小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 優勝する | ゆうしょうする

Informacje podstawowe

Kanji

ゆう しょう

Znaczenie znaków kanji

aktor, wyższość, łagodność

Pokaż szczegóły znaku

wygrywać, być lepszym, być wyjątkowym

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ゆうしょうする

yuushou suru


Znaczenie

wygrać

zwyciężać


Informacje dodatkowe

zawody, mistrzostwa


Części mowy

czasownik nieregularny

Formy gramatyczne

Forma formalna (długa)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝します

ゆうしょうします

yuushou shimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝しません

ゆうしょうしません

yuushou shimasen

Twierdzenie, czas przeszły

優勝しました

ゆうしょうしました

yuushou shimashita

Przeczenie, czas przeszły

優勝しませんでした

ゆうしょうしませんでした

yuushou shimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝する

ゆうしょうする

yuushou suru

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝しない

ゆうしょうしない

yuushou shinai

Twierdzenie, czas przeszły

優勝した

ゆうしょうした

yuushou shita

Przeczenie, czas przeszły

優勝しなかった

ゆうしょうしなかった

yuushou shinakatta


Temat czasownika (ang: stem)

優勝し

ゆうしょうし

yuushou shi


Forma mashou

優勝しましょう

ゆうしょうしましょう

yuushou shimashou


Forma te

優勝して

ゆうしょうして

yuushou shite


Forma potencjalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝できる

ゆうしょうできる

yuushou dekiru

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝できない

ゆうしょうできない

yuushou dekinai

Twierdzenie, czas przeszły

優勝できた

ゆうしょうできた

yuushou dekita

Przeczenie, czas przeszły

優勝できなかった

ゆうしょうできなかった

yuushou dekinakatta


Forma potencjalna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝できます

ゆうしょうできます

yuushou dekimasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝できません

ゆうしょうできません

yuushou dekimasen

Twierdzenie, czas przeszły

優勝できました

ゆうしょうできました

yuushou dekimashita

Przeczenie, czas przeszły

優勝できませんでした

ゆうしょうできませんでした

yuushou dekimasen deshita


Forma potencjalna, forma te

優勝できて

ゆうしょうできて

yuushou dekite


Forma wolicjonalna

優勝しよう

ゆうしょうしよう

yuushou shiyou


Forma bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝される

ゆうしょうされる

yuushou sareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝されない

ゆうしょうされない

yuushou sarenai

Twierdzenie, czas przeszły

優勝された

ゆうしょうされた

yuushou sareta

Przeczenie, czas przeszły

優勝されなかった

ゆうしょうされなかった

yuushou sarenakatta


Forma bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝されます

ゆうしょうされます

yuushou saremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝されません

ゆうしょうされません

yuushou saremasen

Twierdzenie, czas przeszły

優勝されました

ゆうしょうされました

yuushou saremashita

Przeczenie, czas przeszły

優勝されませんでした

ゆうしょうされませんでした

yuushou saremasen deshita


Forma bierna, forma te

優勝されて

ゆうしょうされて

yuushou sarete


Forma sprawcza (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝させる

ゆうしょうさせる

yuushou saseru

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝させない

ゆうしょうさせない

yuushou sasenai

Twierdzenie, czas przeszły

優勝させた

ゆうしょうさせた

yuushou saseta

Przeczenie, czas przeszły

優勝させなかった

ゆうしょうさせなかった

yuushou sasenakatta


Forma sprawcza (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝させます

ゆうしょうさせます

yuushou sasemasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝させません

ゆうしょうさせません

yuushou sasemasen

Twierdzenie, czas przeszły

優勝させました

ゆうしょうさせました

yuushou sasemashita

Przeczenie, czas przeszły

優勝させませんでした

ゆうしょうさせませんでした

yuushou sasemasen deshita


Forma sprawcza, forma te

優勝させて

ゆうしょうさせて

yuushou sasete


Forma sprawczo-bierna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝させられる

ゆうしょうさせられる

yuushou saserareru

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝させられない

ゆうしょうさせられない

yuushou saserarenai

Twierdzenie, czas przeszły

優勝させられた

ゆうしょうさせられた

yuushou saserareta

Przeczenie, czas przeszły

優勝させられなかった

ゆうしょうさせられなかった

yuushou saserarenakatta


Forma sprawczo-bierna (formalna)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

