的じゃなくてもいいです

してきじゃなくてもいいです

shiteki ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように詩的

[rzeczownik] のようにしてき

[rzeczownik] no you ni shiteki


Powinno być / Miało być

詩的なはずです

してきなはずです

shiteki na hazu desu

詩的なはずでした

してきなはずでした

shiteki na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

詩的かもしれません

してきかもしれません

shiteki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

詩的でしょう

してきでしょう

shiteki deshou


Pytania w zdaniach

詩的 か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

してき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shiteki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

詩的だそうです

してきだそうです

shiteki da sou desu

詩的だったそうです

してきだったそうです

shiteki datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

詩的にする

してきにする

shiteki ni suru


Stawać się

詩的になる

してきになる

shiteki ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も詩的

もっともしてき

mottomo shiteki

一番詩的

いちばんしてき

ichiban shiteki


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと詩的

もっとしてき

motto shiteki


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

詩的みたいです

してきみたいです

shiteki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

詩的みたいな

してきみたいな

shiteki mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

詩的そうです

してきそうです

shiteki sou desu

詩的じゃなさそうです

してきじゃなさそうです

shiteki ja na sasou desu


Zbyt wiele

詩的すぎる

してきすぎる

shiteki sugiru