小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 聞き従う | ききしたがう

Informacje podstawowe

Kanji

したが

Znaczenie znaków kanji

słuchać, słyszeć, pytać, posłuchać (np. rady), być słyszalnym

Pokaż szczegóły znaku

towarzyszenie, przestrzeganie, bycie posłusznym, poddawanie się (czemuś), stosowanie się, zastosowanie się, drugorzędny, podporządkowany

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ききしたがう

kikishitagau


Znaczenie

być posłusznym


Części mowy

u-czasownik

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従います

ききしたがいます

kikishitagaimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従いません

ききしたがいません

kikishitagaimasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従いました

ききしたがいました

kikishitagaimashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き従いませんでした

ききしたがいませんでした

kikishitagaimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従う

ききしたがう

kikishitagau

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従わない

ききしたがわない

kikishitagawanai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従った

ききしたがった

kikishitagatta

Przeczenie, czas przeszły

聞き従わなかった

ききしたがわなかった

kikishitagawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

聞き従い

ききしたがい

kikishitagai


Forma mashou

聞き従いましょう

ききしたがいましょう

kikishitagaimashou


Forma te

聞き従って

ききしたがって

kikishitagatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従える

ききしたがえる

kikishitagaeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従えない

ききしたがえない

kikishitagaenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従えた

ききしたがえた

kikishitagaeta

Przeczenie, czas przeszły

聞き従えなかった

ききしたがえなかった

kikishitagaenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従えます

ききしたがえます

kikishitagaemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従えません

ききしたがえません

kikishitagaemasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従えました

ききしたがえました

kikishitagaemashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き従えませんでした

ききしたがえませんでした

kikishitagaemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

聞き従えて

ききしたがえて

kikishitagaete


Forma wolicjonalna

聞き従おう

ききしたがおう

kikishitagaou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従われる

ききしたがわれる

kikishitagawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従われない

ききしたがわれない

kikishitagawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従われた

ききしたがわれた

kikishitagawareta

Przeczenie, czas przeszły

聞き従われなかった

ききしたがわれなかった

kikishitagawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従われます

ききしたがわれます

kikishitagawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従われません

ききしたがわれません

kikishitagawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従われました

ききしたがわれました

kikishitagawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き従われませんでした

ききしたがわれませんでした

kikishitagawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

聞き従われて

ききしたがわれて

kikishitagawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従わせる

ききしたがわせる

kikishitagawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従わせない

ききしたがわせない

kikishitagawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従わせた

ききしたがわせた

kikishitagawaseta

Przeczenie, czas przeszły

聞き従わせなかった

ききしたがわせなかった

kikishitagawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従わせます

ききしたがわせます

kikishitagawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従わせません

ききしたがわせません

kikishitagawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従わせました

ききしたがわせました

kikishitagawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き従わせませんでした

ききしたがわせませんでした

kikishitagawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

聞き従わせて

ききしたがわせて

kikishitagawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従わされる

ききしたがわされる

kikishitagawasareru

聞き従わせられる

ききしたがわせられる

kikishitagawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従わされない

ききしたがわされない

kikishitagawasarenai

聞き従わせられない

ききしたがわせられない

kikishitagawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従わされた

ききしたがわされた

kikishitagawasareta

聞き従わせられた

ききしたがわせられた

kikishitagawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

聞き従わされなかった

ききしたがわされなかった

kikishitagawasarenakatta

聞き従わせられなかった

ききしたがわせられなかった

kikishitagawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

