小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 神前に誓う | しんぜんにちかう

Informacje podstawowe

Kanji

しん ぜん ちか

Znaczenie znaków kanji

bóg, bóstwo, bogowie, umysł, rozum, dusza

Pokaż szczegóły znaku

przed, przód, poprzednio, przedtem

Pokaż szczegóły znaku

przysięga, przyrzeczenie, ślubowanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しんぜんにちかう

shinzen ni chikau


Znaczenie

ślubowanie przez bogiem


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓います

しんぜんにちかいます

shinzen ni chikaimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓いません

しんぜんにちかいません

shinzen ni chikaimasen

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓いました

しんぜんにちかいました

shinzen ni chikaimashita

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓いませんでした

しんぜんにちかいませんでした

shinzen ni chikaimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓う

しんぜんにちかう

shinzen ni chikau

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓わない

しんぜんにちかわない

shinzen ni chikawanai

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓った

しんぜんにちかった

shinzen ni chikatta

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓わなかった

しんぜんにちかわなかった

shinzen ni chikawanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

神前に誓い

しんぜんにちかい

shinzen ni chikai


Forma mashou

神前に誓いましょう

しんぜんにちかいましょう

shinzen ni chikaimashou


Forma te

神前に誓って

しんぜんにちかって

shinzen ni chikatte


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓える

しんぜんにちかえる

shinzen ni chikaeru

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓えない

しんぜんにちかえない

shinzen ni chikaenai

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓えた

しんぜんにちかえた

shinzen ni chikaeta

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓えなかった

しんぜんにちかえなかった

shinzen ni chikaenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓えます

しんぜんにちかえます

shinzen ni chikaemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓えません

しんぜんにちかえません

shinzen ni chikaemasen

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓えました

しんぜんにちかえました

shinzen ni chikaemashita

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓えませんでした

しんぜんにちかえませんでした

shinzen ni chikaemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

神前に誓えて

しんぜんにちかえて

shinzen ni chikaete


Forma wolicjonalna

神前に誓おう

しんぜんにちかおう

shinzen ni chikaou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓われる

しんぜんにちかわれる

shinzen ni chikawareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓われない

しんぜんにちかわれない

shinzen ni chikawarenai

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓われた

しんぜんにちかわれた

shinzen ni chikawareta

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓われなかった

しんぜんにちかわれなかった

shinzen ni chikawarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓われます

しんぜんにちかわれます

shinzen ni chikawaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓われません

しんぜんにちかわれません

shinzen ni chikawaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓われました

しんぜんにちかわれました

shinzen ni chikawaremashita

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓われませんでした

しんぜんにちかわれませんでした

shinzen ni chikawaremasen deshita


Forma bierna, forma te

神前に誓われて

しんぜんにちかわれて

shinzen ni chikawarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓わせる

しんぜんにちかわせる

shinzen ni chikawaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓わせない

しんぜんにちかわせない

shinzen ni chikawasenai

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓わせた

しんぜんにちかわせた

shinzen ni chikawaseta

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓わせなかった

しんぜんにちかわせなかった

shinzen ni chikawasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓わせます

しんぜんにちかわせます

shinzen ni chikawasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓わせません

しんぜんにちかわせません

