小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 左利き | ひだりきき

Informacje podstawowe

Kanji

ひだり

Znaczenie znaków kanji

lewo, lewy

Pokaż szczegóły znaku

korzyść, zysk, interes, zwycięstwo

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

ひだりきき

hidarikiki


Znaczenie

leworęczność

leworęczny


Części mowy

Naciśnij na pozycję, aby zobaczyć odmianę i przykłady dla wybranej części mowy

rzeczownik

rzeczownik z partykułą no pełniący rolę przymiotnika


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

alternatywa

左利, ひだりきき, hidarikiki

słowo powiązanie

右利き, みぎきき, migikiki

słowo powiązanie

左党, さとう, satou

Przykładowe zdania

Jestem leworęczny.

僕は左利きです。

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

左利きです

ひだりききです

hidarikiki desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

左利きでわありません

ひだりききでわありません

hidarikiki dewa arimasen

左利きじゃありません

ひだりききじゃありません

hidarikiki ja arimasen

Twierdzenie, czas przeszły

左利きでした

ひだりききでした

hidarikiki deshita

Przeczenie, czas przeszły

左利きでわありませんでした

ひだりききでわありませんでした

hidarikiki dewa arimasen deshita

左利きじゃありませんでした

ひだりききじゃありませんでした

hidarikiki ja arimasen deshita


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

左利きだ

ひだりききだ

hidarikiki da

Przeczenie, czas teraźniejszy

左利きじゃない

ひだりききじゃない

hidarikiki ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

左利きだった

ひだりききだった

hidarikiki datta

Przeczenie, czas przeszły

左利きじゃなかった

ひだりききじゃなかった

hidarikiki ja nakatta


Forma te

左利きで

ひだりききで

hidarikiki de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

左利きでございます

ひだりききでございます

hidarikiki de gozaimasu

左利きでござる

ひだりききでござる

hidarikiki de gozaru

Przykłady gramatyczne

Chcieć (I i II osoba)

左利きがほしい

ひだりききがほしい

hidarikiki ga hoshii


Chcieć (III osoba)

左利きをほしがっている

ひだりききをほしがっている

hidarikiki o hoshigatte iru


Dać (mnie)

[dający] [は/が] 左利きをくれる

[dający] [は/が] ひだりききをくれる

[dający] [wa/ga] hidarikiki o kureru


Dać (od siebie, ktoś komuś)

私 [は/が] [odbiorca] に左利きをあげる

わたし [は/が] [odbiorca] にひだりききをあげる

watashi [wa/ga] [odbiorca] ni hidarikiki o ageru


Decydować się na

左利きにする

ひだりききにする

hidarikiki ni suru


Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

左利きだって

ひだりききだって

hidarikiki datte

左利きだったって

ひだりききだったって

hidarikiki dattatte


Forma wyjaśniająca

左利きなんです

ひだりききなんです

hidarikiki nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

左利きだったら、...

ひだりききだったら、...

hidarikiki dattara, ...

左利きじゃなかったら、...

ひだりききじゃなかったら、...

hidarikiki ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

左利きの時、...

ひだりききのとき、...

hidarikiki no toki, ...

左利きだった時、...

ひだりききだったとき、...

hidarikiki datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

左利きになると, ...

ひだりききになると, ...

hidarikiki ni naru to, ...


Lubić

左利きが好き

ひだりききがすき

hidarikiki ga suki


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

左利きだといいですね

ひだりききだといいですね

hidarikiki da to ii desu ne

左利きじゃないといいですね

ひだりききじゃないといいですね

hidarikiki ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

左利きだといいんですが

ひだりききだといいんですが

hidarikiki da to ii n desu ga

左利きだといいんですけど

ひだりききだといいんですけど

hidarikiki da to ii n desu kedo

左利きじゃないといいんですが

ひだりききじゃないといいんですが

hidarikiki ja nai to ii n desu ga

左利きじゃないといいんですけど

ひだりききじゃないといいんですけど

hidarikiki ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

左利きなのに, ...

ひだりききなのに, ...

hidarikiki na noni, ...

左利きだったのに, ...

ひだりききだったのに, ...

hidarikiki datta noni, ...


Nawet, jeśli

左利きでも

ひだりききでも

hidarikiki de mo

左利きじゃなくても

ひだりききじゃなくても

hidarikiki ja nakute mo


Nazywanie przedmiotu

[nazwa] という左利き

[nazwa] というひだりきき

[nazwa] to iu hidarikiki


Nie lubić

左利きがきらい

ひだりききがきらい

hidarikiki ga kirai


Otrzymać

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] 左利きを貰う

[odbiorca] [は/が] [dający] [に/から] ひだりききをもらう

[odbiorca] [wa/ga] [dający] [ni/kara] hidarikiki o morau


Podobny do ..., jak ...

左利きのような [inny rzeczownik]

ひだりききのような [inny rzeczownik]

hidarikiki no you na [inny rzeczownik]

左利きのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

ひだりききのように [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]

hidarikiki no you ni [i-przymiotnik lub na-przymiotnik]


Powinnien być / Miał być

左利きのはずです

ひだりききなのはずです

hidarikiki no hazu desu

左利きのはずでした

ひだりききのはずでした

hidarikiki no hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

左利きかもしれません

ひだりききかもしれません

hidarikiki kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

左利きでしょう

ひだりききでしょう

hidarikiki deshou


Pytania w zdaniach

左利き か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

ひだりきき か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

hidarikiki ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

左利きだそうです

ひだりききだそうです

hidarikiki da sou desu

左利きだったそうです

ひだりききだったそうです

hidarikiki datta sou desu


Stawać się

左利きになる

ひだりききになる

hidarikiki ni naru


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji

左利きみたいです

ひだりききみたいです

hidarikiki mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

左利きみたいな

ひだりききみたいな

hidarikiki mitai na

左利きみたいに [przymiotnik, czasownik]

ひだりききみたいに [przymiotnik, czasownik]

hidarikiki mitai ni [przymiotnik, czasownik]