小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 肩透かしを喰う | かたすかしをくう

Informacje podstawowe

Kanji

かた

Znaczenie znaków kanji

ramię, bark

Pokaż szczegóły znaku

przezroczysty, przenikanie, przebijanie, przedzieranie się, filtr, filtrowanie

Pokaż szczegóły znaku

jedzenie, picie, otrzymanie ciosu, otrzymanie uderzenia, (kokuji)

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

かたすかしをくう

katasukashi o kuu


Znaczenie

cierpieć z rozczarowania

czuć się zawiedzionym

przegapić coś

unikać ataku (np. pytań)

zwiać


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

肩透かしを食う, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩すかしを食う, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩すかしを喰う, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩透かしをくう, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

alternatywa

肩すかしをくう, かたすかしをくう, katasukashi o kuu

Formy gramatyczne (u-czasownik)

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰います

かたすかしをくいます

katasukashi o kuimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰いません

かたすかしをくいません

katasukashi o kuimasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰いました

かたすかしをくいました

katasukashi o kuimashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰いませんでした

かたすかしをくいませんでした

katasukashi o kuimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰う

かたすかしをくう

katasukashi o kuu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わない

かたすかしをくわない

katasukashi o kuwanai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰った

かたすかしをくった

katasukashi o kutta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰わなかった

かたすかしをくわなかった

katasukashi o kuwanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

肩透かしを喰い

かたすかしをくい

katasukashi o kui


Forma mashou

肩透かしを喰いましょう

かたすかしをくいましょう

katasukashi o kuimashou


Forma te

肩透かしを喰って

かたすかしをくって

katasukashi o kutte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしが喰える

かたすかしがくえる

katasukashi ga kueru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしが喰えない

かたすかしがくえない

katasukashi ga kuenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしが喰えた

かたすかしがくえた

katasukashi ga kueta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしが喰えなかった

かたすかしがくえなかった

katasukashi ga kuenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしが喰えます

かたすかしがくえます

katasukashi ga kuemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしが喰えません

かたすかしがくえません

katasukashi ga kuemasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしが喰えました

かたすかしがくえました

katasukashi ga kuemashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしが喰えませんでした

かたすかしがくえませんでした

katasukashi ga kuemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

肩透かしが喰えて

かたすかしがくえて

katasukashi ga kuete


Forma wolicjonalna

肩透かしを喰おう

かたすかしをくおう

katasukashi o kuou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰われる

かたすかしをくわれる

katasukashi o kuwareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰われない

かたすかしをくわれない

katasukashi o kuwarenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰われた

かたすかしをくわれた

katasukashi o kuwareta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰われなかった

かたすかしをくわれなかった

katasukashi o kuwarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰われます

かたすかしをくわれます

katasukashi o kuwaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰われません

かたすかしをくわれません

katasukashi o kuwaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰われました

かたすかしをくわれました

katasukashi o kuwaremashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰われませんでした

かたすかしをくわれませんでした

katasukashi o kuwaremasen deshita


Forma bierna, forma te

肩透かしを喰われて

かたすかしをくわれて

katasukashi o kuwarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わせる

かたすかしをくわせる

katasukashi o kuwaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わせない

かたすかしをくわせない

katasukashi o kuwasenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰わせた

かたすかしをくわせた

katasukashi o kuwaseta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰わせなかった

かたすかしをくわせなかった

katasukashi o kuwasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わせます

かたすかしをくわせます

katasukashi o kuwasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わせません

かたすかしをくわせません

katasukashi o kuwasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰わせました

かたすかしをくわせました

katasukashi o kuwasemashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰わせませんでした

