小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 説教する | せっきょうする

Informacje podstawowe

Kanji

せっきょうする
説教する

Znaczenie znaków kanji

opinia, pogląd, zdanie, teoria, wyjaśnianie, objaśnienie, pogłoska, plotka

Pokaż szczegóły znaku

uczyć, pobierać naukę

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

せっきょうする

sekkyou suru


Znaczenie

kazać


Informacje dodatkowe

kazanie wygłaszane w kościele


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教します

せっきょうします

sekkyou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教しません

せっきょうしません

sekkyou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

説教しました

せっきょうしました

sekkyou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

説教しませんでした

せっきょうしませんでした

sekkyou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教する

せっきょうする

sekkyou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教しない

せっきょうしない

sekkyou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

説教した

せっきょうした

sekkyou shita

Przeczenie, czas przeszły

説教しなかった

せっきょうしなかった

sekkyou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

説教し

せっきょうし

sekkyou shi


Forma mashou

説教しましょう

せっきょうしましょう

sekkyou shimashou


Forma te

説教して

せっきょうして

sekkyou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教できる

せっきょうできる

sekkyou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教できない

せっきょうできない

sekkyou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

説教できた

せっきょうできた

sekkyou dekita

Przeczenie, czas przeszły

説教できなかった

せっきょうできなかった

sekkyou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教できます

せっきょうできます

sekkyou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教できません

せっきょうできません

sekkyou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

説教できました

せっきょうできました

sekkyou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

説教できませんでした

せっきょうできませんでした

sekkyou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

説教できて

せっきょうできて

sekkyou dekite


Forma wolicjonalna

説教しよう

せっきょうしよう

sekkyou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教される

せっきょうされる

sekkyou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教されない

せっきょうされない

sekkyou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

説教された

せっきょうされた

sekkyou sareta

Przeczenie, czas przeszły

説教されなかった

せっきょうされなかった

sekkyou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教されます

せっきょうされます

sekkyou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教されません

せっきょうされません

sekkyou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

説教されました

せっきょうされました

sekkyou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

説教されませんでした

せっきょうされませんでした

sekkyou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

説教されて

せっきょうされて

sekkyou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教させる

せっきょうさせる

sekkyou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教させない

せっきょうさせない

sekkyou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

説教させた

せっきょうさせた

sekkyou saseta

Przeczenie, czas przeszły

説教させなかった

せっきょうさせなかった

sekkyou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教させます

せっきょうさせます

sekkyou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教させません

せっきょうさせません

sekkyou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

説教させました

せっきょうさせました

sekkyou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

説教させませんでした

せっきょうさせませんでした

sekkyou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

説教させて

せっきょうさせて

sekkyou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教させられる

せっきょうさせられる

sekkyou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教させられない

せっきょうさせられない

sekkyou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

説教させられた

せっきょうさせられた

sekkyou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

説教させられなかった

せっきょうさせられなかった

sekkyou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

説教させられます

せっきょうさせられます

sekkyou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

説教させられません

せっきょうさせられません

sekkyou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

説教させられました

せっきょうさせられました

sekkyou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

説教させられませんでした

せっきょうさせられませんでした

sekkyou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

説教させられて

せっきょうさせられて

sekkyou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

説教すれば

せっきょうすれば

sekkyou sureba

Przeczenie

説教しなければ

せっきょうしなければ

sekkyou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

説教なさる

せっきょうなさる

sekkyou nasaru

説教なさいます

せっきょうなさいます

sekkyou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

説教致します

せっきょういたします

sekkyou itashimasu

説教致す

せっきょういたす

sekkyou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

説教するかもしれない

せっきょうするかもしれない

sekkyou suru ka mo shirenai

説教するかもしれません

せっきょうするかもしれません

sekkyou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

説教してある

せっきょうしてある

sekkyou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 説教してほしくないです

[osoba に] ... せっきょうしてほしくないです

[osoba ni] ... sekkyou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 説教しないでほしいです

[osoba に] ... せっきょうしないでほしいです

[osoba ni] ... sekkyou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

説教したいです

せっきょうしたいです

sekkyou shitai desu


Chcieć (III osoba)

説教したがっている

せっきょうしたがっている

sekkyou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 説教してほしいです

[osoba に] ... せっきょうしてほしいです

[osoba ni] ... sekkyou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 説教してくれる

[dający] [は/が] せっきょうしてくれる

[dający] [wa/ga] sekkyou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に説教してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にせっきょうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni sekkyou shite ageru


Decydować się na

説教することにする

せっきょうすることにする

sekkyou suru koto ni suru

説教しないことにする

せっきょうしないことにする

sekkyou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

説教しなくてよかった

せっきょうしなくてよかった

sekkyou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

説教してよかった

せっきょうしてよかった

sekkyou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

説教しなければよかった

せっきょうしなければよかった

sekkyou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

説教すればよかった

せっきょうすればよかった

sekkyou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

説教するまで, ...

