小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 色々 | いろいろ

Informacje podstawowe

Kanji

いろいろ
色々

Znaczenie znaków kanji

kolor, zmysłowa przyjemność

Pokaż szczegóły znaku

symbol powtórzenia

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

いろいろ

iro iro


Znaczenie

różny

różne

rozmaity

rozmaite

różnie

różne kolory (archaizm)


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

na-przymiotnik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika

przysłówek

przysłówek z partykułą to


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

alternatywa

色色, いろいろ, iro iro

Przykładowe zdania

Dzięki za wszystko.

色々ありがとう。


Są słowniki i słowniki.

辞書にもいろいろある。


Dziękuję bardzo za wszystko.

「色々どうも有難う」「どういたしまして」


Jeśli nie poznamy dokładnie ich kultury, może pojawić się wiele problemów.

他の文化について十分な知識を持っていなければ、色々な問題が容易に起こりうる。


Błędem jest ukrywanie różnych rzeczy przed żoną.

男性が妻にいろいろな事を隠すのは間違っている。


Każdy typ ludzi żyje w Tokio

W Tokio mieszkają przeróżni ludzie.

東京には色々な人が住んでいる。


Jest w kontakcie z najróżniejszymi ludźmi.

彼はいろいろな人種の人とコンタクトを取っている。

彼はいろいろな人種の人と接触している。

彼は色々な種類の人と接触する。


Zdobył wiedzę z różnych książek.

彼はいろいろな本から知識を拾い集めた。


Przypominała mnie pod wieloma względami.

彼女はいろいろの点で私に似ていた。


Wykazywać oznaki choroby.

病気のいろいろな徴候を示す。