小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 従える | したがえる

Informacje podstawowe

Kanji

したが

Znaczenie znaków kanji

towarzyszenie, przestrzeganie, bycie posłusznym, poddawanie się (czemuś), stosowanie się, zastosowanie się, drugorzędny, podporządkowany

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

したがえる

shitagaeru


Znaczenie

być towarzyszący

brać ze sobą (kogoś)

podbijać

pokonywać

opanowywać

zdobywać

podporządkowywać sobie


Części mowy

ru-czasownik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

alternatywa

随える, したがえる, shitagaeru

Przykładowe zdania

Po prostu zrób, co radzi.

君は彼の助言に従えさえすればよい。

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えます

したがえます

shitagaemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えません

したがえません

shitagaemasen

Twierdzenie, czas przeszły

従えました

したがえました

shitagaemashita

Przeczenie, czas przeszły

従えませんでした

したがえませんでした

shitagaemasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従える

したがえる

shitagaeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えない

したがえない

shitagaenai

Twierdzenie, czas przeszły

従えた

したがえた

shitagaeta

Przeczenie, czas przeszły

従えなかった

したがえなかった

shitagaenakatta


Temat czasownika (ang: stem)

従え

したがえ

shitagae


Forma mashou

従えましょう

したがえましょう

shitagaemashou


Forma te

従えて

したがえて

shitagaete


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えられる

したがえられる

shitagaerareru

従えれる

したがえれる

shitagaereru

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えられない

したがえられない

shitagaerarenai

従えれない

したがえれない

shitagaerenai

Twierdzenie, czas przeszły

従えられた

したがえられた

shitagaerareta

従えれた

したがえれた

shitagaereta

Przeczenie, czas przeszły

従えられなかった

したがえられなかった

shitagaerarenakatta

従えれなかった

したがえれなかった

shitagaerenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えられます

したがえられます

shitagaeraremasu

従えれます

したがえれます

shitagaeremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えられません

したがえられません

shitagaeraremasen

従えれません

したがえれません

shitagaeremasen

Twierdzenie, czas przeszły

従えられました

したがえられました

shitagaeraremashita

従えれました

したがえれました

shitagaeremashita

Przeczenie, czas przeszły

従えられませんでした

したがえられませんでした

shitagaeraremasen deshita

従えれませんでした

したがえれませんでした

shitagaeremasen deshita


Forma potencjalna, forma te

従えられて

したがえられて

shitagaerarete

従えれて

したがえれて

shitagaerete


Forma wolicjonalna

従えよう

したがえよう

shitagaeyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えられる

したがえられる

shitagaerareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えられない

したがえられない

shitagaerarenai

Twierdzenie, czas przeszły

従えられた

したがえられた

shitagaerareta

Przeczenie, czas przeszły

従えられなかった

したがえられなかった

shitagaerarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えられます

したがえられます

shitagaeraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えられません

したがえられません

shitagaeraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

従えられました

したがえられました

shitagaeraremashita

Przeczenie, czas przeszły

従えられませんでした

したがえられませんでした

shitagaeraremasen deshita


Forma bierna, forma te

従えられて

したがえられて

shitagaerarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えさせる

したがえさせる

shitagaesaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えさせない

したがえさせない

shitagaesasenai

Twierdzenie, czas przeszły

従えさせた

したがえさせた

shitagaesaseta

Przeczenie, czas przeszły

従えさせなかった

したがえさせなかった

shitagaesasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えさせます

したがえさせます

shitagaesasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えさせません

したがえさせません

shitagaesasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

従えさせました

したがえさせました

shitagaesasemashita

Przeczenie, czas przeszły

従えさせませんでした

したがえさせませんでした

shitagaesasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

従えさせて

したがえさせて

shitagaesasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えさせられる

したがえさせられる

shitagaesaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えさせられない

したがえさせられない

shitagaesaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

従えさせられた

したがえさせられた

shitagaesaserareta

Przeczenie, czas przeszły

従えさせられなかった

したがえさせられなかった

shitagaesaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

従えさせられます

したがえさせられます

shitagaesaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

従えさせられません

したがえさせられません

shitagaesaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

従えさせられました

したがえさせられました

shitagaesaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

従えさせられませんでした

したがえさせられませんでした

shitagaesaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

従えさせられて

したがえさせられて

shitagaesaserarete


Forma ba

Twierdzenie

従えれば

したがえれば

shitagaereba

Przeczenie

従えなければ

したがえなければ

shitagaenakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お従えになる

おしたがえになる

oshitagae ni naru

Forma modestywna (skromna)