せっきょうするまで, ...

sekkyou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

説教しなくださって、ありがとうございました

せっきょうしなくださって、ありがとうございました

sekkyou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

説教しなくてくれて、ありがとう

せっきょうしなくてくれて、ありがとう

sekkyou shinakute kurete, arigatou

説教しなくて、ありがとう

せっきょうしなくて、ありがとう

sekkyou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

説教してくださって、ありがとうございました

せっきょうしてくださって、ありがとうございました

sekkyou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

説教してくれて、ありがとう

せっきょうしてくれて、ありがとう

sekkyou shite kurete, arigatou

説教して、ありがとう

せっきょうして、ありがとう

sekkyou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

説教するって

せっきょうするって

sekkyou surutte

説教したって

せっきょうしたって

sekkyou shitatte


Forma wyjaśniająca

説教するんです

せっきょうするんです

sekkyou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご説教ください

ごせっきょうください

gosekkyou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 説教しに行く

[miejsce] [に/へ] せっきょうしにいく

[miejsce] [に/へ] sekkyou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 説教しに来る

[miejsce] [に/へ] せっきょうしにくる

[miejsce] [に/へ] sekkyou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 説教しに帰る

[miejsce] [に/へ] せっきょうしにかえる

[miejsce] [に/へ] sekkyou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ説教していません

まだせっきょうしていません

mada sekkyou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

説教すれば, ...

せっきょうすれば, ...

sekkyou sureba, ...

説教しなければ, ...

せっきょうしなければ, ...

sekkyou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

説教したら、...

せっきょうしたら、...

sekkyou shitara, ...

説教しなかったら、...

せっきょうしなかったら、...

sekkyou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

説教する時、...

せっきょうするとき、...

sekkyou suru toki, ...

説教した時、...

せっきょうしたとき、...

sekkyou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

説教すると, ...

せっきょうすると, ...

sekkyou suru to, ...


Lubić

説教するのが好き

せっきょうするのがすき

sekkyou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

説教しやすいです

せっきょうしやすいです

sekkyou shi yasui desu

説教しやすかったです

せっきょうしやすかったです

sekkyou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

説教したことがある

せっきょうしたことがある

sekkyou shita koto ga aru

説教したことがあるか

せっきょうしたことがあるか

sekkyou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

説教するといいですね

せっきょうするといいですね

sekkyou suru to ii desu ne

説教しないといいですね

せっきょうしないといいですね

sekkyou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

説教するといいんですが

せっきょうするといいんですが

sekkyou suru to ii n desu ga

説教するといいんですけど

せっきょうするといいんですけど

sekkyou suru to ii n desu kedo

説教しないといいんですが

せっきょうしないといいんですが

sekkyou shinai to ii n desu ga

説教しないといいんですけど

せっきょうしないといいんですけど

sekkyou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

説教するのに, ...

せっきょうするのに, ...

sekkyou suru noni, ...

説教したのに, ...

せっきょうしたのに, ...

sekkyou shita noni, ...


Musieć 1

説教しなくちゃいけません

せっきょうしなくちゃいけません

sekkyou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

説教しなければならない

せっきょうしなければならない

sekkyou shinakereba naranai

説教しなければなりません

sければなりません

sekkyou shinakereba narimasen

説教しなくてはならない

せっきょうしなくてはならない

sekkyou shinakute wa naranai

説教しなくてはなりません

せっきょうしなくてはなりません

sekkyou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

説教しても

せっきょうしても

sekkyou shite mo

説教しなくても

せっきょうしなくても

sekkyou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

説教しなくてもかまわない

せっきょうしなくてもかまわない

sekkyou shinakute mo kamawanai

説教しなくてもかまいません

せっきょうしなくてもかまいません

sekkyou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

説教するのがきらい

せっきょうするのがきらい

sekkyou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

説教しないで、...

せっきょうしないで、...

sekkyou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

説教しなくてもいいです

せっきょうしなくてもいいです

sekkyou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 説教して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] せっきょうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] sekkyou shite morau


Po czynności, robię ...

説教してから, ...

せっきょうしてから, ...

sekkyou shite kara, ...


Podczas

説教している間に, ...

せっきょうしているあいだに, ...

sekkyou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

説教している間, ...

