小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 習得する | しゅうとくする

Informacje podstawowe

Kanji

しゅう とく

Znaczenie znaków kanji

uczenie się, ćwiczenie

Pokaż szczegóły znaku

korzyść, zysk, dostawanie, znajdowanie, zarabianie, zdobywanie, móc, potrafić, zdolny do, bycie w stanie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

しゅうとくする

shuutoku suru


Znaczenie

znaleźć

podnieść


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得します

しゅうとくします

shuutoku shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得しません

しゅうとくしません

shuutoku shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

習得しました

しゅうとくしました

shuutoku shimashita

Przeczenie, czas przeszły

習得しませんでした

しゅうとくしませんでした

shuutoku shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得する

しゅうとくする

shuutoku suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得しない

しゅうとくしない

shuutoku shinai

Twierdzenie, czas przeszły

習得した

しゅうとくした

shuutoku shita

Przeczenie, czas przeszły

習得しなかった

しゅうとくしなかった

shuutoku shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

習得し

しゅうとくし

shuutoku shi


Forma mashou

習得しましょう

しゅうとくしましょう

shuutoku shimashou


Forma te

習得して

しゅうとくして

shuutoku shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得できる

しゅうとくできる

shuutoku dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得できない

しゅうとくできない

shuutoku dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

習得できた

しゅうとくできた

shuutoku dekita

Przeczenie, czas przeszły

習得できなかった

しゅうとくできなかった

shuutoku dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得できます

しゅうとくできます

shuutoku dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得できません

しゅうとくできません

shuutoku dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

習得できました

しゅうとくできました

shuutoku dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

習得できませんでした

しゅうとくできませんでした

shuutoku dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

習得できて

しゅうとくできて

shuutoku dekite


Forma wolicjonalna

習得しよう

しゅうとくしよう

shuutoku shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得される

しゅうとくされる

shuutoku sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得されない

しゅうとくされない

shuutoku sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

習得された

しゅうとくされた

shuutoku sareta

Przeczenie, czas przeszły

習得されなかった

しゅうとくされなかった

shuutoku sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得されます

しゅうとくされます

shuutoku saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得されません

しゅうとくされません

shuutoku saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

習得されました

しゅうとくされました

shuutoku saremashita

Przeczenie, czas przeszły

習得されませんでした

しゅうとくされませんでした

shuutoku saremasen deshita


Forma bierna, forma te

習得されて

しゅうとくされて

shuutoku sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得させる

しゅうとくさせる

shuutoku saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得させない

しゅうとくさせない

shuutoku sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

習得させた

しゅうとくさせた

shuutoku saseta

Przeczenie, czas przeszły

習得させなかった

しゅうとくさせなかった

shuutoku sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得させます

しゅうとくさせます

shuutoku sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得させません

しゅうとくさせません

shuutoku sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

習得させました

しゅうとくさせました

shuutoku sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

習得させませんでした

しゅうとくさせませんでした

shuutoku sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

習得させて

しゅうとくさせて

shuutoku sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得させられる

しゅうとくさせられる

shuutoku saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得させられない

しゅうとくさせられない

shuutoku saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

習得させられた

しゅうとくさせられた

shuutoku saserareta

Przeczenie, czas przeszły

習得させられなかった

しゅうとくさせられなかった

shuutoku saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

習得させられます

しゅうとくさせられます

shuutoku saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

習得させられません

しゅうとくさせられません

shuutoku saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

習得させられました

しゅうとくさせられました

shuutoku saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

習得させられませんでした

しゅうとくさせられませんでした

shuutoku saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

習得させられて

しゅうとくさせられて

shuutoku saserarete


Forma ba

Twierdzenie

習得すれば

しゅうとくすれば

shuutoku sureba

Przeczenie

習得しなければ

しゅうとくしなければ

shuutoku shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

習得なさる

しゅうとくなさる

shuutoku nasaru

習得なさいます

しゅうとくなさいます

shuutoku nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

習得致します

しゅうとくいたします

shuutoku itashimasu

習得致す

しゅうとくいたす

shuutoku itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

習得するかもしれない

しゅうとくするかもしれない

shuutoku suru ka mo shirenai

習得するかもしれません

しゅうとくするかもしれません

shuutoku suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

習得してある

しゅうとくしてある

shuutoku shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 習得してほしくないです

[osoba に] ... しゅうとくしてほしくないです

[osoba ni] ... shuutoku shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 習得しないでほしいです

[osoba に] ... しゅうとくしないでほしいです

[osoba ni] ... shuutoku shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

習得したいです

しゅうとくしたいです

shuutoku shitai desu


Chcieć (III osoba)

習得したがっている

しゅうとくしたがっている

shuutoku shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 習得してほしいです

[osoba に] ... しゅうとくしてほしいです

[osoba ni] ... shuutoku shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 習得してくれる

[dający] [は/が] しゅうとくしてくれる

[dający] [wa/ga] shuutoku shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に習得してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にしゅうとくしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni shuutoku shite ageru


Decydować się na

習得することにする

しゅうとくすることにする

shuutoku suru koto ni suru

習得しないことにする

しゅうとくしないことにする

shuutoku shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

習得しなくてよかった

しゅうとくしなくてよかった

shuutoku shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

習得してよかった

しゅうとくしてよかった

shuutoku shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

習得しなければよかった

しゅうとくしなければよかった

shuutoku shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

習得すればよかった

しゅうとくすればよかった

shuutoku sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

習得するまで, ...

