小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa お腹を壊す | おなかをこわす

Informacje podstawowe

Kanji

おなかをこわす
お腹を壊す

Znaczenie znaków kanji

brzuch, żołądek

Pokaż szczegóły znaku

burzenie, rozbijanie, niszczenie, rujnowanie, psucie

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おなかをこわす

onaka o kowasu


Znaczenie

mieć ból brzucha


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

u-czasownik

wyrażenie


Dodatkowe atrybuty

alternatywa

おなかを壊す, おなかをこわす, onakawokowasu

alternatywa

お腹をこわす, おなかをこわす, onakawokowasu

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊します

おなかをこわします

onaka o kowashimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊しません

おなかをこわしません

onaka o kowashimasen

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊しました

おなかをこわしました

onaka o kowashimashita

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊しませんでした

おなかをこわしませんでした

onaka o kowashimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊す

おなかをこわす

onaka o kowasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊さない

おなかをこわさない

onaka o kowasanai

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊した

おなかをこわした

onaka o kowashita

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊さなかった

おなかをこわさなかった

onaka o kowasanakatta


Temat czasownika (ang: stem)

お腹を壊し

おなかをこわし

onaka o kowashi


Forma mashou

お腹を壊しましょう

おなかをこわしましょう

onaka o kowashimashou


Forma te

お腹を壊して

おなかをこわして

onaka o kowashite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹が壊せる

おなかがこわせる

onaka ga kowaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹が壊せない

おなかがこわせない

onaka ga kowasenai

Twierdzenie, czas przeszły

お腹が壊せた

おなかがこわせた

onaka ga kowaseta

Przeczenie, czas przeszły

お腹が壊せなかった

おなかがこわせなかった

onaka ga kowasenakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹が壊せます

おなかがこわせます

onaka ga kowasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹が壊せません

おなかがこわせません

onaka ga kowasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

お腹が壊せました

おなかがこわせました

onaka ga kowasemashita

Przeczenie, czas przeszły

お腹が壊せませんでした

おなかがこわせませんでした

onaka ga kowasemasen deshita


Forma potencjalna, forma te

お腹が壊せて

おなかがこわせて

onaka ga kowasete


Forma wolicjonalna

お腹を壊そう

おなかをこわそう

onaka o kowasou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊される

おなかをこわされる

onaka o kowasareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊されない

おなかをこわされない

onaka o kowasarenai

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊された

おなかをこわされた

onaka o kowasareta

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊されなかった

おなかをこわされなかった

onaka o kowasarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊されます

おなかをこわされます

onaka o kowasaremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊されません

おなかをこわされません

onaka o kowasaremasen

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊されました

おなかをこわされました

onaka o kowasaremashita

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊されませんでした

おなかをこわされませんでした

onaka o kowasaremasen deshita


Forma bierna, forma te

お腹を壊されて

おなかをこわされて

onaka o kowasarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させる

おなかをこわさせる

onaka o kowasaseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させない

おなかをこわさせない

onaka o kowasasenai

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊させた

おなかをこわさせた

onaka o kowasaseta

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊させなかった

おなかをこわさせなかった

onaka o kowasasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させます

おなかをこわさせます

onaka o kowasasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させません

おなかをこわさせません

onaka o kowasasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊させました

おなかをこわさせました

onaka o kowasasemashita

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊させませんでした

おなかをこわさせませんでした

onaka o kowasasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

お腹を壊させて

おなかをこわさせて

onaka o kowasasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させられる

おなかをこわさせられる

onaka o kowasaserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させられない

おなかをこわさせられない

onaka o kowasaserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊させられた

おなかをこわさせられた

onaka o kowasaserareta

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊させられなかった

おなかをこわさせられなかった

onaka o kowasaserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させられます

おなかをこわさせられます

onaka o kowasaseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

お腹を壊させられません

おなかをこわさせられません

onaka o kowasaseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

お腹を壊させられました

おなかをこわさせられました

onaka o kowasaseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

お腹を壊させられませんでした

おなかをこわさせられませんでした

onaka o kowasaseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

お腹を壊させられて

おなかをこわさせられて

onaka o kowasaserarete


Forma ba

Twierdzenie

お腹を壊せば

おなかをこわせば

onaka ga kowaseba

Przeczenie

お腹を壊さなければ

おなかをこわさなければ

onaka o kowasanakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

おお腹を壊しになる

おおなかをこわしになる

oonaka o kowashi ni naru

Forma modestywna (skromna)