優勝させられます

ゆうしょうさせられます

yuushou saseraremasu

Przeczenie, czas teraźniejszy

優勝させられません

ゆうしょうさせられません

yuushou saseraremasen

Twierdzenie, czas przeszły

優勝させられました

ゆうしょうさせられました

yuushou saseraremashita

Przeczenie, czas przeszły

優勝させられませんでした

ゆうしょうさせられませんでした

yuushou saseraremasen deshita


Forma sprawczo-bierna, forma te

優勝させられて

ゆうしょうさせられて

yuushou saserarete


Forma ba

Twierdzenie

優勝すれば

ゆうしょうすれば

yuushou sureba

Przeczenie

優勝しなければ

ゆうしょうしなければ

yuushou shinakereba


Keigo

Forma honoryfikatywna (wywyższająca)

優勝なさる

ゆうしょうなさる

yuushou nasaru

優勝なさいます

ゆうしょうなさいます

yuushou nasaimasu

Forma modestywna (skromna)

優勝致します

ゆうしょういたします

yuushou itashimasu

優勝致す

ゆうしょういたす

yuushou itasu

Przykłady gramatyczne

Być może

優勝するかもしれない

ゆうしょうするかもしれない

yuushou suru ka mo shirenai

優勝するかもしれません

ゆうしょうするかもしれません

yuushou suru ka mo shiremasen


Być wprowadzone w pewien stan

Aspekt rezultatywny

優勝してある

ゆうしょうしてある

yuushou shite aru


Chcieć, aby ktoś czegoś nie zrobił

[osoba に] ... 優勝してほしくないです

[osoba に] ... ゆうしょうしてほしくないです

[osoba ni] ... yuushou shite hoshikunai desu

[osoba に] ... 優勝しないでほしいです

[osoba に] ... ゆうしょうしないでほしいです

[osoba ni] ... yuushou shinai de hoshii desu


Chcieć (I i II osoba)

優勝したいです

ゆうしょうしたいです

yuushou shitai desu


Chcieć (III osoba)

優勝したがっている

ゆうしょうしたがっている

yuushou shitagatte iru


Chcieć czegoś od kogoś

[osoba に] ... 優勝してほしいです

[osoba に] ... ゆうしょうしてほしいです

[osoba ni] ... yuushou shite hoshii desu


Dać czynność (mnie)

[dający] [は/が] 優勝してくれる

[dający] [は/が] ゆうしょうしてくれる

[dający] [wa/ga] yuushou shite kureru


Dać czynność (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に優勝してあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にゆうしょうしてあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni yuushou shite ageru


Decydować się na

優勝することにする

ゆうしょうすることにする

yuushou suru koto ni suru

優勝しないことにする

ゆうしょうしないことにする

yuushou shinai koto ni suru


Dobrze, że nie zrobiłem / Cieszę się, że nie zrobiłem

優勝しなくてよかった

ゆうしょうしなくてよかった

yuushou shinakute yokatta


Dobrze, że zrobiłem / Cieszę się, że zrobiłem

優勝してよかった

ゆうしょうしてよかった

yuushou shite yokatta


Dobrze byłoby, gdybym nie zrobił

優勝しなければよかった

ゆうしょうしなければよかった

yuushou shinakereba yokatta


Dobrze byłoby, gdybym zrobił

優勝すればよかった

ゆうしょうすればよかった

yuushou sureba yokatta


Dopóki nie zrobię

Czasownik przed made określa coś pozytywnego

優勝するまで, ...

ゆうしょうするまで, ...

yuushou suru made, ...