かたすかしをくわせませんでした

katasukashi o kuwasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

肩透かしを喰わせて

かたすかしをくわせて

katasukashi o kuwasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わされる

かたすかしをくわされる

katasukashi o kuwasareru

肩透かしを喰わせられる

かたすかしをくわせられる

katasukashi o kuwaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わされない

かたすかしをくわされない

katasukashi o kuwasarenai

肩透かしを喰わせられない

かたすかしをくわせられない

katasukashi o kuwaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰わされた

かたすかしをくわされた

katasukashi o kuwasareta

肩透かしを喰わせられた

かたすかしをくわせられた

katasukashi o kuwaserareta

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰わされなかった

かたすかしをくわされなかった

katasukashi o kuwasarenakatta

肩透かしを喰わせられなかった

かたすかしをくわせられなかった

katasukashi o kuwaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わされます

かたすかしをくわされます

katasukashi o kuwasaremasu

肩透かしを喰わせられます

かたすかしをくわせられます

katasukashi o kuwaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

肩透かしを喰わされません

かたすかしをくわされません

katasukashi o kuwasaremasen

肩透かしを喰わせられません

かたすかしをくわせられません

katasukashi o kuwaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

肩透かしを喰わされました

かたすかしをくわされました

katasukashi o kuwasaremashita

肩透かしを喰わせられました

かたすかしをくわせられました

katasukashi o kuwaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

肩透かしを喰わされませんでした

かたすかしをくわされませんでした

katasukashi o kuwasaremasen deshita

肩透かしを喰わせられませんでした

かたすかしをくわせられませんでした

katasukashi o kuwaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

肩透かしを喰わされて

かたすかしをくわされて

katasukashi o kuwasarete

肩透かしを喰わせられて

かたすかしをくわせられて

katasukashi o kuwaserarete


Forma ba

Twierdzenie

肩透かしを喰えば

かたすかしをくえば

katasukashi ga kueba

Przeczenie

肩透かしを喰わなければ

かたすかしをくわなければ

katasukashi o kuwanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お肩透かしを喰いになる

おかたすかしをくいになる

okatasukashi o kui ni naru

Forma modestywna (skromna)

お肩透かしを喰いします

おかたすかしをくいします

okatasukashi o kui shimasu

お肩透かしを喰いする

おかたすかしをくいする

okatasukashi o kui suru


Przykłady gramatyczne ({0})

Być może

肩透かしを喰うかもしれない

かたすかしをくうかもしれない

katasukashi o kuu ka mo shirenai

肩透かしを喰うかもしれません

かたすかしをくうかもしれません

katasukashi o kuu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 肩透かしを喰ってほしくないです

[osoba に] ... かたすかしをくってほしくないです

[osoba ni] ... katasukashi o kutte hoshikunai desu

[osoba に] ... 肩透かしを喰わないでほしいです

[osoba に] ... かたすかしをくわないでほしいです

[osoba ni] ... katasukashi o kuwanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

肩透かしが喰いたいです

かたすかしがくいたいです

katasukashi ga kuitai desu


Chcieć (III osoba)

肩透かしを喰いたがっている

かたすかしをくいたがっている

katasukashi o kuitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 肩透かしを喰ってほしいです

[osoba に] ... かたすかしをくってほしいです

[osoba ni] ... katasukashi o kutte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 肩透かしを喰ってくれる

[dający] [は/が] かたすかしをくってくれる

[dający] [wa/ga] katasukashi o kutte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に肩透かしを喰ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にかたすかしをくってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni katasukashi o kutte ageru


Decydować się na

肩透かしを喰うことにする

かたすかしをくうことにする

katasukashi o kuu koto ni suru

肩透かしを喰わないことにする

かたすかしをくわないことにする

katasukashi o kuwanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

肩透かしを喰わなくてよかった

かたすかしをくわなくてよかった

katasukashi o kuwanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

肩透かしを喰ってよかった

かたすかしをくってよかった

katasukashi o kutte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

肩透かしを喰わなければよかった

かたすかしをくわなければよかった

katasukashi o kuwanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

肩透かしを喰えばよかった

かたすかしをくえばよかった

katasukashi ga kueba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

肩透かしを喰うまで, ...