おお腹を壊しします

おおなかをこわしします

oonaka o kowashi shimasu

おお腹を壊しする

おおなかをこわしする

oonaka o kowashi suru

Przykłady gramatyczne

Być może

お腹を壊すかもしれない

おなかをこわすかもしれない

onaka o kowasu ka mo shirenai

お腹を壊すかもしれません

おなかをこわすかもしれません

onaka o kowasu ka mo shiremasen


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... お腹を壊してほしくないです

[osoba に] ... おなかをこわしてほしくないです

[osoba ni] ... onaka o kowashite hoshikunai desu

[osoba に] ... お腹を壊さないでほしいです

[osoba に] ... おなかをこわさないでほしいです

[osoba ni] ... onaka o kowasanai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

お腹が壊したいです

おなかがこわしたいです

onaka ga kowashitai desu


Chcieć (III osoba)

お腹を壊したがっている

おなかをこわしたがっている

onaka o kowashitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... お腹を壊してほしいです

[osoba に] ... おなかをこわしてほしいです

[osoba ni] ... onaka o kowashite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] お腹を壊してくれる

[dający] [は/が] おなかをこわしてくれる

[dający] [wa/ga] onaka o kowashite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] にお腹を壊してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] におなかをこわしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni onaka o kowashite ageru


Decydować się na

お腹を壊すことにする

おなかをこわすことにする

onaka o kowasu koto ni suru

お腹を壊さないことにする

おなかをこわさないことにする

onaka o kowasanai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

お腹を壊さなくてよかった

おなかをこわさなくてよかった

onaka o kowasanakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

お腹を壊してよかった

おなかをこわしてよかった

onaka o kowashite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

お腹を壊さなければよかった

おなかをこわさなければよかった

onaka o kowasanakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

お腹を壊せばよかった

おなかをこわせばよかった

onaka ga kowaseba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

お腹を壊すまで, ...

おなかをこわすまで, ...

onaka o kowasu made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

お腹を壊さなくださって、ありがとうございました

おなかをこわさなくださって、ありがとうございました

onaka o kowasana kudasatte, arigatou gozaimashita

お腹を壊さなくてくれて、ありがとう

おなかをこわさなくてくれて、ありがとう

onaka o kowasanakute kurete, arigatou

お腹を壊さなくて、ありがとう

おなかをこわさなくて、ありがとう

onaka o kowasanakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

お腹を壊してくださって、ありがとうございました

おなかをこわしてくださって、ありがとうございました

onaka o kowashite kudasatte, arigatou gozaimashita

お腹を壊してくれて、ありがとう

おなかをこわしてくれて、ありがとう

onaka o kowashite kurete, arigatou

お腹を壊して、ありがとう

おなかをこわして、ありがとう

onaka o kowashite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

お腹を壊すって

おなかをこわすって

onaka o kowasutte

お腹を壊したって

おなかをこわしたって

onaka o kowashitatte


Forma wyjaśniająca

お腹を壊すんです

おなかをこわすんです

onaka o kowasun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

おお腹を壊しください

おおなかをこわしください

oonaka o kowashi kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] お腹を壊しに行く

[miejsce] [に/へ] おなかをこわしにいく

[miejsce] [に/へ] onaka o kowashi ni iku

[miejsce] [に/へ] お腹を壊しに来る

[miejsce] [に/へ] おなかをこわしにくる

[miejsce] [に/へ] onaka o kowashi ni kuru

[miejsce] [に/へ] お腹を壊しに帰る

[miejsce] [に/へ] おなかをこわしにかえる

[miejsce] [に/へ] onaka o kowashi ni kaeru


Jeszcze nie

まだお腹を壊していません

まだおなかをこわしていません

mada onaka o kowashite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

お腹を壊せば, ...

おなかをこわせば, ...

onaka ga kowaseba, ...

お腹を壊さなければ, ...

おなかをこわさなければ, ...

onaka o kowasanakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

お腹を壊したら、...

おなかをこわしたら、...

onaka o kowashitara, ...

お腹を壊さなかったら、...

おなかをこわさなかったら、...

onaka o kowasanakattara, ...


Kiedy ..., to ...

お腹を壊す時、...

おなかをこわすとき、...

onaka o kowasu toki, ...

お腹を壊した時、...

おなかをこわしたとき、...

onaka o kowashita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

お腹を壊すと, ...

おなかをこわすと, ...

onaka o kowasu to, ...


