小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 肩透かしを食う | かたすかしをくう

Informacje podstawowe

Kanji

かた

Znaczenie znaków kanji

ramię, bark

Pokaż szczegóły znaku

przezroczysty, przenikanie, przebijanie, przedzieranie się, filtr, filtrowanie

Pokaż szczegóły znaku

jeść, jedzenie, pożywienie, posiłek

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かたすかしをくう

katasukashi o kuu


Znaczenie

cierpieć z rozczarowania

czuć się zawiedzionym

przegapić coś

unikać ataku (np. pytań)

zwiać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

肩透かしを喰う, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩すかしを食う, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩すかしを喰う, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩透かしをくう, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩すかしをくう, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食います

かたすかしをくいます

katasukashi o kuimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食いません

かたすかしをくいません

katasukashi o kuimasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食いました

かたすかしをくいました

katasukashi o kuimashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食いませんでした

かたすかしをくいませんでした

katasukashi o kuimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食う

かたすかしをくう

katasukashi o kuu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わない

かたすかしをくわない

katasukashi o kuwanai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食った

かたすかしをくった

katasukashi o kutta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食わなかった

かたすかしをくわなかった

katasukashi o kuwanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

肩透かしを食い

かたすかしをくい

katasukashi o kui


Forma mashou

肩透かしを食いましょう

かたすかしをくいましょう

katasukashi o kuimashou


Forma te

肩透かしを食って

かたすかしをくって

katasukashi o kutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしが食える

かたすかしがくえる

katasukashi ga kueru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしが食えない

かたすかしがくえない

katasukashi ga kuenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしが食えた

かたすかしがくえた

katasukashi ga kueta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしが食えなかった

かたすかしがくえなかった

katasukashi ga kuenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしが食えます

かたすかしがくえます

katasukashi ga kuemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしが食えません

かたすかしがくえません

katasukashi ga kuemasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしが食えました

かたすかしがくえました

katasukashi ga kuemashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしが食えませんでした

かたすかしがくえませんでした

katasukashi ga kuemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

肩透かしが食えて

かたすかしがくえて

katasukashi ga kuete


Forma wolicjonalna

肩透かしを食おう

かたすかしをくおう

katasukashi o kuou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食われる

かたすかしをくわれる

katasukashi o kuwareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食われない

かたすかしをくわれない

katasukashi o kuwarenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食われた

かたすかしをくわれた

katasukashi o kuwareta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食われなかった

かたすかしをくわれなかった

katasukashi o kuwarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食われます

かたすかしをくわれます

katasukashi o kuwaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食われません

かたすかしをくわれません

katasukashi o kuwaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食われました

かたすかしをくわれました

katasukashi o kuwaremashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食われませんでした

かたすかしをくわれませんでした

katasukashi o kuwaremasen deshita


Forma bierna, forma te

肩透かしを食われて

かたすかしをくわれて

katasukashi o kuwarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わせる

かたすかしをくわせる

katasukashi o kuwaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わせない

かたすかしをくわせない

katasukashi o kuwasenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食わせた

かたすかしをくわせた

katasukashi o kuwaseta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食わせなかった

かたすかしをくわせなかった

katasukashi o kuwasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わせます

かたすかしをくわせます

katasukashi o kuwasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わせません

かたすかしをくわせません

katasukashi o kuwasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食わせました

かたすかしをくわせました

katasukashi o kuwasemashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食わせませんでした

かたすかしをくわせませんでした

katasukashi o kuwasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

肩透かしを食わせて

かたすかしをくわせて

katasukashi o kuwasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わされる

かたすかしをくわされる

katasukashi o kuwasareru

肩透かしを食わせられる

かたすかしをくわせられる

katasukashi o kuwaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わされない

かたすかしをくわされない

katasukashi o kuwasarenai

肩透かしを食わせられない

かたすかしをくわせられない

katasukashi o kuwaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食わされた

かたすかしをくわされた

katasukashi o kuwasareta

肩透かしを食わせられた

かたすかしをくわせられた

katasukashi o kuwaserareta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食わされなかった