shinzen ni chikawasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓わせました

しんぜんにちかわせました

shinzen ni chikawasemashita

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓わせませんでした

しんぜんにちかわせませんでした

shinzen ni chikawasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

神前に誓わせて

しんぜんにちかわせて

shinzen ni chikawasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓わされる

しんぜんにちかわされる

shinzen ni chikawasareru

神前に誓わせられる

しんぜんにちかわせられる

shinzen ni chikawaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓わされない

しんぜんにちかわされない

shinzen ni chikawasarenai

神前に誓わせられない

しんぜんにちかわせられない

shinzen ni chikawaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓わされた

しんぜんにちかわされた

shinzen ni chikawasareta

神前に誓わせられた

しんぜんにちかわせられた

shinzen ni chikawaserareta

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓わされなかった

しんぜんにちかわされなかった

shinzen ni chikawasarenakatta

神前に誓わせられなかった

しんぜんにちかわせられなかった

shinzen ni chikawaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

神前に誓わされます

しんぜんにちかわされます

shinzen ni chikawasaremasu

神前に誓わせられます

しんぜんにちかわせられます

shinzen ni chikawaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

神前に誓わされません

しんぜんにちかわされません

shinzen ni chikawasaremasen

神前に誓わせられません

しんぜんにちかわせられません

shinzen ni chikawaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

神前に誓わされました

しんぜんにちかわされました

shinzen ni chikawasaremashita

神前に誓わせられました

しんぜんにちかわせられました

shinzen ni chikawaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

神前に誓わされませんでした

しんぜんにちかわされませんでした

shinzen ni chikawasaremasen deshita

神前に誓わせられませんでした

しんぜんにちかわせられませんでした

shinzen ni chikawaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

神前に誓わされて

しんぜんにちかわされて

shinzen ni chikawasarete

神前に誓わせられて

しんぜんにちかわせられて

shinzen ni chikawaserarete


Forma ba

Twierdzenie

神前に誓えば

しんぜんにちかえば

shinzen ni chikaeba

Przeczenie

神前に誓わなければ

しんぜんにちかわなければ

shinzen ni chikawanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お神前に誓いになる

おしんぜんにちかいになる

oshinzen ni chikai ni naru

Forma modestywna (skromna)

お神前に誓いします

おしんぜんにちかいします

oshinzen ni chikai shimasu

お神前に誓いする

おしんぜんにちかいする

oshinzen ni chikai suru


Przykłady gramatyczne

Być może

神前に誓うかもしれない

しんぜんにちかうかもしれない

shinzen ni chikau ka mo shirenai

神前に誓うかもしれません

しんぜんにちかうかもしれません

shinzen ni chikau ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 神前に誓ってほしくないです

[osoba に] ... しんぜんにちかってほしくないです

[osoba ni] ... shinzen ni chikatte hoshikunai desu

[osoba に] ... 神前に誓わないでほしいです

[osoba に] ... しんぜんにちかわないでほしいです

[osoba ni] ... shinzen ni chikawanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

神前に誓いたいです

しんぜんにちかいたいです

shinzen ni chikaitai desu


Chcieć (III osoba)

神前に誓いたがっている

しんぜんにちかいたがっている

shinzen ni chikaitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 神前に誓ってほしいです

[osoba に] ... しんぜんにちかってほしいです

[osoba ni] ... shinzen ni chikatte hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 神前に誓ってくれる

[dający] [は/が] しんぜんにちかってくれる

[dający] [wa/ga] shinzen ni chikatte kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に神前に誓ってあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしんぜんにちかってあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shinzen ni chikatte ageru


Decydować się na

神前に誓うことにする

しんぜんにちかうことにする

shinzen ni chikau koto ni suru

神前に誓わないことにする

しんぜんにちかわないことにする

shinzen ni chikawanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

神前に誓わなくてよかった

しんぜんにちかわなくてよかった

shinzen ni chikawanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

神前に誓ってよかった

しんぜんにちかってよかった

shinzen ni chikatte yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

神前に誓わなければよかった

しんぜんにちかわなければよかった

shinzen ni chikawanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

神前に誓えばよかった

しんぜんにちかえばよかった

shinzen ni chikaeba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

神前に誓うまで, ...