聞き従わされます

ききしたがわされます

kikishitagawasaremasu

聞き従わせられます

ききしたがわせられます

kikishitagawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

聞き従わされません

ききしたがわされません

kikishitagawasaremasen

聞き従わせられません

ききしたがわせられません

kikishitagawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

聞き従わされました

ききしたがわされました

kikishitagawasaremashita

聞き従わせられました

ききしたがわせられました

kikishitagawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

聞き従わされませんでした

ききしたがわされませんでした

kikishitagawasaremasen deshita

聞き従わせられませんでした

ききしたがわせられませんでした

kikishitagawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

聞き従わされて

ききしたがわされて

kikishitagawasarete

聞き従わせられて

ききしたがわせられて

kikishitagawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

聞き従えば

ききしたがえば

kikishitagaeba

Przeczenie

聞き従わなければ

ききしたがわなければ

kikishitagawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お聞き従いになる

おききしたがいになる

okikishitagai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お聞き従いします

おききしたがいします

okikishitagai shimasu

お聞き従いする

おききしたがいする

okikishitagai suru

Przykłady gramatyczne

Być może

聞き従うかもしれない

ききしたがうかもしれない

kikishitagau ka mo shirenai

聞き従うかもしれません

ききしたがうかもしれません

kikishitagau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 聞き従ってほしくないです

[osoba に] ... ききしたがってほしくないです

[osoba ni] ... kikishitagatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 聞き従わないでほしいです

[osoba に] ... ききしたがわないでほしいです

[osoba ni] ... kikishitagawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

聞き従いたいです

ききしたがいたいです

kikishitagaitai desu


Chcieć (III osoba)

聞き従いたがっている

ききしたがいたがっている

kikishitagaitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 聞き従ってほしいです

[osoba に] ... ききしたがってほしいです

[osoba ni] ... kikishitagatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 聞き従ってくれる

[dający] [は/が] ききしたがってくれる

[dający] [wa/ga] kikishitagatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に聞き従ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にききしたがってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni kikishitagatte ageru


Decydować się na

聞き従うことにする

ききしたがうことにする

kikishitagau koto ni suru

聞き従わないことにする

ききしたがわないことにする

kikishitagawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

聞き従わなくてよかった

ききしたがわなくてよかった

kikishitagawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

聞き従ってよかった

ききしたがってよかった

kikishitagatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

聞き従わなければよかった

ききしたがわなければよかった

kikishitagawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

聞き従えばよかった

ききしたがえばよかった

kikishitagaeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

聞き従うまで, ...

ききしたがうまで, ...

kikishitagau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

聞き従わなくださって、ありがとうございました

ききしたがわなくださって、ありがとうございました

kikishitagawana kudasatte, arigatou gozaimashita

聞き従わなくてくれて、ありがとう

ききしたがわなくてくれて、ありがとう

kikishitagawanakute kurete, arigatou

聞き従わなくて、ありがとう

ききしたがわなくて、ありがとう

kikishitagawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

聞き従ってくださって、ありがとうございました

ききしたがってくださって、ありがとうございました

kikishitagatte kudasatte, arigatou gozaimashita

聞き従ってくれて、ありがとう

ききしたがってくれて、ありがとう

kikishitagatte kurete, arigatou

聞き従って、ありがとう

ききしたがって、ありがとう

kikishitagatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

聞き従うって

ききしたがうって

kikishitagautte

聞き従ったって

ききしたがったって

kikishitagattatte


Forma wyjaśniająca

聞き従うんです

ききしたがうんです

kikishitagaun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お聞き従いください

おききしたがいください

okikishitagai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 聞き従いに行く

[miejsce] [に/へ] ききしたがいにいく

[miejsce] [に/へ] kikishitagai ni iku

[miejsce] [に/へ] 聞き従いに来る

[miejsce] [に/へ] ききしたがいにくる

[miejsce] [に/へ] kikishitagai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 聞き従いに帰る

[miejsce] [に/へ] ききしたがいにかえる

[miejsce] [に/へ] kikishitagai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ聞き従っていません

まだききしたがっていません

mada kikishitagatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

聞き従えば, ...

ききしたがえば, ...

kikishitagaeba, ...

聞き従わなければ, ...

ききしたがわなければ, ...

kikishitagawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

聞き従ったら、...

ききしたがったら、...

kikishitagattara, ...

聞き従わなかったら、...

ききしたがわなかったら、...

kikishitagawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

聞き従う時、...

