小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 端た | はした

Informacje podstawowe

Kanji

はし

Znaczenie znaków kanji

krawędź, brzeg, skraj, źródło, pochodzenie, koniec, punkt, granica, przylądek

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

はした

hashita


Znaczenie

ułamek

pozostała suma

drobne pieniądze (skrót)

niskiej klasy służąca (archaizm)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

na-przymiotnik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

端, はした, hashita

słowo powiązanie

端金, はしたがね, hashita gane

słowo powiązanie

端女, はしため, hashitame

Formy gramatyczne (na-przymiotnik)

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

端たです

はしたです

hashita desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

端たでわありません

はしたでわありません

hashita dewa arimasen

端たじゃありません

はしたじゃありません

hashita ja arimasen

端たじゃないです

はしたじゃないです

hashita ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

端たでした

はしたでした

hashita deshita

Przeczenie, czas przeszły

端たでわありませんでした

はしたでわありませんでした

hashita dewa arimasen deshita

端たじゃありませんでした

はしたじゃありませんでした

hashita ja arimasen deshita

端たじゃなかったです

はしたじゃなかったです

hashita ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

端ただ

はしただ

hashita da

Przeczenie, czas teraźniejszy

端たじゃない

はしたじゃない

hashita ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

端ただった

はしただった

hashita datta

Przeczenie, czas przeszły

端たじゃなかった

はしたじゃなかった

hashita ja nakatta


Forma te

端たで

はしたで

hashita de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

端たでございます

はしたでございます

hashita de gozaimasu

端たでござる

はしたでござる

hashita de gozaru

Przykłady gramatyczne ({0})

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

端ただって

はしただって

hashita datte

端ただったって

はしただったって

hashita dattatte


Forma wyjaśniająca

端たなんです

はしたなんです

hashita nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

端ただったら、...

はしただったら、...

hashita dattara, ...

端たじゃなかったら、...

はしたじゃなかったら、...

hashita ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

端たな時、...

はしたなとき、...

hashita na toki, ...

端ただった時、...

はしただったとき、...

hashita datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

端たになると, ...

はしたになると, ...

hashita ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

端ただといいですね

はしただといいですね

hashita da to ii desu ne

端たじゃないといいですね

はしたじゃないといいですね

hashita ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

端ただといいんですが

はしただといいんですが

hashita da to ii n desu ga

端ただといいんですけど

はしただといいんですけど

hashita da to ii n desu kedo

端たじゃないといいんですが

はしたじゃないといいんですが

hashita ja nai to ii n desu ga

端たじゃないといいんですけど

はしたじゃないといいんですけど

hashita ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

端たなのに, ...

はしたなのに, ...

hashita na noni, ...

端ただったのに, ...

はしただったのに, ...

hashita datta noni, ...


Nawet, jeśli

端たでも

はしたでも

hashita de mo

端たじゃなくても

はしたじゃなくても

hashita ja nakute mo


Nie trzeba

端たじゃなくてもいいです

はしたじゃなくてもいいです

hashita ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように端た

[rzeczownik] のようにはした

[rzeczownik] no you ni hashita


Powinno być / Miało być

端たなはずです

はしたなはずです

hashita na hazu desu

端たなはずでした

はしたなはずでした

hashita na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

端たかもしれません

はしたかもしれません

hashita kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

端たでしょう

はしたでしょう

hashita deshou


Pytania w zdaniach

端た か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

はした か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hashita ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rozkaz (bądź)

端たであれ

はしたであれ

hashita de are


Słyszałem, że ...

端ただそうです

はしただそうです

hashita da sou desu

端ただったそうです

はしただったそうです

hashita datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

端たにする

はしたにする

hashita ni suru


Stawać się

端たになる

はしたになる

hashita ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も端た

もっともはした

mottomo hashita

一番端た

いちばんはした

ichiban hashita


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと端た

もっとはした

motto hashita


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

端たみたいです

はしたみたいです

hashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

端たみたいな

はしたみたいな

hashita mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

端たそうです

はしたそうです

hashita sou desu

端たじゃなさそうです

はしたじゃなさそうです

hashita ja na sasou desu


Zakaz (nie bądź)

端たであるな

はしたであるな

hashita de aru na


Zbyt wiele

端たすぎる

はしたすぎる

hashita sugiru