小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa | あん

Informacje podstawowe

Kanji

あん

Znaczenie znaków kanji

plan, sugestia, szkic, projekt, propozycja, pomysł, zmartwienie, niepokój, strach, stół, ławka

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

あん

an


Znaczenie

pomysł

idea

propozycja


Informacje dodatkowe

np. projektu


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik (przyrostek)


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

Przykładowe zdania

Czy sądzisz, że potrafisz zastosować swój pomysł w praktyce?

Uważasz, że możesz swój pomysł zastosować w praktyce?

君の案を実行に移せると思っているのか。


Przedstawił plan podniesienia produkcji.

彼はその計画の遅れを取り戻すための意見を提出した。

彼は生産率を良くする案を出した。


Zaproponował plan zwiększenia wydajności biura.

彼は事務効率をよくする案を出した。


Tom zasugerował komisji inny projekt.

トムは別の案を委員会に提唱した。


To dobry plan.

いい案だ!


To dobry pomysł.

いい案だ!

いい考えだね。

そいつは名案だ。

そりゃいい考えだ。

それはいいアイデアだ。

それは良い考えです。