小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 言残す | いいのこす

Informacje podstawowe

Kanji

いいのこす
言残す

Znaczenie znaków kanji

mówienie, słowo

Pokaż szczegóły znaku

reszta, pozostałość, saldo, balans

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

いいのこす

iinokosu


Znaczenie

ogłosić swoją wolę

pozostawić coś przemilczanie

zapomnieć wspomnieć


Części mowy

u-czasownik


Dodatkowe atrybuty

czasownik przechodni

alternatywa

言い残す, いいのこす, iinokosu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残します

いいのこします

iinokoshimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残しません

いいのこしません

iinokoshimasen

Twierdzenie, czas przeszły

言残しました

いいのこしました

iinokoshimashita

Przeczenie, czas przeszły

言残しませんでした

いいのこしませんでした

iinokoshimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残す

いいのこす

iinokosu

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残さない

いいのこさない

iinokosanai

Twierdzenie, czas przeszły

言残した

いいのこした

iinokoshita

Przeczenie, czas przeszły

言残さなかった

いいのこさなかった

iinokosanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

言残し

いいのこし

iinokoshi


Forma mashou

言残しましょう

いいのこしましょう

iinokoshimashou


Forma te

言残して

いいのこして

iinokoshite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残せる

いいのこせる

iinokoseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残せない

いいのこせない

iinokosenai

Twierdzenie, czas przeszły

言残せた

いいのこせた

iinokoseta

Przeczenie, czas przeszły

言残せなかった

いいのこせなかった

iinokosenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残せます

いいのこせます

iinokosemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残せません

いいのこせません

iinokosemasen

Twierdzenie, czas przeszły

言残せました

いいのこせました

iinokosemashita

Przeczenie, czas przeszły

言残せませんでした

いいのこせませんでした

iinokosemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

言残せて

いいのこせて

iinokosete


Forma wolicjonalna

言残そう

いいのこそう

iinokosou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残される

いいのこされる

iinokosareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残されない

いいのこされない

iinokosarenai

Twierdzenie, czas przeszły

言残された

いいのこされた

iinokosareta

Przeczenie, czas przeszły

言残されなかった

いいのこされなかった

iinokosarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残されます

いいのこされます

iinokosaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残されません

いいのこされません

iinokosaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

言残されました

いいのこされました

iinokosaremashita

Przeczenie, czas przeszły

言残されませんでした

いいのこされませんでした

iinokosaremasen deshita


Forma bierna, forma te

言残されて

いいのこされて

iinokosarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残させる

いいのこさせる

iinokosaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残させない

いいのこさせない

iinokosasenai

Twierdzenie, czas przeszły

言残させた

いいのこさせた

iinokosaseta

Przeczenie, czas przeszły

言残させなかった

いいのこさせなかった

iinokosasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残させます

いいのこさせます

iinokosasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残させません

いいのこさせません

iinokosasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

言残させました

いいのこさせました

iinokosasemashita

Przeczenie, czas przeszły

言残させませんでした

いいのこさせませんでした

iinokosasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

言残させて

いいのこさせて

iinokosasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残させられる

いいのこさせられる

iinokosaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残させられない

いいのこさせられない

iinokosaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

言残させられた

いいのこさせられた

iinokosaserareta

Przeczenie, czas przeszły

言残させられなかった

いいのこさせられなかった

iinokosaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

言残させられます

いいのこさせられます

iinokosaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

言残させられません

いいのこさせられません

iinokosaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

言残させられました

いいのこさせられました

iinokosaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

言残させられませんでした

いいのこさせられませんでした

iinokosaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

言残させられて

いいのこさせられて

iinokosaserarete


Forma ba

Twierdzenie

言残せば

いいのこせば

iinokoseba

Przeczenie

言残さなければ

いいのこさなければ

iinokosanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

お言残しになる

おいいのこしになる

oiinokoshi ni naru

Forma modestywna (skromna)

お言残しします

おいいのこしします

oiinokoshi shimasu

お言残しする

おいいのこしする

oiinokoshi suru


Przykłady gramatyczne

Być może

言残すかもしれない

いいのこすかもしれない

iinokosu ka mo shirenai

言残すかもしれません

いいのこすかもしれません

iinokosu ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

言残してある

いいのこしてある

iinokoshite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 言残してほしくないです

[osoba に] ... いいのこしてほしくないです

[osoba ni] ... iinokoshite hoshikunai desu

[osoba に] ... 言残さないでほしいです

[osoba に] ... いいのこさないでほしいです

[osoba ni] ... iinokosanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

言残したいです

いいのこしたいです

iinokoshitai desu


Chcieć (III osoba)

言残したがっている

いいのこしたがっている

iinokoshitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 言残してほしいです

[osoba に] ... いいのこしてほしいです

[osoba ni] ... iinokoshite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 言残してくれる

[dający] [は/が] いいのこしてくれる

[dający] [wa/ga] iinokoshite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に言残してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にいいのこしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni iinokoshite ageru


Decydować się na

言残すことにする

いいのこすことにする

iinokosu koto ni suru

言残さないことにする

いいのこさないことにする

iinokosanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

言残さなくてよかった

いいのこさなくてよかった

iinokosanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

言残してよかった

いいのこしてよかった

iinokoshite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

言残さなければよかった

いいのこさなければよかった

iinokosanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

言残せばよかった

いいのこせばよかった

iinokoseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

言残すまで, ...