かたすかしをくわされなかった

katasukashi o kuwasarenakatta

肩透かしを食わせられなかった

かたすかしをくわせられなかった

katasukashi o kuwaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わされます

かたすかしをくわされます

katasukashi o kuwasaremasu

肩透かしを食わせられます

かたすかしをくわせられます

katasukashi o kuwaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを食わされません

かたすかしをくわされません

katasukashi o kuwasaremasen

肩透かしを食わせられません

かたすかしをくわせられません

katasukashi o kuwaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを食わされました

かたすかしをくわされました

katasukashi o kuwasaremashita

肩透かしを食わせられました

かたすかしをくわせられました

katasukashi o kuwaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを食わされませんでした

かたすかしをくわされませんでした

katasukashi o kuwasaremasen deshita

肩透かしを食わせられませんでした

かたすかしをくわせられませんでした

katasukashi o kuwaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

肩透かしを食わされて

かたすかしをくわされて

katasukashi o kuwasarete

肩透かしを食わせられて

かたすかしをくわせられて

katasukashi o kuwaserarete


Forma ba

Twierdzenie

肩透かしを食えば

かたすかしをくえば

katasukashi ga kueba

Przeczenie

肩透かしを食わなければ

かたすかしをくわなければ

katasukashi o kuwanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お肩透かしを食いになる

おかたすかしをくいになる

okatasukashi o kui ni naru

Forma modestywna (skromna)

お肩透かしを食いします

おかたすかしをくいします

okatasukashi o kui shimasu

お肩透かしを食いする

おかたすかしをくいする

okatasukashi o kui suru


Przykłady gramatyczne

Być może

肩透かしを食うかもしれない

かたすかしをくうかもしれない

katasukashi o kuu ka mo shirenai

肩透かしを食うかもしれません

かたすかしをくうかもしれません

katasukashi o kuu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 肩透かしを食ってほしくないです

[osoba に] ... かたすかしをくってほしくないです

[osoba ni] ... katasukashi o kutte hoshikunai desu

[osoba に] ... 肩透かしを食わないでほしいです

[osoba に] ... かたすかしをくわないでほしいです

[osoba ni] ... katasukashi o kuwanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

肩透かしが食いたいです

かたすかしがくいたいです

katasukashi ga kuitai desu


Chcieć (III osoba)

肩透かしを食いたがっている

かたすかしをくいたがっている

katasukashi o kuitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 肩透かしを食ってほしいです

[osoba に] ... かたすかしをくってほしいです

[osoba ni] ... katasukashi o kutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 肩透かしを食ってくれる

[dający] [は/が] かたすかしをくってくれる

[dający] [wa/ga] katasukashi o kutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に肩透かしを食ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかたすかしをくってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni katasukashi o kutte ageru


Decydować się na

肩透かしを食うことにする

かたすかしをくうことにする

katasukashi o kuu koto ni suru

肩透かしを食わないことにする

かたすかしをくわないことにする

katasukashi o kuwanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

肩透かしを食わなくてよかった

かたすかしをくわなくてよかった

katasukashi o kuwanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

肩透かしを食ってよかった

かたすかしをくってよかった

katasukashi o kutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

肩透かしを食わなければよかった

かたすかしをくわなければよかった

katasukashi o kuwanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

肩透かしを食えばよかった

かたすかしをくえばよかった

katasukashi ga kueba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

肩透かしを食うまで, ...