ききしたがうとき、...

kikishitagau toki, ...

聞き従った時、...

ききしたがったとき、...

kikishitagatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

聞き従うと, ...

ききしたがうと, ...

kikishitagau to, ...


Lubić

聞き従うのが好き

ききしたがうのがすき

kikishitagau no ga suki


Łatwo coś zrobić

聞き従いやすいです

ききしたがいやすいです

kikishitagai yasui desu

聞き従いやすかったです

ききしたがいやすかったです

kikishitagai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

聞き従ったことがある

ききしたがったことがある

kikishitagatta koto ga aru

聞き従ったことがあるか

ききしたがったことがあるか

kikishitagatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

聞き従うといいですね

ききしたがうといいですね

kikishitagau to ii desu ne

聞き従わないといいですね

ききしたがわないといいですね

kikishitagawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

聞き従うといいんですが

ききしたがうといいんですが

kikishitagau to ii n desu ga

聞き従うといいんですけど

ききしたがうといいんですけど

kikishitagau to ii n desu kedo

聞き従わないといいんですが

ききしたがわないといいんですが

kikishitagawanai to ii n desu ga

聞き従わないといいんですけど

ききしたがわないといいんですけど

kikishitagawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

聞き従うのに, ...

ききしたがうのに, ...

kikishitagau noni, ...

聞き従ったのに, ...

ききしたがったのに, ...

kikishitagatta noni, ...


Musieć 1

聞き従わなくちゃいけません

ききしたがわなくちゃいけません

kikishitagawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

聞き従わなければならない

ききしたがわなければならない

kikishitagawanakereba naranai

聞き従わなければなりません

sければなりません

kikishitagawanakereba narimasen

聞き従わなくてはならない

ききしたがわなくてはならない

kikishitagawanakute wa naranai

聞き従わなくてはなりません

ききしたがわなくてはなりません

kikishitagawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

聞き従っても

ききしたがっても

kikishitagatte mo

聞き従わなくても

ききしたがわなくても

kikishitagawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

聞き従わなくてもかまわない

ききしたがわなくてもかまわない

kikishitagawanakute mo kamawanai

聞き従わなくてもかまいません

ききしたがわなくてもかまいません

kikishitagawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

聞き従うのがきらい

ききしたがうのがきらい

kikishitagau no ga kirai


Nie robiąc, ...

聞き従わないで、...

ききしたがわないで、...

kikishitagawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

聞き従わなくてもいいです

ききしたがわなくてもいいです

kikishitagawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 聞き従って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ききしたがってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] kikishitagatte morau


Po czynności, robię ...

聞き従ってから, ...

ききしたがってから, ...

kikishitagatte kara, ...


Podczas

聞き従っている間に, ...

ききしたがっているあいだに, ...

kikishitagatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

聞き従っている間, ...

ききしたがっているあいだ, ...

kikishitagatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

聞き従うはずです

ききしたがうはずです

kikishitagau hazu desu

聞き従うはずでした

ききしたがうはずでした

kikishitagau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 聞き従わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ききしたがわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... kikishitagawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 聞き従わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ききしたがわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... kikishitagawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 聞き従わせてください

私に ... ききしたがわせてください

watashi ni ... kikishitagawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

聞き従ってもいいです

ききしたがってもいいです

kikishitagatte mo ii desu

聞き従ってもいいですか

ききしたがってもいいですか

kikishitagatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

聞き従ってもかまわない

ききしたがってもかまわない

kikishitagatte mo kamawanai

聞き従ってもかまいません

ききしたがってもかまいません

kikishitagatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

聞き従うかもしれません

ききしたがうかもしれません

kikishitagau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

聞き従うでしょう

ききしたがうでしょう

kikishitagau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

聞き従ってごらんなさい

ききしたがってごらんなさい

kikishitagatte goran nasai


Prośba

聞き従ってください

ききしたがってください

kikishitagatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

聞き従っていただけませんか

ききしたがっていただけませんか

kikishitagatte itadakemasen ka

聞き従ってくれませんか

ききしたがってくれませんか

kikishitagatte kuremasen ka

聞き従ってくれない

ききしたがってくれない

kikishitagatte kurenai


Próbować

聞き従ってみる

ききしたがってみる

kikishitagatte miru


Przed czynnością, robię ...