しんぜんにちかうまで, ...

shinzen ni chikau made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

神前に誓わなくださって、ありがとうございました

しんぜんにちかわなくださって、ありがとうございました

shinzen ni chikawana kudasatte, arigatou gozaimashita

神前に誓わなくてくれて、ありがとう

しんぜんにちかわなくてくれて、ありがとう

shinzen ni chikawanakute kurete, arigatou

神前に誓わなくて、ありがとう

しんぜんにちかわなくて、ありがとう

shinzen ni chikawanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

神前に誓ってくださって、ありがとうございました

しんぜんにちかってくださって、ありがとうございました

shinzen ni chikatte kudasatte, arigatou gozaimashita

神前に誓ってくれて、ありがとう

しんぜんにちかってくれて、ありがとう

shinzen ni chikatte kurete, arigatou

神前に誓って、ありがとう

しんぜんにちかって、ありがとう

shinzen ni chikatte, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

神前に誓うって

しんぜんにちかうって

shinzen ni chikautte

神前に誓ったって

しんぜんにちかったって

shinzen ni chikattatte


Forma wyjaśniająca

神前に誓うんです

しんぜんにちかうんです

shinzen ni chikaun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お神前に誓いください

おしんぜんにちかいください

oshinzen ni chikai kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 神前に誓いに行く

[miejsce] [に/へ] しんぜんにちかいにいく

[miejsce] [に/へ] shinzen ni chikai ni iku

[miejsce] [に/へ] 神前に誓いに来る

[miejsce] [に/へ] しんぜんにちかいにくる

[miejsce] [に/へ] shinzen ni chikai ni kuru

[miejsce] [に/へ] 神前に誓いに帰る

[miejsce] [に/へ] しんぜんにちかいにかえる

[miejsce] [に/へ] shinzen ni chikai ni kaeru


Jeszcze nie

まだ神前に誓っていません

まだしんぜんにちかっていません

mada shinzen ni chikatte imasen


Jeśli ..., wtedy ...

神前に誓えば, ...

しんぜんにちかえば, ...

shinzen ni chikaeba, ...

神前に誓わなければ, ...

しんぜんにちかわなければ, ...

shinzen ni chikawanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

神前に誓ったら、...

しんぜんにちかったら、...

shinzen ni chikattara, ...

神前に誓わなかったら、...

しんぜんにちかわなかったら、...

shinzen ni chikawanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

神前に誓う時、...

しんぜんにちかうとき、...

shinzen ni chikau toki, ...

神前に誓った時、...

しんぜんにちかったとき、...

shinzen ni chikatta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

神前に誓うと, ...

しんぜんにちかうと, ...

shinzen ni chikau to, ...


Lubić

神前に誓うのが好き

しんぜんにちかうのがすき

shinzen ni chikau no ga suki


Łatwo coś zrobić

神前に誓いやすいです

しんぜんにちかいやすいです

shinzen ni chikai yasui desu

神前に誓いやすかったです

しんぜんにちかいやすかったです

shinzen ni chikai yasukatta desu


Mieć doświadczenie

神前に誓ったことがある

しんぜんにちかったことがある

shinzen ni chikatta koto ga aru

神前に誓ったことがあるか

しんぜんにちかったことがあるか

shinzen ni chikatta koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

神前に誓うといいですね

しんぜんにちかうといいですね

shinzen ni chikau to ii desu ne

神前に誓わないといいですね

しんぜんにちかわないといいですね

shinzen ni chikawanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

神前に誓うといいんですが

しんぜんにちかうといいんですが

shinzen ni chikau to ii n desu ga

神前に誓うといいんですけど

しんぜんにちかうといいんですけど

shinzen ni chikau to ii n desu kedo

神前に誓わないといいんですが

しんぜんにちかわないといいんですが

shinzen ni chikawanai to ii n desu ga

神前に誓わないといいんですけど

しんぜんにちかわないといいんですけど

shinzen ni chikawanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

神前に誓うのに, ...

しんぜんにちかうのに, ...

shinzen ni chikau noni, ...

神前に誓ったのに, ...

しんぜんにちかったのに, ...

shinzen ni chikatta noni, ...


