小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | けん

Informacje podstawowe

Kanji

けん

Znaczenie znaków kanji

sprawa, wydarzenie, przypadek

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

けん

ken


Znaczenie

sprawa

wydarzenie

przypadek


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

klasyfikatory


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Ta reguła nie może być stosowana w tym przypadku.

この規則はその件にあてはまらない。


Powinieneś mnie za to przeprosić.

君はその件で僕に謝らなければならない。


Nie potrafili zrozumieć powagi sytuacji.

彼らはその事故の深刻さを理解できなかった。

彼らはその件の深刻さを理解することができなかった。


Dalsza dyskusja zaprowadzi nas donikąd.

その件は話し合っても始まらない。


Przyjrzymy się tej sprawie niezwłocznie.

すぐにその件について調べてみましょう。


Ta sprawa jest poza moją jurysdykcją.

この件は私の管轄外だ。


Jeśli chciałbyś przedyskutować sytuację, proszę daj nam znać o tym.

この件について話し合いをご希望でしたらご連絡ください。