しゅうとくするまで, ...

shuutoku suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

習得しなくださって、ありがとうございました

しゅうとくしなくださって、ありがとうございました

shuutoku shina kudasatte, arigatou gozaimashita

習得しなくてくれて、ありがとう

しゅうとくしなくてくれて、ありがとう

shuutoku shinakute kurete, arigatou

習得しなくて、ありがとう

しゅうとくしなくて、ありがとう

shuutoku shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

習得してくださって、ありがとうございました

しゅうとくしてくださって、ありがとうございました

shuutoku shite kudasatte, arigatou gozaimashita

習得してくれて、ありがとう

しゅうとくしてくれて、ありがとう

shuutoku shite kurete, arigatou

習得して、ありがとう

しゅうとくして、ありがとう

shuutoku shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

習得するって

しゅうとくするって

shuutoku surutte

習得したって

しゅうとくしたって

shuutoku shitatte


Forma wyjaśniająca

習得するんです

しゅうとくするんです

shuutoku surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご習得ください

ごしゅうとくください

goshuutoku kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 習得しに行く

[miejsce] [に/へ] しゅうとくしにいく

[miejsce] [に/へ] shuutoku shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 習得しに来る

[miejsce] [に/へ] しゅうとくしにくる

[miejsce] [に/へ] shuutoku shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 習得しに帰る

[miejsce] [に/へ] しゅうとくしにかえる

[miejsce] [に/へ] shuutoku shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ習得していません

まだしゅうとくしていません

mada shuutoku shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

習得すれば, ...

しゅうとくすれば, ...

shuutoku sureba, ...

習得しなければ, ...

しゅうとくしなければ, ...

shuutoku shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

習得したら、...

しゅうとくしたら、...

shuutoku shitara, ...

習得しなかったら、...

しゅうとくしなかったら、...

shuutoku shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

習得する時、...

しゅうとくするとき、...

shuutoku suru toki, ...

習得した時、...

しゅうとくしたとき、...

shuutoku shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

習得すると, ...

しゅうとくすると, ...

shuutoku suru to, ...


Lubić

習得するのが好き

しゅうとくするのがすき

shuutoku suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

習得しやすいです

しゅうとくしやすいです

shuutoku shi yasui desu

習得しやすかったです

しゅうとくしやすかったです

shuutoku shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

習得したことがある

しゅうとくしたことがある

shuutoku shita koto ga aru

習得したことがあるか

しゅうとくしたことがあるか

shuutoku shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

習得するといいですね

しゅうとくするといいですね

shuutoku suru to ii desu ne

習得しないといいですね

しゅうとくしないといいですね

shuutoku shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

習得するといいんですが

しゅうとくするといいんですが

shuutoku suru to ii n desu ga

習得するといいんですけど

しゅうとくするといいんですけど

shuutoku suru to ii n desu kedo

習得しないといいんですが

しゅうとくしないといいんですが

shuutoku shinai to ii n desu ga

習得しないといいんですけど

しゅうとくしないといいんですけど

shuutoku shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

習得するのに, ...

しゅうとくするのに, ...

shuutoku suru noni, ...

習得したのに, ...

しゅうとくしたのに, ...

shuutoku shita noni, ...


Musieć 1

習得しなくちゃいけません

しゅうとくしなくちゃいけません

shuutoku shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

習得しなければならない

しゅうとくしなければならない

shuutoku shinakereba naranai

習得しなければなりません

sければなりません

shuutoku shinakereba narimasen

習得しなくてはならない

しゅうとくしなくてはならない

shuutoku shinakute wa naranai

習得しなくてはなりません

しゅうとくしなくてはなりません

shuutoku shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

習得しても

しゅうとくしても

shuutoku shite mo

習得しなくても

しゅうとくしなくても

shuutoku shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

習得しなくてもかまわない

しゅうとくしなくてもかまわない

shuutoku shinakute mo kamawanai

習得しなくてもかまいません

しゅうとくしなくてもかまいません

shuutoku shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

習得するのがきらい

しゅうとくするのがきらい

shuutoku suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

習得しないで、...

しゅうとくしないで、...

shuutoku shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

習得しなくてもいいです

しゅうとくしなくてもいいです

shuutoku shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 習得して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] しゅうとくしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] shuutoku shite morau


Po czynności, robię ...

習得してから, ...

しゅうとくしてから, ...

shuutoku shite kara, ...


Podczas

習得している間に, ...

しゅうとくしているあいだに, ...

shuutoku shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

習得している間, ...