Musieć 1

神前に誓わなくちゃいけません

しんぜんにちかわなくちゃいけません

shinzen ni chikawanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

神前に誓わなければならない

しんぜんにちかわなければならない

shinzen ni chikawanakereba naranai

神前に誓わなければなりません

sければなりません

shinzen ni chikawanakereba narimasen

神前に誓わなくてはならない

しんぜんにちかわなくてはならない

shinzen ni chikawanakute wa naranai

神前に誓わなくてはなりません

しんぜんにちかわなくてはなりません

shinzen ni chikawanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

神前に誓っても

しんぜんにちかっても

shinzen ni chikatte mo

神前に誓わなくても

しんぜんにちかわなくても

shinzen ni chikawanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

神前に誓わなくてもかまわない

しんぜんにちかわなくてもかまわない

shinzen ni chikawanakute mo kamawanai

神前に誓わなくてもかまいません

しんぜんにちかわなくてもかまいません

shinzen ni chikawanakute mo kamaimasen


Nie lubić

神前に誓うのがきらい

しんぜんにちかうのがきらい

shinzen ni chikau no ga kirai


Nie robiąc, ...

神前に誓わないで、...

しんぜんにちかわないで、...

shinzen ni chikawanai de, ...


Nie trzeba tego robić

神前に誓わなくてもいいです

しんぜんにちかわなくてもいいです

shinzen ni chikawanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 神前に誓って貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] しんぜんにちかってもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shinzen ni chikatte morau


Po czynności, robię ...

神前に誓ってから, ...

しんぜんにちかってから, ...

shinzen ni chikatte kara, ...


Podczas

神前に誓っている間に, ...

しんぜんにちかっているあいだに, ...

shinzen ni chikatte iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

神前に誓っている間, ...

しんぜんにちかっているあいだ, ...

shinzen ni chikatte iru aida, ...


Powinnien / Miał

神前に誓うはずです

しんぜんにちかうはずです

shinzen ni chikau hazu desu

神前に誓うはずでした

しんぜんにちかうはずでした

shinzen ni chikau hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 神前に誓わせてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... しんぜんにちかわせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shinzen ni chikawasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 神前に誓わせてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... しんぜんにちかわせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shinzen ni chikawasete kureru

Pozwól mi

私に ... 神前に誓わせてください

私に ... しんぜんにちかわせてください

watashi ni ... shinzen ni chikawasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

神前に誓ってもいいです

しんぜんにちかってもいいです

shinzen ni chikatte mo ii desu

神前に誓ってもいいですか

しんぜんにちかってもいいですか

shinzen ni chikatte mo ii desu ka


Pozwolenie 2

神前に誓ってもかまわない

しんぜんにちかってもかまわない

shinzen ni chikatte mo kamawanai

神前に誓ってもかまいません

しんぜんにちかってもかまいません

shinzen ni chikatte mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

神前に誓うかもしれません

しんぜんにちかうかもしれません

shinzen ni chikau kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

神前に誓うでしょう

しんぜんにちかうでしょう

shinzen ni chikau deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

神前に誓ってごらんなさい

しんぜんにちかってごらんなさい

shinzen ni chikatte goran nasai


Prośba

神前に誓ってください

しんぜんにちかってください

shinzen ni chikatte kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

神前に誓っていただけませんか

しんぜんにちかっていただけませんか

shinzen ni chikatte itadakemasen ka

神前に誓ってくれませんか

しんぜんにちかってくれませんか

shinzen ni chikatte kuremasen ka

神前に誓ってくれない

しんぜんにちかってくれない

shinzen ni chikatte kurenai


Próbować

神前に誓ってみる

しんぜんにちかってみる

shinzen ni chikatte miru


Przed czynnością, robię ...

神前に誓う前に, ...

しんぜんにちかうまえに, ...

shinzen ni chikau mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

神前に誓わなくて、すみませんでした

しんぜんにちかわなくて、すみませんでした

shinzen ni chikawanakute, sumimasen deshita

神前に誓わなくて、すみません

しんぜんにちかわなくて、すみません

shinzen ni chikawanakute, sumimasen

神前に誓わなくて、ごめん

しんぜんにちかわなくて、ごめん

shinzen ni chikawanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

神前に誓って、すみませんでした

しんぜんにちかって、すみませんでした

shinzen ni chikatte, sumimasen deshita

神前に誓って、すみません

しんぜんにちかって、すみません

shinzen ni chikatte, sumimasen

神前に誓って、ごめん

しんぜんにちかって、ごめん

shinzen ni chikatte, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

神前に誓っておく

しんぜんにちかっておく

shinzen ni chikatte oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 神前に誓う か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... しんぜんにちかう か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shinzen ni chikau ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