Lubić

お腹を壊すのが好き

おなかをこわすのがすき

onaka o kowasu no ga suki


Łatwo coś zrobić

お腹を壊しやすいです

おなかをこわしやすいです

onaka o kowashi yasui desu

お腹を壊しやすかったです

おなかをこわしやすかったです

onaka o kowashi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

お腹を壊したことがある

おなかをこわしたことがある

onaka o kowashita koto ga aru

お腹を壊したことがあるか

おなかをこわしたことがあるか

onaka o kowashita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

お腹を壊すといいですね

おなかをこわすといいですね

onaka o kowasu to ii desu ne

お腹を壊さないといいですね

おなかをこわさないといいですね

onaka o kowasanai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

お腹を壊すといいんですが

おなかをこわすといいんですが

onaka o kowasu to ii n desu ga

お腹を壊すといいんですけど

おなかをこわすといいんですけど

onaka o kowasu to ii n desu kedo

お腹を壊さないといいんですが

おなかをこわさないといいんですが

onaka o kowasanai to ii n desu ga

お腹を壊さないといいんですけど

おなかをこわさないといいんですけど

onaka o kowasanai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

お腹を壊すのに, ...

おなかをこわすのに, ...

onaka o kowasu noni, ...

お腹を壊したのに, ...

おなかをこわしたのに, ...

onaka o kowashita noni, ...


Musieć 1

お腹を壊さなくちゃいけません

おなかをこわさなくちゃいけません

onaka o kowasanakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

お腹を壊さなければならない

おなかをこわさなければならない

onaka o kowasanakereba naranai

お腹を壊さなければなりません

sければなりません

onaka o kowasanakereba narimasen

お腹を壊さなくてはならない

おなかをこわさなくてはならない

onaka o kowasanakute wa naranai

お腹を壊さなくてはなりません

おなかをこわさなくてはなりません

onaka o kowasanakute wa narimasen


Nawet, jeśli

お腹を壊しても

おなかをこわしても

onaka o kowashite mo

お腹を壊さなくても

おなかをこわさなくても

onaka o kowasanakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

お腹を壊さなくてもかまわない

おなかをこわさなくてもかまわない

onaka o kowasanakute mo kamawanai

お腹を壊さなくてもかまいません

おなかをこわさなくてもかまいません

onaka o kowasanakute mo kamaimasen


Nie lubić

お腹を壊すのがきらい

おなかをこわすのがきらい

onaka o kowasu no ga kirai


Nie robiąc, ...

お腹を壊さないで、...

おなかをこわさないで、...

onaka o kowasanai de, ...


Nie trzeba tego robić

お腹を壊さなくてもいいです

おなかをこわさなくてもいいです

onaka o kowasanakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] お腹を壊して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] おなかをこわしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] onaka o kowashite morau


Po czynności, robię ...

お腹を壊してから, ...

おなかをこわしてから, ...

onaka o kowashite kara, ...


Podczas

お腹を壊している間に, ...

おなかをこわしているあいだに, ...

onaka o kowashite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

お腹を壊している間, ...

おなかをこわしているあいだ, ...

onaka o kowashite iru aida, ...


Powinnien / Miał

お腹を壊すはずです

おなかをこわすはずです

onaka o kowasu hazu desu

お腹を壊すはずでした

おなかをこわすはずでした

onaka o kowasu hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... お腹を壊させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... おなかをこわさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... onaka o kowasasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... お腹を壊させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... おなかをこわさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... onaka o kowasasete kureru

Pozwól mi

私に ... お腹を壊させてください

私に ... おなかをこわさせてください

watashi ni ... onaka o kowasasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

お腹を壊してもいいです

おなかをこわしてもいいです

onaka o kowashite mo ii desu

お腹を壊してもいいですか

おなかをこわしてもいいですか

onaka o kowashite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

お腹を壊してもかまわない

おなかをこわしてもかまわない

onaka o kowashite mo kamawanai

お腹を壊してもかまいません

おなかをこわしてもかまいません

onaka o kowashite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

お腹を壊すかもしれません

おなかをこわすかもしれません

onaka o kowasu kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

お腹を壊すでしょう

おなかをこわすでしょう

onaka o kowasu deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

お腹を壊してごらんなさい

おなかをこわしてごらんなさい

onaka o kowashite goran nasai


Prośba

お腹を壊してください

おなかをこわしてください

onaka o kowashite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

お腹を壊していただけませんか

おなかをこわしていただけませんか

onaka o kowashite itadakemasen ka

お腹を壊してくれませんか

おなかをこわしてくれませんか

onaka o kowashite kuremasen ka

お腹を壊してくれない

おなかをこわしてくれない

onaka o kowashite kurenai


Próbować

お腹を壊してみる

おなかをこわしてみる

onaka o kowashite miru


Przed czynnością, robię ...