かたすかしをくうまで, ...

katasukashi o kuu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

肩透かしを食わなくださって、ありがとうございました

かたすかしをくわなくださって、ありがとうございました

katasukashi o kuwana kudasatte, arigatou gozaimashita

肩透かしを食わなくてくれて、ありがとう

かたすかしをくわなくてくれて、ありがとう

katasukashi o kuwanakute kurete, arigatou

肩透かしを食わなくて、ありがとう

かたすかしをくわなくて、ありがとう

katasukashi o kuwanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

肩透かしを食ってくださって、ありがとうございました

かたすかしをくってくださって、ありがとうございました

katasukashi o kutte kudasatte, arigatou gozaimashita

肩透かしを食ってくれて、ありがとう

かたすかしをくってくれて、ありがとう

katasukashi o kutte kurete, arigatou

肩透かしを食って、ありがとう

かたすかしをくって、ありがとう

katasukashi o kutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

肩透かしを食うって

かたすかしをくうって

katasukashi o kuutte

肩透かしを食ったって

かたすかしをくったって

katasukashi o kuttatte


Forma wyjaśniająca

肩透かしを食うんです

かたすかしをくうんです

katasukashi o kuun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お肩透かしを食いください

おかたすかしをくいください

okatasukashi o kui kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 肩透かしを食いに行く

[miejsce] [に/へ] かたすかしをくいにいく

[miejsce] [に/へ] katasukashi o kui ni iku

[miejsce] [に/へ] 肩透かしを食いに来る

[miejsce] [に/へ] かたすかしをくいにくる

[miejsce] [に/へ] katasukashi o kui ni kuru

[miejsce] [に/へ] 肩透かしを食いに帰る

[miejsce] [に/へ] かたすかしをくいにかえる

[miejsce] [に/へ] katasukashi o kui ni kaeru


Jeszcze nie

まだ肩透かしを食っていません

まだかたすかしをくっていません

mada katasukashi o kutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

肩透かしを食えば, ...

かたすかしをくえば, ...

katasukashi ga kueba, ...

肩透かしを食わなければ, ...

かたすかしをくわなければ, ...

katasukashi o kuwanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

肩透かしを食ったら、...

かたすかしをくったら、...

katasukashi o kuttara, ...

肩透かしを食わなかったら、...

かたすかしをくわなかったら、...

katasukashi o kuwanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

肩透かしを食う時、...

かたすかしをくうとき、...

katasukashi o kuu toki, ...

肩透かしを食った時、...

かたすかしをくったとき、...

katasukashi o kutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

肩透かしを食うと, ...

かたすかしをくうと, ...

katasukashi o kuu to, ...


Lubić

肩透かしを食うのが好き

かたすかしをくうのがすき

katasukashi o kuu no ga suki


Łatwo coś zrobić

肩透かしを食いやすいです

かたすかしをくいやすいです

katasukashi o kui yasui desu

肩透かしを食いやすかったです

かたすかしをくいやすかったです

katasukashi o kui yasukatta desu


Mieć doświadczenie

肩透かしを食ったことがある

かたすかしをくったことがある

katasukashi o kutta koto ga aru

肩透かしを食ったことがあるか

かたすかしをくったことがあるか

katasukashi o kutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

肩透かしを食うといいですね

かたすかしをくうといいですね

katasukashi o kuu to ii desu ne

肩透かしを食わないといいですね

かたすかしをくわないといいですね

katasukashi o kuwanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

肩透かしを食うといいんですが

かたすかしをくうといいんですが

katasukashi o kuu to ii n desu ga

肩透かしを食うといいんですけど

かたすかしをくうといいんですけど

katasukashi o kuu to ii n desu kedo

肩透かしを食わないといいんですが

かたすかしをくわないといいんですが

katasukashi o kuwanai to ii n desu ga

肩透かしを食わないといいんですけど

かたすかしをくわないといいんですけど

katasukashi o kuwanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

肩透かしを食うのに, ...

かたすかしをくうのに, ...

katasukashi o kuu noni, ...

肩透かしを食ったのに, ...

かたすかしをくったのに, ...

katasukashi o kutta noni, ...