かたすかしをくうまで, ...

katasukashi o kuu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

肩透かしを喰わなくださって、ありがとうございました

かたすかしをくわなくださって、ありがとうございました

katasukashi o kuwana kudasatte, arigatou gozaimashita

肩透かしを喰わなくてくれて、ありがとう

かたすかしをくわなくてくれて、ありがとう

katasukashi o kuwanakute kurete, arigatou

肩透かしを喰わなくて、ありがとう

かたすかしをくわなくて、ありがとう

katasukashi o kuwanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

肩透かしを喰ってくださって、ありがとうございました

かたすかしをくってくださって、ありがとうございました

katasukashi o kutte kudasatte, arigatou gozaimashita

肩透かしを喰ってくれて、ありがとう

かたすかしをくってくれて、ありがとう

katasukashi o kutte kurete, arigatou

肩透かしを喰って、ありがとう

かたすかしをくって、ありがとう

katasukashi o kutte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

肩透かしを喰うって

かたすかしをくうって

katasukashi o kuutte

肩透かしを喰ったって

かたすかしをくったって

katasukashi o kuttatte


Forma wyjaśniająca

肩透かしを喰うんです

かたすかしをくうんです

katasukashi o kuun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お肩透かしを喰いください

おかたすかしをくいください

okatasukashi o kui kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 肩透かしを喰いに行く

[miejsce] [に/へ] かたすかしをくいにいく

[miejsce] [に/へ] katasukashi o kui ni iku

[miejsce] [に/へ] 肩透かしを喰いに来る

[miejsce] [に/へ] かたすかしをくいにくる

[miejsce] [に/へ] katasukashi o kui ni kuru

[miejsce] [に/へ] 肩透かしを喰いに帰る

[miejsce] [に/へ] かたすかしをくいにかえる

[miejsce] [に/へ] katasukashi o kui ni kaeru


Jeszcze nie

まだ肩透かしを喰っていません

まだかたすかしをくっていません

mada katasukashi o kutte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

肩透かしを喰えば, ...

かたすかしをくえば, ...

katasukashi ga kueba, ...

肩透かしを喰わなければ, ...

かたすかしをくわなければ, ...

katasukashi o kuwanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

肩透かしを喰ったら、...

かたすかしをくったら、...

katasukashi o kuttara, ...

肩透かしを喰わなかったら、...

かたすかしをくわなかったら、...

katasukashi o kuwanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

肩透かしを喰う時、...

かたすかしをくうとき、...

katasukashi o kuu toki, ...

肩透かしを喰った時、...

かたすかしをくったとき、...

katasukashi o kutta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

肩透かしを喰うと, ...

かたすかしをくうと, ...

katasukashi o kuu to, ...


Lubić

肩透かしを喰うのが好き

かたすかしをくうのがすき

katasukashi o kuu no ga suki


Łatwo coś zrobić

肩透かしを喰いやすいです

かたすかしをくいやすいです

katasukashi o kui yasui desu

肩透かしを喰いやすかったです

かたすかしをくいやすかったです

katasukashi o kui yasukatta desu


Mieć doświadczenie

肩透かしを喰ったことがある

かたすかしをくったことがある

katasukashi o kutta koto ga aru

肩透かしを喰ったことがあるか

かたすかしをくったことがあるか

katasukashi o kutta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

肩透かしを喰うといいですね

かたすかしをくうといいですね

katasukashi o kuu to ii desu ne

肩透かしを喰わないといいですね

かたすかしをくわないといいですね

katasukashi o kuwanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

肩透かしを喰うといいんですが

かたすかしをくうといいんですが

katasukashi o kuu to ii n desu ga

肩透かしを喰うといいんですけど

かたすかしをくうといいんですけど

katasukashi o kuu to ii n desu kedo

肩透かしを喰わないといいんですが

かたすかしをくわないといいんですが

katasukashi o kuwanai to ii n desu ga

肩透かしを喰わないといいんですけど

かたすかしをくわないといいんですけど

katasukashi o kuwanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

肩透かしを喰うのに, ...

かたすかしをくうのに, ...

katasukashi o kuu noni, ...

肩透かしを喰ったのに, ...

かたすかしをくったのに, ...

katasukashi o kutta noni, ...