Dziękuję, że nie zrobiłeś

優勝しなくださって、ありがとうございました

ゆうしょうしなくださって、ありがとうございました

yuushou shina kudasatte, arigatou gozaimashita

優勝しなくてくれて、ありがとう

ゆうしょうしなくてくれて、ありがとう

yuushou shinakute kurete, arigatou

優勝しなくて、ありがとう

ゆうしょうしなくて、ありがとう

yuushou shinakute, arigatou


Dziękuję, że zrobiłeś

優勝してくださって、ありがとうございました

ゆうしょうしてくださって、ありがとうございました

yuushou shite kudasatte, arigatou gozaimashita

優勝してくれて、ありがとう

ゆうしょうしてくれて、ありがとう

yuushou shite kurete, arigatou

優勝して、ありがとう

ゆうしょうして、ありがとう

yuushou shite, arigatou


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

優勝するって

ゆうしょうするって

yuushou surutte

優勝したって

ゆうしょうしたって

yuushou shitatte


Forma wyjaśniająca

優勝するんです

ゆうしょうするんです

yuushou surun desu


Grzeczna prośba

Nie używane dla dobra mówiącego; Uwaga na dużą nieregularność, którego aplikacja może nie uwzględniać

ご優勝ください

ごゆうしょうください

goyuushou kudasai


Idę, aby ...

[miejsce] [に/へ] 優勝しに行く

[miejsce] [に/へ] ゆうしょうしにいく

[miejsce] [に/へ] yuushou shi ni iku

[miejsce] [に/へ] 優勝しに来る

[miejsce] [に/へ] ゆうしょうしにくる

[miejsce] [に/へ] yuushou shi ni kuru

[miejsce] [に/へ] 優勝しに帰る

[miejsce] [に/へ] ゆうしょうしにかえる

[miejsce] [に/へ] yuushou shi ni kaeru


Jeszcze nie

まだ優勝していません

まだゆうしょうしていません

mada yuushou shite imasen


Jeśli ..., wtedy ...

優勝すれば, ...

ゆうしょうすれば, ...

yuushou sureba, ...

優勝しなければ, ...

ゆうしょうしなければ, ...

yuushou shinakereba, ...


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

優勝したら、...

ゆうしょうしたら、...

yuushou shitara, ...

優勝しなかったら、...

ゆうしょうしなかったら、...

yuushou shinakattara, ...


Kiedy ..., to ...

優勝する時、...

ゆうしょうするとき、...

yuushou suru toki, ...

優勝した時、...

ゆうしょうしたとき、...

yuushou shita toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

優勝すると, ...

ゆうしょうすると, ...

yuushou suru to, ...


Lubić

優勝するのが好き

ゆうしょうするのがすき

yuushou suru no ga suki


Łatwo coś zrobić

優勝しやすいです

ゆうしょうしやすいです

yuushou shi yasui desu

優勝しやすかったです

ゆうしょうしやすかったです

yuushou shi yasukatta desu


Mieć doświadczenie

優勝したことがある

ゆうしょうしたことがある

yuushou shita koto ga aru

優勝したことがあるか

ゆうしょうしたことがあるか

yuushou shita koto ga aru ka


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

優勝するといいですね

ゆうしょうするといいですね

yuushou suru to ii desu ne

優勝しないといいですね

ゆうしょうしないといいですね

yuushou shinai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

優勝するといいんですが

ゆうしょうするといいんですが

yuushou suru to ii n desu ga

優勝するといいんですけど

ゆうしょうするといいんですけど

yuushou suru to ii n desu kedo

優勝しないといいんですが

ゆうしょうしないといいんですが

yuushou shinai to ii n desu ga

優勝しないといいんですけど

ゆうしょうしないといいんですけど

yuushou shinai to ii n desu kedo


Mimo że ..., to ...

優勝するのに, ...

ゆうしょうするのに, ...

yuushou suru noni, ...

優勝したのに, ...

ゆうしょうしたのに, ...

yuushou shita noni, ...


Musieć 1

優勝しなくちゃいけません

ゆうしょうしなくちゃいけません

yuushou shinakucha ikemasen


Musieć 2 / Trzeba

優勝しなければならない

ゆうしょうしなければならない

yuushou shinakereba naranai

優勝しなければなりません

sければなりません

yuushou shinakereba narimasen

優勝しなくてはならない

ゆうしょうしなくてはならない

yuushou shinakute wa naranai

優勝しなくてはなりません

ゆうしょうしなくてはなりません

yuushou shinakute wa narimasen


Nawet, jeśli

優勝しても

ゆうしょうしても

yuushou shite mo

優勝しなくても

ゆうしょうしなくても

yuushou shinakute mo


Nie jest konieczne (potrzebne)

優勝しなくてもかまわない

ゆうしょうしなくてもかまわない

yuushou shinakute mo kamawanai

優勝しなくてもかまいません

ゆうしょうしなくてもかまいません

yuushou shinakute mo kamaimasen


Nie lubić

優勝するのがきらい

ゆうしょうするのがきらい

yuushou suru no ga kirai


Nie robiąc, ...

