小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 切る | きる

Informacje podstawowe

Kanji


Znaczenie znaków kanji

cięcie, przecinanie, odcięcie, odcinanie, bycie ostry

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

きる

kiru


Znaczenie

ciąć

kroić

przeciąć

piłować

wycinać

odcinać

wykonywać (operację chirurgiczną)

zrywać (np. kontakty, znajomość)

wyłączać

wyłączyć (np. światło)

kończyć (np. rozmowę)

rozłączyć

odłożyć słuchawkę

przerywać

dziurkować bilet

redukować

zmniejszać

obniżać

???


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

czasownik pomocniczy


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

czasownik przechodni

słowo powiązanie

縁を切る, えんをきる, en o kiru

słowo powiązanie

電話を切る, でんわをきる, denwa o kiru

słowo powiązanie

値切る, ねぎる, negiru

słowo powiązanie

切り札, きりふだ, kirifuda

słowo powiązanie

疲れきる, つかれきる, tsukare kiru

odpowiadający czasownik nieprzechodni

切れる, きれる, kireru

Przykładowe zdania

Czy przeciąłeś papier?

君はその紙を切りましたか。


Łzy napłynęły mi do oczu, gdy kroiłem cebule.

玉ねぎを切っていたら涙が出てきた。


Kiedy słuchowisko się skończyło, wyłączyliśmy radio.

私たちはその番組が終わるとラジオを切った。


Pożycz mi coś do cięcia.

何かこれを切るものを貸してください。


Wielkie kanoe sunęło po wodzie.

大きなカヌーが水をきって進んでいた。


Inni chłopcy dokuczali mu, gdy ściął włosy.

髪の毛を切ってもらったら他の少年たちは彼をからかった。


Rozciął kopertę.

彼は、その封筒を切り開いた。

彼は封筒を切って開けた。


Przeciął mięso nożem.

彼はナイフで肉を切った。


Jest całkowicie zależny od swych rodziców.

彼はまったく両親に頼りきっている。


Ukroił siostrze kromkę chleba.

彼は妹にパンを一切れ切ってあげた。

彼は妹のためにひときれのパンを切ってやった。