いいのこすまで, ...

iinokosu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

言残さなくださって、ありがとうございました

いいのこさなくださって、ありがとうございました

iinokosana kudasatte, arigatou gozaimashita

言残さなくてくれて、ありがとう

いいのこさなくてくれて、ありがとう

iinokosanakute kurete, arigatou

言残さなくて、ありがとう

いいのこさなくて、ありがとう

iinokosanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

言残してくださって、ありがとうございました

いいのこしてくださって、ありがとうございました

iinokoshite kudasatte, arigatou gozaimashita

言残してくれて、ありがとう

いいのこしてくれて、ありがとう

iinokoshite kurete, arigatou

言残して、ありがとう

いいのこして、ありがとう

iinokoshite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

言残すって

いいのこすって

iinokosutte

言残したって

いいのこしたって

iinokoshitatte


Forma wyjaśniająca

言残すんです

いいのこすんです

iinokosun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

お言残しください

おいいのこしください

oiinokoshi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 言残しに行く

[miejsce] [に/へ] いいのこしにいく

[miejsce] [に/へ] iinokoshi ni iku

[miejsce] [に/へ] 言残しに来る

[miejsce] [に/へ] いいのこしにくる

[miejsce] [に/へ] iinokoshi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 言残しに帰る

[miejsce] [に/へ] いいのこしにかえる

[miejsce] [に/へ] iinokoshi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ言残していません

まだいいのこしていません

mada iinokoshite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

言残せば, ...

いいのこせば, ...

iinokoseba, ...

言残さなければ, ...

いいのこさなければ, ...

iinokosanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

言残したら、...

いいのこしたら、...

iinokoshitara, ...

言残さなかったら、...

いいのこさなかったら、...

iinokosanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

言残す時、...

いいのこすとき、...

iinokosu toki, ...

言残した時、...

いいのこしたとき、...

iinokoshita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

言残すと, ...

いいのこすと, ...

iinokosu to, ...


Lubić

言残すのが好き

いいのこすのがすき

iinokosu no ga suki


Łatwo coś zrobić

言残しやすいです

いいのこしやすいです

iinokoshi yasui desu

言残しやすかったです

いいのこしやすかったです

iinokoshi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

言残したことがある

いいのこしたことがある

iinokoshita koto ga aru

言残したことがあるか

いいのこしたことがあるか

iinokoshita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

言残すといいですね

いいのこすといいですね

iinokosu to ii desu ne

言残さないといいですね

いいのこさないといいですね

iinokosanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

言残すといいんですが

いいのこすといいんですが

iinokosu to ii n desu ga

言残すといいんですけど

いいのこすといいんですけど

iinokosu to ii n desu kedo

言残さないといいんですが

いいのこさないといいんですが

iinokosanai to ii n desu ga

言残さないといいんですけど

いいのこさないといいんですけど

iinokosanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

言残すのに, ...

いいのこすのに, ...

iinokosu noni, ...

言残したのに, ...

いいのこしたのに, ...

iinokoshita noni, ...


Musieć 1

言残さなくちゃいけません

いいのこさなくちゃいけません

iinokosanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

言残さなければならない

いいのこさなければならない

iinokosanakereba naranai

言残さなければなりません

sければなりません

iinokosanakereba narimasen

言残さなくてはならない

いいのこさなくてはならない

iinokosanakute wa naranai

言残さなくてはなりません

いいのこさなくてはなりません

iinokosanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

言残しても

いいのこしても

iinokoshite mo

言残さなくても

いいのこさなくても

iinokosanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

言残さなくてもかまわない

いいのこさなくてもかまわない

iinokosanakute mo kamawanai

言残さなくてもかまいません

いいのこさなくてもかまいません

iinokosanakute mo kamaimasen


Nie lubić

言残すのがきらい

いいのこすのがきらい

iinokosu no ga kirai


Nie robiąc, ...

言残さないで、...

いいのこさないで、...

iinokosanai de, ...


Nie trzeba tego robić

言残さなくてもいいです

いいのこさなくてもいいです

iinokosanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 言残して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] いいのこしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] iinokoshite morau


Po czynności, robię ...

言残してから, ...

いいのこしてから, ...

iinokoshite kara, ...


Podczas

言残している間に, ...

いいのこしているあいだに, ...

iinokoshite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

言残している間, ...

