小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 以内 | いない

Informacje podstawowe

Kanji

ない

Znaczenie znaków kanji

w porównaniu z, ponieważ, ze względu na, z, przez, poprzez

Pokaż szczegóły znaku

wewnątrz, w środku, pomiędzy, w obrębie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

いない

inai


Znaczenie

w granicach

w obrębie


Informacje dodatkowe

wewnątrz


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Część naukowców przewiduje, że światowe zasoby ropy zostaną zużyte w przeciągu wieku.

科学者の中には百年以内に世界の石油資源を使い切るだろうと予言する者もいる。


Jeśli ta tendencja się utrzyma, osoby powyżej 65 roku życia będą za 30 lat stanowiły czwartą część populacji.

今の傾向が続くと、今後30年以内に65歳以上の人が人口の4分の1を占めることになる。


Obliczyliśmy, że możemy tam dotrzeć w ciągu dwóch tygodni.

私たちはその場所へ2週間以内に到着できると予想した。


Będę z powrotem za dwie godziny.

2時間以内に戻ります。


Proszę wrócić w przeciągu miesiąca.

1ヶ月以内に帰ってきなさい。


On umie przebiec sto metrów w dwanaście sekund.

100メートルを12秒以内で走ることができます。