お腹を壊す前に, ...

おなかをこわすまえに, ...

onaka o kowasu mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

お腹を壊さなくて、すみませんでした

おなかをこわさなくて、すみませんでした

onaka o kowasanakute, sumimasen deshita

お腹を壊さなくて、すみません

おなかをこわさなくて、すみません

onaka o kowasanakute, sumimasen

お腹を壊さなくて、ごめん

おなかをこわさなくて、ごめん

onaka o kowasanakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

お腹を壊して、すみませんでした

おなかをこわして、すみませんでした

onaka o kowashite, sumimasen deshita

お腹を壊して、すみません

おなかをこわして、すみません

onaka o kowashite, sumimasen

お腹を壊して、ごめん

おなかをこわして、ごめん

onaka o kowashite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

お腹を壊しておく

おなかをこわしておく

onaka o kowashite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... お腹を壊す か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... おなかをこわす か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... onaka o kowasu ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

お腹を壊す か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

おなかをこわす か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

onaka o kowasu ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

お腹を壊したほうがいいです

おなかをこわしたほうがいいです

onaka o kowashita hou ga ii desu

お腹を壊さないほうがいいです

おなかをこわさないほうがいいです

onaka o kowasanai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

お腹を壊したらどうですか

おなかをこわしたらどうですか

onaka o kowashitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

お腹を壊してくださる

おなかをこわしてくださる

onaka o kowashite kudasaru


Rozkaz

お腹を壊しなさい

おなかをこわしなさい

onaka o kowashinasai


Słyszałem, że ...

お腹を壊すそうです

おなかをこわすそうです

onaka o kowasu sou desu

お腹を壊したそうです

おなかをこわしたそうです

onaka o kowashita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

お腹の壊し方

おなかのこわしかた

onaka no kowashikata


Starać się regularnie wykonywać

お腹を壊すことにしている

おなかをこわすことにしている

onaka o kowasu koto ni shite iru

お腹を壊さないことにしている

おなかをこわさないことにしている

onaka o kowasanai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

お腹を壊しにくいです

おなかをこわしにくいです

onaka o kowashi nikui desu

お腹を壊しにくかったです

おなかをこわしにくかったです

onaka o kowashi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

お腹を壊している

おなかをこわしている

onaka o kowashite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

お腹を壊そうと思っている

おなかをこわそうとおもっている

onaka o kowasou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

お腹を壊そうと思う

おなかをこわそうとおもう

onaka o kowasou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

お腹を壊しながら, ...

おなかをこわしながら, ...

onaka o kowashi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

お腹を壊すみたいです

おなかをこわすみたいです

onaka o kowasu mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

お腹を壊すみたいな

おなかをこわすみたいな

onaka o kowasu mitai na

... みたいにお腹を壊す

... みたいにおなかをこわす

... mitai ni onaka o kowasu

お腹を壊したみたいです

おなかをこわしたみたいです

onaka o kowashita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

お腹を壊したみたいな

おなかをこわしたみたいな

onaka o kowashita mitai na

... みたいにお腹を壊した

... みたいにおなかをこわした

... mitai ni onaka o kowashita


Zakaz 1

お腹を壊してはいけません

おなかをこわしてはいけません

onaka o kowashite wa ikemasen


Zakaz 2

お腹を壊さないでください

おなかをこわさないでください

onaka o kowasanai de kudasai


Zamiar

お腹を壊すつもりです

おなかをこわすつもりです

onaka o kowasu tsumori desu

お腹を壊さないつもりです

おなかをこわさないつもりです

onaka o kowasanai tsumori desu


Zbyt wiele

お腹を壊しすぎる

おなかをこわしすぎる

onaka o kowashi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... お腹を壊させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おなかをこわさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... onaka o kowasaseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... お腹を壊させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... おなかをこわさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... onaka o kowasasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

お腹を壊してしまう

おなかをこわしてしまう

onaka o kowashite shimau

お腹を壊しちゃう

おなかをこわしちゃう

onaka o kowashichau

お腹を壊してしまいました

おなかをこわしてしまいました

onaka o kowashite shimaimashita

お腹を壊しちゃいました

おなかをこわしちゃいました

onaka o kowashichaimashita