せっきょうしているあいだ, ...

sekkyou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

説教するはずです

せっきょうするはずです

sekkyou suru hazu desu

説教するはずでした

せっきょうするはずでした

sekkyou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 説教させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... せっきょうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... sekkyou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 説教させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... せっきょうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... sekkyou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 説教させてください

私に ... せっきょうさせてください

watashi ni ... sekkyou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

説教してもいいです

せっきょうしてもいいです

sekkyou shite mo ii desu

説教してもいいですか

せっきょうしてもいいですか

sekkyou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

説教してもかまわない

せっきょうしてもかまわない

sekkyou shite mo kamawanai

説教してもかまいません

せっきょうしてもかまいません

sekkyou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

説教するかもしれません

せっきょうするかもしれません

sekkyou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

説教するでしょう

せっきょうするでしょう

sekkyou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

説教してごらんなさい

せっきょうしてごらんなさい

sekkyou shite goran nasai


Prośba

説教してください

せっきょうしてください

sekkyou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

説教していただけませんか

せっきょうしていただけませんか

sekkyou shite itadakemasen ka

説教してくれませんか

せっきょうしてくれませんか

sekkyou shite kuremasen ka

説教してくれない

せっきょうしてくれない

sekkyou shite kurenai


Próbować

説教してみる

せっきょうしてみる

sekkyou shite miru


Przed czynnością, robię ...

説教する前に, ...

せっきょうするまえに, ...

sekkyou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

説教しなくて、すみませんでした

せっきょうしなくて、すみませんでした

sekkyou shinakute, sumimasen deshita

説教しなくて、すみません

せっきょうしなくて、すみません

sekkyou shinakute, sumimasen

説教しなくて、ごめん

せっきょうしなくて、ごめん

sekkyou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

説教して、すみませんでした

せっきょうして、すみませんでした

sekkyou shite, sumimasen deshita

説教して、すみません

せっきょうして、すみません

sekkyou shite, sumimasen

説教して、ごめん

せっきょうして、ごめん

sekkyou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

説教しておく

せっきょうしておく

sekkyou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 説教する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... せっきょうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... sekkyou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

説教する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

せっきょうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

sekkyou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

説教したほうがいいです

せっきょうしたほうがいいです

sekkyou shita hou ga ii desu

説教しないほうがいいです

せっきょうしないほうがいいです

sekkyou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

説教したらどうですか

せっきょうしたらどうですか

sekkyou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

説教してくださる

せっきょうしてくださる

sekkyou shite kudasaru


Rozkaz

説教しなさい

せっきょうしなさい

sekkyou shinasai


Słyszałem, że ...

説教するそうです

せっきょうするそうです

sekkyou suru sou desu

説教したそうです

せっきょうしたそうです

sekkyou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

説教し方

せっきょうしかた

sekkyou shikata


Starać się regularnie wykonywać

説教することにしている

せっきょうすることにしている

sekkyou suru koto ni shite iru

説教しないことにしている

せっきょうしないことにしている

sekkyou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

説教しにくいです

せっきょうしにくいです

sekkyou shi nikui desu

説教しにくかったです

せっきょうしにくかったです

sekkyou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

説教している

せっきょうしている

sekkyou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

説教しようと思っている

せっきょうしようとおもっている

sekkyou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

説教しようと思う

せっきょうしようとおもう

sekkyou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

説教しながら, ...

せっきょうしながら, ...

sekkyou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

説教するみたいです

せっきょうするみたいです

sekkyou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

説教するみたいな

せっきょうするみたいな

sekkyou suru mitai na

... みたいに説教する

... みたいにせっきょうする

... mitai ni sekkyou suru

説教したみたいです

せっきょうしたみたいです

sekkyou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

説教したみたいな

せっきょうしたみたいな

sekkyou shita mitai na

... みたいに説教した

... みたいにせっきょうした

... mitai ni sekkyou shita


Zakaz 1

説教してはいけません

せっきょうしてはいけません

sekkyou shite wa ikemasen


Zakaz 2

説教しないでください

せっきょうしないでください

sekkyou shinai de kudasai


Zamiar

説教するつもりです

せっきょうするつもりです

sekkyou suru tsumori desu

説教しないつもりです

せっきょうしないつもりです

sekkyou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

説教しすぎる

せっきょうしすぎる

sekkyou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 説教させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... せっきょうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sekkyou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 説教させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... せっきょうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... sekkyou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

説教してしまう

せっきょうしてしまう

sekkyou shite shimau

説教しちゃう

せっきょうしちゃう

sekkyou shichau

説教してしまいました

せっきょうしてしまいました

sekkyou shite shimaimashita

説教しちゃいました

せっきょうしちゃいました

sekkyou shichaimashita