小さくて奥ゆかしい日本語ヘルパー
Mały, skromny japoński pomocnik

Szczegóły słowa 疎か | おろそか

Informacje podstawowe

Kanji

おろそか
疎か

Znaczenie znaków kanji

zaniedbywać, unikać, odstręczać, mało znany, odległy, wyobcowany, niedbały, nieuważny

Pokaż szczegóły znaku

Czytanie

おろそか

orosoka


Znaczenie

niedbały

nieuważny


Części mowy

na-przymiotnik


Dodatkowe atrybuty

słowo powszechnego użycia

zwykle pisany przy użyciu kana

słowo powiązanie

疎かにする, おろそかにする, orosoka ni suru

Przykładowe zdania

To głupie z twojej strony zaniedbywać swoje studia.

学業をおろそかにするなんて、君はばかだ。

Formy gramatyczne

Forma formalna

Twierdzenie, czas teraźniejszy

疎かです

おろそかです

orosoka desu

Przeczenie, czas teraźniejszy

疎かでわありません

おろそかでわありません

orosoka dewa arimasen

疎かじゃありません

おろそかじゃありません

orosoka ja arimasen

疎かじゃないです

おろそかじゃないです

orosoka ja nai desu

Twierdzenie, czas przeszły

疎かでした

おろそかでした

orosoka deshita

Przeczenie, czas przeszły

疎かでわありませんでした

おろそかでわありませんでした

orosoka dewa arimasen deshita

疎かじゃありませんでした

おろそかじゃありませんでした

orosoka ja arimasen deshita

疎かじゃなかったです

おろそかじゃなかったです

orosoka ja nakatta desu


Forma nieformalna (prosta)

Twierdzenie, czas teraźniejszy

疎かだ

おろそかだ

orosoka da

Przeczenie, czas teraźniejszy

疎かじゃない

おろそかじゃない

orosoka ja nai

Twierdzenie, czas przeszły

疎かだった

おろそかだった

orosoka datta

Przeczenie, czas przeszły

疎かじゃなかった

おろそかじゃなかった

orosoka ja nakatta


Forma te

疎かで

おろそかで

orosoka de


Keigo

Forma modestywna (skromna)

疎かでございます

おろそかでございます

orosoka de gozaimasu

疎かでござる

おろそかでござる

orosoka de gozaru

Przykłady gramatyczne

Forma tte

Zastępuje そうです oraz と言っていました

疎かだって

おろそかだって

orosoka datte

疎かだったって

おろそかだったって

orosoka dattatte


Forma wyjaśniająca

疎かなんです

おろそかなんです

orosoka nan desu


Jeśli (tryb warunkowy), to ...

疎かだったら、...

おろそかだったら、...

orosoka dattara, ...

疎かじゃなかったら、...

おろそかじゃなかったら、...

orosoka ja nakattara, ...


Kiedy ..., to ...

疎かな時、...

おろそかなとき、...

orosoka na toki, ...

疎かだった時、...

おろそかだったとき、...

orosoka datta toki, ...


Kiedy A staje się, wtedy również B staje się

Mówi o rzeczach oczywistych, z której druga wynika z pierwszej

疎かになると, ...

おろそかになると, ...

orosoka ni naru to, ...


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o innych)

疎かだといいですね

おろそかだといいですね

orosoka da to ii desu ne

疎かじゃないといいですね

おろそかじゃないといいですね

orosoka ja nai to ii desu ne


Mieć nadzieję, że ... (mówienie o sobie)

疎かだといいんですが

おろそかだといいんですが

orosoka da to ii n desu ga

疎かだといいんですけど

おろそかだといいんですけど

orosoka da to ii n desu kedo

疎かじゃないといいんですが

おろそかじゃないといいんですが

orosoka ja nai to ii n desu ga

疎かじゃないといいんですけど

おろそかじゃないといいんですけど

orosoka ja nai to ii n desu kedo


Mimo że jest ..., to ...

疎かなのに, ...

おろそかなのに, ...

orosoka na noni, ...

疎かだったのに, ...

おろそかだったのに, ...

orosoka datta noni, ...


Nawet, jeśli

疎かでも

おろそかでも

orosoka de mo

疎かじゃなくても

おろそかじゃなくても

orosoka ja nakute mo


Nie trzeba

疎かじゃなくてもいいです

おろそかじゃなくてもいいです

orosoka ja nakute mo ii desu


Podobny do ..., jak ...

[rzeczownik] のように疎か

[rzeczownik] のようにおろそか

[rzeczownik] no you ni orosoka


Powinno być / Miało być

疎かなはずです

おろそかなはずです

orosoka na hazu desu

疎かなはずでした

おろそかなはずでした

orosoka na hazu deshita


Prawdopodobnie, ok. 30%

疎かかもしれません

おろそかかもしれません

orosoka kamoshi remasen


Prawdopodobnie, ok. 60%

疎かでしょう

おろそかでしょう

orosoka deshou


Pytania w zdaniach

疎か か (どうか) 知っています, 覚えていません, わかりません, etc

おろそか か (どうか) しっています, おぼえていません, わかりません, etc

orosoka ka (douka) shitte imasu, oboete imasen, wakarimasen, etc


Słyszałem, że ...

疎かだそうです

おろそかだそうです

orosoka da sou desu

疎かだったそうです

おろそかだったそうです

orosoka datta sou desu


Sprawiać, że coś jest ...

疎かにする

おろそかにする

orosoka ni suru


Stawać się

疎かになる

おろそかになる

orosoka ni naru


Stopniowanie (III poziom, najbardziej)

最も疎か

もっともおろそか

mottomo orosoka

一番疎か

いちばんおろそか

ichiban orosoka


Stopniowanie (II poziom, bardziej)

もっと疎か

もっとおろそか

motto orosoka


Wygląda, jak

Bardziej używane z analizy sytuacji, do przymiotników częściej forma そうです

疎かみたいです

おろそかみたいです

orosoka mitai desu

Zachowuje się, jak na-przymiotnik

疎かみたいな

おろそかみたいな

orosoka mitai na


Wygląda na

Bardziej używane do odbieranych przez zmysły informacji, tylko do przymiotników

疎かそうです

おろそかそうです

orosoka sou desu

疎かじゃなさそうです

おろそかじゃなさそうです

orosoka ja na sasou desu


Zbyt wiele

疎かすぎる

おろそかすぎる

orosoka sugiru