Musieć 1

肩透かしを喰わなくちゃいけません

かたすかしをくわなくちゃいけません

katasukashi o kuwanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

肩透かしを喰わなければならない

かたすかしをくわなければならない

katasukashi o kuwanakereba naranai

肩透かしを喰わなければなりません

sければなりません

katasukashi o kuwanakereba narimasen

肩透かしを喰わなくてはならない

かたすかしをくわなくてはならない

katasukashi o kuwanakute wa naranai

肩透かしを喰わなくてはなりません

かたすかしをくわなくてはなりません

katasukashi o kuwanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

肩透かしを喰っても

かたすかしをくっても

katasukashi o kutte mo

肩透かしを喰わなくても

かたすかしをくわなくても

katasukashi o kuwanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

肩透かしを喰わなくてもかまわない

かたすかしをくわなくてもかまわない

katasukashi o kuwanakute mo kamawanai

肩透かしを喰わなくてもかまいません

かたすかしをくわなくてもかまいません

katasukashi o kuwanakute mo kamaimasen


Nie lubić

肩透かしを喰うのがきらい

かたすかしをくうのがきらい

katasukashi o kuu no ga kirai


Nie robiąc, ...

肩透かしを喰わないで、...

かたすかしをくわないで、...

katasukashi o kuwanai de, ...


Nie trzeba tego robić

肩透かしを喰わなくてもいいです

かたすかしをくわなくてもいいです

katasukashi o kuwanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 肩透かしを喰って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] かたすかしをくってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] katasukashi o kutte morau


Po czynności, robię ...

肩透かしを喰ってから, ...

かたすかしをくってから, ...

katasukashi o kutte kara, ...


Podczas

肩透かしを喰っている間に, ...

かたすかしをくっているあいだに, ...

katasukashi o kutte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

肩透かしを喰っている間, ...

かたすかしをくっているあいだ, ...

katasukashi o kutte iru aida, ...


Powinnien / Miał

肩透かしを喰うはずです

かたすかしをくうはずです

katasukashi o kuu hazu desu

肩透かしを喰うはずでした

かたすかしをくうはずでした

katasukashi o kuu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 肩透かしを喰わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... かたすかしをくわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... katasukashi o kuwasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 肩透かしを喰わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... かたすかしをくわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... katasukashi o kuwasete kureru

Pozwól mi

私に ... 肩透かしを喰わせてください

私に ... かたすかしをくわせてください

watashi ni ... katasukashi o kuwasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

肩透かしを喰ってもいいです

かたすかしをくってもいいです

katasukashi o kutte mo ii desu

肩透かしを喰ってもいいですか

かたすかしをくってもいいですか

katasukashi o kutte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

肩透かしを喰ってもかまわない

かたすかしをくってもかまわない

katasukashi o kutte mo kamawanai

肩透かしを喰ってもかまいません

かたすかしをくってもかまいません

katasukashi o kutte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

肩透かしを喰うかもしれません

かたすかしをくうかもしれません

katasukashi o kuu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

肩透かしを喰うでしょう

かたすかしをくうでしょう

katasukashi o kuu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

肩透かしを喰ってごらんなさい

かたすかしをくってごらんなさい

katasukashi o kutte goran nasai


Prośba

肩透かしを喰ってください

かたすかしをくってください

katasukashi o kutte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

肩透かしを喰っていただけませんか

かたすかしをくっていただけませんか

katasukashi o kutte itadakemasen ka

肩透かしを喰ってくれませんか

かたすかしをくってくれませんか

katasukashi o kutte kuremasen ka

肩透かしを喰ってくれない

かたすかしをくってくれない

katasukashi o kutte kurenai


Próbować

肩透かしを喰ってみる

かたすかしをくってみる

katasukashi o kutte miru


Przed czynnością, robię ...

肩透かしを喰う前に, ...

かたすかしをくうまえに, ...

katasukashi o kuu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

肩透かしを喰わなくて、すみませんでした

かたすかしをくわなくて、すみませんでした

katasukashi o kuwanakute, sumimasen deshita

肩透かしを喰わなくて、すみません

かたすかしをくわなくて、すみません

katasukashi o kuwanakute, sumimasen

肩透かしを喰わなくて、ごめん

かたすかしをくわなくて、ごめん

katasukashi o kuwanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

肩透かしを喰って、すみませんでした

かたすかしをくって、すみませんでした

katasukashi o kutte, sumimasen deshita

肩透かしを喰って、すみません

かたすかしをくって、すみません

katasukashi o kutte, sumimasen

肩透かしを喰って、ごめん

かたすかしをくって、ごめん

katasukashi o kutte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

肩透かしを喰っておく

かたすかしをくっておく

katasukashi o kutte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 肩透かしを喰う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... かたすかしをくう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... katasukashi o kuu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