いいのこしているあいだ, ...

iinokoshite iru aida, ...


Powinnien / Miał

言残すはずです

いいのこすはずです

iinokosu hazu desu

言残すはずでした

いいのこすはずでした

iinokosu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 言残させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... いいのこさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... iinokosasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 言残させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... いいのこさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... iinokosasete kureru

Pozwól mi

私に ... 言残させてください

私に ... いいのこさせてください

watashi ni ... iinokosasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

言残してもいいです

いいのこしてもいいです

iinokoshite mo ii desu

言残してもいいですか

いいのこしてもいいですか

iinokoshite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

言残してもかまわない

いいのこしてもかまわない

iinokoshite mo kamawanai

言残してもかまいません

いいのこしてもかまいません

iinokoshite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

言残すかもしれません

いいのこすかもしれません

iinokosu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

言残すでしょう

いいのこすでしょう

iinokosu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

言残してごらんなさい

いいのこしてごらんなさい

iinokoshite goran nasai


Prośba

言残してください

いいのこしてください

iinokoshite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

言残していただけませんか

いいのこしていただけませんか

iinokoshite itadakemasen ka

言残してくれませんか

いいのこしてくれませんか

iinokoshite kuremasen ka

言残してくれない

いいのこしてくれない

iinokoshite kurenai


Próbować

言残してみる

いいのこしてみる

iinokoshite miru


Przed czynnością, robię ...

言残す前に, ...

いいのこすまえに, ...

iinokosu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

言残さなくて、すみませんでした

いいのこさなくて、すみませんでした

iinokosanakute, sumimasen deshita

言残さなくて、すみません

いいのこさなくて、すみません

iinokosanakute, sumimasen

言残さなくて、ごめん

いいのこさなくて、ごめん

iinokosanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

言残して、すみませんでした

いいのこして、すみませんでした

iinokoshite, sumimasen deshita

言残して、すみません

いいのこして、すみません

iinokoshite, sumimasen

言残して、ごめん

いいのこして、ごめん

iinokoshite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

言残しておく

いいのこしておく

iinokoshite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 言残す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... いいのこす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... iinokosu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

言残す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

いいのこす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

iinokosu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

言残したほうがいいです

いいのこしたほうがいいです

iinokoshita hou ga ii desu

言残さないほうがいいです

いいのこさないほうがいいです

iinokosanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

言残したらどうですか

いいのこしたらどうですか

iinokoshitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

言残してくださる

いいのこしてくださる

iinokoshite kudasaru


Rozkaz 1

言残せ

いいのこせ

iinokose


Rozkaz 2

Forma przestarzała

言残しなさい

いいのこしなさい

iinokoshinasai


Słyszałem, że ...

言残すそうです

いいのこすそうです

iinokosu sou desu

言残したそうです

いいのこしたそうです

iinokoshita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

言残し方

いいのこしかた

iinokoshikata


Starać się regularnie wykonywać

言残すことにしている

いいのこすことにしている

iinokosu koto ni shite iru

言残さないことにしている

いいのこさないことにしている

iinokosanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

言残しにくいです

いいのこしにくいです

iinokoshi nikui desu

言残しにくかったです

いいのこしにくかったです

iinokoshi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

言残している

いいのこしている

iinokoshite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

言残そうと思っている

いいのこそうとおもっている

iinokosou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

言残そうと思う

いいのこそうとおもう

iinokosou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

言残しながら, ...

いいのこしながら, ...

iinokoshi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

言残すみたいです

いいのこすみたいです

iinokosu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

言残すみたいな

いいのこすみたいな

iinokosu mitai na

... みたいに言残す

... みたいにいいのこす

... mitai ni iinokosu

言残したみたいです

いいのこしたみたいです

iinokoshita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

言残したみたいな

いいのこしたみたいな

iinokoshita mitai na

... みたいに言残した

... みたいにいいのこした

... mitai ni iinokoshita


Zakaz 1

言残してはいけません

いいのこしてはいけません

iinokoshite wa ikemasen


Zakaz 2

言残さないでください

いいのこさないでください

iinokosanai de kudasai


Zakaz 3

言残すな

いいのこすな

iinokosu na


Zamiar

言残すつもりです

いいのこすつもりです

iinokosu tsumori desu

言残さないつもりです

いいのこさないつもりです

iinokosanai tsumori desu


Zbyt wiele

言残しすぎる

いいのこしすぎる

iinokoshi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 言残させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... いいのこさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... iinokosaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 言残させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... いいのこさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... iinokosasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

言残してしまう

いいのこしてしまう

iinokoshite shimau

言残しちゃう

いいのこしちゃう

iinokoshichau

言残してしまいました

いいのこしてしまいました

iinokoshite shimaimashita

言残しちゃいました

いいのこしちゃいました

iinokoshichaimashita