聞き従う前に, ...

ききしたがうまえに, ...

kikishitagau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

聞き従わなくて、すみませんでした

ききしたがわなくて、すみませんでした

kikishitagawanakute, sumimasen deshita

聞き従わなくて、すみません

ききしたがわなくて、すみません

kikishitagawanakute, sumimasen

聞き従わなくて、ごめん

ききしたがわなくて、ごめん

kikishitagawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

聞き従って、すみませんでした

ききしたがって、すみませんでした

kikishitagatte, sumimasen deshita

聞き従って、すみません

ききしたがって、すみません

kikishitagatte, sumimasen

聞き従って、ごめん

ききしたがって、ごめん

kikishitagatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

聞き従っておく

ききしたがっておく

kikishitagatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 聞き従う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ききしたがう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... kikishitagau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

聞き従う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ききしたがう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

kikishitagau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

聞き従ったほうがいいです

ききしたがったほうがいいです

kikishitagatta hou ga ii desu

聞き従わないほうがいいです

ききしたがわないほうがいいです

kikishitagawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

聞き従ったらどうですか

ききしたがったらどうですか

kikishitagattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

聞き従ってくださる

ききしたがってくださる

kikishitagatte kudasaru


Rozkaz

聞き従いなさい

ききしたがいなさい

kikishitagainasai


Słyszałem, że ...

聞き従うそうです

ききしたがうそうです

kikishitagau sou desu

聞き従ったそうです

ききしたがったそうです

kikishitagatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

聞き従い方

ききしたがいかた

kikishitagaikata


Starać się regularnie wykonywać

聞き従うことにしている

ききしたがうことにしている

kikishitagau koto ni shite iru

聞き従わないことにしている

ききしたがわないことにしている

kikishitagawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

聞き従いにくいです

ききしたがいにくいです

kikishitagai nikui desu

聞き従いにくかったです

ききしたがいにくかったです

kikishitagai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

聞き従っている

ききしたがっている

kikishitagatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

聞き従おうと思っている

ききしたがおうとおもっている

kikishitagaou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

聞き従おうと思う

ききしたがおうとおもう

kikishitagaou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

聞き従いながら, ...

ききしたがいながら, ...

kikishitagai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

聞き従うみたいです

ききしたがうみたいです

kikishitagau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

聞き従うみたいな

ききしたがうみたいな

kikishitagau mitai na

... みたいに聞き従う

... みたいにききしたがう

... mitai ni kikishitagau

聞き従ったみたいです

ききしたがったみたいです

kikishitagatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

聞き従ったみたいな

ききしたがったみたいな

kikishitagatta mitai na

... みたいに聞き従った

... みたいにききしたがった

... mitai ni kikishitagatta


Zakaz 1

聞き従ってはいけません

ききしたがってはいけません

kikishitagatte wa ikemasen


Zakaz 2

聞き従わないでください

ききしたがわないでください

kikishitagawanai de kudasai


Zamiar

聞き従うつもりです

ききしたがうつもりです

kikishitagau tsumori desu

聞き従わないつもりです

ききしたがわないつもりです

kikishitagawanai tsumori desu


Zbyt wiele

聞き従いすぎる

ききしたがいすぎる

kikishitagai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 聞き従わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ききしたがわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kikishitagawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 聞き従わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ききしたがわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... kikishitagawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

聞き従ってしまう

ききしたがってしまう

kikishitagatte shimau

聞き従っちゃう

ききしたがっちゃう

kikishitagacchau

聞き従ってしまいました

ききしたがってしまいました

kikishitagatte shimaimashita

聞き従っちゃいました

ききしたがっちゃいました

kikishitagacchaimashita