神前に誓う か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しんぜんにちかう か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shinzen ni chikau ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

神前に誓ったほうがいいです

しんぜんにちかったほうがいいです

shinzen ni chikatta hou ga ii desu

神前に誓わないほうがいいです

しんぜんにちかわないほうがいいです

shinzen ni chikawanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

神前に誓ったらどうですか

しんぜんにちかったらどうですか

shinzen ni chikattara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

神前に誓ってくださる

しんぜんにちかってくださる

shinzen ni chikatte kudasaru


Rozkaz 1

神前に誓え

しんぜんにちかえ

shinzen ni chikae


Rozkaz 2

Forma przestarzała

神前に誓いなさい

しんぜんにちかいなさい

shinzen ni chikainasai


Słyszałem, że ...

神前に誓うそうです

しんぜんにちかうそうです

shinzen ni chikau sou desu

神前に誓ったそうです

しんぜんにちかったそうです

shinzen ni chikatta sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

神前に誓い方

しんぜんにちかいかた

shinzen ni chikaikata


Starać się regularnie wykonywać

神前に誓うことにしている

しんぜんにちかうことにしている

shinzen ni chikau koto ni shite iru

神前に誓わないことにしている

しんぜんにちかわないことにしている

shinzen ni chikawanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

神前に誓いにくいです

しんぜんにちかいにくいです

shinzen ni chikai nikui desu

神前に誓いにくかったです

しんぜんにちかいにくかったです

shinzen ni chikai nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

神前に誓っている

しんぜんにちかっている

shinzen ni chikatte iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

神前に誓おうと思っている

しんぜんにちかおうとおもっている

shinzen ni chikaou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

神前に誓おうと思う

しんぜんにちかおうとおもう

shinzen ni chikaou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

神前に誓いながら, ...

しんぜんにちかいながら, ...

shinzen ni chikai nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

神前に誓うみたいです

しんぜんにちかうみたいです

shinzen ni chikau mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

神前に誓うみたいな

しんぜんにちかうみたいな

shinzen ni chikau mitai na

... みたいに神前に誓う

... みたいにしんぜんにちかう

... mitai ni shinzen ni chikau

神前に誓ったみたいです

しんぜんにちかったみたいです

shinzen ni chikatta mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

神前に誓ったみたいな

しんぜんにちかったみたいな

shinzen ni chikatta mitai na

... みたいに神前に誓った

... みたいにしんぜんにちかった

... mitai ni shinzen ni chikatta


Zakaz 1

神前に誓ってはいけません

しんぜんにちかってはいけません

shinzen ni chikatte wa ikemasen


Zakaz 2

神前に誓わないでください

しんぜんにちかわないでください

shinzen ni chikawanai de kudasai


Zakaz 3

神前に誓うな

しんぜんにちかうな

shinzen ni chikau na


Zamiar

神前に誓うつもりです

しんぜんにちかうつもりです

shinzen ni chikau tsumori desu

神前に誓わないつもりです

しんぜんにちかわないつもりです

shinzen ni chikawanai tsumori desu


Zbyt wiele

神前に誓いすぎる

しんぜんにちかいすぎる

shinzen ni chikai sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 神前に誓わせる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しんぜんにちかわせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shinzen ni chikawaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 神前に誓わせました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しんぜんにちかわせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shinzen ni chikawasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

神前に誓ってしまう

しんぜんにちかってしまう

shinzen ni chikatte shimau

神前に誓っちゃう

しんぜんにちかっちゃう

shinzen ni chikacchau

神前に誓ってしまいました

しんぜんにちかってしまいました

shinzen ni chikatte shimaimashita

神前に誓っちゃいました

しんぜんにちかっちゃいました

shinzen ni chikacchaimashita