お従えします

おしたがえします

oshitagae shimasu

お従えする

おしたがえする

oshitagae suru

Przykłady gramatyczne

Być może

従えるかもしれない

したがえるかもしれない

shitagaeru ka mo shirenai

従えるかもしれません

したがえるかもしれません

shitagaeru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

従えてある

したがえてある

shitagaete aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 従えてほしくないです

[osoba に] ... したがえてほしくないです

[osoba ni] ... shitagaete hoshikunai desu

[osoba に] ... 従えないでほしいです

[osoba に] ... したがえないでほしいです

[osoba ni] ... shitagaenai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

従えたいです

したがえたいです

shitagaetai desu


Chcieć (III osoba)

従えたがっている

したがえたがっている

shitagaetagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 従えてほしいです

[osoba に] ... したがえてほしいです

[osoba ni] ... shitagaete hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 従えてくれる

[dający] [は/が] したがえてくれる

[dający] [wa/ga] shitagaete kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に従えてあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしたがえてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shitagaete ageru


Decydować się na

従えることにする

したがえることにする

shitagaeru koto ni suru

従えないことにする

したがえないことにする

shitagaenai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

従えなくてよかった

したがえなくてよかった

shitagaenakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

従えてよかった

したがえてよかった

shitagaete yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

従えなければよかった

したがえなければよかった

shitagaenakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

従えればよかった

したがえればよかった

shitagaereba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

従えるまで, ...

したがえるまで, ...

shitagaeru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

従えなくださって、ありがとうございました

したがえなくださって、ありがとうございました

shitagaena kudasatte, arigatou gozaimashita

従えなくてくれて、ありがとう

したがえなくてくれて、ありがとう

shitagaenakute kurete, arigatou

従えなくて、ありがとう

したがえなくて、ありがとう

shitagaenakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

従えてくださって、ありがとうございました

したがえてくださって、ありがとうございました

shitagaete kudasatte, arigatou gozaimashita

従えてくれて、ありがとう

したがえてくれて、ありがとう

shitagaete kurete, arigatou

従えて、ありがとう

したがえて、ありがとう

shitagaete, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

従えるって

したがえるって

shitagaerutte

従えたって

したがえたって

shitagaetatte


Forma wyjaśniająca

従えるんです

したがえるんです

shitagaerun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お従えください

おしたがえください

oshitagae kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 従えに行く

[miejsce] [に/へ] したがえにいく

[miejsce] [に/へ] shitagae ni iku

[miejsce] [に/へ] 従えに来る

[miejsce] [に/へ] したがえにくる

[miejsce] [に/へ] shitagae ni kuru

[miejsce] [に/へ] 従えに帰る

[miejsce] [に/へ] したがえにかえる

[miejsce] [に/へ] shitagae ni kaeru


Jeszcze nie

まだ従えていません

まだしたがえていません

mada shitagaete imasen


Jeśli ..., wtedy ...

従えれば, ...

したがえれば, ...

shitagaereba, ...

従えなければ, ...

したがえなければ, ...

shitagaenakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

従えたら、...

したがえたら、...

shitagaetara, ...

従えなかったら、...

したがえなかったら、...

shitagaenakattara, ...


Kiedy ..., to ...

従える時、...

したがえるとき、...

shitagaeru toki, ...

従えた時、...

したがえたとき、...

shitagaeta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

従えると, ...

したがえると, ...

shitagaeru to, ...


Lubić

従えるのが好き

したがえるのがすき

shitagaeru no ga suki


Łatwo coś zrobić

従えやすいです

したがえやすいです

shitagae yasui desu

従えやすかったです

したがえやすかったです

shitagae yasukatta desu


Mieć doświadczenie

従えたことがある

したがえたことがある

shitagaeta koto ga aru

従えたことがあるか

したがえたことがあるか

shitagaeta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

従えるといいですね

したがえるといいですね

shitagaeru to ii desu ne

従えないといいですね

したがえないといいですね

shitagaenai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

従えるといいんですが

したがえるといいんですが

shitagaeru to ii n desu ga

従えるといいんですけど

したがえるといいんですけど

shitagaeru to ii n desu kedo

従えないといいんですが

したがえないといいんですが

shitagaenai to ii n desu ga

従えないといいんですけど

したがえないといいんですけど

shitagaenai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

従えるのに, ...

したがえるのに, ...

shitagaeru noni, ...

従えたのに, ...

したがえたのに, ...

shitagaeta noni, ...


Musieć 1

従えなくちゃいけません

したがえなくちゃいけません

shitagaenakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

従えなければならない

したがえなければならない

shitagaenakereba naranai

従えなければなりません

sければなりません

shitagaenakereba narimasen

従えなくてはならない

したがえなくてはならない

shitagaenakute wa naranai

従えなくてはなりません

したがえなくてはなりません

shitagaenakute wa narimasen


Nawet, jeśli

従えても

したがえても

shitagaete mo

従えなくても

したがえなくても

shitagaenakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

従えなくてもかまわない

したがえなくてもかまわない

shitagaenakute mo kamawanai

従えなくてもかまいません

したがえなくてもかまいません

shitagaenakute mo kamaimasen


Nie lubić

従えるのがきらい

したがえるのがきらい

shitagaeru no ga kirai


Nie robiąc, ...

