小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | ほど

Informacje podstawowe

Kanji

ほど

Znaczenie znaków kanji

stopień, prawo, dystans, ograniczenie, zasięg

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ほど

hodo


Znaczenie

ograniczenie

zasięg

stopień

około

mniej więcej

tak ... jak ...

im bardziej ... tym ...


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik przysłówkowy

partykuła


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

Przykładowe zdania

Przez pół godziny mieliśmy straszne ulewy.

半時間ほどすごい土砂降りだった。


Nie jestem tak wysoki jak mój brat, ale wyższy od ojca.

私は弟ほど高くないが、父より高い。


On jest mniej inteligentny ode mnie.

彼は私ほど利口ではない。


Belgia nie jest tak duża jak Francja.

ベルギーはフランスほど大きくない。


Ona nie ma tylu lat co Mary.

彼女は、メアリーほどの年ではない。


Jest mądrzejsza od Mary, ale nie tak piękna.

彼女は、メアリーより賢い、しかしメアリーほど美しくない。

彼女はメアリーより頭がいいが、メアリーほど美人ではない。


Jest mądrzejsza od Mary, ale nie jest tak piękna jak ona.

彼女は、メアリーより賢い、しかしメアリーほど美しくない。

彼女はメアリーより頭が切れるが、同じように美人ではない。


Mary nie jest tak wysoka jak on.

メアリーは彼ほど背が高くない。


Nie wstajesz tak wcześnie jak twoja siostra, co?

君はお姉さんほど早く起きないんだね。


Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel.

温かい風呂ほどよいものはありません。