優勝しないで、...

ゆうしょうしないで、...

yuushou shinai de, ...


Nie trzeba tego robić

優勝しなくてもいいです

ゆうしょうしなくてもいいです

yuushou shinakute mo ii desu


Otrzymać czynność

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 優勝して貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ゆうしょうしてもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] yuushou shite morau


Po czynności, robię ...

優勝してから, ...

ゆうしょうしてから, ...

yuushou shite kara, ...


Podczas

優勝している間に, ...

ゆうしょうしているあいだに, ...

yuushou shite iru aida ni, ...

Czynność wykonywana przez dłuższy okres czasu

優勝している間, ...

ゆうしょうしているあいだ, ...

yuushou shite iru aida, ...


Powinnien / Miał

優勝するはずです

ゆうしょうするはずです

yuushou suru hazu desu

優勝するはずでした

ゆうしょうするはずでした

yuushou suru hazu deshita


Pozwalać komuś na zrobienie czegoś

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... 優勝させてあげる

[osoba pozwalająca] は/が [osoba otrzymujące pozwolenie] に ... ゆうしょうさせてあげる

[osoba pozwalająca] wa/ga [osoba otrzymujące pozwolenie] ni ... yuushou sasete ageru

Do mnie

[osoba pozwalająca] は/が ... 優勝させてくれる

[osoba pozwalająca] は/が ... ゆうしょうさせてくれる

[osoba pozwalająca] wa/ga ... yuushou sasete kureru

Pozwól mi

私に ... 優勝させてください

私に ... ゆうしょうさせてください

watashi ni ... yuushou sasete kudasai


Pozwolenie 1

Dosłowne: nawet jeśli coś zrobisz, będzie dobrze

優勝してもいいです

ゆうしょうしてもいいです

yuushou shite mo ii desu

優勝してもいいですか

ゆうしょうしてもいいですか

yuushou shite mo ii desu ka


Pozwolenie 2

優勝してもかまわない

ゆうしょうしてもかまわない

yuushou shite mo kamawanai

優勝してもかまいません

ゆうしょうしてもかまいません

yuushou shite mo kamaimasen


Prawdopodobnie, ok. 30%

優勝するかもしれません

ゆうしょうするかもしれません

yuushou suru kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

優勝するでしょう

ゆうしょうするでしょう

yuushou suru deshou


Proszę spróbuj

Uwaga: nie używane wobec osób o wyższym statusie

優勝してごらんなさい

ゆうしょうしてごらんなさい

yuushou shite goran nasai


Prośba

優勝してください

ゆうしょうしてください

yuushou shite kudasai


Prośby II (wybrane, od najbardziej grzecznej)

優勝していただけませんか

ゆうしょうしていただけませんか

yuushou shite itadakemasen ka

優勝してくれませんか

ゆうしょうしてくれませんか

yuushou shite kuremasen ka

優勝してくれない

ゆうしょうしてくれない

yuushou shite kurenai


Próbować

優勝してみる

ゆうしょうしてみる

yuushou shite miru


Przed czynnością, robię ...

優勝する前に, ...

ゆうしょうするまえに, ...

yuushou suru mae ni, ...


Przepraszam, że nie zrobiłem

優勝しなくて、すみませんでした

ゆうしょうしなくて、すみませんでした

yuushou shinakute, sumimasen deshita

優勝しなくて、すみません

ゆうしょうしなくて、すみません

yuushou shinakute, sumimasen

優勝しなくて、ごめん

ゆうしょうしなくて、ごめん

yuushou shinakute, gomen


Przepraszam, że zrobiłem

優勝して、すみませんでした

ゆうしょうして、すみませんでした

yuushou shite, sumimasen deshita

優勝して、すみません

ゆうしょうして、すみません

yuushou shite, sumimasen

優勝して、ごめん

ゆうしょうして、ごめん

yuushou shite, gomen


Przygotować się / Zrobić coś wcześniej / Zostawić coś (w danym stanie)