肩透かしを喰う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

かたすかしをくう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

katasukashi o kuu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

肩透かしを喰ったほうがいいです

かたすかしをくったほうがいいです

katasukashi o kutta hou ga ii desu

肩透かしを喰わないほうがいいです

かたすかしをくわないほうがいいです

katasukashi o kuwanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

肩透かしを喰ったらどうですか

かたすかしをくったらどうですか

katasukashi o kuttara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

肩透かしを喰ってくださる

かたすかしをくってくださる

katasukashi o kutte kudasaru


Rozkaz 1

肩透かしを喰え

かたすかしをくえ

katasukashi o kue


Rozkaz 2

Forma przestarzała

肩透かしを喰いなさい

かたすかしをくいなさい

katasukashi o kuinasai


Słyszałem, że ...

肩透かしを喰うそうです

かたすかしをくうそうです

katasukashi o kuu sou desu

肩透かしを喰ったそうです

かたすかしをくったそうです

katasukashi o kutta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

肩透かしの喰い方

かたすかしのくいかた

katasukashi no kuikata


Starać się regularnie wykonywać

肩透かしを喰うことにしている

かたすかしをくうことにしている

katasukashi o kuu koto ni shite iru

肩透かしを喰わないことにしている

かたすかしをくわないことにしている

katasukashi o kuwanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

肩透かしを喰いにくいです

かたすかしをくいにくいです

katasukashi o kui nikui desu

肩透かしを喰いにくかったです

かたすかしをくいにくかったです

katasukashi o kui nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

肩透かしを喰っている

かたすかしをくっている

katasukashi o kutte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

肩透かしを喰おうと思っている

かたすかしをくおうとおもっている

katasukashi o kuou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

肩透かしを喰おうと思う

かたすかしをくおうとおもう

katasukashi o kuou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

肩透かしを喰いながら, ...

かたすかしをくいながら, ...

katasukashi o kui nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

肩透かしを喰うみたいです

かたすかしをくうみたいです

katasukashi o kuu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

肩透かしを喰うみたいな

かたすかしをくうみたいな

katasukashi o kuu mitai na

... みたいに肩透かしを喰う

... みたいにかたすかしをくう

... mitai ni katasukashi o kuu

肩透かしを喰ったみたいです

かたすかしをくったみたいです

katasukashi o kutta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

肩透かしを喰ったみたいな

かたすかしをくったみたいな

katasukashi o kutta mitai na

... みたいに肩透かしを喰った

... みたいにかたすかしをくった

... mitai ni katasukashi o kutta


Zakaz 1

肩透かしを喰ってはいけません

かたすかしをくってはいけません

katasukashi o kutte wa ikemasen


Zakaz 2

肩透かしを喰わないでください

かたすかしをくわないでください

katasukashi o kuwanai de kudasai


Zakaz 3

肩透かしを喰うな

かたすかしをくうな

katasukashi o kuu na


Zamiar

肩透かしを喰うつもりです

かたすかしをくうつもりです

katasukashi o kuu tsumori desu

肩透かしを喰わないつもりです

かたすかしをくわないつもりです

katasukashi o kuwanai tsumori desu


Zbyt wiele

肩透かしを喰いすぎる

かたすかしをくいすぎる

katasukashi o kui sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 肩透かしを喰わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かたすかしをくわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... katasukashi o kuwaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 肩透かしを喰わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... かたすかしをくわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... katasukashi o kuwasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

肩透かしを喰ってしまう

かたすかしをくってしまう

katasukashi o kutte shimau

肩透かしを喰っちゃう

かたすかしをくっちゃう

katasukashi o kucchau

肩透かしを喰ってしまいました

かたすかしをくってしまいました

katasukashi o kutte shimaimashita

肩透かしを喰っちゃいました

かたすかしをくっちゃいました

katasukashi o kucchaimashita