Musieć 1

肩透かしを食わなくちゃいけません

かたすかしをくわなくちゃいけません

katasukashi o kuwanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

肩透かしを食わなければならない

かたすかしをくわなければならない

katasukashi o kuwanakereba naranai

肩透かしを食わなければなりません

sければなりません

katasukashi o kuwanakereba narimasen

肩透かしを食わなくてはならない

かたすかしをくわなくてはならない

katasukashi o kuwanakute wa naranai

肩透かしを食わなくてはなりません

かたすかしをくわなくてはなりません

katasukashi o kuwanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

肩透かしを食っても

かたすかしをくっても

katasukashi o kutte mo

肩透かしを食わなくても

かたすかしをくわなくても

katasukashi o kuwanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

肩透かしを食わなくてもかまわない

かたすかしをくわなくてもかまわない

katasukashi o kuwanakute mo kamawanai

肩透かしを食わなくてもかまいません

かたすかしをくわなくてもかまいません

katasukashi o kuwanakute mo kamaimasen


Nie lubić

肩透かしを食うのがきらい

かたすかしをくうのがきらい

katasukashi o kuu no ga kirai


Nie robiąc, ...

肩透かしを食わないで、...

かたすかしをくわないで、...

katasukashi o kuwanai de, ...


Nie trzeba tego robić

肩透かしを食わなくてもいいです

かたすかしをくわなくてもいいです

katasukashi o kuwanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 肩透かしを食って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かたすかしをくってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] katasukashi o kutte morau


Po czynności, robię ...

肩透かしを食ってから, ...

かたすかしをくってから, ...

katasukashi o kutte kara, ...


Podczas

肩透かしを食っている間に, ...

かたすかしをくっているあいだに, ...

katasukashi o kutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

肩透かしを食っている間, ...

かたすかしをくっているあいだ, ...

katasukashi o kutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

肩透かしを食うはずです

かたすかしをくうはずです

katasukashi o kuu hazu desu

肩透かしを食うはずでした

かたすかしをくうはずでした

katasukashi o kuu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 肩透かしを食わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かたすかしをくわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... katasukashi o kuwasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 肩透かしを食わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かたすかしをくわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... katasukashi o kuwasete kureru

Pozwól mi

私に ... 肩透かしを食わせてください

私に ... かたすかしをくわせてください

watashi ni ... katasukashi o kuwasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

肩透かしを食ってもいいです

かたすかしをくってもいいです

katasukashi o kutte mo ii desu

肩透かしを食ってもいいですか

かたすかしをくってもいいですか

katasukashi o kutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

肩透かしを食ってもかまわない

かたすかしをくってもかまわない

katasukashi o kutte mo kamawanai

肩透かしを食ってもかまいません

かたすかしをくってもかまいません

katasukashi o kutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

肩透かしを食うかもしれません

かたすかしをくうかもしれません

katasukashi o kuu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

肩透かしを食うでしょう

かたすかしをくうでしょう

katasukashi o kuu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

肩透かしを食ってごらんなさい

かたすかしをくってごらんなさい

katasukashi o kutte goran nasai


Prośba

肩透かしを食ってください

かたすかしをくってください

katasukashi o kutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

肩透かしを食っていただけませんか

かたすかしをくっていただけませんか

katasukashi o kutte itadakemasen ka

肩透かしを食ってくれませんか

かたすかしをくってくれませんか

katasukashi o kutte kuremasen ka

肩透かしを食ってくれない

かたすかしをくってくれない

katasukashi o kutte kurenai


Próbować

肩透かしを食ってみる

かたすかしをくってみる

katasukashi o kutte miru


Przed czynnością, robię ...

肩透かしを食う前に, ...

かたすかしをくうまえに, ...

katasukashi o kuu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

肩透かしを食わなくて、すみませんでした

かたすかしをくわなくて、すみませんでした

katasukashi o kuwanakute, sumimasen deshita

肩透かしを食わなくて、すみません

かたすかしをくわなくて、すみません

katasukashi o kuwanakute, sumimasen

肩透かしを食わなくて、ごめん

かたすかしをくわなくて、ごめん

katasukashi o kuwanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

肩透かしを食って、すみませんでした

かたすかしをくって、すみませんでした

katasukashi o kutte, sumimasen deshita

肩透かしを食って、すみません

かたすかしをくって、すみません

katasukashi o kutte, sumimasen

肩透かしを食って、ごめん

かたすかしをくって、ごめん

katasukashi o kutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

肩透かしを食っておく

かたすかしをくっておく

katasukashi o kutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 肩透かしを食う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かたすかしをくう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... katasukashi o kuu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