従えないで、...

したがえないで、...

shitagaenai de, ...


Nie trzeba tego robić

従えなくてもいいです

したがえなくてもいいです

shitagaenakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 従えて貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] したがえてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shitagaete morau


Po czynności, robię ...

従えてから, ...

したがえてから, ...

shitagaete kara, ...


Podczas

従えている間に, ...

したがえているあいだに, ...

shitagaete iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

従えている間, ...

したがえているあいだ, ...

shitagaete iru aida, ...


Powinnien / Miał

従えるはずです

したがえるはずです

shitagaeru hazu desu

従えるはずでした

したがえるはずでした

shitagaeru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 従えさせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... したがえさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shitagaesasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 従えさせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... したがえさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shitagaesasete kureru

Pozwól mi

私に ... 従えさせてください

私に ... したがえさせてください

watashi ni ... shitagaesasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

従えてもいいです

したがえてもいいです

shitagaete mo ii desu

従えてもいいですか

したがえてもいいですか

shitagaete mo ii desu ka


Pozwolenie 2

従えてもかまわない

したがえてもかまわない

shitagaete mo kamawanai

従えてもかまいません

したがえてもかまいません

shitagaete mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

従えるかもしれません

したがえるかもしれません

shitagaeru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

従えるでしょう

したがえるでしょう

shitagaeru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

従えてごらんなさい

したがえてごらんなさい

shitagaete goran nasai


Prośba

従えてください

したがえてください

shitagaete kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

従えていただけませんか

したがえていただけませんか

shitagaete itadakemasen ka

従えてくれませんか

したがえてくれませんか

shitagaete kuremasen ka

従えてくれない

したがえてくれない

shitagaete kurenai


Próbować

従えてみる

したがえてみる

shitagaete miru


Przed czynnością, robię ...

従える前に, ...

したがえるまえに, ...

shitagaeru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

従えなくて、すみませんでした

したがえなくて、すみませんでした

shitagaenakute, sumimasen deshita

従えなくて、すみません

したがえなくて、すみません

shitagaenakute, sumimasen

従えなくて、ごめん

したがえなくて、ごめん

shitagaenakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

従えて、すみませんでした

したがえて、すみませんでした

shitagaete, sumimasen deshita

従えて、すみません

したがえて、すみません

shitagaete, sumimasen

従えて、ごめん

したがえて、ごめん

shitagaete, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

従えておく

したがえておく

shitagaete oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 従える か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... したがえる か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shitagaeru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

従える か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

したがえる か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shitagaeru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

従えたほうがいいです

したがえたほうがいいです

shitagaeta hou ga ii desu

従えないほうがいいです

したがえないほうがいいです

shitagaenai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

従えたらどうですか

したがえたらどうですか

shitagaetara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

従えてくださる

したがえてくださる

shitagaete kudasaru


Rozkaz

従えなさい

したがえなさい

shitagaenasai


Słyszałem, że ...

従えるそうです

したがえるそうです

shitagaeru sou desu

従えたそうです

したがえたそうです

shitagaeta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

従え方

したがえかた

shitagaekata


Starać się regularnie wykonywać

従えることにしている

したがえることにしている

shitagaeru koto ni shite iru

従えないことにしている

したがえないことにしている

shitagaenai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

従えにくいです

したがえにくいです

shitagae nikui desu

従えにくかったです

したがえにくかったです

shitagae nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

従えている

したがえている

shitagaete iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

従えようと思っている

したがえようとおもっている

shitagaeyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

従えようと思う

したがえようとおもう

shitagaeyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

従えながら, ...

したがえながら, ...

shitagae nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

従えるみたいです

したがえるみたいです

shitagaeru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

従えるみたいな

したがえるみたいな

shitagaeru mitai na

... みたいに従える

... みたいにしたがえる

... mitai ni shitagaeru

従えたみたいです

したがえたみたいです

shitagaeta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

従えたみたいな

したがえたみたいな

shitagaeta mitai na

... みたいに従えた

... みたいにしたがえた

... mitai ni shitagaeta


Zakaz 1

従えてはいけません

したがえてはいけません

shitagaete wa ikemasen


Zakaz 2

従えないでください

したがえないでください

shitagaenai de kudasai


Zamiar

従えるつもりです

したがえるつもりです

shitagaeru tsumori desu

従えないつもりです

したがえないつもりです

shitagaenai tsumori desu


Zbyt wiele

従えすぎる

したがえすぎる

shitagae sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 従えさせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... したがえさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shitagaesaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 従えさせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... したがえさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shitagaesasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

従えてしまう

したがえてしまう

shitagaete shimau

従えちゃう

したがえちゃう

shitagaechau

従えてしまいました

したがえてしまいました

shitagaete shimaimashita

従えちゃいました

したがえちゃいました

shitagaechaimashita