Aspekt preparatywny

優勝しておく

ゆうしょうしておく

yuushou shite oku


Pytania w zdaniach

[słówko pytające] ... 優勝する か 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... ゆうしょうする か しっています, おぼえていません, わかりません, etc

[słówko pytające] ... yuushou suru ka shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc

優勝する か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ゆうしょうする か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

yuushou suru ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Rada

優勝したほうがいいです

ゆうしょうしたほうがいいです

yuushou shita hou ga ii desu

優勝しないほうがいいです

ゆうしょうしないほうがいいです

yuushou shinai hou ga ii desu


Rada lub zalecenie

Uwaga: Nie używane w zaproszeniach

優勝したらどうですか

ゆうしょうしたらどうですか

yuushou shitara dou desu ka


Robić coś (dla kogoś)

優勝してくださる

ゆうしょうしてくださる

yuushou shite kudasaru


Rozkaz

優勝しなさい

ゆうしょうしなさい

yuushou shinasai


Słyszałem, że ...

優勝するそうです

ゆうしょうするそうです

yuushou suru sou desu

優勝したそうです

ゆうしょうしたそうです

yuushou shita sou desu


Sposób robienia / Sposób użycia / Jak coś zrobić

Uwaga: (1) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に na の w złożonych czasownikach; (2) aplikacja nie uwzględnia zmiany partykuły に lub へ na への stojącej przed czasownikiem w czasownikach określających ruch.

優勝し方

ゆうしょうしかた

yuushou shikata


Starać się regularnie wykonywać

優勝することにしている

ゆうしょうすることにしている

yuushou suru koto ni shite iru

優勝しないことにしている

ゆうしょうしないことにしている

yuushou shinai koto ni shite iru


Trudno coś zrobić

優勝しにくいです

ゆうしょうしにくいです

yuushou shi nikui desu

優勝しにくかったです

ゆうしょうしにくかったです

yuushou shi nikukatta desu


Trwanie czynności/stanu

優勝している

ゆうしょうしている

yuushou shite iru


Wola (decyzja podjęta wcześniej)

優勝しようと思っている

ゆうしょうしようとおもっている

yuushou shiyou to omotte iru


Wola (decyzja podjęta w momencie mówienia)

優勝しようと思う

ゆうしょうしようとおもう

yuushou shiyou to omou


W trakcie czynności, robię ...

Musi być ten sam podmiot

優勝しながら, ...

ゆうしょうしながら, ...

yuushou shi nagara, ...


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

優勝するみたいです

ゆうしょうするみたいです

yuushou suru mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

優勝するみたいな

ゆうしょうするみたいな

yuushou suru mitai na

... みたいに優勝する

... みたいにゆうしょうする

... mitai ni yuushou suru

優勝したみたいです

ゆうしょうしたみたいです

yuushou shita mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

優勝したみたいな

ゆうしょうしたみたいな

yuushou shita mitai na

... みたいに優勝した

... みたいにゆうしょうした

... mitai ni yuushou shita


Zakaz 1

優勝してはいけません

ゆうしょうしてはいけません

yuushou shite wa ikemasen


Zakaz 2

優勝しないでください

ゆうしょうしないでください

yuushou shinai de kudasai


Zamiar

優勝するつもりです

ゆうしょうするつもりです

yuushou suru tsumori desu

優勝しないつもりです

ゆうしょうしないつもりです

yuushou shinai tsumori desu


Zbyt wiele

優勝しすぎる

ゆうしょうしすぎる

yuushou shi sugiru


Zmuszać kogoś do zrobienia czegoś / Sprawić, że ktoś coś zrobi

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 優勝させる

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ゆうしょうさせる

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yuushou saseru

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... 優勝させました

[osoba zmuszająca] は/が [osoba zmuszana] に ... ゆうしょうさせました

[osoba zmuszająca] wa/ga [osoba zmuszana] ni ... yuushou sasemashita


Zrobić cos do końca / Niestety coś stało się

優勝してしまう

ゆうしょうしてしまう

yuushou shite shimau

優勝しちゃう

ゆうしょうしちゃう

yuushou shichau

優勝してしまいました

ゆうしょうしてしまいました

yuushou shite shimaimashita

優勝しちゃいました

ゆうしょうしちゃいました

yuushou shichaimashita