肩透かしを食う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かたすかしをくう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

katasukashi o kuu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

肩透かしを食ったほうがいいです

かたすかしをくったほうがいいです

katasukashi o kutta hou ga ii desu

肩透かしを食わないほうがいいです

かたすかしをくわないほうがいいです

katasukashi o kuwanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

肩透かしを食ったらどうですか

かたすかしをくったらどうですか

katasukashi o kuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

肩透かしを食ってくださる

かたすかしをくってくださる

katasukashi o kutte kudasaru


Rozkaz 1

肩透かしを食え

かたすかしをくえ

katasukashi o kue


Rozkaz 2

Forma przestarzała

肩透かしを食いなさい

かたすかしをくいなさい

katasukashi o kuinasai


Słyszałem, że ...

肩透かしを食うそうです

かたすかしをくうそうです

katasukashi o kuu sou desu

肩透かしを食ったそうです

かたすかしをくったそうです

katasukashi o kutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

肩透かしの食い方

かたすかしのくいかた

katasukashi no kuikata


Starać się regularnie wykonywać

肩透かしを食うことにしている

かたすかしをくうことにしている

katasukashi o kuu koto ni shite iru

肩透かしを食わないことにしている

かたすかしをくわないことにしている

katasukashi o kuwanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

肩透かしを食いにくいです

かたすかしをくいにくいです

katasukashi o kui nikui desu

肩透かしを食いにくかったです

かたすかしをくいにくかったです

katasukashi o kui nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

肩透かしを食っている

かたすかしをくっている

katasukashi o kutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

肩透かしを食おうと思っている

かたすかしをくおうとおもっている

katasukashi o kuou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

肩透かしを食おうと思う

かたすかしをくおうとおもう

katasukashi o kuou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

肩透かしを食いながら, ...

かたすかしをくいながら, ...

katasukashi o kui nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

肩透かしを食うみたいです

かたすかしをくうみたいです

katasukashi o kuu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

肩透かしを食うみたいな

かたすかしをくうみたいな

katasukashi o kuu mitai na

... みたいに肩透かしを食う

... みたいにかたすかしをくう

... mitai ni katasukashi o kuu

肩透かしを食ったみたいです

かたすかしをくったみたいです

katasukashi o kutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

肩透かしを食ったみたいな

かたすかしをくったみたいな

katasukashi o kutta mitai na

... みたいに肩透かしを食った

... みたいにかたすかしをくった

... mitai ni katasukashi o kutta


Zakaz 1

肩透かしを食ってはいけません

かたすかしをくってはいけません

katasukashi o kutte wa ikemasen


Zakaz 2

肩透かしを食わないでください

かたすかしをくわないでください

katasukashi o kuwanai de kudasai


Zakaz 3

肩透かしを食うな

かたすかしをくうな

katasukashi o kuu na


Zamiar

肩透かしを食うつもりです

かたすかしをくうつもりです

katasukashi o kuu tsumori desu

肩透かしを食わないつもりです

かたすかしをくわないつもりです

katasukashi o kuwanai tsumori desu


Zbyt wiele

肩透かしを食いすぎる

かたすかしをくいすぎる

katasukashi o kui sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 肩透かしを食わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かたすかしをくわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... katasukashi o kuwaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 肩透かしを食わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かたすかしをくわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... katasukashi o kuwasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

肩透かしを食ってしまう

かたすかしをくってしまう

katasukashi o kutte shimau

肩透かしを食っちゃう

かたすかしをくっちゃう

katasukashi o kucchau

肩透かしを食ってしまいました

かたすかしをくってしまいました

katasukashi o kutte shimaimashita

肩透かしを食っちゃいました

かたすかしをくっちゃいました

katasukashi o kucchaimashita