しゅうとくしているあいだ, ...

shuutoku shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

習得するはずです

しゅうとくするはずです

shuutoku suru hazu desu

習得するはずでした

しゅうとくするはずでした

shuutoku suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 習得させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... しゅうとくさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... shuutoku sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 習得させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... しゅうとくさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... shuutoku sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 習得させてください

私に ... しゅうとくさせてください

watashi ni ... shuutoku sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

習得してもいいです

しゅうとくしてもいいです

shuutoku shite mo ii desu

習得してもいいですか

しゅうとくしてもいいですか

shuutoku shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

習得してもかまわない

しゅうとくしてもかまわない

shuutoku shite mo kamawanai

習得してもかまいません

しゅうとくしてもかまいません

shuutoku shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

習得するかもしれません

しゅうとくするかもしれません

shuutoku suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

習得するでしょう

しゅうとくするでしょう

shuutoku suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

習得してごらんなさい

しゅうとくしてごらんなさい

shuutoku shite goran nasai


Prośba

習得してください

しゅうとくしてください

shuutoku shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

習得していただけませんか

しゅうとくしていただけませんか

shuutoku shite itadakemasen ka

習得してくれませんか

しゅうとくしてくれませんか

shuutoku shite kuremasen ka

習得してくれない

しゅうとくしてくれない

shuutoku shite kurenai


Próbować

習得してみる

しゅうとくしてみる

shuutoku shite miru


Przed czynnością, robię ...

習得する前に, ...

しゅうとくするまえに, ...

shuutoku suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

習得しなくて、すみませんでした

しゅうとくしなくて、すみませんでした

shuutoku shinakute, sumimasen deshita

習得しなくて、すみません

しゅうとくしなくて、すみません

shuutoku shinakute, sumimasen

習得しなくて、ごめん

しゅうとくしなくて、ごめん

shuutoku shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

習得して、すみませんでした

しゅうとくして、すみませんでした

shuutoku shite, sumimasen deshita

習得して、すみません

しゅうとくして、すみません

shuutoku shite, sumimasen

習得して、ごめん

しゅうとくして、ごめん

shuutoku shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

習得しておく

しゅうとくしておく

shuutoku shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 習得する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... しゅうとくする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... shuutoku suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

習得する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

しゅうとくする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

shuutoku suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

習得したほうがいいです

しゅうとくしたほうがいいです

shuutoku shita hou ga ii desu

習得しないほうがいいです

しゅうとくしないほうがいいです

shuutoku shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

習得したらどうですか

しゅうとくしたらどうですか

shuutoku shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

習得してくださる

しゅうとくしてくださる

shuutoku shite kudasaru


Rozkaz

習得しなさい

しゅうとくしなさい

shuutoku shinasai


Słyszałem, że ...

習得するそうです

しゅうとくするそうです

shuutoku suru sou desu

習得したそうです

しゅうとくしたそうです

shuutoku shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

習得し方

しゅうとくしかた

shuutoku shikata


Starać się regularnie wykonywać

習得することにしている

しゅうとくすることにしている

shuutoku suru koto ni shite iru

習得しないことにしている

しゅうとくしないことにしている

shuutoku shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

習得しにくいです

しゅうとくしにくいです

shuutoku shi nikui desu

習得しにくかったです

しゅうとくしにくかったです

shuutoku shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

習得している

しゅうとくしている

shuutoku shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

習得しようと思っている

しゅうとくしようとおもっている

shuutoku shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

習得しようと思う

しゅうとくしようとおもう

shuutoku shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

習得しながら, ...

しゅうとくしながら, ...

shuutoku shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

習得するみたいです

しゅうとくするみたいです

shuutoku suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

習得するみたいな

しゅうとくするみたいな

shuutoku suru mitai na

... みたいに習得する

... みたいにしゅうとくする

... mitai ni shuutoku suru

習得したみたいです

しゅうとくしたみたいです

shuutoku shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

習得したみたいな

しゅうとくしたみたいな

shuutoku shita mitai na

... みたいに習得した

... みたいにしゅうとくした

... mitai ni shuutoku shita


Zakaz 1

習得してはいけません

しゅうとくしてはいけません

shuutoku shite wa ikemasen


Zakaz 2

習得しないでください

しゅうとくしないでください

shuutoku shinai de kudasai


Zamiar

習得するつもりです

しゅうとくするつもりです

shuutoku suru tsumori desu

習得しないつもりです

しゅうとくしないつもりです

shuutoku shinai tsumori desu


Zbyt wiele

習得しすぎる

しゅうとくしすぎる

shuutoku shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 習得させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しゅうとくさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shuutoku saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 習得させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... しゅうとくさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... shuutoku sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

習得してしまう

しゅうとくしてしまう

shuutoku shite shimau

習得しちゃう

しゅうとくしちゃう

shuutoku shichau

習得してしまいました

しゅうとくしてしまいました

shuutoku shite shimaimashita

習得しちゃいました

しゅうとくしちゃいました

shuutoku shichaimashita