小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 置く | おく

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

położenie, umiejscowienie, umieszczenie, złożenie, zdeponowanie, pozostawienie, oddanie w zastaw

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おく

oku


Znaczenie

kłaść

położyć

postawić

umieszczać

umieścić

zostawiać

zakładać (np. organizację)

tworzyć (np. funkcję, stanowisko)

mianować (kogoś na stanowisko)

zatrudniać

???

odłożyć narzędzie (np. długopis), zatrzymując tym samym to, co robi się z tym narzędziem

zapewniać kwaterę w domu

rozdzielać przestrzeń lub czas

robić coś z wyprzedzeniem

zostać coś w pewnym stanie

utrzymanie czegoś w pewnym stanie


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

czasownik pomocniczy


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

zwykle pisany przy użyciu kana

Przykładowe zdania

On położył książkę na stole.

彼はテーブルの上に本を置いた。


Zostawił wszystkie okna otwarte.

彼は窓を全部開けておいた。


Miej oczy szeroko otwarte.

目を開けておくのよ。


Odłożył książkę na półkę.

彼はその本を棚の上に置きました。


Przepraszam, pozwól mi wskazać trzy błędy w powyższym artykule.

失礼だが、上記の記事にある3つの誤りを指摘しておきたい。

失礼ですが、上の記事にある誤りを三つ指摘させてください。


Zostawiłeś otwarte okno?

あなたは窓を開けっぱなしにしておいたのですが?

君は、窓を開けたままにしておきましたか。


Musisz mieć zawsze czyste ręce.

君は、いつも手を清潔にしておかねばなりません。


Kiedy przeczytasz tę książkę, odłóż ją na poprzednie miejsce.

その本を読んだら、もとのところへ置きなさい。


Było - minęło.

すんだことは水に流せ。

既往は咎めず。

過ぎたことは過ぎたことにしておけ。

過去のことは忘れよう。

過去のことは水に流せ。

過去は過去。


Zawsze musimy być przygotowani na jakiś kataklizm.

我々は常に災害に備えておかなければならない。